ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.05.2011 р. N 364

Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Тернопільської обласної державної адміністрації від 14 березня 2012 року N 172-од (Розпорядження N 172-од)

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011):

1. Затвердити форму запиту на інформацію, що додається.

2. Визначити:

2.1. Заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Желіховського Юрія Васильовича відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація.


2.2. Головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації КАЗМІРУК Юлію Іванівну відповідальною особою з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є обласна державна адміністрація. (Розпорядження N 172-од)

(підпункт 2.2 пункту 2 у редакції розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації від 14.03.2012 р. N 172-од) (Розпорядження N 172-од)

3. Заступникові голови - керівникові апарату облдержадміністрації Желіховському Ю. В., з метою доступу до публічної інформації та її збереження, створити систему обліку документів, що знаходяться в апараті облдержадміністрації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті.

4. Керівникам структурних підрозділів апарату облдержадміністрації визначити відповідальних осіб з питань запитів на інформацію та внести відповідні зміни до їхніх посадових інструкцій.

5. Загальному відділу (Муяссарова Н. В.), відділу роботи із зверненнями громадян (Копачук І. С.), сектору інформаційно-комп'ютерного забезпечення (Возняк В. С.) апарату облдержадміністрації розробити та подати на затвердження заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

6. Загальному відділу апарату облдержадміністрації (Муяссарова Н. В.) запровадити облік запитів на інформацію, що надходять в обласну державну адміністрацію від юридичних осіб.

7. Відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (Копачук І. С.):

7.1. Запровадити облік запитів на інформацію, що надходять в обласну державну адміністрацію від фізичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи.

7.2. Створити умови для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

8. Сектору інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Возняк В. С.) запровадити облік запитів на інформацію, що надходять в обласну державну адміністрацію електронною поштою.

9. Відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації (Дуда О. П.) визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою.

10. Розробникам проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації спільно з юридичним відділом апарату облдержадміністрації (Іщук В. П.) забезпечувати своєчасне оприлюднення тих проектів, що підлягають обговоренню.

11. Головному управлінню з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації (Кульчицький І. В.) спільно з сектором прес-служби патронатної служби (Сирник І. О.), сектором інформаційно-комп'ютерного забезпечення (Возняк В. С.) апарату облдержадміністрації забезпечувати систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність обласної державної адміністрації.

12. Головному управлінню з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації (Кульчицький І. В.), сектору інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Возняк В. С.) спільно з відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайті, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), форм запитів на інформацію.

13. Сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації (Марущак О. М.):

13.1. Розробити та подати на затвердження перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та забезпечити його оприлюднення в установленому порядку.

13.2. Розробити та подати на затвердження в установленому порядку інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

14. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям:

14.1. Визначити відповідальних осіб за організацію доступу до публічної інформації та з питань запитів на інформацію. Внести відповідні зміни до їхніх посадових інструкцій.

14.2. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності - в інший прийнятний для громадян спосіб).

14.3. Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

14.4. Забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації заступників керівників, працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

14.5. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

15. Головному управлінню з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації (Кульчицький І. В.) організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

16. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян


 

Взірець

Додаток
до розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
19.05.2011 N 364


Бланк або штамп
(якщо запитувачем є юридична особа, із зазначенням поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номера засобу зв'язку, якщо такий є)

Тернопільська обласна державна адміністрація
       (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
    поштова адреса або адреса електронної пошти,
        номер телефону, номер факсу, якщо такі є)


ЗАПИТ
на інформацію

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) прошу надати мені інформацію ___________
__
__
__
__
                                                                               (загальний опис інформації)
або доступ до інформації _____
__
__
__
__
                   (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит,
                                                                               якщо запитувачу це відомо)

Відповідь прошу надати у визначений законом термін за поштовою адресою або телефоном чи факсом, або електронною поштою.

_____
                              (посада)*

_____
(підпис)*


* За умови подання запиту юридичною особою в письмовій формі.

_____
                                (дата)**

_____
(підпис)**


** За умови подання запиту фізичною особою в письмовій формі.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали