ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2011 року

Верховний Суд України у складі: головуючого - Маринченка В. Л., суддів - Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Григор'євої Л. І., Гриціва М. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Ємця А. А., Заголдного В. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Короткевича М. Є., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Лященко Н. П., Охрімчук Л. І., Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Пошви Б. М., Редьки А. І., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Таран Т. С., Тітова Ю. Г., Шицького І. Б., Школярова В. Ф., Яреми А. Г., при секретарі судового засідання - Бурнишевій О. Е. (за участю позивача - Афанасьєвої В. П., представників: Міністерства соціальної політики України - Тирси Г. В.; Пенсійного фонду України - Гаврильченко О. П.), розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до управління Пенсійного фонду України в Дніпровському районі м. Києва (далі - управління ПФУ) про перерахунок пенсії, встановив:

У березні 2007 року ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом, у якому з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 7 червня 2007 року просила зобов'язати управління ПФУ здійснити з 30 березня 2006 року перерахунок розміру пенсії, призначеної їй відповідно до Закону України від 13 грудня 1991 року N 1977-XII "Про наукову та науково-технічну діяльність" (далі - Закон N 1977-XII), виключивши із періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення розміру пенсії, обраний нею відповідно до абзацу третього частини першої статті 40 Закону України від 9 липня 2003 року N 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин; далі - Закон N 1058-IV) період тривалістю 47 місяців, який становить 10 відсотків її страхового стажу.

Також просила зобов'язати управління ПФУ виплатити суму пенсії, недоотриману нею у зв'язку з відмовою відповідача здійснити такий перерахунок у березні 2006 року.

Дніпровський районний суд м. Києва постановою від 7 червня 2007 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 9 грудня 2008 року, позов задовольнив.

Вищий адміністративний суд України постановою від 1 березня 2011 року рішення судів попередніх інстанцій скасував, у задоволенні позову відмовив.

У заяві про перегляд судових рішень Верховним Судом України ОСОБА_1, посилаючись на неоднакове застосування касаційним судом абзацу третього частини першої статті 40 Закону N 1058-IV, просить скасувати постанову Вищого адміністративного суду України від 1 березня 2011 року і залишити в силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій. На обґрунтування заяви додано ухвалу Вищого адміністративного суду України від 5 квітня 2006 року (І-3434-6кс) у справі за позовом ОСОБА_2 до управління Пенсійного фонду України в Солом'янському районі м. Києва про перерахунок пенсії.

Заслухавши позивача, представників Міністерства соціальної політики України та Пенсійного фонду України, перевіривши наведені у заяві доводи, Верховний Суд України вважає, що у цьому випадку має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції абзацу третього частини першої статті 40 Закону N 1058-IV, за якого суди по-різному вирішують питання щодо проведення передбаченої названою нормою оптимізації заробітної плати для обчислення пенсії, призначеної відповідно до статті 24 Закону N 1977-XII.

Так, у справі, що розглядається, Вищий адміністративний суд України, відмовляючи у задоволенні позову, дійшов висновку, що при обчисленні наукової пенсії відповідно до статті 40 Закону N 1058-IV слід враховувати не загальний страховий стаж, а науковий стаж. Оскільки обраний ОСОБА_1 період, що підлягає виключенню для оптимізації заробітку при обчисленні пенсії, перевищує 10 відсотків її наукового стажу, то відмова управління ПФУ у здійсненні перерахунку пенсії шляхом його виключення є правомірною.

Водночас у доданій до заяви ухвалі Вищого адміністративного суду України від 5 квітня 2006 року (І-3434-6кс) касаційний суд визнав законним рішення суду першої інстанції про зобов'язання відповідача здійснити перерахунок наукової пенсії шляхом виключення з періоду, за який враховується заробітна плата для її обчислення, періоду, за умови, що він не перевищує 10 відсотків тривалості саме страхового стажу.

Вирішуючи питання про усунення неоднакового застосування зазначеної норми права Верховний Суд України виходить із такого.

Правовий статус наукового працівника, його пенсійне забезпечення та соціальний захист визначено Законом N 1977-XII.

Відповідно до статті 24 цього Закону у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин, держава встановлює для наукових (науково-педагогічних) працівників, які мають необхідний стаж наукової роботи, пенсії на рівні, що забезпечує престижність наукової праці та стимулює систематичне оновлення наукових кадрів. Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні пенсійного віку: чоловікам - за наявності страхового стажу не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років; жінкам - за наявності страхового стажу не менше 20 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років.

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються у розмірі 80 відсотків від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до частини другої статті 23 цього Закону та статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески). За кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи, визначений частиною другою цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток заробітної плати, але не може бути більше 90 відсотків середньомісячної заробітної плати.

Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї статті, затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень статей 221, 222 цього Закону. <...>

Згідно з абзацом третім частини першої статті 40 Закону N 1058-IV за вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід)

для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу.

Застосовуючи при обчисленні пенсії, призначеної відповідно до Закону N 1977-XII, вищезгадане правило оптимізації заробітної плати (доходу), встановлене для обчислення пенсії у солідарній системі, слід враховувати особливості правового регулювання призначення наукової пенсії, право на яку виникає лише за наявності у особи відповідного наукового стажу, та розмір якої залежить від розміру заробітної плати, отриманої науковим працівником саме при здійсненні діяльності, регламентованої цим Законом.

Таким чином, при обчисленні за правилами статті 40 Закону N 1058-IV пенсії наукового працівника, призначеної відповідно до статті 24 Закону N 1977-XII, із періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, може бути виключений період, який не перевищує 10 відсотків тривалості наукового стажу такого працівника.

Отже, висновок касаційного суду у справі, що розглядається, ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права.

Ураховуючи наведене та керуючись статтями 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України постановив:

У задоволенні заяви ОСОБА_1 відмовити.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

В. Л. Маринченко

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

І. С. Берднік

 

С. М. Вус

 

Л. Ф. Глос

 

Л. І. Григор'єва

 

М. І. Гриців

 

В. С. Гуль

 

В. І. Гуменюк

 

А. А. Ємець

 

В. В. Заголдний

 

М. Р. Кліменко

 

Є. І. Ковтюк

 

М. Є. Короткевич

 

В. І. Косарєв

 

О. В. Кривенда

 

В. В. Кривенко

 

Н. П. Лященко

 

Л. І. Охрімчук

 

М. В. Патрюк

 

В. Ф. Пивовар

 

П. П. Пилипчук

 

Б. М. Пошва

 

А. І. Редька

 

Я. М. Романюк

 

Ю. Л. Сенін

 

А. М. Скотарь

 

Т. С. Таран

 

Ю. Г. Тітов

 

І. Б. Шицький

 

В. Ф. Школяров

 

А. Г. Ярема

 

* * *

Правова позиція

При обчисленні за правилами статті 40 Закону України від 9 липня 2003 року N 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсії наукового працівника, призначеної відповідно до статті 24 Закону України від 13 грудня 1991 року N 1977-XII "Про наукову та науково-технічну діяльність", із періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, може бути виключений період, який не перевищує 10 відсотків тривалості саме наукового стажу такого працівника.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали