ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.06.2011 р.

N К-14303/09-С

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: головуючої - Гончар Л. Я., суддів: Конюшка К. В., Бим М. Є., Сіроша М. В., Харченка В. В., при секретарі: Домбровському І. В., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-технічна фірма "РВіК" на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 15 листопада 2007 року (Постанова N 7/65) та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 5 березня 2009 року у справі за позовом відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" до Національної комісії з питань регулювання зв'язку України, третя особа - товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-технічна фірма "РВіК" про визнання нечинним пункту рішення, встановила:

Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" (далі по тексту - позивач, ВАТ "Укртелеком") звернулось до суду з позовом до Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (далі по тексту - відповідач, НКРЗ України) про визнання нечинним пункту 3 рішення від 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком".

Позовні вимоги ВАТ "Укртелеком" обґрунтовано тим, що НКРЗ України шляхом прийняття рішення від 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком" щодо зобов'язання позивача відновити взаємоз'єднання товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-технічна фірма "РВіК" (далі по тексту - ТОВ "ВТФ "РВіК") з мережею (пункт третій рішення) протиправно здійснено втручання в господарську діяльність позивача та порушено його право на застосування штрафних санкцій за невиконання договірних зобов'язань. Так, позивачем зазначено, що факт припинення надання ТОВ "ВТФ "РВіК" послуг шляхом обмеження вихідного зв'язку абонентів до мережі позивача зумовлений непогашенням ТОВ "ВТФ "РВіК" заборгованості у розмірі 21376,17 грн. за надані телекомунікаційні послуги згідно з договорами від 01.05.2004 N 238/04, від 01.11.2005 N 1227-АК, від 20.12.2005 N 04/1556, від 01.05.2004 N 436/06. Враховуючи те, що, на думку позивача, пункт третій рішення від 11.05.2007 N 734 суперечить положенням статей 611, 615 Цивільного кодексу України, статей 19, 216 Господарського кодексу України, ВАТ "Укртелеком" просило суд визнати нечинним пункт 3 рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ України) від 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ "ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком" в частині невідкладного взаємоз'єднання з мережею.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 15 листопада 2007 року (Постанова N 7/65) позов ВАТ "Укртелеком" задоволено: визнано нечинним пункт 3 рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком".

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 5 березня 2009 року в задоволенні апеляційної скарги Національної комісії з питань регулювання зв'язку України відмовлено, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 15 листопада 2007 року (Постанова N 7/65) залишено без змін.

У поданій касаційній скарзі ТОВ "ВТФ "РВіК" з посиланням на порушення судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просило скасувати оскаржувані судові рішення та постановити нове судове рішення.

Заслухавши доповідь судді Вищого адміністративного суду України стосовно обставин, необхідних для прийняття рішення судом касаційної інстанції, перевіривши і обговоривши доводи касаційної скарги, правильність правової оцінки обставин справи та застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що ВАТ "Укртелеком" із посиланням на наявність у ТОВ "ВТФ "РВіК" заборгованості з оплати наданих згідно з договорами від 01.05.2004 N 238/04, від 01.11.2005 N 1227-АК, від 20.12.2005 N 04/1556, від 01.05.2004 N 436/06 телекомунікаційних послуг, здійснило припинення надання ТОВ "ВТФ "РВіК" послуг шляхом обмеження вихідного зв'язку його абонентів до мережі позивача крім випадків викликів екстрених служб.

Пунктом 3 рішення НКРЗ України від 11.05.2007 N 734 ВАТ "Укртелеком" зобов'язано невідкладно відновити взаємоз'єднання з мережею ТОВ "ВТФ "РВіК" в частині, що стосується обмеження вихідного зв'язку для абонентів зазначеного оператора та забезпечити сталий зв'язок за існуючою схемою взаємоз'єднання.

Задовольняючи вимоги ВАТ "Укртелеком" про визнання нечинним пункту 3 рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком" та залишаючи в силі рішення суду першої інстанції, суди попередніх інстанцій виходили з того, що ВАТ "Укртелеком" здійснило відключення організованих за програмою з'єднувальних ліній ТОВ "ВТФ "РВіК" на підставі умов та у строки, визначені умовами укладених договорів, а також відповідно до вимог чинного законодавства, що регулює спірні правовідносини, зокрема пунктів 41, 110, 114, 187, 191 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 N 720, у зв'язку з чим судами зроблено висновок про протиправність пункту 3 рішення НКРЗ України від 11.05.2007 N 734.

З такими висновками судів першої та апеляційної інстанції колегія суддів Вищого адміністративного суду України не погоджується з огляду на наступне.

Так, Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 року N 720, визначають порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, регулюють відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій і споживачами телекомунікаційних послуг. Дія цих Правил поширюється на відносини операторів, провайдерів телекомунікацій, які згідно із законодавством надають телекомунікаційні послуги у телекомунікаційних мережах загального користування, юридичних та фізичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг.

Разом з тим, судами попередніх інстанцій не враховано, що між ВАТ "Укртелеком" та ТОВ "ВТФ "РВіК" існують договірні відносини саме як між операторами телекомунікацій, при цьому ТОВ "ВТФ "РВіК" не виступає в зазначених правовідносинах абонентом, тобто споживачем телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні. Застосовуючи до спірних правовідносин норми Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 року N 720, які регулюють відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій і споживачами телекомунікаційних послуг, суди допустили помилку при виборі норми матеріального права, що регулює спірні правовідносини.

Так, порядок взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж врегульовано Правилами взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затвердженими рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 8 грудня 2005 року N 155 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 року за N 71/11945.

За таких обставин, висновки судів першої та апеляційної інстанції щодо відповідності дій ВАТ "Укртелеком" з припинення надання телекомунікаційних послуг ТОВ "ВТФ "РВіК" вимогам Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, які не регулюють спірні правовідносини, є необґрунтованими.

Крім того, судами попередніх інстанцій до спірних правовідносин безпідставно не застосовано вимоги частини першої статті 35 Закону України "Про телекомунікації", згідно з якою оператор, провайдер телекомунікацій, який припиняє діяльність з надання телекомунікаційних послуг, зобов'язаний попередити споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних послуг.

Відповідно до змісту статті 1 Закону України "Про телекомунікації" оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж; споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб.

Отже, однією з необхідних умов правомірності припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг є належне виконання оператором, який припиняє діяльність з надання телекомунаційних послуг, обов'язку щодо попередження споживачів про таке припинення не пізніше ніж за три місяці. Разом з тим, в матеріалах справи відсутні докази такого попередження. Також, саме на відсутність такого попередження як на підставу прийняття рішення від 11.05.2007 N 734 в своїх доводах посилалася НКРЗ України.

Так, відповідно до пункту 6 частини першої статті 18 Закону України "Про телекомунікації" в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, Національна комісія з питань регулювання зв'язку здійснює контроль за якістю телекомунікаційних послуг та задоволенням попиту споживачів.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку, що НКРЗ України при прийнятті рішення від 11.05.2007 N 734 діяла на підставі та в межах повноважень, що передбачені законами України, та з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення.

Згідно з частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Частиною третьою статті 159 Кодексу а визначено, що обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Зважаючи на те, що по справі не вимагається збирання або додаткової перевірки доказів, обставини справи судами встановлені повно і правильно, але допущена помилка при застосуванні норм матеріального права - оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову у задоволенні позову.

Відповідно до статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанції та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанції порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Керуючись статтями 160, 167, 220, 229, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів постановила:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-технічна фірма "РВіК" задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.11.2007 (Постанова N 7/65) та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 05.03.2009 скасувати.

У позові відмовити.

Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі і оскарженню не підлягає крім як у випадках, встановлених ст. ст. 237 - 239 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали