ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 червня 2011 року N 861

Про перелік інформації, доступ до якої є обмеженим

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 N 2939-VI (Закон N 2939-VI) та на виконання пп. 9 п. 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 (Указ N 547/2011) наказую:

1. Керуватись переліком відомостей, які містять конфіденційну інформацію Фонду державного майна України, що є власністю держави і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування", який схвалений рішенням (Актом) Експертної комісії з питань державної таємниці центрального апарату Фонду державного майна України від 31.05.2011 N 8 та затверджений Головою Фонду від 01.06.2011.

2. Встановити, що до конфіденційної належить інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов і лише за згодою осіб, які обмежили доступ до цієї інформації.

3. Встановити, що до службової інформації належить інформація, що міститься в документах, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, та інші документи, якщо вони пов'язані з розробкою напряму з діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій Фонду державного майна України, і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень (додаток).

4. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю "забезпечити розміщення наказу в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

5. Регіональним відділенням Фонду діяти відповідно до цього наказу.

6. Контроль за виконання наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду 

О. Рябченко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Фонду державного майна України
О. Рябченко
01.06.2011 р. 

Додаток
до Акта експертизи
від 31.05.2011 N 8  

Перелік відомостей,
які містять конфіденційну інформацію Фонду державного майна України, що є власністю держави і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"

N п/п  

Назва інформації  

Критерії віднесення інформації до такої, що має обмежений доступ  

1  

Матеріали перевірки та її результати, які містять інформацію про державну таємницю та з грифом "Для службового користування"  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII
ст. 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30.06.93 N 3341-XII  

2  

Інформація про особу. Автоматизована система "Кадри" особові справи працівників центрального апарату Фонду (електронний вигляд)  

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893 Атестат відповідності Держспецзв'язку та захисту інформації України від 26.02.2009 N 1822  

3  

Інформація про особу. Особові справи керівного складу регіональних відділень Фонду  

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 731  

4  

Інформація про особу. Особові справи працівників центрального апарату Фонду (за винятком декларацій про доходи керівників I і II категорії)  

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 731  

5  

Про надання громадянам допуску та доступу до державної таємниці 

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

6  

Про надання та скасування громадянам допуску та доступу до державної таємниці 

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII
Постанова Кабінету Міністрів Україну від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

Про передачу - приймання секретних справ і документів та документів і справ з грифом обмеження доступу "Для службового користування"  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

8  

Наявність матеріальних носіїв секретної інформації (далі - МНСІ) та носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

9  

Про ліквідацію режимно-секретних підрозділів регіональних відділень ФДМУ  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

10  

Про знищення секретних документів і справ, а також документів і справ з грифом "Для службового користування"  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

11  

Про зміну або скасування грифів секретності МНСІ  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

12  

Про номенклатуру секретних справ ФДМУ  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893 

13 

Про номенклатуру посад працівників центрального апарату ФДМУ, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

14 

Про Положення про РСВ та посадові інструкції працівників РСВ  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

15  

Щодо забезпечення технічного захисту секретної інформації у ЦА ФДМУ та РВ ФДМУ  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

16  

Про стан забезпечення охорони державної таємниці у ЦА ФДМУ та РВ ФДМУ  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

17  

Про стан забезпечення охорони державної таємниці у РВ ФДМУ  

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3855-XII
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893  

 

Голова експертної комісії
з питань таємниці ЦА ФДМУ
 

Ю. Яковлєв 

 

Додаток
до наказу ФДМУ
08.06.2011 N 861 

Внутрішньовідомча службова інформація Фонду державного майна України

N п/п  

Назва інформації  

Назва документа, що містить інформацію з обмеженим доступом  

Короткий зміст документа  

Критерії віднесення інформації до такої, що має обмежений доступ. Посилання на законодавчі підстави (закон, стаття)  

1.  

Інформація про склад конкурсної комісії з продажу об'єктів приватизації груп А, Д, Ж  

Наказ про склад конкурсної комісії з продажу об'єктів приватизації груп А, Д, Ж  

Затверджує склад комісії з продажу об'єктів приватизації  

Внутрівідомча інформація.
Абзац 2 пункту 2.3 Положення про конкурсну комісію з продажу об'єктів приватизації, затвердженого наказом Фонду від 30.04.2004 N 884 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2004 N 635/9234  

2.  

Інформація про учасників конкурсу, їх кількість і пропозиції покупців щодо умов конкурсу  

Протокол засідання конкурсної комісії з продажу об'єктів приватизації груп А, Д, Ж  

Умови конкурсу, відомості про учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу, обґрунтування вибору переможця конкурсу  

Внутрівідомча інформація.
Абзац 2 пункту 6 статті 16, пункти 5, 7 статті 18 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"  

3.  

Інформація про заявника та уповноважену ним особу, що ініціюють включення об'єктів груп А, Д, Ж до переліку об'єктів, що підлягають приватизації  

Заява про включення об'єктів груп А, Д, Ж до переліку об'єктів, що підлягають приватизації  

Відомості про об'єкт приватизації, заявника та уповноважену ним особу та інші дані, що містяться у заяві  

Внутрівідомча інформація  

4.  

Інформація про учасників аукціону або конкурсу з продажу об'єктів приватизації груп А, Д, Ж 

Заява на участь в аукціоні або конкурсі з продажу об'єктів груп А, Д, Ж 

Відомості про учасників аукціону або конкурсу, їх кількість і пропозиції щодо умов конкурсу 

Внутрівідомча інформація.
Абзац 2 пункту 6 статті 16 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". "Відомості про учасників аукціону або конкурсу, їх кількість і пропозиції покупців щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця."  

5.  

Інформація про учасника аукціону з продажу об'єкта, що підлягає приватизації разом із земельною ділянкою, та інші дані, що містяться у поданих заявах на участь в аукціоні  

Заява на участь в аукціоні з продажу об'єкта, що підлягає приватизації разом із земельною ділянкою  

Інформація про учасників аукціону, їх кількісний і персональний склад та інші дані, що містяться у поданих ними заявах  

Внутрівідомча інформація.
Пункт 14 постанови КМУ від 08.07.2009 N 689 "Про затвердження Порядку продажу об'єкті в, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності"  

6.  

Інформація про кількість учасників аукціону з продажу об'єкта, що підлягає приватизації разом із земельною ділянкою, та подані ними документи  

Протокол засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта, що підлягає приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він знаходиться  

Інформація про учасників аукціону, їх кількість та подані ними документи  

Внутрівідомча інформація.
Пункт 10 наказу Фонду від 14.08.2009 N 1290 "Про затвердження Порядку створення та діяльності аукціонної комісії""Члени Комісії не мають права розголошувати інформацію про учасників аукціону, їх кількість та подані ними документи (до затвердження переможця)"  

7.  

Інформація про склад інвентаризаційної комісії з продажу об'єктів груп А, Ж  

Наказ про створення інвентаризаційної комісії з продажу об'єктів груп А, Ж  

Затверджує склад інвентаризаційної комісії  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу. 
Не належить до інформації, визначеною статтею 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

8.  

Інформація про перелік майна, що входить до складу об'єкта приватизації групи А, Ж, та його кількісні та вартісні показники  

Зведений акт та матеріали інвентаризації об'єктів приватизації груп А, Ж 

Матеріали інвентаризації, їх узагальнення та затвердження  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу.
Не належить до інформації, визначеною статтею 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

9.  

Інформація щодо заяви претендента на участь в аукціоні, інформація про претендента, документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним вимогам учасника аукціону з продажу цілісного майнового комплексу групи В  

Кваліфікаційні документи на участь в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу групи В  

Пакет документів, що подається претендентом до державного органу приватизації та підтверджує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам  

Внутрівідомча інформація.
Пункт 4.17 ст. 4, пункт 5.2 ст. 5 Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ФДМУ від 26.07.2002 N 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072  

10.  

Інформація щодо кваліфікаційних документів претендентів та інформація про пропозиції претендентів щодо умов продажу цілісного майнового комплексу групи В  

Протокол комісії з підготовки до продажу на аукціоні цілісного майнового комплексу групи В (засідання комісії є закритим)  

Розгляд кваліфікаційних документів претендентів на їх відповідність кваліфікаційним вимогам та складання списку учасників аукціону з продажу цілісного майнового комплексу  

Внутрівідомча інформація.
Пункти 5.3, 5.4 статті 5 Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ФДМУ від 26.07.2002 N 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072  

11. 

Інформація щодо членів комісії з підготовки до продажу ЦМК на аукціоні (для об'єктів групи В)  

Наказ про створення комісії з підготовки до продажу ЦМК на аукціоні (для об'єктів групи В)  

Затвердження складу комісії з підготовки до продажу ЦМК на аукціоні (для об'єктів групи В)  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу. 
Не належить до інформації, визначеною статтею 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

12.  

Розширена інформація щодо умов, правил, та інструкцій процесу продажу, а також детальні характеристики ЦМК, що надається учасникам аукціону при умові підписання договору про конфіденційність отриманої ними інформації про ЦМК  

Наказ про затвердження пакету документації з продажу на аукціоні цілісного майнового комплексу групи В  

Затвердження пакету документів, який надається учасникам аукціону (при умові підписання договору про конфіденційність отриманої ними інформації про ЦМК)  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з участю претендентів в аукціоні з продажу об'єкта  

13.  

Інформація про вартість цілісного майнового комплексу  

Звіт про оцінку цілісного майнового комплексу  

Показники вартості цілісного майнового комплексу  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу. 
Не належить до інформації, визначеною статтею 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

14.  

Інформація про умови трудових відносин та персональні дані  

Контракт з керівником підприємства, що знаходиться в державній власності (з додатками) та додаткова угода до контракту  

Умови співпраці органу приватизації та керівника державного підприємства  

Внутрівідомча інформація персонального характеру. Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.95 N 597  

15. 

Інформація щодо діяльності господарських організацій, показники фінансової звітності 

Установчі документи господарських організацій, їх фінансова звітність 

Визначають порядок діяльності господарських організацій, фінансова звітність підприємства за відповідний період  

Внутрівідомча інформація  

16.  

Інформація щодо умов продажу об'єкта  

Договори купівлі-продажу цілісних майнових комплексів груп А та В  

Договір купівлі-продажу, укладений з покупцем та засвідчений нотаріально відповідно до чинного законодавства України  

Інформація, що становить нотаріальну таємницю.
Стаття 8 Закону України "Про нотаріат"
Внутрівідомча інформація  

17.  

Інформація щодо опрацювання документів  

Внутрішня кореспонденція структурних підрозділів Фонду з питань підготовки документів  

Забезпечення управлінської діяльності  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з виконанням функцій  

18.  

Інформація про вартість об'єкта приватизації  

Акт (зведений акт) оцінки об'єкта незавершеного будівництва, Звіт про вартість майна об'єктів приватизації груп А, Д, Ж, Висновок про вартість майна об'єктів груп А, Д, Ж  

Містить показники вартості об'єкта приватизації  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу.
Не належить до інформації визначеною статтею 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

19.  

Інформація про об'єкт приватизації, в тому числі разом із земельною ділянкою, ціна та умови продажу, інформація про покупця  

Договори купівлі-продажу об'єктів приватизації груп А, Д, Ж, втому числі разом із земельними ділянками  

Договір купівлі-продажу, укладений з покупцем та засвідчений нотаріально відповідно до чинного законодавства України  

Інформація, що становить нотаріальну таємницю.
Стаття 8 Закону України "Про нотаріат"  

20.  

Інформація щодо внутрівідомчого контролю за виконанням документів від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних та судових органів, РВ ФДМУ, підприємств, установ, організацій  

Перелік вхідних документів від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних та судових органів, РВ ФДМУ, підприємств, установ і організацій, що невиконані у встановлений термін  

Інформація про стан опрацюванння невиконаних документів  

Внутрішньовідомча інформація, пов'язана з контролем за виконанням документів  

21.  

Інформація щодо внутрішніх перевірок структурних підрозділів ФДМУ та його регіональних відділень стосовно дотримання правил діловодства та формування архівних справ  

Акт про результати перевірки стану роботи структурних підрозділів центрального апарату Фонду державного майна України щодо дотримання правил роботи з документами, які мають гриф обмеження доступу "Для службового користування", порядку обліку та використання бланків службових документів, печаток і штампів, норм ведення діловодства та порядку формування поточного архіву і передачі його до відомчого архіву ФДМУ  

Інформація про результати перевірки дотримання правил діловодства та формування архівних справ у структурних підрозділах ФДМУ та його регіональних відділеннях  

Внутрішньовідомча інформація, пов'язана з контролем за дотриманням правил діловодства та формування архівних справ у структурних підрозділах ФДМУ та його регіональних відділеннях  

22.  

Інформація щодо доручень вищих органів влади та Голови Фонду  

Закони України, укази, розпорядження та доручення Президента України, звернення Секретаріату Президента України, доручення Ради національної безпеки і оборони України, постанови та звернення Верховної Ради України, постанови, розпорядження і доручення Кабінету Міністрів України, запити та звернення народних депутатів України, рішення і звернення Конституційного Суду України, звернення Державного управління справами, доручення Голови Фонду 

Документи, що надійшли до Фонду, резолюції керівництва ФДМУ щодо їх виконання  

Внутрішньовідомча інформація, пов'язана з контролем за виконанням документів  

23.  

Інформація щодо внутрівідомчого контролю за виконанням документів від Секретаріату Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Державного управління справами, народних депутатів України та доручень Голови Фонду  

Довідка про стан виконання доручень вищих органів влади, перелік доручень вищих органів влади, виконаних з порушенням встановленого терміну виконання, довідка про стан виконання розпорядчих документів, перелік розпорядчих документів, виконаних з порушенням встановленого терміну виконання, аналіз виконання доручень вищих органів влади, перелік невиконаних у визначений термін доручень вищих органів, аналіз розгляду звернень громадян, аналіз виконання вхідних документів, аналіз виконання доручень Голови Фонду, перелік невиконаних у визначений термін доручень Голови Фонду  

Інформація про стан виконання документів  

Внутрішньовідомча інформація, пов'язана з контролем за виконанням документів  

24.  

Інформація, що міститься у внутрішніх документах Фонду, які пов'язані з розробкою напряму з діяльності або здійснення контрольних, наглядових функцій Фонду  

Накази, розпорядження, рішення, довіреності, окремі доручення, накази про відрядження, договори, акти, крім тих, що підлягають опублікуванню 

Документи, які розроблені Фондом для прийняття управлінських рішень та відповідно до наданих повноважень і виконання покладених функцій  

Внутрішньовідомча інформація, пов'язана з організацією роботи Фонду  

25.  

Інформація про склад комісії з питань передачі функцій з управління майном  

Наказ про створення комісії з питань передачі функцій управління майном, протоколи засідань комісії  

Затверджує склад комісії з питань передачі функцій управління майном, оформлення передачі функцій управління майном  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу, інформація персонального характеру.
Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

26.  

Інформація, що міститься у документах щодо передачі функцій управління майном  

Наказ про затвердження акту приймання-передавання функцій управління майном та акт приймання-передавання функцій управління майном з додатками (контракт з керівником)  

Оформлення передачі функцій управління майном  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу, інформація персонального характеру.
Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

27.  

Інформація про склад комісії з приватизації об'єкта групи В, Г  

Наказ про створення комісії з приватизації, протоколи засідань комісії  

Затверджує склад комісії з приватизації та її завдання, оформлення рішень комісії з приватизації  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу, інформація персонального характеру.
Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

28.  

Інформація про склад комісії з інвентаризації об'єкта групи В, Г  

Наказ про створення комісії з інвентаризації 

Затверджує склад інвентаризаційної комісії, визначає дату попередньої та повної інвентаризації та дату оцінки  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу, інформація персонального характеру.
Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

29.  

Інформація щодо інвентаризації державного майна, що входить до складу об'єкта приватизації групи В, Г, його кількісні та вартісні показники, фінансовий стан підприємства  

Зведені акти N N 1, 2 та переліки необоротних активів N N 1, 2, зведений акт інвентаризації майна та перелік майна, вартість якого вилучається з вартості цілісного майнового комплексу  

Матеріали інвентаризації, їх узагальнення та затвердження  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу.
Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна".  

30  

Інформація, що міститься у висновку про оцінку цілісного майнового комплексу  

Висновок про оцінку цілісного майнового комплексу  

Містить показники вартості цілісного майнового комплексу  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу. Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

31.  

Інформація, що міститься в акті оцінки вартості об'єкта приватизації  

Акт оцінки вартості об'єкта приватизації  

Містить показники вартості майна  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу. Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

32.  

Інформація про об'єкт приватизації  

План приватизації державного майна (крім розділу 6 Типового плану приватизації затвердженого наказом ФДМУ від 10.01.97 N 1065)  

Визначає особливості приватизації конкретного об'єкта  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу. Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

33.  

Інформація щодо діяльності господарських організацій, показники фінансової звітності підприємств  

Установчі документи господарських організацій, фінансові плани підприємств та звіти про їх виконання 

Визначають порядок діяльності господарських організацій, фінансова звітність підприємств за відповідний період (заплановані показники фінансово-господарської діяльності підприємств)  

Внутрівідомча інформація.  

34.  

Інформація про умови трудових відносин та персональні дані  

- Контракт з керівником підприємства, що знаходиться в державній власності (з додатками) та додаткова угода до контракту
- Трудовий договір з виконуючим обов'язки керівника державного підприємства (з додатками)  

Умови співпраці органу приватизації та керівника державного підприємства.  

Особливі умови (в тому числі конфіденційності).
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.95 N 597 "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності"  

35.  

Інформація щодо купівлі-продажу майна (акцій) та безоплатної передачі майна (акцій) підприємств та організацій АПК  

Договори купівлі-продажу майна (акцій) та безоплатної передачі майна (акцій) підприємств та організацій АПК  

Містять інформацію щодо купівлі-продажу та передачі майна (акцій) підприємств та організацій АПК  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу. Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

36.  

Інформація про склад комісії з визначення частки держави в майні підприємства, про перевірку наявності та розміру державної частки в майні та в документах, що додаються  

Наказ про затвердження складу комісії з визначення частки держави в майні підприємства (господарської організації, заснованої на змішаній формі власності) та підготовку його до приватизації, акт комісії з визначення частки держави в майні підприємства (господарської організації, заснованої на змішаній формі власності), створеного за участю недержавних суб'єктів господарювання (додатки до нього) та наказ про його  затвердження  

Встановлення наявності та розміру корпоративних прав держави в майні підприємства (господарської організації, заснованої на змішаній формі власності) та підготовка його до приватизації.  

Внутрівідомча інформація, інформація персонального характеру.
Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

37.  

Інформація про учасників зборів та розгляд питань порядку денного  

Протоколи загальних зборів недержавних засновників (учасників) підприємства (господарської організації, заснованої на змішаній формі власності)  

Містить інформацію згідно з порядком денним  

Внутрівідомча інформація.
Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

38.  

Інформація щодо потенційних інвесторів, а також пропозиції потенційних інвесторів та уповноважених органів управління щодо заходів з реструктуризації підприємства, що додається ініціатором до звернення про прийняття ФДМУ рішення про реструктуризацію підприємства  

Звернення про прийняття ФДМУ рішення про реструктуризацію підприємства  

Додатки до звернення містять інформацію, пов'язану з діяльністю підприємства та комісії з приватизації  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з реструктуризацією підприємства в процесі підготовки об'єкта до продажу  

39.  

Інформація про склад комісії з реструктуризації державного підприємства  

Наказ про утворення комісії з реструктуризації  

Затверджує склад комісії з реструктуризації та її завдання  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з реструктуризацією підприємства в процесі підготовки об'єкта до продажу, інформація персонального характеру  

40.  

Інформація, що міститься у Плані реструктуризації підприємства  

Наказ про затвердження Плану реструктуризації підприємства  

Затверджує План реструктуризації підприємства  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з реструктуризацією підприємства в процесі підготовки об'єкта до продажу  

41.  

Інформація щодо заяви претендента на участь в аукціоні, конкурсі, інформація про претендента, документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним вимогам учасника аукціону, конкурсу з продажу цілісного майнового комплексу групи Г  

Кваліфікаційні документи на участь в аукціоні, конкурсі з продажу цілісного майнового комплексу групи Г  

Пакет документів, що подається претендентом до державного органу приватизації та підтверджує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам  

Внутрівідомча інформація.
Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ФДМУ від 26.07.2002 N 1336, рішенням ДКЦПФР від 01.08.2002 N 222, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072  

42.  

Інформація щодо кваліфікаційних документів претендентів та інформація про пропозиції претендентів щодо умов продажу цілісного майнового комплексу групи Г  

Протокол комісії з підготовки до продажу ЦМК групи Г на аукціоні та комісії з продажу (конкурс) (засідання є закритими)  

Розгляд кваліфікаційних документів претендентів на їх відповідність кваліфікаційним вимогам та складання списку учасників аукціону з продажу цілісного майнового комплексу  

Внутрівідомча інформація.
Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ФДМУ від 26.07.2002 N 1336, рішенням ДКЦПФР від 01.08.2002 N 222, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072  

43.  

Інформація щодо членів комісії з підготовки до продажу цілісного майнового комплексу групи Г на аукціоні та комісії з продажу (конкурс)  

Наказ про створення комісії з підготовки до продажу цілісного майнового комплексу групи Г на аукціоні, комісії з продажу (конкурс)  

Затвердження складу комісії з підготовки до продажу цілісного майнового комплексу групи Г на аукціоні, комісії з продажу (конкурс)  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до продажу. Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

44.

Розширена інформація щодо умов, правил та інструкцій процесу продажу, а також детальні характеристики цілісного майнового комплексу, що надається учасникам аукціону, конкурсу при умові підписання договору про конфіденційність отриманої ними інформації про ЦМК  

Наказ про затвердження пакету документації з продажу на аукціоні, конкурсі цілісного майнового комплексу групи Г  

Затвердження пакету документів, який надається учасникам аукціону, конкурсу (при умові підписання договору про конфіденційність отриманої ними інформації про цілісний майновий комплекс)  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з участю претендентів в аукціоні, конкурсі з продажу об'єкта.
Не належить до інформації про приватизацію, визначеної статтею 19 Закону України "Про приватизацію державного майна" 

45.  

Інформація про опрацювання документів  

Внутрішня кореспонденція структурних підрозділів Фонду з питань підготовки документів  

Забезпечення управлінської діяльності  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з виконанням функцій.  

46.  

Інформація, що містить відомості про місце проживання оцінювача, домашній телефон, реквізити паспорта, громадянство, наявність непогашеної судимості, а також інші відомості щодо порушень у сфері оцінки майна та притягнення до відповідальності  

Пакети документів, що подаються фізичною особою для реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів; пакети документів, що подаються суб'єктами господарювання для отримання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності  

Інформація, доступ до якої обмежено юридичною особою (ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)); пункт 4 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2002 N 1594 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.09.2002 за N 752/7040; пункт 2.3 Порядку ведення Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності, та надання довідок з нього, затвердженого наказом ФДМУ від 25.05.2004 N 995 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 715/9314  

47. 

Інформація щодо вартості і терміну виконання робіт; інформація щодо наявності дозволів (допусків) на проводження діяльності, пов'язаної з державною таємницею; інформація щодо відносин юридичних та фізичних осіб за цивільно-правовими угодами  

Пакети документів, подані претендентами для участі у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою;
протоколи засідань Комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою; договори на виконання робіт з оцінки майна, землеоціночних та землевпорядних робіт 

Пунктом 27 Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 N 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1194/8515, передбачено опублікування лише результатів конкурсу 

48.  

Інформація про склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на право оренди державного майна  

Наказ про проведення конкурсу на право оренди державного майна  

Затверджує склад комісії з проведення конкурсу на право оренди державного майна  

Внутрішньовідомча інформація.
Пункт 7 ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", пункт 16 Порядку проведення конкурсу на право оренди, затвердженого наказом Фонду від 13.10.2004 N 2149 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.2004 N 1405/10004. Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу несуть відповідальність за розголошення інформації про учасників конкурсу, яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу, склад комісії та про режим її роботи  

49  

Інформація про учасників конкурсу, їх кількість і пропозиції щодо умов конкурсу  

Протоколи засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на право оренди державного майна, установчі документи учасників конкурсу  

Умови конкурсу, відомості про учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу, обґрунтування вибору переможця конкурсу тощо  

Внутрішньовідомча інформація.
Пункт 16 Порядку проведення конкурсу на право оренди, затвердженого наказом Фонду від 13.10.2004 N 2149 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.2004 N 1405/10004. Засідання конкурсної комісії є закритими  

50. 

Інформація про склад комісії з інвентаризації об'єкта оренди при передачі / поверненні з оренди 

Наказ про створення інвентаризаційної комісії 

Затверджує склад інвентаризаційної комісії 

Внутрішньовідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до оренди та повернення з оренди. Пункт 7 ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", частина 51 постанови КМУ від 02.03.93 N 158 "Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизується), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)  

51.  

Інформація про перелік майна, що входить до складу об'єкта оренди, його кількісні та вартісні показники при передачі (поверненні) з оренди  

Зведений акт та матеріали інвентаризації об'єкта оренди, розподільчий баланс.  

Матеріали інвентаризації, їх узагальнення та затвердження  

Внутрішньовідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки об'єкта до оренди. Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затверджене постановою КМУ від 02.03.93 N 158  

52.  

Інформація про вартість об'єкта оренди при передачі/поверненні з оренди  

Акт оцінки об'єкта оренди, Рецензія на Акт оцінки, передавальний баланс  

Матеріали щодо оцінки об'єкта оренди  

Внутрішньовідомча інформація, пов'язана з процесом оцінки та підготовки об'єкта до оренди та повернення з оренди. Постанова КМУ від 10.08.95 N 629 "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів"  

53. 

Інформація про потенційного орендаря  

Установчі документи потенційного орендаря - господарського товариства 

Матеріали, що визначають порядок та напрями діяльності господарського товариства  

Внутрішньовідомча інформація. Документи, надані потенційним орендарем для підготовки проведення конкурсних процедур та укладення договору оренди державного майна
Пункт 7 ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", пункт 16 Порядку проведення конкурсу на право оренди, затвердженого наказом Фонду від 13.10.2004 N 2149 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.2004 N 1405/10004. Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу несуть відповідальність за розголошення інформації про учасників конкурсу, яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу, склад комісії та про режим її роботи  

54.  

Інформація про умови договору оренди державного майна  

Договір оренди державного майна  

  

Внутрішньовідомча інформація, пов'язана з процесом укладення договору оренди  

55.  

Інформація структурних підрозділів Фонду, які приймають участь у підготовці процесу передачі/поверненні з оренди державного майна  

Внутрішня кореспонденція структурних підрозділів Фонду з питань підготовки документів до оренди  

Забезпечення управлінської діяльності  

Внутрішньовідомча інформація, пов'язана з участю структурних підрозділів Фонду у процесі підготовки до укладення договору оренди державного майна та поверненні з оренди державного майна  

56.  

Інформація про склад міжвідомчої (відомчої) робочої групи (комісії) з перевірки ефективності використання державного майна в т. ч. орендованого майна  

Наказ про проведення перевірки з зазначенням персонального складу комісії  

Затверджується склад робочої групи (комісії) та напрямок перевірки  

Внутрішньовідомча інформація. 
Ст. 18 закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30.06.93 N 3341-XII  

57.  

Інформація про результати перевірок, яка містить інформацію про державну таємницю та з грифом "Для службового використання"  

Довідка (акт) про результати перевірок 

Затверджуються результати перевірок з зазначенням порушень та про позиціями щодо їх усунення  

Внутрішньовідомча інформація.
Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.94 N 3856-XII; ст. 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30.06.93 N 3341-XII  

58  

Інформація щодо управлінських рішень стосовно об'єктів державної власності, в т. ч. щодо передачі державного майна до сфери управління інших уповноважених органів управління, в комунальну власність та навпаки  

Проекти рішень КМУ щодо управління об'єктами державної власності, в т. ч. передачі державного майна  

Передбачає передачу державного майна або визначає інші способи управління державним майном  

Внутрішньовідомча інформація.
Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"; постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.98 N 1482  

59.  

Інформація про передачу державного майна до сфери управління інших уповноважених органів управління та склад комісій з передачі  

Спільні накази про передачу державного майна та акти приймання-передачі до них  

Передача об'єктів права державної власності, склад комісії з передачі об'єктів, відомості щодо об'єктів передачі  

Внутрішньовідомча інформація.
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.98 N 1482  

60.  

Інформація стосовно управління об'єктами державної власності, в т. ч. передачі державного майна  

Проекти нормативно-правових актів стосовно управління об'єктами державної власності, в т. ч. передачі державного майна  

Передбачає нормативно-правове врегулювання питань управління об'єктами державної власності, в т. ч. передачі державного майна  

Внутрішньовідомча інформація.
Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", Закон України "Про управління об'єктами державної власності"; постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.98 N 1482  

61.  

Дані інформаційно-пошукової підсистеми "Етап-Оренда"  

Дані інформаційно-пошукової підсистеми "Етап-Оренда"  

Дані для здійснення функцій внутрішнього контролю, аналізу даних, прогнозування та звітності  

Внутрішньовідомчі дані.
Дані внесені в ІППС "Етап-Оренда" містяться лише у формі, придатній для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки і не мають статусу документа.
Відповідно до:
- п. 1 ч. 1 ст. 9 (Закон N 2939-VI) та ч. 2 ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);
- п. 2.1 та п. 7.3 наказу ФДМУ від 27.04.2004 N 852  

62. 

Інформація щодо орендних відносин  

Доручення, накази, службова кореспонденція щодо виконання Департаментом своїх повноважень в сфері орендних відносин  

Координація, контроль, управління з напряму діяльності орендних відносин  

Внутрішньовідомча інформація.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації"  (Закон N 2939-VI)

63.  

Інформація про склад робочої групи з проведення експертизи підтвердних документів  

Наказ ФДМУ від 13.08.99 N 1573 "Про склад робочої групи з проведення експертизи підтвердних документів при продажу пакетів акцій ВАТ за конкурсом" із змінами до нього  

Склад робочої групи з проведення експертизи підтвердних документів  

Внутрівідомча інформація, пов'язана з процесом підготовки до продажу пакета акцій ВАТ.
Ст. 16 Закону України "Про приватизацію державного майна"  

64.  

Інформація, яка міститься в підтвердних документах  

Підтвердні документи потенційного покупця (учасника конкурсу) - до визначення переможця конкурсу  

Документи, які містять свідчення та докази правового статусу та кваліфікаційних характеристик учасника конкурсу  

Інформація, пов'язана з прийняттям рішень.
Ст. 16 Закону України "Про приватизацію державного майна".
П. 3.5 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств  

65.  

Інформація про конкурсні пропозиції учасників конкурсу  

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу (до визначення переможця конкурсу)  

Документи, які містять пропозиції потенційних покупців щодо придбання пакета акцій  

Інформація, пов'язана з прийняттям рішень.
Ст. 16 Закону України "Про приватизацію державного майна".
П. 3.5 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств  

66.  

Інформація щодо конкурсної комісії  

Наказ про створення конкурсної комісії з продажу пакета акцій ВАТ, а також будь-яка інформація про режим її роботи  

Про склад конкурсної комісії, а також інформація про час і місце проведення засідань комісії  

Інформація, пов'язана з прийняттям рішень.
Ст. 16 Закону України "Про приватизацію державного майна".
П 3.5 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств та п. 13 Положення про конкурсну комісію  

67. 

Інформація про потенційних покупців 

Договір про конфіденційність наданої інформації про акціонерне товариство 

Реквізити потенційних покупців  

Ст. 16 Закону України "Про приватизацію державного майна".
Абз. 5 п. 6.6 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств та п. 6 Договору  

68.  

Інформація про учасників конкурсу  

Протокол робочої групи за підсумками експертизи підтвердних документів  

Перелік учасників, допущених до участі у конкурсі  

Інформація, яка може вплинути на результати конкурсу.
Ст. 16 Закону України "Про приватизацію державного майна".
Абз. 7 п. 6.9 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств та п. 13 Положення про конкурсну комісію  

69.  

Інформація про укладення договору купівлі-продажу пакета акцій  

Укладений договір купівлі-продажу пакета акцій  

Договір купівлі-продажу, укладений з покупцем та засвідчений відповідно до чинного законодавства  

Інформація, що становить нотаріальну таємницю.
Ст. 8 Закону України "Про нотаріат"  

70.  

Інформація, стосовно внутрішніх перевірок (структурних підрозділів ФДМУ, регіональних відділень ФДМУ та представництв)  

а) Наказ ФДМУ про затвердження складу комісії з перевірки структурних підрозділів, регіональних відділень та представництв
б) Плани внутрішніх перевірок, затверджених керівництвом Фонду та погоджених ГоловКРУ
в) Акти, довідки про результати перевірок 

Забезпечення процесу перевірки  

Внутрівідомча інформація.
Пункт 12 постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2 "Про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади".
Інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень (ФДМУ), які становлять внутрівідомчу кореспонденцію та пов'язана з напрямом діяльності установи та здійснення контрольних і наглядових функцій органом державної влади відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 N 2939-VI (Закон N 2939-VI)  

71. 

Інформація, отримана в ході перевірки, до завершення перевірки  

Листи-відповіді, пояснення тощо необхідні для перевірки  

Матеріали, отримані в процесі здійснення документальних перевірок  

Внутрівідомча інформація.
Ст.6 Закону України "Про інформацію" від 02.10.92 N 2657-XII.
Підпункт 5 пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2 "Про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади"  

72.  

Інформація, адресована підрозділам та посадовим особам Фонду (регіональних відділень, представництв)  

Листи, службові, доповідні записки  

Внутрішнє листування  

Внутрівідомча інформація.
Рішення щодо поширення такої інформації приймаються безпосередньо керівництвом Фонду  

73.  

Відомості та/або дані, що містяться в установчих документах (статутах, договорах про заснування суб'єктів господарювання); відомості та/або дані, пов'язані з виробництвом, технологіями, управлінням, фінансами та іншою діяльністю суб'єктів господарювання, розголошення яких може завдати шкоди їх інтересам; відомості та/або дані про результати перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання; відомості та/або дані, що містяться в документах (протоколах) засідань органів управління та контролю суб'єктів господарювання; переліки дебіторів та кредиторів, плани санації та проекти мирових угод (до їх укладання) 

Установчі документи (статути, договори про заснування суб'єктів господарювання); документи, що підтверджують права суб'єктів господарювання на майно; протоколи загальних зборів; протоколи засідань наглядових рад; аудиторські висновки, висновки ревізійної комісії; фінансова звітність суб'єктів господарювання, крім стандартизованої (бухгалтерської, податкової тощо); інші документи, договори (угоди), пов'язані з виробництвом, технологіями, управлінням, фінансами та іншою діяльністю суб'єктів господарювання; акти перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання  

Інформація щодо утворення та фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, інформація щодо внутрішніх засад діяльності суб'єктів господарювання; умови взаємовідносин з іншими особами, пов'язані з виробництвом, технологіями, управлінням, фінансами та іншою діяльністю суб'єктів господарювання; результати перевірок, висновки та рекомендації; плани санації та проекти мирових угод  

Ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).
Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Розпорядники інформації, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
П. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).
Інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень 

74.  

Відомості та/або дані про результати вивчення ринку, ринкову стратегію суб'єктів господарювання, про ефективність комерційної діяльності суб'єктів господарювання (бізнес-плани, техніко-економічні обгрунтування, фінансові плани); узагальнені відомості та/або дані про внутрішніх і закордонних споживачів, компаньйонів, посередників, клієнтів та інших партнерів, що перебувають у виробничих, господарських та інших ділових відносинах з суб'єктами господарювання; узагальнені відомості та/або дані щодо вітчизняних і закордонних підприємств, потенційних конкурентів суб'єктів господарювання, оцінки якості виробничих, господарських та інших ділових відносин з підприємствами-контрагентами у різних сферах ділової активності  

Бізнес-плани, техніко-економічні обгрунтування, фінансові плани суб'єктів господарювання, плани розвитку та діяльності, діяльності суб'єктів господарювання на певні фінансові періоди, результати маркетингового аналізу ринків, конкурентного середовища тощо 

Технологічна, управлінська, маркетингова, організаційна інформація господарських товариств та плани діяльності товариств, розголошення якої може завдати шкоди суб'єктам господарювання  

Ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).
Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Розпорядники інформації, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
П. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).
Інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень  

75. 

Інформація та/або дані стосовно об'єктів, що розташовані на території України та за її межами, правовий статус яких підлягає врегулюванню відповідно до укладених між Україною та колишніми республіками СРСР міжнародних угод про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності (зокрема місцезнаходження об'єктів, дані щодо забудовників об'єктів і їх установчих документів, складу майна об'єктів тощо); інформація щодо заходів захисту майнових прав держави відносно цих об'єктів, а також інформація щодо документів, наданих до ФДМУ з метою врегулювання прав власності на об'єкти відповідно до міжнародних угод з питань власності  

Документи, що надходять до ФДМУ з метою врегулювання прав власності на об'єкти відповідно до укладених Україною міжнародних угод з питань власності; комплекти документів, надані відповідно до узгоджених переліків документів, що розглядаються при визнанні прав власності України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Грузії та Азербайджанської Республіки на об'єкти виробничого призначення та соціальної сфери відповідно до угод про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності з цими країнами; переліки об'єктів, що розташовані як на території України, так і за її межами, правовий статус яких підлягає врегулюванню відповідно до укладених між Україною та Російською Федерацією, між Україною та Республікою Бєларусь, між Урядом України та Урядом Республіки Молдова, між Урядом України та Урядом Грузії, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки міжнародних Угод про взаємне визнання прав та, регулювання відносин власності  

Інформація щодо джерел фінансування будівництва об'єктів та інша інформація відповідно до затверджених переліків документів, що розглядаються при визнанні прав власності на об'єкти згідно з укладеними Україною міжнародними Угодами про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності; фінансова, статистична, бухгалтерська та інша інформація щодо об'єктів, правовий статус яких підлягає врегулюванню відповідно до укладених Україною міжнародних угод, та їх забудовників  

Ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).
Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Розпорядники інформації, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).
Інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень  

76. 

Відомості та/або дані, які містяться в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, які пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; відомості та/або дані, зібрані в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, які не віднесено до державної таємниці  

Документи органів державної влади та органів місцевого самоврядування; службові, аналітичні, доповідні записки, довідки тощо для прийняття управлінських рішень  

Інформація з питань, пов'язаних з приватизацією та фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання; інформація структурних підрозділів Фонду державного майна та регіональних відділень  

П. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).
Інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень  

77. 

Особисті (персональні) відомості та/або дані щодо посадових осіб суб'єктів господарювання (керівників, членів виконавчих органів (правління, дирекції), членів наглядових рад та ревізійних комісій), а також щодо осіб, які претендують на зайняття (обрання) вказаних посад, відповідні звіти посадових осіб суб'єктів господарювання; інформація щодо окремих умов роботи керівників виконавчих органів та інших посадових осіб суб'єктів господарювання 

Документи, що містять персональні (особисті) дані щодо посадових осіб суб'єктів господарювання (керівників, членів правлінь, дирекцій, членів ревізійних комісій та наглядових рад), та стосовно кандидатур, що претендують на вказані посади, а також персональні звіти про виконання посадовими особами суб'єктів господарювання своїх функцій; контракти та додаткові угоди до контрактів з керівниками виконавчих органів та інших посадових осіб суб'єктів господарювання  

Анкетні дані, інформація, відомості, що стосуються особистого життя працівників, а також окрема інформація щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства; умови найму та співпраці органів управління і керівників суб'єктів господарювання 

Ст. 21 Закону України "Про інформацію". Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом

78.  

Відомості та/або дані, що містяться у звітах про оцінку майна, звітах про екологічний аудит, крім висновків та рекомендацій; відомості та/або дані щодо результатів інвентаризації майна товариства, крім зведених даних; інформація щодо окремих передумов набуття суб'єктами господарювання прав на майно (майнові права)  

Висновок про оцінку майна, звіт про оцінку майна, звіт про екологічний аудит; зведений акт інвентаризації майна; договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі  

Відомості та/або дані, що відображають результати фінансово-господарської діяльності та фінансово-майновий стан суб'єктів господарювання, результати інвентаризації; договори купівлі-продажу державних часток (акцій), акти приймання-передачі державних часток (акцій) у статутних капіталах суб'єктів господарювання  

Ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).
Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Розпорядники інформації, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. П. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).
Інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень  

79.  

Інформація, дані та відомості про учасників аукціону або конкурсу, їх кількість і пропозиції щодо умов конкурсу до завершення аукціону (конкурсу)  

Заяви на участь в аукціоні або конкурсі 

Відомості та/або дані про учасників аукціону або конкурсу, їх кількість і пропозиції щодо умов конкурсу до завершення аукціону (конкурсу)  

П. 6 ст. 16 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". Відомості про учасників аукціону або конкурсу, їх кількість і пропозиції покупців щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця 

80.  

Відомості та/або дані, що містяться у завданнях на голосування та інших директивних документах, виданих представникам держави в органах управління і контролю суб'єктів господарювання (на загальних зборах учасників, акціонерів, наглядових (спостережних) радах, ревізійних комісіях тощо)  

Завдання на голосування представникам держави (ФДМУ) на зборах та у наглядових (спостережних) радах суб'єктів господарювання  

Директиви представнику держави, які визначають порядок голосування на загальних зборах або у роботі наглядових (спостережних) рад суб'єктів господарювання  

П. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) Інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.  

81.  

Інформація щодо особового складу  

Накази з особового складу  

Призначення, просування по службі працівників центрального апарату Фонду  

Внутрішньовідомча інформація  

82.  

Інформація про результати конкурсних комісій щодо заміщення вакантних посад працівників центрального апарату Фонду  

Протоколи конкурсної комісії  

Результати конкурсної комісії щодо заміщення вакантних посад в центральному апараті Фонду  

Внутрішньовідомча інформація  

83.  

Інформація про написання екзаменаційних робіт  

Екзаменаційні роботи  

Відповіді на екзаменаційні білети  

Внутрішньовідомча інформація  

84.  

Інформація щодо кадрової роботи центрального апарату Фонду  

Службові та доповідні записки  

Кадрові питання  

Внутрішньовідомча інформація  

85.  

Службова кореспонденція з питань інвентаризації, упорядкування обліку юридичних осіб та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності 

Листи, службові записки, довідки, доповідні записки, інструктивні листи  

Стосовно інвентаризації, упорядкування обліку юридичних осіб та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності. 

П. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)  

86.  

Службова кореспонденція з питань реформування власності та підготовки відомчих звітів по об'єктам, які змінили форму власності  

Листи, службові записки, довідки, доповідні записки, інструктивні листи  

Стосовно реформування власності та підготовки відомчих звітів по об'єктам, які змінили форму власності  

П. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)  

87.  

Службова кореспонденція з питань адміністрування та телекомунікацій  

Листи, службові записки, довідки, доповідні записки, інструктивні листи  

Стосовно адміністрування та телекомунікацій  

П. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)  

88.  

Службова кореспонденція з питань програмних систем та супроводження баз даних  

Листи, службові записки, довідки, доповідні записки, інструктивні листи  

Стосовно програмних систем та супроводження баз даних  

П. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)  

89.  

Службова кореспонденція з питань технічного забезпечення  

Листи, службові записки, довідки, доповідні записки, інструктивні листи  

Стосовно технічного забезпечення  

П. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)  

90  

Автоматизована система "Юридичні справи"

Автоматизована система "Юридичні справи"

Реєстр судових справ, в яких приймають участь Фонд державного майна України та його регіональні відділення  

Внутрішньовідомчі.
Дані внесені в АС "Юридичні справи" містяться лише у формі, придатній для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки і не мають статусу документу.
Відповідно до: п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)  

91  

Інформація щодо судових справ  

Службова кореспонденція, доручення, листи, матеріали судових справ, процесуальні документи, що передбачені чинним процесуальним законодавством (позовні заяви, клопотання, скарги, відзиви, заперечення, пояснення тощо). 

Процесуальні документи, внутрішньо-, міжвідомча переписка з напрямку претензійно-позовної діяльності  

Внутрішньовідомча інформація.
Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)  

92  

Резолюція  

Резолюція  

Напис, зроблений керівництвом Фонду на документі паралельно до основного тексту, що містить вказівки щодо виконання документа  

Внутрішньовідомча інформація.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)  

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали