ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.10.2011 р. N 11.1/1.2-16.3/14360-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць
Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики
Пашку П. В.

Про переліки продукції, що підлягає оцінці відповідності

Для використання в роботі надсилаємо листи Держспоживстандарту від 08.08.2011 N 6221-8-4/17 (Лист N 6221-8-4/17) та від 06.09.2011 N 6860-8-4/17 з інформацією про:

- скасування наказу Держспоживстандарту від 14.10.2010 N 467 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів в Україні";

- перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності згідно з технічними регламентами:

орієнтовний перелік продукції, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 748 "Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газовому паливі" повинна супроводжуватися декларацією про відповідність (додаток 1);

орієнтовний перелік продукції, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 761 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" повинна супроводжуватися декларацією про відповідність (додаток 2);

орієнтовний перелік продукції, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 N 787 "Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами" повинна супроводжуватися декларацією про відповідність (додаток 3);

орієнтовний перелік продукції, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 856 "Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газовому паливі" повинна супроводжуватися декларацією про відповідність (додаток 4);

орієнтовний перелік продукції, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 901 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок" повинна супроводжуватися декларацією про відповідність (додаток 5);

орієнтовний перелік продукції, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1144 "Про затвердження Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії" повинна супроводжуватися декларацією про відповідність (додаток 6);

орієнтовний перелік продукції, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 N 465 "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів" повинна супроводжуватися декларацією про відповідність (додаток 7);

орієнтовний перелік продукції, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 785 "Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання" повинна супроводжуватися декларацією про відповідність (додаток 8).

Повідомляємо, що іншу інформацію, отриману від Держспоживстандарту, про перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності згідно з технічними регламентами, та застосування технічних регламентів при митному оформленні товарів було надіслано листами Держмитслужби:

від 25.11.2009 N 11/6-10.18/11376-ЕП;

від 25.11.2009 N 11/1-10.18/11390-ЕП;

від 11.12.2009 N 11/6-10.18/12016-ЕП;

від 14.12.2010 N 11/3-10.18/15976-ЕП;

від 24.12.2010 N 11/3-10.18/16817-ЕП;

від 01.07.2011 N 16/1-16.3/546-ЕП (Лист N 16/1-16.3/546-ЕП);

від 05.08.2011 N 16/3-16.3/917-ЕП (Лист N 16/3-16.3/917-ЕП).

Вважати такими, що втратили чинність, листи Держмитслужби України:

від 08.12.2009 N 11/6-10.18/11848-ЕП;

від 12.08.2010 N 1/7-10.18/8360-ЕП;

від 18.03.2010 N 11/6-10.18/2319-ЕП;

від 13.02.2010 N 11/6-10.18/1324-ЕП;

пункт перший листа Держмитслужби України від 31.12.2009 N 11/6-10.18/12914-ЕП.

Додаток: на 25 арк.

 

Перший заступник
Голови Служби

О. М. Дороховський

 

Додаток 1
до листа
17.10.2011 N 11.1/1.2-16.3/14360-ЕП

Орієнтовний перелік продукції,
що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газовому паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 748

N
з/п

Найменування продукції

Код за УКТЗЕД

1.

Котли водогрійні, що працюють на рідкому чи газовому паливі і мають номінальну вихідну потужність від 4 до 400 кВт

8403 10

 

Додаток 2
до листа
від 17.10.2011 N 11.1/1.2-16.3/14360-ЕП

Орієнтовний перелік продукції,
що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 761

N
з/п

Найменування продукції

Код за УКТЗЕД

1

2

3

1.

Апаратура та інструменти для роботи під напругою (Equipment and tools for live working)

4016 91 00 00
8203 20 10 00
8203 20 90 00
8205 40 00 00
8205 51 00 00

2.

Засоби захисту від падіння з висоти, зокрема робочі пояси (Protection against falls from height including working belts)

6307 20 00 00
5909 00 10 10
5909 00 10 90
5909 00 90 00
5607

3.

Засоби захисту голови (Head protection), крім шоломів та щитків шоломів для водіїв та пасажирів двох та трьохколісного моторного транспорту.

6506 10 10 00
6506 10 80 00
6506 91 00 00
6506 99 10 00
6506 99 90 00

4.

Засоби захисту очей (Eye protective equipment)

9004 10 10 00
9004 10 91 00
9004 10 99 00
9004 90 10 00
9004 90 90 00

5.

Засоби захисту ступнів та гомілок (Foot and leg protectors)

6401-6405

6.

Одяг захисний, зокрема засоби захисту рук та кистей і рятувальні жилети (Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets)
(Одяг для захисту від впливу низьких температур, тепла або вогню, механічних впливів та загальних забруднень, агресивних середовищ, хімічних речовин та іонізуючого випромінювання, контакту з небезпечними речовинами, електричного струму та ін.)

3926 20 00 00
4015 19 10 00
4015 19 90 00
4015 90 00 00
4203 29 10 00
6116 10 20 00
6116 10 80 00
6116 91 00 00
6116 92 00 00
6116 93 00 00
6116 99 00 00
6216 00 00 00
6211 32 10 00
6211 33 10 00
6211 32 10 00
6211 33 10 00
6211 42 10 00
6211 42 10 00
6211 43 10 00
6203 22 10 00
6203 23 10 00
6203 29 11 00
6204 22 10 00
6204 23 10 00
6204 29 11 00
6203 32 10 00
6203 33 10 00
6203 39 11 00
6203 42 11 00
6203 43 11 00
6203 49 11 00
6204 62 11 00
6204 63 11 00
6204 69 11 00
6203 42 51 00
6203 43 31 00
6203 49 31 00
6204 62 51 00
6204 63 31 00
6204 69 31 00
6204 32 10 00
6204 33 10 00
6204 39 11 00
6210 10 10 00
6210 10 90 00
6210 20 00 00
6210 30 00 00
6210 50 00 00

7.

Пристрої захисту респіраторні (Respiratory protective devices)

6307 10 10 00
6307 10 30 00
6307 10 90 00
9020 00 00 00

 

Додаток 3
до листа
17.10.2011 N 11.1/1.2-16.3/14360-ЕП

Орієнтовний перелік продукції,
що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 N 787

N з/п

Найменування продукції

Код за УКТЗЕД

1.

Побутові холодильні прилади з живленням від мережі змінного струму, крім абсорбційних

8418 10 20 10
8418 10 80 10
8418 21 10 00
8418 21 51 00
8418 21 59 00
8418 21 91 00
8418 21 99 00
8418 29 00 00
8418 30 20 90
8418 30 80 90
8418 40 20 00
8418 40 80 00

 

Додаток 4
до листа
17.10.2011 N 11.1/1.2-16.3/14360-ЕП

Орієнтовний перелік продукції,
що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газовому паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 856

N
з/п

Найменування продукції

Код за УКТЗЕД

1

2

3

1.

Печі хлібопекарські та кондитерські, що працюють на газовому паливі

8417 20
8417 80

2.

Плити побутові та поверхні варильні, що працюють на газовому паливі
Духовки, у тому числі для закладів ресторанного господарства
Плити комбіновані газоелектричні, що працюють на газовому паливі
Плити "Вок"
Плити і тагани газові портативні та туристські, що працюють на газовому паливі

7321
7321 81
8516
8516 60

3.

Плити для закладів ресторанного господарства, що працюють на газоподібному паливі
Плити комбіновані газоелектричні для закладів ресторанного господарства, що працюють на газоподібному паливі

7321 11
8417 20
8417 80
8419
8516 60

4.

Тостери, грилі, ростери, мангали, контактні грилі, жаровні, грилі з рожном, барбекю, шафи для смаження, пароварки, пароконвекційні печі та духовки, жарочні поверхні та шафи для смаження, лава-грилі, вафельниці, сковороди, марміти, фритюрниці, що працюють на газоподібному паливі, та комбіновані

7321 11
8417 20
8419
8516 60

5.

Обладнання для приготування продуктів харчування, гарячих напоїв або приготування чи розігрівання їжі, що працює на газовому або на газовому та інших видах газового палива; кавоварки; обладнання для оброблення парою (вологе нагрівання), що працює на газоподібному паливі або комбіноване (газоелектричне)

7321
8419
8516 60

6.

Котли опалювальні водогрійні газові чавунні, стальні та комбіновані, у тому числі для централізованого опалення, транспортабельні автоматизовані котельні на їх базі

7321 81
8403

7.

Печі та апарати опалювальні та опалювально-варочні, що працюють на газоподібному паливі

7321 11
7321 81
8417 20 90 00 
8419
8419 90 80

8.

Печі та горни для випалювання, сушки, спалювання сміття або іншого термічного оброблення, що працюють на газоподібному паливі

8417 20
8417 80
8419
8419 90 80

9.

Сушарки, що працюють на газоподібному паливі

8419
8419 90 80

10.

Пальники з примусовою тягою і нагрівальне чи опалювальне обладнання, що оснащується такими пальниками

8416 20

11.

Обігрівачі інфрачервоні, каталітичні, що працюють на газоподібному паливі

8416 20

12.

Конвектори опалювальні, що працюють на газоподібному паливі
Каміни газові, у тому числі декоративні

7322 90
7321 81

13.

Повітронагрівачі та розподільники гарячого повітря, що працюють на газоподібному паливі
Повітронагрівачі з відведенням продуктів згоряння в димохід або без димоходів

7322 90

14.

Обладнання для опалювання теплиць, що працює на газоподібному паливі, та комбіноване

7322 90

15.

Теплові насоси (абсорбційні та компресійні), що працюють на газоподібному паливі

8418
8418 50

16.

Установки когенераційні, що працюють на газоподібному паливі, які використовуються для опалення

8502 13 20 90

17.

Обладнання для нагрівання води, що працює на газоподібному паливі:
- водонагрівачі проточні газові побутові;
- водонагрівачі ємнісні газові побутові;
- розподілювачі гарячої води;
- апарати опалювальні газові побутові з водяним контуром;
- водонагрівачі для басейнів;
- апарати нагрівальні для закладів ресторанного господарства;
- водонагрівачі, що використовуються в транспорті;
- нагрівачі води (кип'ятильники) для закладів ресторанного господарства, у тому числі ті, у яких температура води на нетривалі періоди перевищує 105° C

7321 81
8419
8419 90 80

18.

Обладнання для охолодження, що працює на газоподібному паливі та комбіноване:
- холодильники;
- чіллери (холодильні машини для охолодження чи підігріву);
- прилади глибокого заморожування
- кондиціонери

8415
8418
8418 50

19.

Обладнання для прання побутове, що працює на газоподібному паливі:
- котли для прання;
- машини пральні;
- сушарки;
- сушильні барабани;
- посудомийні машини;
- пристрої для прасування

8450

20.

Обладнання для освітлення, що працює на газоподібному паливі:
- лампи газові освітлювальні

9405 50 00 00

21.

Пристрої запобіжні, контрольні чи регулювальні і вузли (у тому числі енергозалежні), призначені для використання у складі приладів, що працюють на газовому паливі, чи під час їх складання, що реалізуються в торговельній мережі:
- пристрої для автоматичного регулювання та керування;
- пристрої багатофункціонального контролю;
- клапани електромагнітні;
- автоматика регулювання та безпеки для пальникових пристроїв;
- вентилі газові;
- крани газові;
- термостати;
- пристрої контролю тиску

8481 10
8481 30
8481 40
8481 80
8481 90 00 00
9032 10
9032 20 00 00
9032 90 00 00

 

Додаток 5
до листа
17.10.2011 N 11.1/1.2-16.3/14360-ЕП

Орієнтовний перелік продукції,
що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту безпеки іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 901

N
з/п

Найменування продукції

Код за УКТЗЕД

1

2

3

1.

Велосипеди, крім спортивних чи для їзди автомобільними дорогами
самокати, педальні автомобілі

9503 00 10 00

2.

Коляски для ляльок
Візки іграшкові

9503 00 10 00

3.

Ляльки, крім ляльок для декоративних та подібних цілей

9503 00 21 00

4.

Одяг для ляльок

9503 00 29 00

5.

Моделі транспортної техніки, крім моделей-копій для дорослих колекціонерів

9503 00 30 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00

6.

Набори для моделювання та малювання, в тому числі для хімічних дослідів

9503 00 35 00
9503 00 39 00

7.

Конструктори

9503 00 35 00
9503 00 39 00

8.

Іграшки у вигляді тварин або інших істот, крім людей

9503 00 41 00
9503 00 49 00

9.

Іграшки музичні

9503 00 55 00

10.

Головоломки, крім головоломок з кількістю елементів понад 500, або без малюнка, або призначені для фахівців

9503 00 69 00
9503 00 70 00

11.

Іграшки зі снарядами та іграшки-снаряди з пристроєм для запускання, крім наборів дротиків з металевими наконечниками

9503 00 81 00

12.

Іграшкова зброя, крім точних копій, пневматичних рушниць та пістолетів, пращі та катапультів

9503 00 81 00

13.

Іграшки, що імітують спортивний інвентар та іграшки-м'ячі

9506
9506 32 00 00

14.

Іграшки, що призначені для гри на воді, в тому числі надувні

9506 29 00 00

15.

Іграшки поліграфічні, в тому числі іграшки-книжки

4903 00 00 00

16.

Всі види іграшок електричних, крім тих, що працюють від джерела електричного струму з номінальною напругою понад 24 В

9503 00 70 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00
9504 90 10 00
9504 90 90 00

17.

Гойдалки, похилі жолоби та аналогічні іграшки побутової призначеності для активних занять у закритих приміщеннях і на відкритому повітрі, крім подібних, що призначені для колективних ігор на ігрових майданчиках

9506

18.

Ігри настільні

9504 30 50 00

19.

Костюми ігрові, костюми карнавальні та маски

9505 10 90 00
9505 90 00 00
61
62
6307

20.

Іграшки для дітей різдвяні, крім ялинкових та декоративних прикрас

9505

21.

Іграшки, що призначені для малювання: крейда, фарба, фломастери, олівці (в дерев'яному корпусі)

3213
9608 20 00 00
9609 10 10 00
9609 10 90 00
9609 90 90 00
9610 00 00 00

22.

Матеріали для штампування або тиснення, пластилін

3407 00 00 00

 

Додаток 6
до листа
17.10.2011 N 11.1/1.2-16.3/14360-ЕП

Орієнтовний перелік продукції,
що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1144

N
з/п

Найменування продукції

Код за УКТЗЕД

1.

Електричні лампи розжарення, в тому числі галогенові (крім рефлекторних)

8539 21 92 00
8539 21 98 00
8539 22 90 10
8539 29 92 00
8539 29 98 00

2.

Лампи люмінесцентні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм, двоцокольні та одно цокольні (ті, що працюють із зовнішнім баластом), крім ультрафіолетових, інфрачервоних та кольорових

8539 31 10 00
8539 31 90 00

 

Додаток 7
до листа
17.10.2011 N 11.1/1.2-16.3/14360-ЕП

Орієнтовний перелік продукції,
що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 N 465

N
з/п

Найменування продукції

Код за УКТЗЕД

1.

Ліфти, які обслуговують будівлі, мають кабіни, що рухаються уздовж жорстких напрямних з кутом нахилу не більш як 15 град. від вертикалі і призначаються для перевезення людей, людей і вантажів або тільки вантажів

8428 10
8431 20
8431 31

2.

Пристрої для блокування дверей шахти (замки дверей)

8431 20
8431 31
8301 40 90

3.

Пристрої для запобігання падінню кабіни та неконтрольованому руху вгору (уловлювачі)

8431 20
8431 31

4.

Пристрої, що обмежують швидкість

8431 20
8431 31

5.

Буфери (амортизатори) енергонакопичувального типу нелінійні або з гасінням зворотного руху (пружинні буфери, пружинні накладки)

7320 20
8431 20
8431 31

6.

Буфери (амортизатори) енергорозсіювального типу (гідравлічні буфери, буфери тертя)

8431 20
8431 31

7.

Запобіжні пристрої, які монтуються до затискачів гідравлічних силових систем, які призначені для запобігання падінню

8431 20
8431 31

8.

Електричні пристрої у вигляді запобіжних вимикачів

8431 20
8431 31

9.

Канати, троси для ліфтів

7312 10

 

Додаток 8
до листа
17.10.2011 N 11.1/1.2-16.3/14360-ЕП

Орієнтовний перелік продукції,
що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 785

N
з/п

Найменування продукції

Код за УКТЗЕД

1

2

3

1.

Апаратура вимірювання електричної енергії та контролю навантаження (Equipment for electrical energy measurement and load control)

9028 30 11 00
9028 30 19 00
9028 30 90 00
9030 20 10 00
9030 20 30 00
9030 20 91 00
9030 20 99 00
9030 31 00 00
9030 32 00 00
9030 33 10 00
9030 33 91 00
9030 33 99 00

2.

Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок (Switches for household and similar fixed electrical installations)

8535 21 00 00
8535 29 00 00
8535 30 10 00
8535 30 90 00
8536 20 10 00
8536 20 90 00
8536 30 10 90
8536 30 30 90
8536 30 90 00

3.

Двері, вікна, жалюзі, будівельне обладнання та екранні стіни з електроприводом (Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling)

8301 20 00 90
8302 60 90 00

4.

Електроніка силова (Power electronics)

8504 40 30 00
8504 40 20 90
8504 40 50 00
8504 40 55 00
8504 40 81 00
8504 40 84 00
8504 40 88 00
8504 40 90 00

5.

Комплекси комутації та керування низьковольтні (Low-voltage switchgear and controlgear assemblies)

8535 40 00 00
8535 90 00 00
8536 50 03 00
8536 50 05 00
8536 50 07 00
8536 50 11 90
8536 50 15 90

6.

Машини обертові (Rotating machinery) (двигуни тощо)

8501 10 10 00
8501 10 91 00
8501 10 93 00
8501 10 99 90
8501 20 90 00
8501 31 90 98
8502 31 00 00
8502 39 20 90
8502 40 00 90

7.

Мережі кабельні для телевізійного і звукового мовлення та інтерактивних послуг (Cable networks for television signals, sound signals and interactive services)

8517 62 00 00
8517 69 20 00

8.

Обладнання для електричного контактного зварювання (Electric resistance welding)

8515 11 00 00
8515 19 00 00
8515 21 00 00
8515 29 10 00
8515 29 90 00

9.

Обладнання для електродугового зварювання (Electric arc welding equipment)

8515 31 00 00
8515 39 13 00
8515 39 18 00
8515 39 90 00
8515 80 11 00
8515 80 19 00
8515 80 91 00
8515 80 99 00

10.

Обладнання електричне для вимірювання, контролю та лабораторного застосування, безпечність (Safety of measuring, control, and laboratory equipment)

8419 20 00 00
8421 19 20 00
9027 10 10 00
9027 10 90 00
9027 20 00 00
9027 30 00 00
9027 50 00 00
9027 80 05 00
9027 80 11 00
9027 80 17 00
9027 80 97 00
9028 30 11 00
9028 30 19 00
9028 30 90 00
9030 10 00 00
9030 20 10 00
9030 20 30 00
9030 20 30 00
9030 20 91 00
9030 31 00 00
9030 32 00 00
9030 33 10 00
9030 33 91 00
9030 33 99 00
9030 39 00 00
9030 40 00 00

11.

Обладнання телевізійне, радіомовне та аудіоапаратура (BROADCASTING Broadcasting, TV, audio)

8518 40 30 90
8518 40 81 90
8518 40 89 90
8518 50 00 90
8519 20 10 00
8519 20 91 00
8519 20 99 00
8519 30 00 00
8519 81 15 00
8519 81 21 00
8519 81 25 00
8519 81 31 00
8519 81 35 00
8519 81 45 00
8519 81 51 00
8519 81 55 00
8519 81 61 00
8519 81 65 00
8519 81 75 00
8519 81 81 00
8519 81 85 00
8519 81 95 90
8521 10 20 90
8521 10 95 90
8521 90 00 00
8527 12 10 00
8527 12 90 00
8527 13 10 00
8527 13 91 00
8527 13 99 00
8527 19 00 00
8527 91 11 00
8527 91 19 00
8527 91 35 00
8527 91 91 00
8527 91 99 00
8527 92 10 00
8527 92 90 00
8527 99 00 00
8528 49 10 00
8528 49 35 00
8528 49 91 00
8528 49 99 00
8528 59 10 00
8528 59 90 00
8528 69 10 00
8528 69 91 00
8528 69 99 00
8528 71 13 00
8528 71 19 00
8528 71 90 00
8528 72 10 00
8528 72 20 00
8528 72 31 10
8528 72 31 30
8528 72 33 00
8528 72 35 10
8528 72 35 30
8528 72 39 00
8528 72 51 10
8528 72 51 30
8528 72 51 50
8528 72 51 70
8528 72 59 00
8528 72 75 10
8528 72 75 30
8528 72 75 50
8528 72 91 00
8528 72 99 00
8528 73 00 00
8543 70 30 00
9007 11 00 00
9007 19 00 00
9007 20 00 00
9008 10 00 00
9008 20 00 00
9008 30 00 00
9008 40 00 00
9010 10 00 00
9010 50 00 00
9010 50 90 00
9010 60 00 00
9207 10 10 00
9207 10 30 00
9207 10 50 00
9207 10 80 00
9207 90 10 00
9207 90 90 00
9504 10 00 00
9504 30 10 00
9504 30 30 00
9504 30 50 00

12.

Приладдя електричне (Electrical accessories)

8414 51 00 90
8414 60 00 00
8415 10 10 00
8415 10 90 00
8415 20 00 90
8415 82 00 90
8415 83 00 90
8418 10 20 10
8418 10 20 98
8418 10 80 10
8418 10 80 98
8418 21 10 00
8418 21 51 00
8418 21 59 00
8418 21 91 00
8418 21 99 00
8418 29 00 00
8418 30 20 90
8418 30 80 90
8418 40 20 00
8418 40 80 00
8418 50 11 00
8418 50 19 00
8418 50 91 00
8418 50 99 00
8418 61 00 00
8418 69 00 90
8421 11 00 00
8421 12 00 00
8421 21 00 00
8421 22 00 00
8421 29 00 00
8421 39 20 00
8421 91 00 00
8421 99 00 00
8422 11 00 00 
8422 19 00 00
8509 40 00 00
8509 80 00 00
8510 10 00 00
8510 20 00 00
8510 30 00 00
8514 10 10 00
8514 10 80 00
8516 10 11 00
8516 10 19 00
8516 10 91 00
8516 21 00 00
8516 29 10 00
8516 29 50 00
8516 29 91 00
8516 29 99 00
8516 31 10 00
8516 31 90 00
8516 32 00 00
8516 33 00 00
8516 40 10 00
8516 40 90 00
8516 50 00 00
8516 60 10 00
8516 60 51 00
8516 60 59 00
8516 60 70 00
8516 60 80 00
8516 60 90 00
8516 71 00 00
8516 72 00 00
8516 79 20 00
8516 79 70 00
8516 80 20 90
8516 80 80 90
8543 70 51 00
8543 70 55 00
8543 70 59 00
9006 61 00 00
9006 69 00 00
9103 10 00 00
9105 11 00 00
9105 21 00 00
9105 91 00 00
8469 00 91 00
8470 10 00 00
8470 21 00 00
8470 29 00 00
8470 30 00 00
8470 50 00 00
8470 90 00 00
8471 30 00 00
8471 41 00 00
8471 49 00 00
8471 50 00 00
8472 10 00 00
8476 21 00 00
8476 29 00 00
8476 81 00 00
8476 89 00 00

13.

Прилади автоматичного керування побутового і аналогічного призначення (Automatic controls for household use)

8536 30 10 90
8536 30 30 90
8536 50 03 00
8536 50 05 00
8536 50 07 00
8536 50 11 90

14.

Пристрої (Devices) (програмовані контролери)

8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 90

15.

Пристрої комутації та керування низьковольтні із стандартизацією розмірів (Low-voltage switchgear and controlgear including dimensional standardization)

8535 21 00 00
8535 29 00 00
8535 30 10 00
8535 30 90 00
8536 20 10 00
8536 20 90 00
8536 50 03 00
8536 50 05 00
8536 50 07 00
8536 50 11 90
8536 50 15 90
8536 50 19 90
8536 50 80 00

16.

Реле (Relays)

8536 41 10 90
8536 41 90 90
8536 49 00 90

17.

Реле вимірювальні і апаратура захисту (Measuring relays and protection equipment)

8536 41 10 90
8536 41 90 90
8536 49 00 90

18.

Роз'єднувачі електричних кіл та аналогічні пристрої побутового і подібного призначення (Circuit breakers and similar devices for household and similar applications)

8535 30 10 00
8535 30 90 00
8535 40 00 00
8535 90 00 00

19.

Світильники і супутнє обладнання (Luminaires and associated equipment)

8504 10
8531 20
8539 31 90 00
8541 40
9405 10 28 90
9405 10 30 00
9405 10 50 00
9405 10 98 90
9405 20 19 00
9405 20 30 00
9405 20 50 00
9405 20 99 00
9405 30 00 00
9405 40 10 00
9405 40 35 00
9405 40 39 00
9405 40 95 00
9405 40 99 00

20.

Системи будівель і житлових приміщень електронні (Home and Building Electronic Systems (HBES))

8301 20 00 90
8302 60 90 00

21.

Системи телекомунікаційні, сигналізації та обробляння даних (Communication, signalling and processing systems)

8517 62 00 00
8517 69 20 00
8517 69 90 00

22.

Системи тривожної сигналізації (Alarm systems)

8531 10 30 00
8531 10 95 90
8543 70 60 00

23.

Трансформатори, стабілізатори, джерела живлення малої потужності та подібні вироби (Small power transformers, reactors, supply units and similar products)

8504 31 21 00
8504 31 29 00
8504 31 80 00
8504 32 20 90
8504 32 80 90
8504 40 30 00
8504 40 55 00
8504 40 80 00
8504 40 84 00
8504 40 88 00
8504 40 90 00

24.

Пасажирські, грузові та службові ліфти (Passenger, goods and servise lifts)

8428 10 20 00

25.

Трактори та машини для сільського та лісового господарства (Tractors and machinery for agriculture and forestry)

8433 11 10 00
8433 11 51 00
8433 11 59 00
8433 11 90 00
8433 19 10 00
8433 19 51 00
8433 19 59 00
8433 19 70 00
8433 19 90 00
8433 20 10 00
8433 20 51 00
8433 20 59 00
8433 20 90 00
8433 30 10 00
8433 30 90 00
8433 40 10 00
8433 40 90 00
8433 51 00 00
8433 52 00 00
8433 53 10 00
8433 53 30 00
8433 53 90 00
8433 59 11 00
8433 59 19 00
8433 59 30 00
8433 59 80 00
8433 60 00 00
8434 10 00 00
8434 20 00 00
8435 10 00 00
8435 90 00 00
8436 10 00 10
8436 10 00 90
8436 21 00 00
8436 29 00 00
8436 80 10 00
8436 80 99 00
8701 10 00 00
8701 20 10 00
8701 30 10 00
8701 30 90 00
8701 90 11 00
8701 90 20 10
8701 90 20 30
8701 90 25 00
8701 90 31 00
8701 90 35 00
8701 90 39 00
8701 90 90 00

26.

Будівельне обладнання та машини для виготовлення буд матеріалів (Construction equipment and building material machines. Safety)

8424 30 01 00
8424 30 05 90
8424 30 09 00
8424 30 10 00
8424 30 90 90
8474 10 00 00
8474 20 10 00
8474 20 90 00
8474 31 00 00
8474 32 00 00
8474 39 10 00
8474 80 10 00
8474 80 90 00

27.

Тягачі для міжцехового транспорту. Безпека (Industrial Trucks. Safety)

8709 11 90 00
8709 19 90 00

28.

Електричне та електронне обладнання для залізничного транспорту (Electrical and electronic applications for raiways)

8516 80 80 10
8530 10 00 00
8530 80 00 00

29.

Електромеханічні матеріали для рухомого складу (Electromechanical material on board rolling stick)

8516 80 80 30

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали