ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.06.2011 р.

N П/9991/194/11

Вищий адміністративний суд України у складі: головуючий - суддя Кочан В. М., судді: Веденяпін О. А., Заяць В. С., Розваляєва Т. С., Цвіркун Ю. І., секретаря судового засідання Александрової Я. А. (за участю позивача - ОСОБА_1, представника відповідача - Нетребенка В. В.), розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Верховної Ради України про визнання незаконною та скасування Постанови Верховної Ради України від 01.04.2010 р. "Про призначення позачергових виборів Нагірянського сільського голови (Нагірянська сільська рада Чортківського району Тернопільської області)", встановив:

ОСОБА_1 звернувся в суд з адміністративним позовом до Верховної Ради України, в якому просив визнати незаконною та скасувати Постанову Верховної Ради України від 1 квітня 2010 р. N 2016-VI "Про призначення позачергових виборів Нагірянського сільського голови (Нагірянська сільська рада Чортківського району Тернопільської області)".

Як зазначив позивач в адміністративному позові, оскаржувана постанова грунтується на висновку Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування з вивчення ситуації, що склалася в Нагірнянській сільській раді Чортківського району Тернопільської області.

Зазначений висновок Робочої групи містить неперевірену та недостовірну інформацію щодо допущених позивачем як головою сільської ради порушень норм чинного законодавства та Конституції України, порушення ним прав та свобод громадян.

Можливості спростувати висновок Робочої групи позивач не мав, оскільки з таким висновком його ознайомлено не було, а на засідання Комітету він не запрошувався.

На підставі висновку, який не містив даних щодо наявності підстав для проведення позачергових виборів, Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування прийняв рішення, яким рекомендував Верховній Раді України призначити позачергові вибори Нагірнянського сільського голови.

Позивач в судовому засіданні позовні вимоги підтримав.

Представник відповідача подав заперечення проти адміністративного позову, в якому зазначив, що протягом 2007 - 2008 років до Верховної Ради України надходили чисельні звернення Нагірнянського сільського голови ОСОБА_1 з клопотаннями про призначення позачергових виборів депутатів Нагірнянської сільської ради, а також звернення Нагірнянської сільської ради з клопотаннями про призначення позачергових виборів Нагірнянського сільського голови. Такі звернення стали підставою для утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування з вивчення ситуації, що склалася в Нагірнянській сільській раді Чортківського району Тернопільської області.

З висновком Робочої групи погодився профільний Комітет Верховної Ради України, який своїм рішенням рекомендував відповідачу призначити позачергові вибори Нагірнянського сільського голови.

Представник відповідача в судовому засіданні заперечння проти позову підтримав.

Вислухавши пояснення позивача та представника відповідача, дослідивши письмові докази по справі, суд вважає, що у задоволенні адміністративного позову слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 85 Конституції України та ч. 5 ст. 79 Закону України 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови.

Частиною ч. 3 ст. 14 Закону України N 280/97-ВР "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", що діяв на момент прийняття оскаржуваної позивачем постанови, було визначено, що позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Статтею 42 Закону України N 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено, що повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

Відповідно до п. 3 ч. 7 ст. 79 Закону України N 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах.

Відповідно до ч. 5 ст. 79 Закону України 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення про призначення позачергових виборів Верховна Рада України приймає за наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної ради України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України N 116-95-ВР "Про комітети Верховної Ради України" комітет Верховної Ради України (далі - комітет) - орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України N 116-95-ВР Комітети, до предмета відання яких віднесені питання зміни території України, призначення виборів Президента України, позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування, готують висновки з цього питання та інші матеріали відповідно до закону та Регламенту Верховної Ради України.

Комітети мають право запрошувати на своє засідання Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, а також їх посадових і службових осіб, отримувати від них необхідні для розгляду питань порядку денного роз'яснення (ст. 48 Закону України N 116-95-ВР).

Відповідно до ст. 138 Закону України N 1861-VI "Про Регламент Верховної Ради України" постанови та інші акти (резолюції, декларації, звернення, заяви) Верховної Ради України, визначені статтею 46 цього Регламенту, Верховна Рада України приймає більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу, крім випадків, визначених Конституцією України

Постанови Верховної Ради України приймаються з конкретних питань з метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної та інших функцій. Такі постанови Верховної Ради України набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено самою постановою.

Постанови та інші акти Верховної Ради України приймаються з дотриманням процедури, передбаченої для розгляду законопроектів у першому читанні з прийняттям їх у цілому, якщо Верховною Радою України не прийнято іншого рішення.

Постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою України, підписує та оприлюднює Голова Верховної Ради України.

В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_1 станом на день прийняття Постанови Верховної Ради України від 1 квітня 2010 року N 2016-VI обіймав посаду Нагірнянського сільського голови Чортківського району Тернопільської області.

На протязі 2007 - 2008 років до Верховної Ради України надходили чисельні звернення Нагірнянського сільського голови ОСОБА_1 з клопотаннями про призначення позачергових виборів депутатів Нагірнянської сільської ради, а також звернення Нагірнянської сільської ради з клопотаннями про призначення позачергових виборів Нагірнянського сільського голови.

У відповідності до повноважень, визначених ст. ст. 13, 14, 17, 19 Закону України N 116-95-ВР "Про комітети Верховної Ради України", рішенням Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування від 15 квітня 2009 року було утворено Робочу групу з вивчення ситуації, що склалася в Нагірнянській сільській раді Чортківського району Тернопільської області (далі - Робоча група).

Як слідує зі змісту висновку, складеного Робочою групою, її членами було повно та всебічно проаналізовано письмові докази щодо діяльності позивача на посаді сільського голови; взято до уваги наявні на момент перевірки рішення судів про визнання розпоряджень сільського голови незаконними; постанов, приписів прокурора та інших суб'єктів владних повноважень, в яких містилась правова оцінка дій, бездіяльності та рішень Нагірнянського сільського голови.

На підставі зібраних та перевірених доказів Робоча група прийшла до переконання, що позивач, працюючи на посаді Нагірнянського сільського голови, порушував Конституцію та закони України, права і свободи громадян, не забезпечував здійснення наданих йому повноважень.

Рішеннями Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування від 24 червня 2009 року (протокол N 62/36) та від 6 липня 2009 року (протокол N 64/38) було рекомендовано Верховній Раді України призначити позачергові вибори Нагірянського сільського голови (Нагірянська сільська рада Чортківського району Тернопільської області) на 20 вересня 2009 року.

Постановою Верховної Ради України від 1 квітня 2010 року N 2016-VI призначено позачергові вибори Нагірянського сільського голови (Нагірянська сільська рада Чортківського району Тернопільської області) на неділю 20 червня 2010 року.

На день прийняття оскаржуваної постанови висновки, що містяться у рішеннях Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування від 24 червня 2009 року (протокол N 62/36) та від 6 липня 2009 року (протокол N 64/38) спростованими не були; зазначені рішення у встановленому законом порядку не змінювались та не скасовувались.

Таким чином, приймаючи оскаржуване рішення, Верховна Рада України діяла на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано; з урахуванням усіх обставин, що мали значення для прийняття рішення; безсторонньо; добросовісно, розсудливо; з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятлививми наслідками для прав, свобод та інтересів осіб і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення, а тому підстави для задоволення адміністративного позову відсутні.

Керуючись ст. ст. 158 - 163, 171-1, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

У задоволенні адміністративного позову ОСОБА_1 до Верховної Ради України про визнання незаконною та скасування Постанови Верховної Ради України від 01.04.2010 р. "Про призначення позачергових виборів Нагірянського сільського голови (Нагірянська сільська рада Чортківського району Тернопільської області)" відмовити.

Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

 

Головуючий, суддя

В. М. Кочан

Судді:

О. А. Веденяпін

 

В. С. Заяць

 

Т. С. Розваляєва

 

Ю. І. Цвіркун

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали