МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 серпня 2011 року N 530

Про перевірку роботи приймальних комісій вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2011 році

Відповідно до п. 8.6 Плану основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2011 рік, затвердженого наказом МОЗ України від 07.02.2011 N 71, та з метою здійснення контролю за організацією прийому вступників до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2011 році наказую:

1. Затвердити графік проведення перевірок роботи приймальних комісій вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України (далі - вищий навчальний заклад), що додається.

2. Ректорам вищих навчальних закладів:

2.1. Створити комісію у складі відповідального секретаря приймальної комісії (або його заступника) - голови комісії, члена приймальної комісії та співробітника юридичної служби вищого навчального закладу.

2.2. Відрядити членів комісії до вищих навчальних закладів, які підлягають перевірці, згідно з графіком проведення перевірок.

2.3. Забезпечити належні умови для роботи комісій.

2.4. Витрати по відрядженню віднести за місцем основної роботи осіб, які відряджаються.

3. Членам комісій:

3.1. Вивчити роботу приймальних комісій вищих навчальних закладів згідно з переліком примірних питань для перевірки, який додається.

3.2. Головам комісій протягом тижня після здійснення перевірки подати до Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України звіт про результати роботи.

4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Вороненку В. В. до 1 листопада 2011 року провести аналіз результатів роботи комісій.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
23.08.2011 N 530

Графік проведення перевірок
роботи приймальних комісій вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2011 році

N п/п

Назва вищого навчального закладу, який здійснює перевірку

Назва вищого навчального закладу, який перевіряється

Дата перевірки

1.

Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського

Національний фармацевтичний університет
Коледж Національного фармацевтичного університету

1 - 2 вересня

2.

Дніпропетровська державна медична академія

Харківський національний медичний університет
Коледж Харківського національного медичного університету
Коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти

7 - 9 вересня

3.

Харківський національний медичний університет

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

1 - 2 вересня

4.

Національний фармацевтичний університет

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Інститут медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

7 - 9 вересня

5.

Луганський державний медичний університет

Запорізький державний медичний університет

8 - 9 вересня

6.

Українська медична стоматологічна академія

Луганський державний медичний університет

1 - 2 вересня

7.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Одеський національний медичний університет

8 - 9 вересня

8.

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

Івано-Франківський національний медичний університет

8 - 9 вересня

9.

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Буковинський державний медичний університет

1 - 2 вересня

10.

Запорізький державний медичний університет

Українська медична стоматологічна академія

12 - 13 вересня

11.

Івано-Франківський національний медичний університет

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

1 - 2 вересня

12.

Буковинський державний медичний університет

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

8 - 9 вересня

13.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

1 - 2 вересня

14.

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського
Коледж Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського

7 - 9 вересня

15.

Одеський національний медичний університет

Дніпропетровська державна медична академія

1 - 2 вересня

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції

В. В. Вороненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
23.08.2011 N 530

Перелік примірних питань для перевірки

1. Основні нормативні документи, якими керувалася приймальна комісія в своїй роботі. Своєчасність виконання доручень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України.

2. Профорієнтаційна робота з абітурієнтами, її форми та методи. Ефективність співпраці приймальної комісії з МОЗ АР Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Дотримання Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України. Оцінка складу приймальної комісії, технічного персоналу, умов праці співробітників (забезпечення окремим приміщенням, оргтехнікою, персональними комп'ютерами тощо).

4. Строки затвердження екзаменаційних матеріалів, умови їх зберігання.

5. Оформлення реєстраційних журналів, особових справ абітурієнтів.

6. Порядок формування екзаменаційних груп. Допуск до вступних фахових випробувань, їх організація.

7. Виконання вимог спільного наказу МОЗ та МОН України від 25.02.2008 N 124/95 "Про затвердження Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання" та листа МОН від 08.07.2010 N 1/9-483 щодо оформлення довідок про звільнення від проходження тестування.

8. Відповідність процедури зарахування та конкурсного відбору абітурієнтів до чинної нормативно-правової бази. Зарахування осіб з числа пільгових категорій.

9. Виконання Плану цільового прийому сільської молоді МОЗ АР Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Севастопольською міською державних адміністрацій (в розрізі спеціальностей, забезпечення конкурсу на окремі спеціальності). Наявність дозволу МОЗ на перерозподіл місць цільового набору сільської молоді.

10. Заходи приймальної комісії щодо забезпечення конкурсного набору на місця понад план державного замовлення.

11. Розгляд апеляцій, їх кількість і результати.

12. Аналіз письмових звернень громадян до приймальних комісій, роботи телефонів "гарячої лінії", організації особистого прийому громадян. Гласність у проведенні вступної кампанії.

13. Ефективність інформаційного забезпечення абітурієнтів через офіційний інтернет-сайт вищого навчального закладу та систему "Конкурс". Дотримання вимог Умов прийому до вищих навчальних закладів України щодо оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, та ознайомлення з ним абітурієнтів.

14. Оцінка роботи Приймальних комісій щодо запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту "Електронний вступ 2011" (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.03.2011 N 291 "Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту "Електронний вступ 2011" (Наказ N 291)). Проблемні питання.

15. Своєчасність подання інформації щодо планів прийому студентів на умовах контракту у форматі програмного забезпечення комп'ютерної програми "Контингент" (наказ МОЗ України від 17.12.2009 N 966 "Про подальше впровадження та використання комп'ютерної програми "Контингент студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III - IV рівнів акредитації"). Відповідність планових показників тим, які затверджені у Правилах прийому (лист МОЗ від 02.06.2011 N 08.01-47/888).

16. Заходи щодо боротьби з корупцією, злочинністю та шахрайством.

17. Документація приймальної комісії. Якість ведення протоколів засідань, екзаменаційних відомостей, екзаменаційних листів.

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції

В. В. Вороненко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали