ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.12.2011 р. N 471

Про перспективний план роботи обласної державної адміністрації на 2012 рік

1. Затвердити перспективний план роботи обласної державної адміністрації на 2012 рік (додається).

2. Контроль та координацію роботи за реалізацією заходів, передбачених у перспективному плані роботи обласної державної адміністрації на 2012 рік, покласти на першого заступника, заступника голови - керівника апарату, заступників голови облдержадміністрації.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
26.12.2011 N 471

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи Чернігівської обласної державної адміністрації на 2012 рік

I. Основні напрямки діяльності

Обласна державна адміністрація реалізує надані Законом України "Про місцеві державні адміністрації" повноваження з метою досягнення визначених керівництвом держави цілей, реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку області по забезпеченню позитивних змін в якості і безпеці життя людей, концентрує увагу на виконанні завдань Програми соціально-економічного розвитку області та обласного бюджету на 2012 рік, цільових програм, відповідних планів і заходів.

Пріоритетними напрямками діяльності передбачаються:

• створення необхідних соціальних, економічних, правових та інформаційних умов для забезпечення соціально-економічного розвитку області;

• покращення економічної кон'юнктури та інвестиційного клімату в області як підвалин для створення соціальних гарантій та утвердження принципу соціальної справедливості;

• сприяння перетворенню області на конкурентноспроможний та інвестиційно привабливий регіон;

• перетворення сільськогосподарської галузі області на ефективний, конкурентоспроможний сектор економіки на власному і чужих ринках;

• забезпечення реформування житлово-комунального господарства області;

• розширення можливостей для вільного розвитку особистості, підприємств, установ та організацій різних організаційно-правових форм власності;

• забезпечення регіональної безпеки та особистої безпеки громадян на основі формування балансу інтересів різних груп населення області, протидія корупції;

• підвищення рівня добробуту людей, покращення функціонування системи охорони здоров'я;

• забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України;

• вдосконалення існуючих форм обслуговування населення, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, освіти і культури;

• вирішення проблем багатодітних сімей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з обмеженими фізичними можливостями;

• збереження історико-культурної спадщини, розвиток туризму;

• відродження культурних цінностей, створення умов для гармонійного розвитку особистості, сприяння духовності та зміцненню моральних цінностей;

• сприяння відродженню Української нації як єдиного і життєствердного організму, який об'єднує всіх громадян України незалежно від поглядів, походження і віри.

II. Орієнтовний перелік питань для розгляду на засіданнях Колегії облдержадміністрації

Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку та місцевих бюджетів області на 2012 рік (щоквартально).

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в Чернігівській області (не рідше одного разу на півріччя).

Звіт голови райдержадміністрації з питань реалізації повноважень, наданих Законом України "Про місцеві державні адміністрації" (за окремим визначенням).

У першому кварталі

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку, бюджету області за 2011 рік та основні завдання на 2012 рік (лютий).

Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України (лютий).

Про стан та перспективи реформування системи медичної допомоги області у рамках виконання рішення Ради регіонів від 8 грудня 2011 року (березень).

Про затвердження списків кандидатів для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України у 2012 році (березень).

У другому кварталі

Про стан підготовки до літньої оздоровчої кампанії у 2012 році (травень).

Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, власними рішеннями щодо роботи із зверненнями громадян та з питань реалізації державної кадрової політики (травень).

Про хід виконання плану організаційно-практичних заходів з підготовки та проведення в області у 2012 році Року спорту та здорового способу життя (червень).

У третьому кварталі

Про підготовку аграрного сектору області до збиральних робіт та формування регіональних продовольчих ресурсів (липень).

Про стан підготовки навчальних закладів області до нового навчального року та виконання рішення Громадської гуманітарної ради при голові облдержадміністрації від 06.12.2011 року (липень).

Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України (серпень).

Про готовність паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2012 - 2013 років (вересень).

У четвертому кварталі

Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2012 року (жовтень).

Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, власними рішеннями щодо роботи із зверненнями громадян та з питань реалізації державної кадрової політики (листопад).

Про проект обласного бюджету на 2013 рік та прогноз обласного бюджету на 2014 - 2015 роки (грудень).

III. Організаційна робота

1. Співбесіди-звіти:

• голів районних державних адміністрацій з питань реалізації повноважень, наданих Законом України "Про місцеві державні адміністрації", міських голів (міст обласного значення) - з питань реалізації делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (за підсумками роботи у 2011 році та за потребою);

• керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за підсумками роботи у 2011 році та за потребою).

2. Робочі поїздки керівництва облдержадміністрації по області (за окремим графіком).

3. Виїзні дні-приймальні, збори активу районів, міст за участю керівництва облдержадміністрації (за окремим визначенням).

4. Тижні моніторингу районів, міст (комплексна перевірка стану виконання виконавчими органами делегованих повноважень органів виконавчої влади) обласними управліннями та організаціями:

Бобровицький район

- I квартал

Семенівський, Носівський райони

- II квартал

Ічнянський, Прилуцький райони

- III квартал

Менський район

- IV квартал

5. Дні апарату обласної державної адміністрації в райдержадміністраціях:

Бахмацький, Коропський райони

- I квартал

Куликівський, Ріпкинський райони

- II квартал

Корюківський, Талалаївський райони

- III квартал

Ніжинський, Щорський райони

- IV квартал

6. Засідання комісій, рад, робочих груп, організаційних комітетів та інших консультативно-дорадчих органів (протягом року).

7. Семінар-наради:

• з керівниками апаратів, начальниками окремих відділів апаратів райдержадміністрацій та міських рад (міст обласного значення) за підсумками 2011 року та перспективних напрямків діяльності у 2012 році (березень, травень);

• із спеціалістами управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань розвитку галузей сільського господарства (протягом року).

8. Наради:

• з питань забезпечення законності та правопорядку, захисту конституційних прав і свобод людини в області (за участю керівників правоохоронних органів області, щотижня);

Щоквартально

• про підсумки контрольно-інспекційної роботи головних державних інспекторів якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції;

Проводить Шанойло О. М.

I квартал

• про перелік об'єктів розвитку та реконструкції водопровідно-каналізаційного і теплового господарства, модернізації та теплозабезпечення житлових будинків, що планується фінансувати за рахунок коштів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства у 2012 році;

• про підведення підсумків конкурсу "Кращий населений пункт з благоустрою Чернігівської області";

Проводить Прокопенко С. М.

• про підсумки роботи окремих галузей агропромислового комплексу області у 2011 році та завдання на 2012 рік;

Проводить Шанойло О. М.

• про хід розбудови історико-археологічного музейного комплексу "Древній Любеч";

Проводить Тканко В. М.

II квартал

• про стан виконання у 2011 році Програми "Питна вода Чернігівської області на 2006 - 2020 роки";

• про стан виконання Програми енергоефективності Чернігівської області на 2009 - 2015 роки;

• про стан виконання завдань Програми впровадження у наявному житловому фонді приладів обліку споживання холодної води, гарячої води та теплової енергії;

• з питань фінансування капітального ремонту житлового фонду;

Проводить Прокопенко С. М.

• про стан підготовки до проведення в області зовнішнього незалежного оцінювання;

• про стан медико-санітарного забезпечення постраждалих від аварії на ЧАЕС;

• про хід підготовки дитячих оздоровчих закладів до літнього сезону;

Проводить Тканко В. М.

III квартал

• про запровадження інституту ефективного власника житлового фонду в області;

• про хід підготовки до зими об'єктів житлово-комунального господарства області;

Проводить Прокопенко С. М.

• про підсумки роботи окремих галузей агропромислового комплексу області у першому півріччі 2012 року;

• про особливості збирання урожаю поточного року;

• про працевлаштування випускників аграрних вищих навчальних закладів, що навчались за державним замовленням;

Проводить Шанойло О. М.

• про хід підготовки навчальних закладів області до нового навчального року та осінньо-зимового періоду;

• про організацію та проведення заходів з нагоди відзначення 80-ї річниці утворення Чернігівської області у складі УРСР;

• про хід підготовки лікувально-профілактичних закладів до осінньо-зимового сезону;

Проводить Тканко В. М.

IV квартал

• про формування переліку об'єктів житлово-комунального господарства, будівництво, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт яких планується здійснювати у 2013 році;

• про стан фінансування капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтів у житловому фонді області;

Проводить Прокопенко С. М.

• про актуальні питання державно-церковних та міжконфесійних відносин в області;

• про стан виконання Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007 - 2016 роки;

Проводить Тканко В. М.

9. Забезпечити:

протягом року

• регулювання цін і тарифів відповідно до наданих повноважень;

• аналіз стану виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки;

• підготовку та проведення кампанії оздоровлення та відпочинку дітей;

• створення матеріального резерву всіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій;

• проведення засідань виконкому обласного осередку Національного олімпійського комітету України;

• підготовку пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо вирішення проблемних питань розвитку регіону, окремих галузей промисловості, підприємств та пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових актів (за потребою);

щоквартально

• здійснення комплексної оцінки розвитку районів та міст обласного значення;

• вивчення стану ринку праці та хід виконання заходів Програми зайнятості населення області на 2012 - 2014 роки;

• виїзних семінарів з питань спрощення дозвільно-погоджувальної системи у будівництві, створення служб містобудівного кадастру, розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів;

щомісячно

• аналіз стану соціально-економічного розвитку області;

• вивчення стану справ з погашенням заборгованості із заробітної плати в розрізі районів, міст області, видів економічної діяльності та окремих підприємств-боржників;

I квартал

• аналіз стану виконання Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 2011 - 2015 рр. "Чернігівщина - 2015. Спільний шлях до добробуту" (протягом кварталу);

• відзначення 200 років від дня народження поета, письменника Є. П. Гребінки (лютий);

• підписання угоди про міжнародне молодіжне співробітництво (лютий);

• підготовку та проведення молодіжного фестивалю "Дружба - 2012" (I півріччя);

• проведення нарад щодо будівництва у м. Чернігові критої спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям, універсального критого футбольного манежу, завершення I-го етапу робіт по ремонту ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр Чернігів" (I півріччя);

II квартал

• участь майстрів мистецтв у Всеукраїнському Великодньому ярмарку (м. Київ, квітень);

• участь обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка та Ніжинського українського драматичного театру ім. М. Коцюбинського у Міжнародному фестивалі "Слов'янські театральні зустрічі" (травень);

III квартал

• участь Чернігівського академічного камерного хору ім. Д. Бортнянського у фестивалі "Київ-Мюзік фест" (вересень);

IV квартал

• формування кадрового резерву на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації;

10. Забезпечити проведення:

• навчання різних категорій державних службовців в Національній академії державного управління при Президентові України, Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, магістратурі при Чернігівському державному технологічному університеті, в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та інших закладах, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців (за окремими планами, протягом року);

• командно-штабних, комплексних навчань щодо дій органів управлінь та сил територіальної підсистеми ЄДС НС області під час виникнення надзвичайних ситуацій (в окремо визначених районах, протягом року);

• курсів удосконалення для лікарів на виїзних в м. Чернігові циклах фахівцями Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика та Харківської медичної академії післядипломної освіти (протягом року);

• спортивних змагань і масових фізкультурно-оздоровчих заходів з нагоди державних та професійних свят (протягом року);

• семінарів з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва (протягом року);

• виїзних нарад на соціально-значущих об'єктах, що будуть фінансуватися у 2012 році за рахунок бюджетних коштів (упродовж року);

• комплексних відпрацювань районів та міст області щодо стану організації роботи з профілактики дитячої безпритульності, бездоглядності, злочинності, попередження насильства у сім'ї щодо дітей та інших негативних проявів у дитячому середовищі (протягом року, за окремим графіком);

• багатовекторної "гарячої лінії" для підприємців області з актуальних та проблемних питань щодо започаткування та ведення бізнесу (постійно);

• моніторингів:

- показників погашення заборгованості із виплати заробітної плати в розрізі галузей економічної діяльності та районів, міст області (щотижнево);

- показників заробітної плати в розрізі галузей економічної діяльності та районів, міст області (щомісячно);

- додержання державних мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях області (щомісячно);

- колдоговірного регулювання соціально-трудових відносин (щомісячно);

- призначення та фактичного фінансування допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" (щомісячно);

- стану розрахунків за надані пільги окремим категоріям громадян (щомісячно);

- рівня життя населення (щомісячно та щоквартально);

- організації соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (щоквартально);

• засідання Регіонального комітету з економічних реформ та його робочих груп (щомісячно);

• "Днів юридичної допомоги" на базі Ресурсного центру при ДО "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області" (щомісячно);

• зустрічей з активами громадських організацій (щомісячно);

• семінарів та засідань "за круглим столом" для підприємців, їх громадських об'єднань (щомісячно);

• комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час весняного льодоходу, повені та паводків (I квартал);

• III обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості "Об'єднаймося ж, брати мої" (січень);

• III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (січень - лютий);

• III (обласного) етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка (січень);

• заключного етапу XI Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (січень);

• семінару "Міжсекторальна співпраця як інструмент розвитку територіальних громад прикордонних районів Брянської (Російська федерація) та Чернігівської областей" (січень);

• урочистого підняття Державного прапора з нагоди відкриття I Зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2012 року (січень);

• засідання "за круглим столом" щодо громадського обговорення положень Угоди про створення зони вільної торгівлі з Європейський союзом та можливих наслідків її впровадження (лютий);

• обласного етапу Всеукраїнського фестивалю "Таланти багатодітної родини" (лютий);

• вшанування переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2011" (лютий);

• урочистих зборів Товариства "Чернігівське земляцтво" у м. Києві (лютий);

• заходів з нагоди 69-ї річниці Корюківської трагедії (березень);

• XII Міжнародного фестивалю Класичної музики "Сіверські музичні вечори" (березень);

• концертної програми капели бандуристів з нагоди відзначення 170 років від дня народження видатного українського композитора, громадського діяча М. В. Лисенка (березень);

• IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ економіки (березень);

• регіонального туру XIV Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (II квартал);

• обласного конкурсу дитячої творчості "Світ очима дітей" (II квартал);

• в області Всеукраїнського рейду "Урок" (II - III квартали);

• XII Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні та сучасного танцю "СіверТон" (квітень);

• відкритого фестивалю-конкурсу молодих композиторів ім. Л. М. Ревуцького (квітень);

• заходів з нагоди Дня пам'яті М. Коцюбинського (квітень);

• підведення підсумків обласного рейтинг-конкурсу "Краща бібліотека року" (квітень);

• XXI обласного фестивалю художньої творчості серед вихованців спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів "Повір у себе" (квітень);

• обласного фестивалю художньої творчості серед вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів "Талановите дитинство" (квітень);

• конкурсу "Кращий вихователь року" (квітень);

• у рамках Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Сто кращих товарів України" регіонального конкурсу "Чернігівська якість - 2012" серед підприємств, організацій та установ (квітень - травень);

• у районах та містах області заходів з нагоди Дня довкілля, місячника з озеленення та благоустрою (квітень - травень);

• виїзної наради-семінару з питань архівної справи та діловодства (Носівський район; травень);

• заходів з нагоди Міжнародного дня сім'ї та Дня Матері (травень);

• літературно-мистецького свята "Нетлінне Слово..." (травень);

• свято останнього дзвоника у загальноосвітніх навчальних закладах (травень);

• основної сесії з незалежного зовнішнього оцінювання (травень-червень);

• XII фестивалю журналістів регіональних ЗМІ "Золотий передзвін Придесення" (червень);

• регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу "Молодий підприємець року" (III квартал);

• "Місячника підтримки підприємництва" до Дня підприємця (III квартал);

• Міжнародного фестивалю історичного фехтування та слов'яно-варязької культури "Коровель - 2012" (липень);

• урочистого підняття Державного прапора з нагоди відкриття літніх Олімпійських ігор 2012 року (липень);

• міжнародного молодіжного фестивалю "Івана Купала на Голубих озерах" (липень);

• обласного науково-практичного семінару з посіву озимих культур під урожай 2013 року (серпень);

• V відкритого фестивалю традиційної слов'янської культури та бойових єдиноборств "Київська Русь" (серпень);

• VII фольклорного фестивалю національних культур "Поліське коло" (серпень);

• обласної серпневої конференції педагогічних працівників (серпень);

• науково-практичної конференції до 135-річчя з часу відкриття обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка "Обласна універсальна бібліотека - історичні аспекти і сучасність" (вересень);

• всеукраїнського літературно-мистецького свята "Седнівська осінь" (вересень);

• літературно-мистецького свята "Качанівські музи" (вересень);

• культурно-мистецького свята пам'яті Софії Русової (вересень);

• VIII Міжнародного фестивалю гітарної музики (вересень);

• чемпіонат з інтелектуальних ігор "Віват, інтелект!" (вересень - листопад);

• проведення конкурсу "Краща науково-технічна розробка регіону" (IV квартал);

• конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців I - III категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України чи погоджуються з Кабінетом Міністрів України (IV квартал);

• заходів з нагоди 80-річчя утворення Чернігівської області (жовтень);

• міжнародного фестивалю "Слов'янські театральні зустрічі"" (жовтень);

• VII Всеукраїнського театрального фестивалю жіночої творчості ім. Марії Заньковецької (жовтень);

• всеукраїнської наукової конференції "III Філаретівські читання"" (жовтень);

• заходів з нагоди Дня працівників сільського господарства (листопад);

• акції "16 днів проти насильства в сім'ї" (листопад - грудень);

• заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів (грудень);

• обласного фестивалю-конкурсу "Жінка року" (грудень);

• фестивалю "Грудневі театральні вечори" (грудень);

• XV Всеукраїнський турнір юних винахідників і раціоналізаторів (грудень);

• виїзних нарад обласного оперативного штабу з питань підготовки і роботи господарського комплексу та соціальної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2012 - 2013 років (за окремим графіком);

• тематичного короткотермінового семінару "Правові та практичні аспекти державних закупівель" для голів та секретарів комітетів з конкурсних торгів розпорядників бюджетних коштів області (у разі потреби);

11. Організація участі:

• сільськогосподарських підприємств області в Міжнародній виставці-ярмарку "АГРО-2012" (II квартал);

• у Міжнародному молодіжному фестивалі "Дружба - 2012" (червень);

• виставки-презентації області "Сіверські контракти - 2012" в рамках загальнодержавної виставкової акції "Барвиста Україна" в НК "Експоцентр України" (серпень).

IV. Заходи ідеології державотворення

1. Зустрічі керівників органів виконавчої влади з трудовими колективами і населенням за місцем проживання, представниками обласних організацій політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації (за визначеною схемою).

2. Засідання Громадської ради при облдержадміністрації (щоквартально).

3. Засідання Громадської гуманітарної ради при голові облдержадміністрації (щоквартально).

4. Засідання Ради Українського козацтва області (щоквартально).

5. Зустрічі голови облдержадміністрації з активами громадських організацій (раз на півріччя).

6. Зустрічі "за круглим столом" голови облдержадміністрації та його заступників з представниками обласних організацій політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації (за визначеною схемою).

7. Єдині дні інформування населення (щомісячно).

8. Сприяння проведенню організаційно-масових заходів з нагоди:

• Новорічних та Різдвяних свят (1 - 10 січня);

• Дня Соборності України (22 січня);

• Дня пам'яті героїв Крут (29 січня);

• Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого);

• Дня захисника Вітчизни (23 лютого);

• Міжнародного жіночого Дня 8 Березня;

• 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка (9 березня);

• 26-ї річниці Чорнобильської катастрофи (квітень);

• Дня Перемоги (9 травня);

• Дня пам'яті жертв політичних репресій (20 травня);

• Дня Європи (21 травня);

• обласного Козацького свята (червень);

• Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, початку Великої Вітчизняної війни (22 червня);

• Дня Конституції України (28 червня);

• 22-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня);

• Дня Державного Прапора України (23 серпня);

• Дня незалежності України (24 серпня);

• Дня знань (1 вересня);

• 69-ї річниці визволення Чернігівщини від фашистських загарбників (вересень);

• Дня партизанської слави (22 вересня);

• Міжнародного дня людей похилого віку (1 жовтня);

• Дня ветерана (1 жовтня);

• Дня Українського козацтва (14 жовтня);

• Дня пам'яті жертв голодоморів (25 листопада);

• 21-ї річниці підтвердження Всеукраїнським референдумом Акта незалежності України (1 грудня);

• Міжнародного дня інвалідів (3 грудня);

• Дня місцевого самоврядування (7 грудня);

• Дня благодійництва (9 грудня);

• Дня Святого Миколая (19 грудня).

9. Соціологічні та експертні опитування різних верств населення з метою вивчення суспільно-політичної ситуації в районах та містах області, визначення факторів впливу на поінформованість громадян з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (щоквартально).

10. Здійснення моніторингу висвітлення обласними та районними друкованими засобами масової інформації діяльності облдержадміністрації та місцевих органів виконавчої влади, організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення.

11. Виступи у засобах масової інформації, проведення засідань "за круглим столом", сеансів прямого телефонного зв'язку "гаряча лінія" керівництвом облдержадміністрації, райдержадміністрацій, обласних управлінь та організацій з роз'ясненням конкретних питань діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади (протягом року, згідно з графіками).

12. Проведення прес-конференцій, брифінгів, засідань прес-клубу "Ділове слово", організація прес-турів для представників ЗМІ, оновлення (в міру надходження інформації) офіційного веб-сайту облдержадміністрації, оперативне оприлюднення важливих соціально-економічних програм, заходів, знакових справ, розпоряджень голови облдержадміністрації, статистичної інформації, іншої офіційної інформації відповідно до законодавства (протягом року).

V. Взаємодія з органами місцевого самоврядування

1. Звіт голови обласної державної адміністрації на сесії обласної ради (IV квартал).

2. Підготовка і внесення облдержадміністрацією на розгляд обласної ради питань, які входять до її компетенції (протягом року).

3. Проведення робочих зустрічей керівництва облдержадміністрації з сільськими, селищними, міськими головами, депутатами місцевих рад в ході зборів активів районів, міст, участь представників органів державної виконавчої влади у роботі сесій районних, міських (міст обласного значення) рад (протягом року).

4. Аналіз пропозицій та зауважень, висловлених депутатами обласної ради під час засідань постійних комісій обласної ради, виборцями - під час проведення єдиних днів депутата (протягом року).

5. Реалізація обласної програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання (протягом року).

6. Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (протягом року).

7. Надання практичної допомоги виконкомам місцевих рад щодо виконання програм соціально-економічного розвитку і бюджетів територій, розв'язання нагальних проблем життєдіяльності територіальних громад, формування реальних проектів програм соціально-економічного розвитку і бюджетів територій на наступний рік (протягом року).

8. Надання в рамках чинного законодавства практичної допомоги виконавчим комітетам місцевих рад в питаннях підготовки та проведення виборів народних депутатів України, які заплановані на 28 жовтня 2012 року (у визначені ЦВК терміни), а також позачергових і проміжних виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, які проводитимуться у 2012 році (у визначені ЦВК терміни).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали