ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2012 року

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі: головуючого - Кривенка В. В., суддів - Гусака М. Б., Коротких О. А., Кривенди О. В., Маринченка В. Л., Панталієнка П. В., Прокопенка О. Б., Тітова Ю. Г., розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом ОСОБИ-1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (далі - управління ПФУ), Хмельницького обласного військового комісаріату (далі - Військкомат) про зобов'язання вчинити дії, встановила:

У жовтні 2007 року ОСОБА-1 звернувся до суду з позовом, в якому просив зобов'язати управління ПФУ на підставі частини третьоїстатті 63 Закону України від 9 квітня 1992 року N 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин; далі - Закон N 2262-XII) провести перерахунок розміру раніше призначеної йому пенсії у зв'язку з підвищенням розміру посадового окладу за посадою (начальник складу відділу матеріально-технічного забезпечення), яку він обіймав під час проходження військової служби у Центрі прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля Національного космічного агентства України (далі - Центр НКАУ, НКАУ відповідно), куди у складі військової частини А 3465 був відряджений відповідно до наказу Міністра оборони України від 31 грудня 1996 року, та з якої в серпні 2004 року (у званні прапорщика) був звільнений з військової служби.

Позивач також просив зобов'язати Військкомат подати до управління ПФУ довідку про грошове забезпечення для перерахунку пенсії з урахуванням послідовного підвищення окладу за вищезгаданою посадою у Центрі НКАУ, передбаченого постановами Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 602 (далі - постанова N 602), від 3 травня 2007 року N 682 (далі - постанова N 682) та наказами генерального директора НКАУ від 3 травня і 5 липня 2007 року N 136 та N 195 відповідно, наказом Національного центру управління та випробувань космічних засобів від 19 липня 2007 року N 34.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області постановою від 22 листопада 2007 року позов задовольнив.

Львівський апеляційний адміністративний суд постановою від 13 жовтня 2008 року, залишеною без змін постановою Вищого адміністративного суду України від 14 жовтня 2011 року, рішення суду першої інстанції скасував, у задоволенні позову відмовив.

У заяві про перегляд судових рішень Верховним Судом України ОСОБА-1, посилаючись на наявність підстави, установленої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України, просить скасувати рішення апеляційного та касаційного судів, постанову суду першої інстанції залишити в силі.

На обґрунтування заяви додано ухвали Вищого адміністративного суду України від 23 червня 2009 року та від 17 лютого 2011 року у справах за позовними заявами ОСОБИ-2, ОСОБИ-3 та ОСОБИ-4 до управління ПФУ, Військкомату про перерахунок пенсії.

Перевіривши наведені у заяві доводи, Верховний Суд України дійшов висновку про неоднакове застосування касаційним судом частини третьої статті 63 Закону N 2262-XII під час вирішення спорів щодо перерахунку розміру призначеної за цим Законом пенсії особам, відрядженим для роботи у Центрі НКАУ, у зв'язку з підвищенням розмірів посадових окладів його працівників відповідно до постанов N 602 таN 682.

Так, залишаючи без змін рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову у справі, що розглядається, касаційний суд виходив із того, що згаданими вище постановами Кабінету Міністрів України, на які посилається позивач, обґрунтовуючи наявність передбачених частиною третьою статті 63 Закону N 2262-XII підстав для перерахунку пенсії, врегульовано питання оплати праці, зокрема підвищення ставок заробітної плати цивільних працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Зміни розміру грошового забезпечення відповідної категорії військовослужбовців із прийняттям цих постанов не відбулося, а тому підстав для перерахунку розміру пенсії ОСОБІ-1 немає.

Водночас у доданих до заяви ухвалах Вищого адміністративного суду України цей суд зазначив, що позивачі мають право на перерахунок розміру пенсії на підставі частини третьої статті 63 Закону N 2262-XII у зв'язку із підвищенням розміру посадових окладів за посадами, які вони займали у Центрі НКАУ перед звільненням із військової служби.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні касаційним судом одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, Верховний Суд України виходить із такого.

Відповідно до частини третьої статті 63 Закону N 2262-XII усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у строки, встановлені частиною другою статті 51 цього Закону.

Згідно з частиною третьоюстатті 43 Закону N 2262-XII (у редакції, чинній на час звільнення позивача з військової служби) пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з грошового забезпечення цих військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу. При цьому для обчислення їм пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим чи спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, надбавки за вчене звання і вчену ступінь, кваліфікацію і умови служби у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Частиною восьмою статті 43 Закону N 2262-XII передбачено, що особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом і які були відряджені для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях, вищих навчальних закладах та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, установлених для працівників цих органів та організацій, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Таким чином, особливістю пенсійного забезпечення зазначених вище осіб є те, що базою для обчислення і перерахунку пенсії має бути грошове забезпечення, встановлене за військовою (спеціальною) посадою, оскільки пенсія призначається на єдиних засадах після звільнення з військової (спеціальної служби).

Постановами N 602 та N 682 встановлені розміри посадових окладів для цивільних працівників, а не військовослужбовців, тому вони не можуть бути підставою для проведення перерахунку пенсій військовослужбовців з підстав та у порядку, визначеними статтею 63 Закону N 2262-XII.

Посилання заявника на постанову Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року N 74 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", якою змінено Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року N 45, не заслуговують на увагу, оскільки дія цієї постанови поширюється на правовідносини, які виникли після набрання нею чинності, та не може бути застосована до спірних відносин, які виникли раніше.

Ураховуючи наведене, висновок касаційного суду у справі, що розглядається, ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права.

Керуючись статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України постановила:

У задоволенні заяви ОСОБИ-1 відмовити.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

В. В. Кривенко

Судді:

М. Б. Гусак

 

О. А. Коротких

 

О. В. Кривенда

 

В. Л. Маринченко

 

П. В. Панталієнко

 

О. Б. Прокопенко

 

Ю. Г. Тітов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали