КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 14 лютого 2012 року N 1

Про основні підсумки роботи Державної виконавчої служби України та структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України, у 2011 році та завдання щодо підвищення ефективності їх діяльності у 2012 році

За результатами обговорення підсумків діяльності Державної виконавчої служби України та структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України, у 2011 році та шляхів підвищення ефективності їх роботи у поточному році колегія Державної виконавчої служби України зазначає наступне.

Державну виконавчу службу України, як окремий центральний орган виконавчої влади, утворено Указом Президента України від 09.12.2010 N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" для виконання окремих функцій з реалізації державної політики у сфері організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Фактично свою діяльність Державна виконавча служба України розпочала у другому півріччі 2011 року.

Відповідно до покладених завдань Державною виконавчою службою України забезпечено розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

Основні зусилля спрямовано на належне нормативно-правове забезпечення адміністративної реформи та, паралельно, приведення нормативно-правових актів у відповідність до прийнятого у листопаді 2010 року Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)", який набрав чинності 09.03.2011.

Так, розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування органів державної виконавчої служби", підготовлено 4 проекти постанов Кабінету Міністрів України, спрямовані на приведення у відповідність до вимог законодавчих актів у зв'язку з адміністративною реформою.

Розроблено проект наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання", який внесено в установленому порядку до Міністерства юстиції України у вересні 2011 року.

З метою реалізації положень Закону України "Про виконавче провадження" щодо доступу державних виконавців до інформаційних баз даних та реєстрів, що містять інформацію про майно та кошти боржників, які ведуться іншими органами державної влади, розроблено 2 спільних накази Міністерства юстиції України з Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України, які зареєстровані у грудні 2011 року.

Державною виконавчою службою України з метою організації своєї діяльності забезпечено добір кадрів в апарат Державної виконавчої служби України та на керівні посади в структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України.

Ініційовано питання організаційного, методичного та інформаційного забезпечення зазначених структурних підрозділів.

Проте необхідно звернути увагу на неналежне заповнення вакантних посад структурних підрозділів територіальних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України.

Так, штатним розписом затверджено 7066 посад державних виконавців. Однак, згідно звітності за формою N 1 "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" за 2011 рік фактична чисельність державних виконавців в цілому по Україні становить 6318 осіб, що на 748 штатних одиниць менше, ніж передбачено штатним розписом.

Особливе занепокоєння викликає ситуація, яка склалась в окремих регіонах. Зокрема, кількість вакантних посад державних виконавців органів державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим становить 56 або 18,9 %, Дніпропетровської області - 43 або 8,1 %, Донецької області - 70 або 10,1 %, Луганської області - 71 або 18,2 % та Харківської області - 83 або 19 %.

Наявність вакантних посад призводить до збільшення фактичного навантаження на працюючих державних виконавців та, як наслідок, до погіршення результатів роботи щодо своєчасного та повного виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Станом на 01.01.2012 органами державної виконавчої служби стягнуто 345424214 грн. виконавчого збору, що складає 276 % від показників прогнозного надходження коштів виконавчого збору за відповідний період.

Перевиконання прогнозних показників надходження коштів виконавчого збору надало можливість збільшити кошторисні призначення регіональних органів юстиції, що в свою чергу дало змогу провести першочергові витрати, поліпшити матеріально-технічне забезпечення органів державної виконавчої служби та вирішити ряд проблем, пов'язаних із недостатнім обсягом планових показників, передбачених загальним фондом державного бюджету.

Так, протягом 2011 року за рахунок перевиконання прогнозних показників стягнення коштів виконавчого збору збільшено кошторисні призначення на 36041900 грн., що дало можливість провести поточні та капітальні видатки.

Проте, станом на 01.01.2012 територіальними органами Міністерства юстиції України не використано коштів у сумі 18574510 грн. або 20,1 % від суми, що профінансована.

Найбільше не використано коштів територіальними органами юстиції Дніпропетровської області - 419901 грн., Кіровоградської області - 630057 грн., Харківської області - 667554 грн., Херсонської області - 791126 грн., міста Києва - 697425 грн.

Разом з тим, аналізуючи інформацію щодо матеріально-технічного забезпечення органів державної виконавчої служби, встановлено, що у жодному регіоні відсутні комп'ютерна техніка та принтери, які б на сто відсотків знаходились у задовільному стані.

Так, особливе занепокоєння щодо забезпеченням комп'ютерною та копіювальною технікою органів державної виконавчої служби викликає ситуація, що склалася у Кіровоградській, Луганській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Державною виконавчою службою України з метою своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) запроваджено відповідні дієві механізми підвищення ефективності функціонування системи примусового виконання.

Результатами проведеної нормативної та організаційної роботи стало відзначення стабілізації та подальшої динаміки росту основних показників роботи органів державної виконавчої служби.

Аналізуючи показники роботи, можна з упевненістю стверджувати, що створення Державної виконавчої служби України та процес реорганізації органів державної виконавчої служби на регіональному та територіальному рівнях позитивно впливає на діяльність органів державної виконавчої служби і в значній мірі покращив стан виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Аналіз статистичних показників діяльності органів державної виконавчої служби свідчить про чітку тенденцію зростання кількості виконавчих документів, що надходять на виконання, і, як наслідок, зростання навантаження на державних виконавців.

Згідно звітності за формою N 1 "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" протягом 2011 року в органах державної виконавчої служби підлягало виконанню 9573395 виконавчих документів на суму 274638206421 грн.

У порівнянні з 2010 роком кількість виконавчих документів збільшилась на 195018 документів, а сума, яка фактично підлягала стягненню за ними, зросла на 85765814715 грн. або 45,4 %.

Кількість виконавчих документів, які надійшли протягом 2008 - 2011 років, збільшилась майже на 2 млн.

При цьому, незважаючи на збільшення надходження виконавчих документів, штатна чисельність державних виконавців протягом тривалого часу залишається незмінною.

Збільшення кількості виконавчих документів, які надходять на виконання до органів державної виконавчої служби, прямо пропорційно впливає на збільшення навантаження на кожного державного виконавця. Якщо враховувати кількість державних виконавців за штатним розписом, то середньомісячне навантаження на одного державного виконавця станом на 01.01.2012 складало 131,8 виконавчих документів.

Протягом 2008 - 2011 років, навантаження на кожного державного виконавця постійно збільшувалось. Так, у 2008 році навантаження становило 107 документів на одного державного виконавця в місяць, у 2009 році - 117 документів, у 2010 році - 130 документів.

Державними виконавцями протягом 2011 року завершено 6065385 виконавчих документів на суму 81833002483 грн., що на 26316792497 грн. більше, порівнюючи з 2010 роком.

Слід звернути увагу на значне збільшення сум, що підлягали стягненню за вказаною кількістю виконавчих документів, в порівнянні з минулими роками. Тенденція значного зростання сум, які підлягають стягненню, є стійкою починаючи з 1999 року, тобто з моменту створення органів державної виконавчої служби.

Разом з тим, необхідно зазначити про покращення показників фактичного виконання як по кількості документів, так і по сумах, фактично стягнутих державними виконавцями, за виконавчими документами.

Протягом 2011 року органами державної виконавчої служби фактично виконано 3193255 виконавчих документів, що на 210447 документів більше у порівнянні з 2010 роком, та фактично стягнуто 11079297018 грн. При цьому кошти, стягнуті за виконавчими документами, збільшились на суму 1961946679 грн.

Необхідно зауважити, що Державною виконавчою службою України здійснюється щомісячний контроль за строками виконання виконавчих документів, що передбачені Законом України "Про виконавче провадження".

Загальна кількість документів, які знаходяться на виконанні понад строки, встановлені законом, постійно зменшується. Так, якщо у 2009 році кількість документів, що знаходились на виконанні з порушеням строків, становила майже 13 %, то станом на 01.01.2012 кількість таких документів становить лише 2 %. Наявність даного відсотку обумовлюється перевантаженням державних виконавців.

Окрема увага приділяється такій категорії справ, як стягнення до бюджету. Протягом 2011 року органами державної виконавчої служби до бюджету стягнуто 1966102484 грн., що на 917697061 грн. більше у порівнянні з 2010 роком.

У 2011 році підлягало виконанню органами державної виконавчої служби 2878426 виконавчих документів про стягнення адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху на суму 1469543153 грн.

Зазначена кількість виконавчих документів складала 30 % від загальної кількості виконавчих документів, що знаходились на виконанні в органах державної виконавчої служби, та майже 60 % від загальної кількості документів про стягнення до бюджету.

У звітному періоді державними виконавцями завершено 2078412 документів або 72,2 % на суму 989049652 грн. (67,3 % від суми, яка підлягала стягненню).

З них фактично виконано 1127445 виконавчих документів, що становить 39,2 % від кількості документів, які перебували на виконанні, на суму 451801865 грн. або 30,7 %.

На кінець звітного періоду в органах державної виконавчої служби залишились невиконаними 800014 виконавчих документів про стягнення адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху на суму 479914814 грн.

Значна увага приділяється виконанню рішень про стягнення коштів на користь держави в інтересах органів Пенсійного фонду України.

Протягом 2011 року підлягало виконанню органами державної виконавчої служби 368473 виконавчих документи даної категорії на суму 5274035895 грн.

У порівнянні з 2010 роком кількість виконавчих документів збільшилась на 133471 документ (56,8 %).

Завершено державними виконавцями у звітному періоді 226795 документів, що становить 61,5 % від загальної кількості документів, які підлягали виконанню, на суму 2528294704 грн. (47,9 %).

Порівняно з 2010 роком кількість завершених виконавчих документів збільшилась на 89749 документів (65,5 %), однак сума за завершеними виконавчими документами зменшилась на 3049489534 грн. (54,7 %).

Органами державної виконавчої служби протягом звітного періоду фактично виконано 144321 документ (39,2 %), що в порівнянні з 2010 роком більше на 77774 документи або 116,9 %.

Слід зазначити, що у 2011 році показник по кількості фактично виконаних виконавчих документів зазначеної категорії збільшився по всіх регіональних органах державної виконавчої служби.

При цьому всього стягнуто протягом звітного періоду 964285719 грн. або 18,3 %, що в порівнянні з 2010 роком менше на 640518496 грн. (39,9 %).

Таким чином, незважаючи на збільшення на 56,8 % кількості виконавчих документів, які перебували у 2011 році на виконанні в органах державної виконавчої служби, державними виконавцями завершено 226795 документів, що на 65,5 % більше ніж у попередньому році. Також у 2011 році на 116,9 % збільшилась кількість фактично виконаних виконавчих документів.

На особливому контролі Державної виконавчої служби України залишається стан виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов'язаних з трудовими правовідносинами.

Протягом 2011 року фактично підлягало виконанню органами державної виконавчої служби 120711 виконавчих документів про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов'язаних із трудовими правовідносинами, на загальну суму 813384069 грн.

Станом на 01.01.2012 державними виконавцями завершено 76690 виконавчих документів даної категорії, що становить 63,5 % від кількості документів, що перебували на виконанні, на суму 417293858 грн. (51,3 %).

З них фактично виконано 58134 виконавчих документів, що складає 48,2 % від кількості документів, які підлягали виконанню у звітному періоді, на суму 255989236 грн. (31,5 %).

Залишок виконавчих документів на кінець звітного періоду становив 44021 документ (36,5 %) на суму 382206814 грн. (47 %).

Із загальної кількості виконавчих документів, що знаходились у залишку, відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" виконання зупинено по 6705 виконавчих документах (15,2 %) на суму 40122592 грн. (10,5 %).

За результатами проведеного аналізу показників виконання рішень у справах, пов'язаних з трудовими правовідносинами, встановлено, що у 2011 році на виконанні в органах державної виконавчої служби знаходилось на 7791 виконавчий документ (6,9 %) та на суму 191447693 грн. (30,8 %) більше, ніж у попередньому році (протягом 2010 року підлягало виконанню 112920 виконавчих документів на суму 621936376 грн.).

Завершено виконавчих документів протягом звітного року на 13272 документи (20,9 %) та на суму 105992299 грн. (34 %) більше, ніж у 2010 році.

Аналогічна динаміка спостерігається і по фактично виконаних виконавчих документах. Так, протягом 2011 року фактично виконано на 16640 документів (40,1 %) та на суму 84016607 грн. (48,9 %) більше, ніж у 2010 році.

Протягом 2011 року на виконанні в органах державної виконавчої служби за виконавчими документами про конфіскацію на користь держави майна, вилученого митними органами, підлягало розпорядженню майна на загальну суму 619493104 грн.

Безпосередньо у 2011 році на виконання до органів державної виконавчої служби надійшло виконавчих документів про конфіскацію майна на суму 407658956 грн. Сума податків та зборів складала 96048214 грн., що становило 23,6 % від вартості вилученого майна.

За результатами проведеного аналізу даних показників вбачається, що протягом звітного періоду підлягало розпорядженню майна на 246972456 грн. або 66,3 % більше, у порівнянні з 2010 роком (протягом 2010 року підлягало розпорядженню майна на суму 372520648 грн.).

Протягом звітного періоду всього реалізовано майна, конфіскованого митними органами, на суму 13696083 грн., що на 3108262 грн. або 29,4 % більше ніж у 2010 році (протягом 2010 року реалізовано майна на суму 10587821 грн.).

До Державного бюджету України протягом звітного року забезпечено надходження 12007912 грн. від реалізації конфіскованого майна, з яких 4724501 грн. перераховано безпосередньо до бюджету, а 7283411 грн. спрямовано на рахунки митних органів податків і зборів.

Знищено (утилізовано) конфіскованого майна протягом 2011 року на суму 32293181 грн.

Передано безоплатно майна на суму 12860440 грн.

Поряд з цим, Державною виконавчою службою України аналізується інформація щодо стану реалізації арештованого державними виконавцями майна.

Протягом 2011 року органами державної виконавчої служби передано на реалізацію до спеціалізованих організацій арештованого державними виконавцями майна на загальну суму 7465603508 грн. за 26955 договорами.

У порівнянні з 2010 роком, передано на реалізацію арештованого майна на 3869076879 грн. або на 107,6 % більше, при цьому кількість укладених договорів збільшилась на 6643 (32,7 %).

Всього перебувало на реалізації арештованого майна протягом 2011 року, з урахуванням залишку нереалізованого майна на початок року, на суму 8691817379 грн. за 32414 договорами, що на 4223387736 грн. (94,5 %) та на 6944 договори (27,3 %) більше, ніж у 2010 році.

Реалізовано спеціалізованими торгівельними організаціями арештованого державними виконавцями майна у 2011 році на загальну суму 2058372434 грн. за 11007 договорами, що склало 23,7 % від загальної вартості майна, яке підлягало реалізації з початку року.

У порівнянні з 2010 роком загальний показник реалізації арештованого майна збільшився на 1171367607 грн. (132 %) та на 3301 (42,8 %) укладених договорів, за якими реалізовано майно.

Державною виконавчою службою України забезпечується ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", пункту 13 Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5, пункту 2.1 Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20.05.2003 N 43/5, органами державної виконавчої служби здійснюється наповнення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

Внесення даних щодо виконавчих проваджень та реєстрація всіх виконавчих дій протягом звітного періоду здійснювались державними виконавцями всіх 746 органів державної виконавчої служби, що підключенні до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

З метою створення дієвого та зручного інструменту роботи державних виконавців з матеріалами виконавчого провадження ДП "Інформаційний центр" за ініціативи органів державної виконавчої служби у Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень запроваджено додаткові підсистеми:

1. Підсистема реєстрації виконавчих документів (діловодства), які надходять до органів державної виконавчої служби, що дозволяє вести їх облік та формувати необхідні журнали. Дану систему запроваджено з метою вивільнення часу державних виконавців для проведення безпосередньо виконавчих дій шляхом покладення на діловодів обов'язків по внесенню до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень реєстраційних даних щодо виконавчих документів. Проте, у більшості органах державної виконавчої служби реєстрацію виконавчих документів продовжують здійснювати державні виконавці, що суттєво впливає на їх рівень навантаження.

2. Підсистема шаблонів документів, на підставі яких державними виконавцями видаються як процесуальні, так і інші документи виконавчого провадження: формуються постанови державних виконавців, запити, акти, вимоги, обкладинки, супровідні листи та інші документи.

3. Підсистема обліку депозитних сум, що дозволяє вести централізований облік зазначених сум та формувати відповідні книги. Зазначена підсистема значно підвищила контроль за веденням книг обліку депозитних сум та надала змогу оперативного моніторингу за роботою з депозитними сумами.

Відповідно до покладених завдань Державна виконавча служба України організовує розгляд звернень громадян щодо стану виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Протягом 2011 року до Державної виконавчої служби України надійшло 16940 звернень громадян з питань примусового виконання рішень органами державної виконавчої служби на місцях, що на 1374 звернення менше, ніж у 2010 році (у 2010 році - 18314). З них 12110 заяв (в 2010 році - 14504) та 4830 скарг (в 2010 році - 3809).

За звітний період вирішено позитивно 569 звернень, протягом 2010 року - 591 звернення.

Надано роз'яснень за 15361 зверненням, що більше на 765 звернень ніж за 2010 рік (протягом 2010 року надано роз'яснень за 14596 зверненнями).

Протягом звітного періоду до Державної виконавчої служби України надійшло 203 обґрунтованих звернення.

За всіма обґрунтованими зверненнями, в яких були виявлені порушення чинного законодавства, приймаються заходи щодо їх усунення.

З них найбільша кількість на дії посадових осіб управлінь державної виконавчої служби Головних управлінь юстиції у м. Києві (69), Вінницькій (20), Полтавській (18) та Львівській областях (14).

Разом з цим слід зазначити, що на розгляд до Державної виконавчої служби України у 2011 році надійшло безпосередньо 254 запити на інформацію, відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

Державною виконавчою службою України розглянуто 222 запити, з яких задоволено 220. В задоволенні 2 запитів відмовлено відповідно до статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

З метою організації своєї діяльності Державна виконавча служба України забезпечує представництво інтересів Державної виконавчої служби України у судових та інших органах.

Так, станом на 30.12.2011 у Державній виконавчій службі України зареєстровано 2136 судових справ, що в порівнянні з 2010 роком більше на 783 справи. По всіх судових справах забезпечено представництво в судах.

Упродовж звітного періоду: задоволено - 128 справ; відмовлено у задоволенні - по 472 справах; залишено без розгляду - 197 справ; на стадії розгляду перебуває - 1339 справ, оскаржено в апеляційному порядку - 112 рішень судів, оскаржено в касаційному порядку - 21 судове рішення, здійснюються заходи щодо досудового врегулювання спорів по 14 справах.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" впроваджено офіційний веб-сайт Державної виконавчої служби України за адресою http://www.dvs.gov.ua.

З метою реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) запроваджено модуль "Доступ до публічної інформації" як складову офіційного веб-сайту. Зазначений модуль надає змогу громадянам надсилати запити на отримання публічної інформації за допомогою глобальної мережі Інтернет.

Також, на виконання положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 996, у 2011 році забезпечено створення Громадської ради при Державній виконавчій службі України.

Міністром юстиції визначено пріоритети у роботі Державної виконавчої служби України на 2012 рік, які є головним орієнтиром діяльності органів державної виконавчої служби у поточному році.

На виконання вказаних пріоритетів розроблено план роботи Державної виконавчої служби України на 2012 рік.

З метою більш повної реалізації покладених на Державну виконавчу службу України завдань і функцій колегія Державної виконавчої служби України ухвалює:

I.

1. Першому заступнику та заступнику Голови Державної виконавчої служби України, керівникам структурних підрозділів Державної виконавчої служби України, начальникам управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 2012 року:

1.1. Вживати заходів щодо вдосконалення системи контролю за своєчасним і якісним виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України та реалізовувати пріоритети у роботі Державної виконавчої служби України на 2012 рік, визначені Міністром юстиції;

1.2. Забезпечити організацію примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) у 2012 році на рівні показників не нижче 2011 року;

1.3. Постійно проводити роботу щодо покращення взаємодії органів державної виконавчої служби з правоохоронними органами та іншими центральними органами виконавчої влади з питань, пов'язаних з виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб).

2. Першому заступнику Голови Державної виконавчої служби України Миронюку І. В., Департаменту організації та контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України (Соломко О. В.) протягом I півріччя 2012 року:

2.1. Підготувати проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури виконання рішень";

2.2. Підготувати проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судовий збір";

2.3. Підготувати проект наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження порядку реалізації арештованого державними виконавцями майна;

2.4. Підготувати проект наказу Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби".

3. Департаменту організації та контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України (Соломко О. В.), начальникам управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 2012 року запровадити методи дієвого контролю за роботою спеціалізованих організацій, яким передано на реалізацію арештоване державними виконавцями майно, а також здійснювати постійний моніторинг за станом реалізації арештованого майна.

4. Заступнику Голови Державної виконавчої служби України Герасимюку М. В., Департаменту організації та контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України (Соломко О. В.), Управлінню фінансово-господарської діяльності Державної виконавчої служби України (Поліщук Н. О.), начальникам управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі:

4.1. Протягом I півріччя 2012 року вжити заходів, спрямованих на створення відповідних інформаційних ресурсів в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень щодо електронного обміну інформації з податковими органами, органами Пенсійного фонду України, органами внутрішніх справ та Державною казначейською службою України;

4.2. Протягом 2012 року продовжувати роботу щодо створення механізму прямого доступу спеціально визначених посадових осіб органів державної виконавчої служби до офіційних електронних баз та реєстрів, які містять інформацію про кошти та майно боржника.

5. Управлінню фінансово-господарської діяльності Державної виконавчої служби України (Поліщук Н. О.), начальникам управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 2012 року щомісячно аналізувати стан обліку депозитних сум та використання коштів спеціального фонду виконавчого провадження.

6. Першому заступнику Голови Державної виконавчої служби України Миронюку І. В., Департаменту організації та контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України (Соломко О. В.), відділу кадрової роботи та державної служби Державної виконавчої служби України, начальникам управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 2012 року:

6.1. Спільно з сектором з питань запобігання корупції Державної виконавчої служби України забезпечити неухильне дотримання Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" з метою здійснення якісного добору кадрів на вакантні посади до апарату Державної виконавчої служби України та на керівні посади територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України;

6.2. Організувати систематичне навчання та підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої служби;

6.3. Вживати заходів в межах компетенції щодо стовідсоткового заповнення вакантних посад органів державної виконавчої служби;

6.4. Протягом I кварталу 2012 року внести пропозиції щодо змін до штатних розписів структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України.

7. Департаменту організації та контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України (Соломко О. В.), начальникам управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 2012 року:

7.1. Забезпечити здійснення освітньо-роз'яснювальної роботи з питань виконання рішень;

7.2. Забезпечити представництво інтересів Державної виконавчої служби України, її посадових та службових осіб в судах загальної юрисдикції України та координацію роботи органів державної виконавчої служби в даному напрямку;

7.3. Посилити вимоги щодо об'єктивного, всебічного, ґрунтовного розгляду звернень (скарг) громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних з діяльністю органів державної виконавчої служби.

8. Управлінню фінансово-господарської діяльності Державної виконавчої служби України (Поліщук Н. О.) забезпечити контроль за планово-фінансовою роботою в апараті Державної виконавчої служби України, здійснювати контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечити організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку.

9. Сектору з питань запобігання корупції Державної виконавчої служби України протягом 2012 року забезпечити в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Державної виконавчої служби України та структурних підрозділах Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України.

10. Начальникам управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Черкаській областях, у містах Києві та Севастополі вжити заходів щодо збільшення показників завершених виконавчих проваджень та фактично виконаних документів.

11. Начальникам управлінь державної виконавчої служби головних управлінь юстиції у Донецькій, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій областях, у місті Києві вжити заходів щодо зменшення кількості документів, які знаходяться на виконанні понад строки, встановлені законом.

12. Начальникам управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Черкаській областях, у місті Києві вжити заходів щодо профілактики та запобігання корупції.

13. Начальнику управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у місті Києві розробити заходи щодо впорядкування роботи по розгляду звернень громадян і юридичних осіб та організації виконання доручень Державної виконавчої служби України, до 01.03.2012 надати їх на затвердження Голові Державної виконавчої служби України та забезпечити подальшу реалізацію.

14. Начальникам управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 2012 року вживати в межах повноважень заходів щодо забезпечення стовідсоткового здійснення оплати за користування Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень.

II. Довести погоджений Міністром юстиції України Лавриновичем О. В. план роботи Державної виконавчої служби України на 2012 до органів державної виконавчої служби та забезпечити його виконання.

 

Голова Державної
виконавчої служби України,
голова колегії

Г. В. Стаднік

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали