ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.04.2011 р. N 228

Про Основні напрямки розвитку житлового будівництва в області на 2011 рік

Відповідно до плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 р. N 1794-р, доручення Кабінету Міністрів України від 10.02.2010 N 5948/1/1-10 та Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", з метою забезпечення реалізації державної політики у галузі житлового будівництва в області:

1. Затвердити Основні напрямки розвитку житлового будівництва в області на 2011 рік (далі - Основні напрямки), що додаються.

2. Районним державним адміністраціям, виконкому Тернопільської міської ради спільно з органами місцевого самоврядування:

2.1 Вжити заходів щодо забезпечення виконання планових показників житлового будівництва у 2011 році.

2.2. Про проведену роботу інформувати управління містобудування та архітектури облдержадміністрації до 20 травня, 20 серпня та 20 листопада 2011 року.

3. Управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації забезпечити координацію за ходом реалізації Основних напрямків та інформувати обласну державну адміністрацію і Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до 25 травня, 25 серпня та 25 листопада 2011 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
01.04.2011 N 228


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
розвитку житлового будівництва в області на 2011 рік

Основні напрямки розроблено відповідно до плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 р. N 1794-р, доручення Кабінету Міністрів України від 10.02.2010 N 5948/1/1-10, з врахуванням положень Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

Указом Президента України від 8 листопада 2007 року N 1077/2007 "Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом" визначено один із провідних напрямів реалізації конституційного права громадян України на житло шляхом будівництва за державної підтримки доступного недорогого житла, яке спроможні придбати громадяни з невисоким рівнем доходів, що потребують поліпшення житлових умов.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 затверджено Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, якою передбачається підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки" рішенням Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2010 року N 1031 затверджена цільова програма будівництва (придбання) доступного житла в Тернопільській області на 2010 - 2017 роки.

Показники Основних напрямків розроблені відповідно до показників програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2011 рік.

РОЗДІЛ I
Аналіз стану житлового будівництва в області

Програмою розвитку житлового будівництва на 2010 рік передбачалося збудувати 155 тис. кв. метрів загальної площі нового житла. Фактично введено в експлуатацію у минулому році 288,3 тис. кв. метрів, що складає 186 % до запланованого та 197,2 % до фактично введеного у 2009 році (3,1 % від загального обсягу по Україні).

Слід зазначити, що у загальному обсязі введеного в експлуатацію у 2010 році житла, значну частку складає житло, збудоване у попередні роки і здане відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт (далі - Тимчасовий порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035.

Лідерами в житловому будівництві серед районів є Тернопільський, де у 2010 році збудовано 62,9 тис. кв. метрів житла, Кременецький - 22,5 тис. кв. метрів, Чортківський - 18,8 тис. кв. метрів та Теребовлянський райони - 14,7 тис. кв. метрів. У місті Тернополі збудовано 100,4 тис кв. метрів житла, що складає 34,8 % від загального обсягу. Питома вага обласного центру у загальному обсязі введеного житла продовжує знижуватися.

У структурі введеного в експлуатацію у 2010 році житла 189,3 тис. кв. метрів, або 65,7 % - індивідуальні житлові будинки. У сільській місцевості збудовано 99,9 тис кв. метрів житла або 34,7 % від загального обсягу.

За рахунок бюджетних коштів не введено в експлуатацію жодної квартири. У 2010 році в основному велося завершення будівництва житлових будинків. Будівельний заділ практично не проводився, що неминуче приведе до зниження обсягів будівництва житла у найближчі роки.

Результати аналізу показують, що в житловому будівництві у повній мірі дається в знаки вплив світової фінансової кризи, внаслідок чого практично було припинено кредитування житла, особливо іпотечне.

Іншим стримуючим фактором у збільшенні обсягів будівництва житла є його висока вартість. Сьогодні переважна більшість населення позбавлена можливості самостійно покращувати житлові умови. Аналіз будівельного заділу об'єктів житлового будівництва свідчить про те, що в області є потенціал на найближчі роки будувати по 300 - 400 тис. кв. метрів житла щороку. Проте, без вжиття термінових, дієвих заходів щодо підтримки будівництва житла доступного широким верствам населення, цю галузь чекає криза. Ресурс споживачів комерційного житла вичерпується і буде складати у майбутньому незначну частку без тенденції до її суттєвого збільшення.

Прогнозна середньорічна вартість спорудження житла для Тернопільської області на 2011 рік встановлена Мінрегіонбудом України у розмірі 4615 гривень / кв. метр загальної площі (на 2010 рік цей показник складав 4714 гривень / кв. метр).

Маючи досить високі показники з обсягів будівництва житла на душу населення, в області складною залишається ситуація щодо забезпечення житлом соціально-незахищених та пільгових категорій населення. Упродовж 2000 - 2006 років в Україні за рахунок державного фонду щорічно одержували житло 1,3 - 1,6 % сімей та одинаків. У 2007 році по Україні цей показник складав 1,6 %, а по області - 0,46 %. У 2008 році відповідно - 1,4 % та 0,3 %. У 2009 році відповідно - 1,4 % та 0,2 %. Як видно, в області обсяги будівництва державного житла в 4 - 5 разів менші ніж по Україні.

Станом на 1 січня 2011 року у черзі на покращення житлових умов в області перебуває 21318 сімей та одинаків. Із названої категорії протягом минулого року за рахунок державного фонду покращили свої житлові умови лише 34 сім'ї або 0,16 % від загальної кількості черговиків.

Забезпечення житлом окремих категорій громадян здійснюється відповідно до спеціальних програм житлового будівництва за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.

Спеціальна програма

Стан реалізації

Програма забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 114 "Про затвердження Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку"

У 2010 році кошти для реалізації програми не надходили.

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників за програмою "Власний дім"
Указ Президента України від 27.03.98 N 222/1998"Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі"Розпорядження голови облдержадміністрації від 10.12.2010 року N 1003 "Про затвердження обласної програми житлового будівництва на селі на 2011-2015 роки "Власний дім"

На кредитування індивідуального житлового будівництва на селі у 2010 році профінансовано всього 1300 тис гривень, у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету - 700 тис. гривень, обласного бюджету - 460 тис. гривень, коштів районних бюджетів - 140 тис. гривень (на будівництво та добудову приватного житла кошти отримали 54 сім'ї).

Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 N 1089 "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки".
Рішення обласної ради від 02.07.2003 N 132 "Про обласну програму молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла на 2003 - 2012 роки"

На кредитування молодіжного житлового будівництва у 2010 році використано 6273 тис. гривень. Здано в експлуатацію 1883 кв. метрів загальної площі житла.

Чорнобильська будівельна програма
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

У 2010 році кошти для реалізації Чорнобильської програми не надходили.

Реконструкція житлових будинків перших масових серій
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. N 820 "Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій",
Закон України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду"

Проведено обстеження кварталів застарілого житлового фонду у м. Тернополі, складено реєстр будинків. Фінансування заходів за програмами у 2010 році не проводилося.

Будівництво соціального житла
Закон України "Про житловий фонд соціального призначення"

Будівництво за програмою не проводилося.

Будівництво доступного житла
Закон України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

Рішенням Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2010 року N 1031 затверджена цільова програма будівництва (придбання) доступного житла в Тернопільській області на 2010 - 2017 роки.
Проводиться робота щодо визначення і резервування земельних ділянок, призначених для будівництва доступного житла.


Протягом минулого року в області проведено інвентаризацію об'єктів незавершеного житлового будівництва, складено перелік об'єктів з високим ступенем будівельної готовності, які можуть бути добудовані за державної підтримки та складено реєстр за встановленою формою.

З метою організації виконання цільової програми будівництва (придбання) доступного житла в Тернопільській області на 2010 - 2017 роки, розпорядженням голови облдержадміністрації від 6 вересня 2010 року N 678 райдержадміністраціям, міським та селищним радам рекомендовано провести роботу щодо виконання заходів програми будівництва доступного житла в області, в частині визначення і резервування земельних ділянок, призначених для будівництва доступного житла та визначення обсягу коштів для забезпечення цих ділянок інженерно-транспортною інфраструктурою.

Станом на 01.03.2011 року у загальному в області виділено та зарезервовано 12 ділянок площею близько 3,4 га.

РОЗДІЛ II
Напрямки та показники розвитку житлового будівництва в області на 2011 рік

Житлова проблема сьогодні є однією із найгостріших соціальних проблем в Україні і зокрема в області.

Вирішення цієї проблеми може бути розв'язано за умови:

- вжиття дієвих заходів щодо здешевлення вартості будівництва житла шляхом забезпечення відрахування учасниками будівництва житла коштів на розвиток соціальної інфраструктури у розмірі, що не перевищує граничний розмір, встановлений законодавством;

- забезпечення прозорості процедур надання земельних ділянок для житлового будівництва та спрощення дозвільних процедур при будівництві житла;

- звільнення від сплати податку на додану вартість з будівництва житла;

- надання державної підтримки громадянам на будівництво житла.

Незадовільний стан забезпечення житлом пільгових та соціально незахищених категорій громадян вимагає вжиття заходів щодо створення сприятливих умов для залучення широких верств населення до житлового будівництва шляхом солідарної участі громадян та держави.

Введення загальної площі житла за 2000 - 2010 роки

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Введено загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування
тис. кв. метрів

148,6

174,8

120,7

156,5

193,6

245,2

204,3

304,1

304,4

146,2

288,3

у % до попереднього року

131,5

117,6

69

129,7

123,7

126,6

83,3

148,8

101,1

48

197,2

К-ть населення,
тис. осіб

1152,7

1144,8

1138,5

1131,0

1123,3

1116,3

1108,9

1102,1

1095,4

1070

1084,1

К-ть введеного
житла на 1 тис. осіб,
кв. метрів

128,9

153

106

138

172

220

184

276

278

137

266


Наявні потужності будівельних організацій області достатні для нарощування обсягів будівництва житла у найближчі роки.

У той же час, діючі потужності підприємств будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів області вже недостатні за окремими показниками для забезпечення житлового будівництва основними будівельними матеріалами, виробами і конструкціями. Ця галузь вимагає значної модернізації з метою нарощування обсягів випуску будівельних матеріалів, розширення їх асортименту та підвищення якості продукції. Найбільше це стосується модернізації виробничих потужностей щодо випуску керамічної цегли та створення нових підприємств з виробництва будівельної кераміки, покрівельних та теплоізоляційних матеріалів

Головним напрямком житлового будівництва у 2011 році повинно бути збільшення обсягів будівництва доступного широким верствам населення житла. Для цього необхідно запровадити дієвий механізм реалізації законів України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", інших законодавчих та нормативних актів, спрямованих на будівництво доступного житла, створення фондів житла для тимчасового проживання.

2.1. Основні напрямки житлового будівництва в області у 2011 році

- введення в експлуатацію 200 тис. кв. метрів нового житла, що складає 175,4 % відносно 2010 року;

- введення в експлуатацію 132 тис. кв. метрів житла, збудованого у попередні роки, яке буде вводитися відповідно до пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI);

- будівництво житла за рахунок коштів населення - 132 тис. кв. метрів загальної площі, за кошти підприємств, установ та організацій - 68 тис. кв. метрів;

- будівництво житла для громадян, які потребують соціального захисту з боку держави і створення відповідних умов для молодих сімей, сільських жителів, військовослужбовців та інших;

- завершення раніше призупиненого будівництва житла;

- підвищення рівня використання потужностей підприємств будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів;

- розвиток ринку житла.

(Обсяги введення в експлуатацію житла, фактичні і прогнозні та фінансування житлового будівництва, наведені нижче у таблицях 1 - 7).

 

Таблиця 1

Дані про квартирний облік та надання житла населенню Тернопільської області станом на 1 січня 2011 року

Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку на кінець 2010 року

Кількість сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили свої житлові умови у 2010 році

Кількість сімей та одинаків

% до кількості тих, що перебували у черзі на кінець попереднього року

1

2

3

21318

34

0,16


 

Таблиця 2

Показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2010 рік у Тернопільській області за джерелами фінансування

Роки

Одиниця виміру

Всього

в тому числі за рахунок коштів

Державного бюджету

Місцевих бюджетів

Позабюд-
жетних коштів на іпотечне та інші види креди-
тування

Населення

Підпри-
ємств, установ та органі-
зацій

Всього

у тому числі кредиту-
вання

Всього

у тому числі кредиту-
вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011

тис. кв. м

200,0*

-

-

 

 

-

132,0

68,0

Питома вага до загального обсягу введення житла за рахунок усіх джерел фінансування, %

100

-

-

-

-

-

66

34

Темп до попереднього року, %

175,4

-

-

-

-

-

176

174

2010

тис. кв. м

114,0**

-

-

-

-

-

75,0

39,0


Примітка:

* обсяги введення житла без врахування житла, що буде вводитися в експлуатацію відповідно до пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI);

 

** обсяги введення житла без врахування житла, введеного в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035.


 

Таблиця 3

Показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2011 рік у Тернопільській області за характерами будівництва

Роки

Всього
тис. кв. м

За характером будівництва (тис. кв. м)

Нове будівництво

Розширення

Реконструкція

Всього

у тому числі завершення припинених будівництвом або законсер-
вованих

Всього

у тому числі реконструкція житлових будинків перших масових серій

1

2

3

4

5

6

7

2011

200

193

-

1,0

6,0

-

Темп до попереднього року, %

175,4

179

-

50

150

-


 

Таблиця 4

Показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2011 рік у Тернопільській області у містах та сільській місцевості

Роки

Всього
тис. кв. м

у тому числі (тис. кв. м)

у містах

у сільській місцевості

1

2

3

4

2011

200

130

70

Темп до попереднього року, %

175,4

176

175


 

Таблиця 5

Показники обсягів введення в експлуатацію житла* на 2011 рік у Тернопільській області за спеціальними державними житловими програмами

(за рахунок усіх джерел фінансування)

 

Всього за програ-
мами тис. кв. м

у тому числі (тис. кв. м)

Комплексна програма забезпечення житлом військово-
службовців та членів їх сімей (
постанова КМУ від 29.11.99 N 2166)

Програма забезпечення житлом військово-
службовців, звільнених у запас або відставку (
постанова КМУ від 29.01.99 N 114)

Державна програма забезпечення молоді житлом

Регіональна програма індивіду-
ального житлового будівництва у сільській місцевості (за програмою "Власний дім")

Забезпечення житлом громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Будівництво доступного житла

Будівництво соціального житла

Створення фондів житла для тимчасового проживання

Створення маневреного житлового фонду

Дер-
жав-
ний
бюд-
жет

Міс-
це-
вий
бюд-
жет

Інші дже-
рела

Дер-
жав-
ний
бюд-
жет

Міс-
це-
вий
бюд-
жет

Інші дже-
рела

Дер-
жав-
ний
бюд-
жет

Міс-
це-
вий
бюд-
жет

Інші дже-
рела

Дер-
жав-
ний
бюд-
жет

Міс-
це-
вий
бюд-
жет

Інші дже-
рела

Дер-
жав-
ний
бюд-
жет

Міс-
це-
вий
бюд-
жет

Інші дже-
рела

Дер-
жав-
ний
бюд-
жет

Міс-
це-
вий
бюд-
жет

Інші дже-
рела

Дер-
жав-
ний
бюд-
жет

Міс-
це-
вий
бюд-
жет

Інші дже-
рела

Дер-
жав-
ний
бюд-
жет

Міс-
це-
вий
бюд-
жет

Інші дже-
рела

Дер-
жав-
ний
бюд-
жет

Міс-
це-
вий
бюд-
жет

Інші дже-
рела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2011

9,581

-

-

-

-

-

-

0,643

0,125

-

1,2

0,8

-

-

-

-

1,533

0,511

4,769

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Темп до поперед-
нього року, %

-

-

-

-

-

-

-

50

30

х

-

-

-

-

-

-

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Примітка: * будівництво, придбання (в т. ч. на умовах пайової участі)

 

Таблиця 6

Інформація
про діючі у 2011 році спеціальні регіональні програми

 N
з/п

Назва програми

Дата та N рішення про затвердження програми

Термін дії програми

Планові обсяги фінан-
сування на період дії програми кв. м/ тис. грн.

Виконання програми по роках (за період дії програми)

Планові показники

Результати дії програми

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

фі-
нан-
су-
ван-
ня (тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла (тис. кв. м/
квар-
тир)

фі-
нан-
су-
ван-
ня (тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла (тис. кв. м/
квар-
тир)

фі-
нан-
су-
ван-
ня (тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла (тис. кв. м/
квар-
тир)

фі-
нан-
су-
ван-
ня (тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла (тис. кв. м/
квар-
тир)

фі-
нан-
су-
ван-
ня (тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла (тис. кв. м/
квар-
тир)

фі-
нан-
су-
ван-
ня (тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла (тис. кв. м/
квар-
тир)

фі-
нан-
су-
ван-
ня (тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла (тис. кв. м/
квар-
тир)

фі-
нан-
су-
ван-
ня (тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла (тис. кв. м/
квар-
тир)

фі-
нан-
су-
ван-
ня (тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла (тис. кв. м/
квар-
тир)

профі-
нансо-
вано всього (тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла всього (тис. кв. м)

1.

Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у Тернопільській області на 2003 - 2012 роки

Рішення обласної ради від 2 липня 2003 року N 132

до 2012 року

95700/
104471,4

2170,5

2,588/
39

3631,5

0,850/
10

3109,7

0,647/
8

3068,17

5,018/
62

2412,23

0,863/
11

2635,69

1,606/
21

613,0

0,707

6273

1,883

597,3

0,125/
2

23913,79

14,162

2.

Обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі на 2011 - 2015 роки "Власний дім"

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 10.12.2010 року N 1003

до 2015 року

-/63890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8610

-

8610

-


 

Таблиця 7

Показники обсягів інвестицій у житлові будівлі на 2011 рік у Тернопільській області за джерелами фінансування*

 

Всього, млн. грн.

у тому числі за рахунок коштів (млн. грн.)

Держав-
ного бюд-
жету

Місце-
вих бюд-
жетів

Власних коштів підприємств та організацій

Кредитів банків та інших позик

Інозем-
них інвес-
торів

Вітчиз-
няних інвести-
ційних компаній, фондів, тощо

Насе-
лення на будів-
ництво власних квартир

Насе-
лення на індиві-
дуальне житлове будів-
ництво

Ін-
ших дже-
рел

всього

з них аморти-
заційних відра-
хувань

всього

з них

креди-
тів інозем-
них банків

іпотечного кредитування

всього

з нього іпотеч-
ного кредиту-
вання насе-
лення на будів-
ництво власних квартир

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2011

700,0

10

1

5

-

 

-

-

-

-

-

260

400

24**

Темп до попереднього року, %

149,3*

31*

х

 

-

х

-

х

х

-

-

 

 

 


Примітка:

* інформація наведена за попередніми статистичними даними

 

** 24 млн. гривень - кошти підприємств, організацій, установ та фізичних осіб-підприємців


 

Показники розвитку житлового будівництва в області на 2011 рік

Показники

Одиниця виміру

2009 рік вико-
нання

2010 рік

2011 рік

прог-
рама

під-
сумки

під-
сумки

% вико-
нання

прог-
рама

% до підсумків 2010 року

Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Загальна сума інвестицій на будівництво житла за рахунок усіх джерел фінансування

млн. грн.

454,9

550,0

745,74 (попередні 
дані)

-

135,6

700,0

94

у т. ч. за рахунок бюджетних коштів

млн. грн.

9,8

11,0

3,08

-

28

10,0

3,2 р.

Загальна площа житла введеного за рахунок усіх джерел фінансування

тис. кв. м

146,2

155,0

288,3*

114,0**

186,0

*** 200,0

175,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Тернопіль

тис. кв. м

115,2

100,0

100,4

91,2

100,4

85,0

93,2

Бережанський район

тис. кв. м

0,2

2,0

12,5

1,9

6,2 р.

6,1

3,2 р.

Борщівський район

тис. кв. м

4,2

4,5

5,5

0,2

122,2

6,0

30 р.

Бучацький район

тис. кв. м

0,3

2,0

5,7

0,8

2,8 р.

4,5

5,6 р.

Гусятинський район

тис. кв. м

-

2,0

5,6

-

2,8 р.

3,7

х

Заліщицький район

тис. кв. м

1,1

3,0

6,8

-

2,3 р.

6,0

х

Збаразький район

тис. кв. м

-

1,2

4,2

-

3,5 р.

2,3

х

Зборівський район

тис. кв. м

-

2,0

3,2

-

160,0

1,5

х

Козівський район

тис. кв. м

0,1

1,1

10,5

3,4

9,5 р.

2,5

73,5

Кременецький район

тис. кв. м

0,5

3,0

22,5

2,9

7,5 р.

25,5

8,8 р.

Лановецький район

тис. кв. м

0,8

1,5

3,3

1,3

2,2 р.

2,8

2,2 р.

Монастириський район

тис. кв. м

0,1

1,2

2,8

0,3

2,3 р.

2,3

7,7 р.

Підволочиський район

тис. кв. м

-

1,1

5,7

-

5,2 р.

3,1

х

Підгаєцький район

тис. кв. м

0,4

1,0

1,9

0,2

190,0

1,5

7,5 р.

Теребовлянський район

тис. кв. м

1,8

3,5

14,7

2,5

4,2 р.

8,2

3,3 р.

Тернопільський район

тис. кв. м

15,0

20,0

62,9

6,2

3,1 р.

31,0

5 р.

Чортківський район

тис. кв. м

6,6

5,0

18,8

3,1

3,8 р.

7,0

2,3 р.

Шумський район

тис. кв. м

-

1,0

1,3

-

130,0

1,0

х


Примітка:

* обсяги введення житла з врахування житла, введеного в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035;

** обсяги введення житла без врахування житла, введеного в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035;

*** обсяги введення житла без врахування житла, яке буде вводитися відповідно до пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

2.2. Механізм реалізації Основних напрямків

Відповідно до чинного законодавства Основні напрямки реалізуються райдержадміністраціями та їх структурними підрозділами, проектними та будівельними підприємствами, організаціями спільно з органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими радами).

Для здійснення будівництва прогнозованих обсягів житла передбачається залучення 700 млн. гривень коштів з різних джерел фінансування, а саме:

- державного бюджету - 10 млн. гривень;

- місцевих бюджетів - 1 млн. гривень;

- населення - 660 млн. гривень;

- підприємств та організацій - 5 млн. гривень;

- інших джерел - 24 млн. гривень.

Фінансування будівництва житла громадянам, які потребують соціального захисту з боку держави, передбачається здійснювати за рахунок державного та місцевого бюджетів, а соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури - за рахунок місцевих бюджетів та кооперування коштів учасників будівництва відповідно до встановлених норм відрахування.

В області у 2011 році для забезпечення житлом окремих категорій громадян планується будівництво житла за спеціальними державними програмами житлового будівництва.

За програмою розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла планується введення в експлуатацію 768 кв. метрів житла.

За програмою будівництва "Власний дім" потреба в коштах на 2011 рік для надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам становить 8610 тис. гривень, в т. ч. за рахунок державного бюджету - 6500 тис. гривень та за рахунок місцевого бюджету - 2110 тис. гривень.

Відповідно до показників Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, з метою забезпечення реалізації державної політики у галузі житлового будівництва в області у 2011 році планується ввести в експлуатацію 6813 кв. метрів житла.

Враховуючи кризові явища в економіці, відповідно до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" у 2011 році передбачається продовження отримання будівельними організаціями та громадянами державної допомоги на завершення будівництва житлових будинків з високим ступенем готовності (більше 50 % та 70 %) шляхом сплати державою 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла.

Передбачається відновлення механізму кредитування будівництва та придбання житла під заставу цього житла (іпотечне кредитування).

Здешевлення вартості житла передбачається здійснити за рахунок завершення розпочатих раніше будівництвом об'єктів багатоквартирного житлового будівництва, яких на території області нараховується близько 115.

3. Очікувані наслідки реалізації Основних напрямків

Внаслідок реалізації Основних напрямків передбачається:

- досягнути прогнозованих обсягів житлового будівництва та нарощування, у зв'язку з цим, обсягів випуску будівельних матеріалів та виробів, скорочення терміну перебування громадян на квартирному обліку та збільшення кількості робочих місць у сфері будівництва, на підприємствах будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів;

- впровадження у практику житлового будівництва нових соціально-правових засад, фінансово-інвестиційних механізмів із відповідним територіально-містобудівним та архітектурно-технічним забезпеченням з урахуванням реструктуризації будівельної бази, що сприятиме переходу до сучасних форм сталого розвитку населених пунктів, поліпшенню макроекономічних показників розвитку інших галузей народного господарства, зростанню надходжень до державного бюджету;

- вирішити питання щодо фінансування завершення будівництва житлових будинків, які призупинені будівництвом та перебувають на консервації;

- розробити пропозиції щодо співвідношення участі державного і місцевого бюджетів у будівництві соціального житла;

- вдосконалити планування територій, зокрема у частині їх резервування, ефективного використання та надання земельних ділянок для житлового будівництва;

- застосувати різні типи забудови, які передбачають підвищення її щільності, раціональну поверховість відповідно до місцевих умов та різних типів житла, рівня комфорту проживання;

- зменшити вартість будівництва за рахунок удосконалення архітектурно-планувальних рішень, застосування у проектуванні і будівництві ефективних архітектурно-будівельних та інженерних систем житлових будинків на основі сучасних технологій і матеріалів;

- повноцінно використовувати місцеву індустріальну базу та матеріально-сировинні ресурси;

- забезпечити енергозбереження, у тому числі шляхом підвищення теплозахисних якостей житла, за рахунок архітектурно-планувальних і конструктивно-технологічних рішень, організаційно-технічних заходів, енергозберігаючих технологій та обладнання;

- сформувати інститут соціального житла для громадян, які потребують соціального захисту з боку держави, відповідно до законодавства;

- збалансувати розвиток житлового будівництва у містах і сільській місцевості та інженерно-транспортної і соціальної інфраструктур.

РОЗДІЛ III
Аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на розвиток житлового будівництва у 2011 році

До основних внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на розвиток житлового будівництва відносяться:

- обмеженість бюджетних асигнувань на житлове будівництво, реконструкцію житлових будинків перших масових серій, будівництво соціального житла та житла для інвалідів;

- низький рівень платоспроможності населення, який не дозволяє вирішувати власні житлові проблеми шляхом будівництва або купівлі житла на вторинному ринку;

- відсутність дієвого механізму диференційованого бюджетного фінансування будівництва житла на засадах солідарної участі держави та громадян, що перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, залежно від терміну їх перебування на такому обліку;

- відсутність розвинутих фінансово-кредитних механізмів залучення коштів населення та довгострокових банківських кредитів у житлове будівництво, а також стимулів для вкладання інвестицій у житлове будівництво;

- недостатній розвиток будівельної індустрії, продукція якої на даний час є морально застарілою і не відповідає сучасним вимогам в частині якості та енергозберігаючих технологій.

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали