ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 січня 2011 року N 8

Про організацію взаємодії органів прокуратури України з Національною академією прокуратури України

З метою забезпечення ефективної підготовки і підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів, максимального наближення навчальної та наукової діяльності Національної академії прокуратури України (далі - Академія) до потреб прокурорської практики, керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру", а також Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", наказую:

1. Заступникам Генерального прокурора України, керівникам структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України:

1.1. Розглядати взаємодію з Академією як один з основних засобів покращання підготовки та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів, удосконалення наукових досліджень з проблем діяльності прокуратури, її нормативного регулювання.

1.2. Брати участь та залучати підпорядкованих працівників до навчального процесу і наукової роботи в Академії. Запрошувати до проведення окремих навчальних заходів керівників і фахівців інших органів державної влади, установ та організацій.

1.3. Забезпечувати своєчасне і якісне опрацювання та рецензування у структурних підрозділах Генеральної прокуратури України навчальних і тематичних планів та фондових лекцій науково-педагогічного складу Академії і лекцій працівників прокуратури, які беруть участь у навчальному процесі.

1.4. Планувати й проводити спільно з Академією регіональні навчальні заходи з прокурорсько-слідчими працівниками.

1.5. Інформувати Академію за опрацьованими у відповідних підрозділах Генеральної прокуратури України матеріалами і пропозиціями прокуратур обласного рівня щодо проблем прокурорсько-слідчої діяльності, які потребують наукового дослідження та вирішення засобами організаційно-методичного забезпечення. Обґрунтовані пропозиції з відповідними матеріалами надсилати до Академії за необхідності проте не рідше, кожного півроку до 15 числа останнього місяця.

1.6. Залучати за необхідності науково-педагогічний склад Академії до підготовки окремих питань на засідання колегії, науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України, проведення комплексних або галузевих перевірок, загальних заходів аналітичного та організаційно-методичного характеру.

1.7. Проводити на базі Академії заходи у рамках міжнародних проектів, що реалізуються за участі Генеральної прокуратури України.

1.8. Надсилати до Академії копії рішень колегій, постанов координаційних і міжвідомчих нарад, статистичних збірників, аналізів та узагальнень, методичних посібників і рекомендацій, інформаційних листів про позитивний досвід, а також інших матеріалів, необхідних для використання у навчальному процесі та наукових дослідженнях.

1.9. Надавати за зверненням керівництва Академії можливість науково-педагогічному складу, докторантам, аспірантам, здобувачам і магістрантам вивчати архівні справи, документи й інші матеріали прокурорсько-слідчої практики.

1.10. Сприяти поповненню експозиції Музею історії прокуратури України шляхом надання Академії оригіналів або копій архівних документів, які мають історичну цінність, фотографій та особистих речей видатних працівників прокуратури.

2. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України:

2.1. Забезпечувати щорічно якісний відбір до Академії випускників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, які відповідають вимогам ст. 46 Закону України "Про прокуратуру", мають високий рівень освітньої підготовки, схильність до прокурорсько-слідчої діяльності, успішно пройшли психологічне тестування, за станом здоров'я можуть виконувати покладені на них функції.

2.2. Організовувати належний рівень проходження студентами Академії прокурорського практикуму та переддипломної практики (стажування) у відповідних прокуратурах.

2.3. Забезпечувати працевлаштування випускників Академії, які були рекомендовані на навчання відповідними прокуратурами обласного рівня та пройшли атестацію за підсумками стажування.

2.4. Надсилати до Академії не пізніше ніж за десять днів до початку кожного навчального року (семестру) списки працівників, які включені до календарного плану навчання та набору слухачів до Інституту підвищення кваліфікації кадрів.

2.5. Проводити за місяць до початку занять опитування включених до плану набору працівників з метою визначення проблемних питань прокурорсько-слідчої діяльності. Результати опитування спрямовувати до Академії для їх завчасного вивчення і врахування у навчальному процесі та науково-методичній роботі.

3. Ректору Академії:

3.1. Проводити навчальний процес з підготовки та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів упродовж навчального року, який розпочинається з 1 вересня поточного календарного року і завершується 30 червня наступного року.

3.2. Залучати до проведення занять в Академії працівників органів прокуратури, керівників та фахівців інших органів державної влади, установ та організацій.

3.3. Впроваджувати у навчальний процес позитивний досвід організації прокурорсько-слідчої діяльності, інноваційні технології, сучасні засоби електронного зв'язку, комп'ютерну й іншу оргтехніку.

3.4. Затверджувати за погодженням з Генеральним прокурором України Правила прийому до Академії.

3.5. Організовувати своєчасну підготовку і надання для опрацювання та рецензування у структурних підрозділах Генеральної прокуратури України навчальних та тематичних планів, фондових лекцій, а з теоретичних дисциплін - у одному з вищих навчальних закладів.

3.6. Вносити Генеральному прокурору України подання щодо призначення голів Державних екзаменаційних комісій Академії.

3.7. Забезпечувати належне опрацювання рекомендацій Генеральної прокуратури та науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України щодо розробки та реалізації спільних з Академією науково-методичних заходів з проблем прокурорсько-слідчої діяльності.

Створювати за погодженням з відповідними структурними підрозділами Генеральної прокуратури України спільні робочі групи, затверджувати графіки досліджень, контролювати терміни та якість результатів.

3.8. Організовувати виїзди викладачів і науковців Академії до прокуратур усіх рівнів з метою вивчення проблемних питань організаційно-управлінської та функціональної діяльності, розробки методичних рекомендацій, посібників та здійснення інших заходів, необхідних для подальшого удосконалення навчального процесу та прокурорсько-слідчої практики.

3.9. Забезпечувати якісне наукове та методичне супроводження навчальних заходів, що проводяться у відповідних базових та інших прокуратурах.

3.10. Залучати науковців і практиків до участі у конференціях, семінарах, "круглих столах" з питань прокурорсько-слідчої діяльності. Ініціювати для підготовки і проведення таких заходів створення авторських колективів і робочих груп з числа прокурорсько-слідчих та науково-педагогічних працівників.

3.11. Забезпечувати, разом з відповідними підрозділами Генеральної прокуратури України якісну підготовку та підвищення кваліфікації прокурорських кадрів іноземних держав відповідно до двосторонніх угод.

3.12. Інформувати Генерального прокурора України про результати діяльності Академії двічі на рік у січні та липні.

4. Головному управлінню кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України:

4.1. Складати узгоджені календарний план навчання та план набору слухачів до Інституту підвищення кваліфікації кадрів за навчальними семестрами й затверджувати їх у відповідного заступника Генерального прокурора України до 30 травня та 30 листопада щороку.

4.2. Надавати Академії допомогу у комплектуванні її кадрового складу висококваліфікованими викладачами та науковими працівниками. Здійснювати стажування науково-педагогічного складу Академії у Генеральній прокуратурі України як правило, раз у п'ять років.

5. Для проведення регіональних навчальних заходів визначити як базові прокуратури Донецької, Львівської, Одеської, Харківської областей та міста Києва.

Проводити навчальні заходи в прокуратурах:

- Донецької області за участю працівників прокуратур Донецької, Запорізької, Луганської областей;

- Львівської області - Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей, військової прокуратури Західного регіону України;

- Одеської області - Одеської, Автономної Республіки Крим, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської областей, міста Севастополя, військових прокуратур Південного регіону та ВМС України;

- Харківської - Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської областей;

- міста Києва - міста Києва, Вінницької, Житомирської, Київської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та військової прокуратури Центрального регіону України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України, ректора Національної академії прокуратури України, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України.

7. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Генерального прокурора України від 5 червня 2006 року N 1183ц "Про організацію взаємодії органів прокуратури України з Національною академією прокуратури України".

З наказом ознайомити заступників Генерального прокурора України, ректора Національної академії прокуратури України, керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України.

 

Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України

В. Пшонка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали