ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.07.2010 р.

N 36/379

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Козир Т. П. - головуючого, Малетича М. М., Могили С. К. (за участю представників: позивача - Жидейкіної Н. Д., дов. N 155/1/11-1877 від 21.05.2010 року, відповідача - Шимерянської О. В., дов. N 2539/В-18 від 16.12.2009 року, заявника - Дорошенко О. С., дов. N 225-КР-800 від 27.07.2010 року), розглянувши касаційну скаргу Київської міської ради на постанову Київського апеляційного господарського суду від 27 січня 2010 року у справі господарського суду м. Києва за позовом КП "Київжитлоспецексплуатація" до Печерської районної у місті Києві ради, треті особи - Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, про зобов'язання передати нежитлові приміщення, установив:

У вересні 2009 року КП "Київжитлоспецексплуатація" звернулось до господарського суду з позовом до Печерської районної у місті Києві ради про зобов'язання передати за актом ОЗ-1 підвальне нежиле приміщення площею 76,8 м2 в будинку N 14 на вул. Круглоуніверситетській в м. Києві.

До участі у справі в якості третіх осіб залучено Київську міську раду та Київську міську державну адміністрацію.

Рішенням господарського суду м. Києва від 18 листопада 2009 в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 27 січня 2010 року рішення господарського суду залишено без змін.

У касаційній скарзі Київська міська рада просить скасувати постанову та рішення судів попередніх інстанцій.

Заявник вважає, що при прийнятті рішень судами першої та апеляційної інстанцій порушено норми процесуального та матеріального права.

Представник Київської міської державної адміністрації у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи, що про час і місце розгляду справи сторони повідомлені належним чином, суд вважає за можливе розглянути касаційну скаргу за його відсутності.

Обговоривши доводи касаційної скарги та вивчивши матеріали справи, суд вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Судами встановлено, що рішенням Київської міської ради N 208/1642 від 27 грудня 2001 року "Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва" затверджено перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва згідно з додатком 1 та перелік об'єктів комунальної власності територіальних громад районів міста Києва згідно з додатками 2 - 11.

На виконання зазначеного рішення розпорядженням Київської міської державної адміністрації N 347 від 22 лютого 2002 року "Про закріплення нежилих будинків та приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва" закріплено нежилі будинки, приміщення та окреме майно комунальної власності територіальної громади міста Києва за комунальними підприємствами та організаціями на праві господарського відання та оперативного управління згідно з додатками 1 - 7.

Додаток 1 до зазначеного рішення містить перелік нежилих будинків, що закріплюються за КП "Київжитлоексплуатація" на праві господарського відання.

Рішенням Київської міської ради N 387/1797 від 15 липня 2004 року внесено зміни до положень рішень Київської міської ради N 151/1585 від 29 листопада 2001 року та N 208/1642 від 27 грудня 2001 року, які доповнено позицією 328, згідно якої підвальне приміщення площею 76,8 кв. м в будинку N 14 по вул. Круглоуніверситетській в м. Києві віднесено до комунальної власності територіальної громади міста Києва та, згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації N 1817 від 01.10.2004 р., внесення змін та доповнення до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.02.2002 р. N 347, закріплено за Комунальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" на праві повного господарського відання.

14 січня 2008 року позивач звернувся до Печерської районної у місті Києві ради з листом N 155/1/16-115, в якому зазначив про необхідність на виконання зазначених рішень та розпоряджень підписати акт прийому-передачі від 11 січня 2008 року про передачу на баланс КП "Київжитлоексплуатація" нежилого підвального приміщення по вул. Круглоуніверситетській, 14, у м. Києві.

Відмова відповідача від передачі спірного приміщення й стала підставою для звернення з позовом.

Водночас, судами було встановлено, що відповідно до п. 250 таблиці N 6 додатка N 7 до рішення Київської міської ради N 208/1642 від 27 грудня 2001 року "Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва" жилий будинок по вул. Круглоуніверситетській, 14, у м. Києві віднесено до комунальної власності територіальної громади Печерського району міста Києва.

За актом приймання-передачі майна комунальної власності від 1 жовтня 2001 року Печерською районною у м. Києві радою на виконання рішення Київської міської ради N 208/1642 від 27 грудня 2001 року "Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва", з поміж інших об'єктів житлового господарства, до комунальної власності територіальної громади Печерського району м. Києва було прийнято й жилий будинок по вул. Круглоуніверситетській N 14.

Наведене ні позивачем, ні заявником не спростовано.

Суди також встановили, що загальна площа та нежитлова площа прийнятих до комунальної власності територіальної громади Печерського району міста Києва за актом приймання-передачі від 1 жовтня 2001 року приміщень повністю відповідають площам, що наведені у таблиці N 6 додатка N 7 до рішення Київської міської ради N 208/1642 від 27 грудня 2001 року, що підтверджує повноту прийняття Печерською районною у м. Києві радою об'єктів, зазначених в додатках N 6 та N 7, до комунальної власності територіальної громади району.

Відповідно до п. 8 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу...

Відтак, вбачається, що передача об'єктів комунальної власності іншим суб'єктам права власності не може бути здійснено без згоди територіальної громади, у віданні якої перебувають дані об'єкти.

Судами встановлено, що територіальна громада Печерського району міста Києва не надавала згоди на вилучення частини нежитлових нежилих приміщень підвального поверху житлового будинку по вул. Круглоуніверситетській N 14, як і не приймала рішень стосовно передачі спірного приміщення до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Судами було підставно враховано положення ч. 2 ст. 4 ГПК України, зокрема, з тих підстав, що рішення Київської міської ради N 387/1797 від 15 липня 2004 року внесено зміни до положень рішень Київської міської ради N 151/1585 від 29 листопада 2001 року та N 208/1642 від 27 грудня 2001 року прийнято без врахування положень п. 8 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Крім того, було встановлено та не спростовано позивачем, що пункт 250 таблиці N 6 додатка N 7 рішення Київської міської ради N 208/1642 від 27 грудня 2001 року не скасовано у встановленому порядку, як і не скасовано у встановленому порядку саме рішення, що є підтвердженням переходу до територіальної громади Печерського району міста Києва права власності на всі нежилі приміщення у складі житлового будинку N 14 по вул. Круглоуніверситетській в м. Києві.

Посилання заявника на те, що Печерська районна у м. Києві рада не мала правових підстав для набуття права власності на будинок N 14 по вул. Круглоуніверситетській у м. Києві, оскільки до власності останньої віднесено жилий будинок N 14-а, спростовуються матеріалами справи, зокрема, з тих підстав, що мова йдеться про один і той самий будинок.

Відтак, враховуючи відсутність у позивача правових підстав на прийняття на баланс нежилого підвального приміщення будинку N 14 по вул. Круглоуніверситетській у м. Києві, судами першої та апеляційної інстанції підставно відмовлено у задоволенні позовних вимог.

З цих підстав, судові рішення законні та обґрунтовані, а тому зміні чи скасуванню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117 - 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, суд постановив:

Касаційну скаргу залишити без задоволення, а постанову Київського апеляційного господарського суду від 27 січня 2010 року - без зміни.

Враховуючи положення ст. ст. 125, 129 Конституції України, Рішення Конституційного Суду України N 8-рп/2010 від 11 березня 2010 року та рекомендації постанови президії Вищого господарського суду України від 30 березня 2010 року постанова Вищого господарського суду України касаційному оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

Т. Козир

Судді:

М. Малетич

 

С. Могил

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали