ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.09.2011 р. N 385

Про першочергові питання формування місцевих бюджетів області на 2012 рік

Відповідно до статей 2, 6, 13, 18, 31, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Постанови Верховної Ради України від 13 травня 2011 року N 3358-VI "Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік" (Постанова N 3358-VI) та основних показників економічного і соціального розвитку України на 2012 - 2014 роки, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 907 (Постанова N 907), з метою організації підготовчої роботи з формування проектів місцевих бюджетів області на 2012 рік та забезпечення їх вчасного затвердження:

1. Головам районних державних адміністрацій, Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (І. Никитюк), рекомендувати міським (міст обласного значення) головам забезпечити формування місцевих бюджетів області на 2012 рік з урахуванням розгляду державного бюджету України на 2012 рік у терміни, визначені Бюджетним кодексом України.

2. Територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади та структурним підрозділам облдержадміністрації, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету" (Постанова N 106) та наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" контролюють справляння надходжень до бюджету, подати до 12 жовтня цього року Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації розрахунок помісячного розпису прогнозного обсягу відповідних доходів місцевих бюджетів на 2012 рік у розрізі зведених бюджетів районів і міст обласного значення та обласного бюджету.

3. Головам райдержадміністрацій, головним розпорядникам коштів обласного бюджету, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам:

3.1. Під час формування проектів місцевих бюджетів на 2012 рік забезпечити дотримання вимог статей 51, 77 Бюджетного кодексу України щодо планування в повному обсязі видатків на заробітну плату за обов'язковими виплатами та на розрахунки за енергоносії і комунальні послуги.

3.2. Зобов'язати керівників бюджетних установ:

3.2.1. Утримувати чисельність працівників лише в межах затвердженого фонду оплати праці.

3.2.2. Сформувати обсяг видатків на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги з урахуванням проведених та планових заходів з енергозбереження.

3.2.3. Створити до кінця 2011 року оптимальний резерв продовольчих запасів закладів бюджетної сфери. Здійснити планування видатків на придбання продуктів харчування з урахуванням їх залишків станом на 1 січня 2012 року.

4. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

4.1. До 12 жовтня 2011 року подати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації штатні розписи установ станом на 1 жовтня 2011 року, бюджетні запити на 2012 рік з урахуванням вимог чинної Інструкції з їх складання.

Одночасно з бюджетними запитами подати розрахунки та дані за формами, доведеними Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

4.2. До 15 жовтня 2011 року підготувати та подати в установленому порядку проекти рішень обласної ради про затвердження регіональних програм (внесення змін), термін дії яких завершується у 2011 році і реалізація яких планується у наступних роках.

5. Рекомендувати головному розпоряднику коштів обласного бюджету - обласній раді до 12 жовтня 2011 року надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації:

5.1. Розрахунок помісячного розпису прогнозного обсягу надходжень на 2012 рік податку на прибуток підприємств та фінансових установ, частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, коштів від відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також надходжень до цільового фонду, утвореного обласною радою.

5.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області - суб'єктів господарської діяльності за формами, доведеними Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

6. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації (М. Попович):

6.1. Спільно з Головним управлінням економіки (О. Блащук), управліннями охорони здоров'я (І. Ващенюк), культури і туризму (В. Лисюк) облдержадміністрації:

6.1.1. До 10 жовтня 2011 року підготувати проект розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо затвердження порядку формування регіонального замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у закладах освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

6.1.2. Забезпечити формування у 2012 році обсягів регіонального замовлення відповідно до встановленого порядку.

6.2. Спільно з Головними управліннями економіки, агропромислового розвитку облдержадміністрації (Ю. Горбенко) сформувати обсяги регіонального замовлення на підготовку спеціалістів робітничих професій закладами професійно-технічної освіти області відповідно до потреб регіону в межах граничного обсягу видатків обласного бюджету, доведених на освіту.

7. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації:

7.1. При формуванні бюджетних запитів на 2012 рік урахувати невиконання обласними лікувальними закладами планових показників ліжкового фонду протягом 2010 - 2011 років.

7.2. Підготувати та подати пропозиції щодо розподілу між місцевими бюджетами субвенцій з державного бюджету на реалізацію програм і заходів у галузі охорони здоров'я.

8. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації спільно з Головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації (А. Мельник) подати до 10 жовтня 2011 року розрахунки витрат на 2012 рік, пов'язаних з підготовкою та виданням книг редакційно-видавничими групами "Науковий центр історичних студій Волині" та з підготовки і видання "Зводу пам'яток історії та культури України: Волинська область", через оплату їх послуг на договірних умовах.

9. Головному управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (О. Жураківський) до 10 жовтня 2011 року:

9.1. Підготувати та подати пропозиції щодо розподілу між місцевими бюджетами субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення.

9.2. Подати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації інформацію щодо очікуваного використання у цьому році залишку асигнувань, передбачених на утримання центрів професійної реабілітації інвалідів, реабілітації дітей-інвалідів, та пропозиції стосовно створення та функціонування таких закладів у 2012 році за рахунок коштів місцевих бюджетів області.

10. Службі у справах дітей облдержадміністрації (А. Онищук):

10.1. Підготувати та подати до 10 жовтня 2011 року Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації пропозиції щодо розподілу між місцевими бюджетами субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".

10.2. При формуванні бюджетного запиту на 2012 рік урахувати необхідність заповнення центру соціально-психологічної реабілітації дітей через створення притулкової групи з одночасним зменшенням планової кількості місць у притулку для дітей.

До 15 жовтня 2011 року підготувати та подати обласній раді в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до Статуту комунальної установи "Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей".

11. Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Ю. Куц):

11.1. Спільно з Головними управліннями економіки, промисловості та розвитку інфраструктури (Л. Кирильчук) облдержадміністрації при формуванні бюджетного запиту на 2012 рік урахувати видатки на реалізацію у 2012 році заходів, передбачених Угодою щодо регіонального розвитку Волинської області між Кабінетом Міністрів України та обласною радою.

11.2. Спільно з Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до бюджетного запиту на 2012 рік включити об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, де відповідно до Регіональної програми підвищення енергоефективності Волинської області на 2011 - 2015 роки передбачено впровадження заходів з енергозбереження.

11.3. Спільно з Головним управлінням економіки облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад забезпечити до 1 листопада 2011 року формування переліку інвестиційних проектів, фінансування яких планується із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, з урахуванням необхідності концентрації фінансових ресурсів на пускових об'єктах 2012 року та перспективного планування будівельних робіт на 2013, 2014 роки.

12. Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації:

12.1. Проаналізувати ефективність використання за 2010 та дев'ять місяців цього року коштів обласного бюджету, що спрямовуються на реалізацію програм, подати відповідну інформацію Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації за установленою ним формою до 10 жовтня 2011 року.

12.2. Визначити пріоритетні напрями використання у 2012 році коштів обласного бюджету, що залучаються на підтримку агропромислового комплексу області, з урахуванням напрямів, що підтримуються за рахунок коштів державного бюджету.

12.3. Спільно з державною податковою адміністрацією в області (М. Гринюк) відповідно до статті 50 Бюджетного кодексу України забезпечити стягнення простроченої заборгованості за кредитами, наданими з обласного бюджету.

Про виконання цього пункту проінформувати обласну державну адміністрацію, обласну раду, Головне фінансове управління облдержадміністрації до 20 січня 2012 року.

13. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації врахувати виконання пунктів 2, 4 - 12 цього розпорядження при формуванні проекту рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2012 рік".

14. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали