ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.01.2012 р. N 39

Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"

Відповідно до статті 6, пункту 12 статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), пункту 1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року N 1893 (зі змінами):

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" (далі - Перелік), що додається.

2. Відповідно до пункту 3 вищеназваної Інструкції керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам районних державних адміністрацій, міським (міст обласного значення) головам забезпечити дотримання вимоги щодо необхідності проставлення грифа "Для службового користування" виконавцем та особою, яка підписує документ, на підставі Переліку.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 27 лютого 2008 року N 55 "Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" та від 30 червня 2010 року N 200 Про внесення змін до Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації С. Ющика.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

СХВАЛЕНО
протокол ЕК
25.01.2012 N 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
31.01.2012 N 39

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"

РОЗДІЛ I
Відомості, що містяться у внутрівідомчих службових документах

1 Інформація, що міститься в документах облдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробленням напряму діяльності установи або здійсненням контрольних функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, у разі, якщо відомості, що містяться в ній, відповідають сукупності вимог частини 2 статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

РОЗДІЛ II
Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності

1. Відомості про номенклатуру, потребу, наявність, місце зберігання основних видів матеріальних засобів, необхідні для забезпечення мобілізаційного розгортання військ за окремими показниками в цілому щодо підприємства, установи й організації.

2. Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотракторної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, що є необхідною для укомплектування військових частин згідно з мобілізаційним планом у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території.

3. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги мобілізаційних запасів матеріально-технічних засобів (продовольства) за окремими показниками в цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

4. Відомості за окремими показниками про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів) будівництва фортифікаційних споруд у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

5. Відомості за сукупністю всіх показників про організацію оповіщення, зв'язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів у разі введення ступенів готовності переведення з мирного на воєнний стан у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території, підприємства, установи, організації, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

6. Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння (боєприпаси, військова техніка, спеціальні комплектуючі до них, спеціальна техніка, спеціальні технічні засоби) в цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

7. Відомості за сукупністю всіх складових показників про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану стосовно забезпечення життєдіяльності населення на особливий період у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території, підприємства, установи, організації, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

8. Відомості за сукупністю всіх показників про місце зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в цілому щодо підприємства, установи, організації, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

9. Відомості про заходи, заплановані або здійснюються для забезпечення сталого функціонування галузей господарства області за умов воєнного стану щодо створення сировинних запасів, матеріально технічних ресурсів, запланованих з урахуванням можливих наслідків застосування засобів ураження; підготовки системи управління; створення проектної та технічної документації; організації та проведення відновлювальних робіт; створення страхового фонду документації щодо будівництва фортифікаційних споруд, технічного прикриття об'єктів галузей господарства за сукупністю всіх показників у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території, підприємства, установи, організації, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

10. Відомості про медичні, транспортні, телекомунікаційні, поштові, комунально-побутові, ремонтні послуги, що надаються Збройним силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України за умов воєнного стану, у яких розкриваються за сукупністю всіх показників види, напрями, номенклатура, терміни, обсяги послуг у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території, підприємства, установи, організації, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

11. Відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виконання мобілізаційних завдань у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

12. Відомості за сукупністю всіх показників про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території.

13. Відомості за сукупністю всіх складових показників про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місця зосередження) населення, об'єктів оборонної галузі в разі евакуації в цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території.

14. Відомості за сукупністю всіх показників про перелік, дислокацію, систему охорони, захист особливо важливих, першої і другої групи регіонального та місцевого значення об'єктів, що підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану в цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

15. Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення за сукупністю всіх показників у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

16. Відомості про порядок переведення підприємств, установ та організацій, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань на роботу в умовах особливого періоду.

17. Відомості про мобілізаційні потужності СПК, ВПК щодо заготівлі донорської крові та її препаратів в районі, установі.

18. Відомості про обсяги фінансових витрат на забезпечення напрямків державного оборонного замовлення (закупівля медичного майна) в центральних районних та міських лікарнях, лікувальних установах.

19. Відомості про порядок переведення установ охорони здоров'я (центральних районних та міських лікарень) на роботу в умовах особливого періоду.

20. Відомості щодо ЗПУ управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

21. Відомості про особливий склад команди 722 щодо заготівлі донорської крові, виготовлення препаратів та її компонентів для потреб населення та Збройних сил України.

22. Персоналізована інформація про стан здоров'я донорів, їх родичів, отримана службовими особами під час обстеження донорів.

23. Персоналізована інформація про стан здоров'я реціпієнтів, у яких мали місце посттрансфузійні реакції та ускладнення.

24. Персоналізована інформація про донорів інших осіб, у яких виявлені ізоімунні антитіла під час обстеження.

25. Спецбаланс обласної бази спеціального медичного постачання з додатками.

26. Довідка на випуск майна на оновлення з перервою в часі обласної бази спеціального медичного постачання.

РОЗДІЛ III
Організація та забезпечення режиму секретності

1. Відомості про режимні приміщення (зони, території) для проведення секретних робіт, сховища матеріальних носіїв секретної інформації та заходи щодо їх охорони:

1.1. Інформація про обладнання режимних приміщень, комплексну систему з їх технічного захисту інформації, проектна документація на них та конструктивні особливості.

1.2. Акти комісійних обстежень режимних приміщень.

1.3. Інструкція з охорони режимних приміщень та робочі характеристики технічних засобів охорони.

2. Відомості про пропускний та внутрішньооб'єктовий режим.

3. Організація секретного діловодства:

3.1. Інформація про облік, зберігання та видачу робочих зошитів, спец-блокнотів, окремих аркушів паперу, робочих папок, спецпортфелів і спецваліз.

3.2. Акти роботи експертної комісії щодо визначення цінності секретних документів з метою їх відбору для передачі в архів на зберігання або знищення.

3.3. Акти перевірок наявності секретних документів.

4. Порядок забезпечення режиму секретності під час поводження із секретними виробами.

5. Порядок поводження із секретними технічними документами.

6. Організація розмноження секретних документів.

7. Порядок проведення нарад з використанням секретної інформації.

8. Зміст Плану заходів забезпечення режиму секретності на час перебування іноземців у разі його розроблення.

9. Організація і порядок забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

10. Акти передачі матеріальних носіїв секретної інформації в разі зміни керівника РСО, реорганізації або ліквідації РСО.

11. Матеріали проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.

РОЗДІЛ IV
Інші відомості

1. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10000 - 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

2. Плани міст масштабів 1:10000 - 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

3. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК - 2000 або системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50000 - 1:200000, карти ділянок рік масштабів 1:25000, 1:50000.

4. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв'язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

5. Відомості про координати геодезичних пунктів на територію України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні й картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з тією ж точністю.

6. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км кв.

7. Генеральні плани міст та селищ міського типу області.

8. Топографічні плани на територію області М 1:10000.

9. Топографічні плани міст та селищ міського типу області в масштабах 1:10000, 1:5000, 1:2000.

10. Відомості про координати геодезичних пунктів на територію міст та селищ міського типу області в умовній та місцевій системі координат.

11. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

12. Розпорядження по зв'язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях і тренуваннях.

13. Схеми організації зв'язку з неповним переліком позитивних і діючих частот.

14. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (також за паролями "Каштан" та "Стихія").

15. Пояснювальні записки до планів та схем зв'язку, які розкривають побудову системи зв'язку МНС України в мирний час.

16. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

17. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення.

18. Виписки з радіоданих.

19. Перелік засобів обробки інформації з обмеженим доступом за кожен окремий структурний підрозділ.

20. Плани об'єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв'язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп'ютерних систем.

21. Відомості про час і маршрут транспортування вибухових речовин та засобів підриву вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення і знешкодження.

22. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

23. Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за підприємствами, установами та організаціями при наявності заброньованих менше 500 осіб.

24. Плани цивільного захисту на особливий період об'єктів економіки, не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони).

25. Відомості щодо характеристик хімічно-небезпечних об'єктів, віднесених до I - III ступенів хімічної небезпеки.

26. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

27. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст за основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільної оборони (цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

28. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах, в установах, містах, селищах, селах.

29. Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період.

30. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

31. Відомості про стан формування та реалізації програм формування страхового фонду документації місцевих органів виконавчої влади з розкриттям переліків і складу документації на:

- об'єкти та споруди систем життєзабезпечення;

- об'єкти та споруди транспортних зв'язків;

- об'єкти, споруди та вироби господарського призначення;

- об'єкти будівництва та історико-культурні пам'ятки.

32. Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти та споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими галузевими й обласними (регіональними) програмами створення СФД.

33. Відомості, що містяться в документах з питань технічного захисту інформації та інструктивних матеріалах з питань роботи в автоматизованому робочому місці спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи (АРМ СІТМ) облдержадміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали