ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

07.06.2011 р.

N К-157/09

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: головуючого - судді Чалого С. Я., суддів - Васильченко Н. В., Калашнікової О. В., Леонтович К. Г., Черпіцької Л. Т., секретаря судового засідання - Мудренко А. О., розглянувши в порядку касаційного провадження у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу за позовом закритого акціонерного товариства "Чикалівський гранітний кар'єр" до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, третя особа - товариство з обмеженою відповідальністю "Придніпровський гранітний кар'єр", про скасування рішення, встановила:

В грудні 2007 року закрите акціонерне товариство "Чикалівський гранітний кар'єр" звернулося до суду з позовом до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, третя особа - товариство з обмеженою відповідальністю "Придніпровський гранітний кар'єр" про скасування рішення.

Постановою господарського суду Полтавської області від 6 лютого 2008 року позов ЗАТ "Чикалівський гранітний кар'єр" задоволено. Рішення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про надання спеціального дозволу на користування надрами N 4511 від 27.11.2007 року скасовано.

Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 25 червня 2008 року апеляційні скарги Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та товариства з обмеженою відповідальністю "Придніпровський гранітний кар'єр" задоволено, рішення суду першої інстанції скасовано. Постановлено нове рішення, яким в задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з рішеннями суду апеляційної інстанції прокурор Полтавської області в інтересах держави в особі закритого акціонерного товариства "Чикалівський гранітний кар'єр" в касаційній скарзі, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просить його скасувати та залишити в силі рішення суду першої інстанції

Заслухавши доповідь судді Вищого адміністративного суду України, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ТОВ "Придніпровський гранітний кар'єр" надало Мінприроди пакет документів на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування граніту з Чикалівського родовища мігматитів. Міністерством охорони навколишнього природного середовища України на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування (протокол від 07.11.2007 року N 17) розглянуто наданий ТОВ "Придніпровський гранітний кар'єр" пакет документів та прийнято позитивне рішення (відповідно до підпункту 8 пункту 7 Порядку надання 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2007 року N 480.

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України надано ТОВ "Придніпровський гранітний кар'єр" спеціальний дозвіл на користування надрами N 4511 від 27.11.2007 року.

Судами встановлено, що листом Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 6 листопада 2007 року N 29/06879/12 ЗАТ "Чикалівський гранітний кар'єр" повідомлено про те, що наданий 1 листопада 2007 року пакет документів не відповідає вимогам чинного законодавства, а отже вважається таким, що наданий не у повному обсязі. На цій підставі позивачу були повернуті документи в повному обсязі.

Постановляючи рішення про задоволення позовних вимог суд першої інстанції виходив з того, що оскільки відповідачем видано спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр без проведення аукціону, не розміщено інформацію у газеті "Урядовий кур'єр" про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, рішення Міністерством охорони навколишнього природного середовища України про надання спеціального дозволу на користування надрами N 4511 від 27 листопада 2007 року було прийнято неправомірно. Крім того, ЗАТ "Чикалівський гранітний кар'єр", с. Чикалівка відповідно до договору оренди земельної ділянки від 27.07.2006 року, укладеного з Кременчуцькою районною державною адміністрацією, є користувачем земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 47,3496 га. для розміщення кар'єру по видобутку корисних копалин на території Кам'янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. Договір укладено строком на 49 років.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог суд апеляційної інстанції виходив з того, що наявність зазначеного договору оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 47,3496 га. для розміщення кар'єру по видобутку корисних копалин на території Кам'янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області не є підставою для отримання спеціального дозволу на користування надрами. Порядком надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою КМУ від 14.03.2007 року N 480, визначена процедура надання зазначених дозволів. Крім того, наявність одного претендента на отримання дозволу на користування надрами та наявність у цього претендента майнового комплексу не викликала у Міністерства охорони навколишнього природного середовища України обов'язку з проведення аукціону.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком суду апеляційної інстанції, з огляду на таке.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 26.07.2006 р. Кременчуцька районна державна адміністрація надала дозвіл позивачу на розробку, через організації, які мають ліцензію на виконання геодезичних та землевпорядних робіт, технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку на території Кам'янопотоківської сільської ради.

КП "Південукргеологія" Державної геологічної служби України, розглянувши матеріали, надані ЗАТ "Чикалівський гранітний кар'єр" для оформлення спеціального дозволу на промислову розробку Чикалівського родовища мігматитів, повідомило (у листі N 45 від 16.08.2006 р.) зведений відділ по підготовці матеріалів для надрокористування ДНВП "Героінформ України" про можливість надання ЗАТ "Чикалівський гранітний кар'єр"дозволу на промислову розробку Чикалівського родовища мігматитів, розташованих в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Державний Департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 12.09.2006 р. повідомив відповідача про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з метою розробки Чикалівського родовища мігматитів.

10.11.2006 р. Рішенням VII сесії п'ятого скликання Кам'янопотоківська сільська рада Кременчуцького району вирішила надати дозвіл на реконструкцію гранітного кар'єру та причалу механізованим завантаженням щебеню, а також надати погодження на отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Рішенням одинадцятої сесії п'ятого скликання Кременчуцької районної ради Полтавської області від 23.10.2007 р. погоджено отримання спеціального дозволу ЗАТ "Чикалівський гранітний кар'єр" на промислову розробку Чикалівського гранітного родовища на території Кам'янопотоківської сільради Кременчуцького району.

01 листопада 2007 року відповідна заява та перелік документів, необхідний для отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин, передбачений постановою КМУ N 480 від 14.03.2007 р. (далі - постанова КМУ N 480 від 14.03.2007 р.), були направлені Позивачем до Мінприроди України, однак 06.11.2007 р. були повернуті останнім, у зв'язку з порушенням в оформленні необхідних документів для отримання дозволу.

Як вбачається з матеріалів справи, Рішення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про надання ТОВ "Придніпровський гранітний кар'єр"спеціального дозволу прийнято на підставі пп. 8 п. 7 постанови КМУ від 14.03.2007 р. N 480.

Підпунктом 8 пункту 7 постанови КМУ від 14.03.2007 р. N 480 визначено, що без проведення аукціону дозвіл на користування ділянкою надр надається у разі: геологічного вивчення або видобування корисних копалин, якщо відповідно до законодавства України заявник є власником цілісного майнового комплексу, побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл, або такий майновий комплекс надано надрокористувачу в довгострокову оренду.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями системою енергопостачання.

Судом першої інстанції встановлено, що ТОВ "Придніпровський гранітний кар'єр" має в своєму розпорядженні майновий комплекс, який складається з будівельної техніки, отриманої третьою особою за Договором оренди механізмів N 05/07 від 01.10.2007 р., та придбаної за Договором купівлі-продажу N 12/11 КМ від 15.10.2007 р.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що наявність у надрокористувача - ТОВ "Придніпровський гранітний кар'єр", с. Чикалівка будівельної техніки та механізмів ніяким чином не може складати цілісного майнового комплексу в розумінні ст. 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

У відповідності до ст. 159 КАС України судове рішення повинне бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 25 червня 2008 року не відповідає вимогам ст. 159 КАС України.

Виходячи з викладеного, Вищий адміністративний суд України зазначає, що постанова господарського суду Полтавської області від 6 лютого 2008 року прийнята у відповідності до вимог чинного законодавства і скасована постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 25 червня 2008 року помилково.

Керуючись ст. ст. 221, 223, 226, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України, ухвалила:

Касаційну скаргу прокурора Полтавської області в інтересах держави в особі закритого акціонерного товариства "Чикалівський гранітний кар'єр" - задовольнити.

Постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 25 червня 2008 року - скасувати.

Постанову господарського суду Полтавської області від 6 лютого 2008 року залишити в силі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строки та в порядку, встановленими статтями 237, 238, 2391 КАС України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали