ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 листопада 2011 року N 211

Про підготовку цивільної оборони

Згідно з Законом України "Про Цивільну оборону України", постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.94 N 299 "Про затвердження Положення про Цивільну оборону України" та розпорядження КМ України від 02.02.2011 N 79-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік" (Розпорядження N 79-р), з метою реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та особливий період системи державного резерву України (далі - Держрезерв) наказую:

1. Призначити:

1.1. Начальником штабу цивільної оборони Держрезерву заступника Голови Якубовського В. Б.

1.2. Комісію по надзвичайних ситуаціях та техногенної безпеки Держрезерву, яка залучається до заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій в особливий період та в умовах надзвичайного стану (додаток 1).

1.3. Комісію по підвищенню стійкості функціонування Держрезерву, яка залучається до заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій в особливий період та в умовах надзвичайного стану (додаток 2).

2. Директору Департаменту забезпечення діяльності Агентства Шекері В. В. тримати у постійній готовності для використання систему оповіщення адмінбудинку по вул. Пушкінська, 28, перевірити засоби індивідуального захисту органів дихання та організувати їх надійне зберігання за призначенням.

3. Начальнику Управління фінансування та економічного аналізу Худякову В. І. забезпечити фінансування заходів цивільної оборони Держрезерву на 2012 рік у межах бюджетних асигнувань.

4. Керівникам підприємств, установ та організацій Держрезерву:

4.1. Забезпечити безумовне та в повному обсязі виконання завдань, покладених на цивільну оборону Держрезерву у 2012 році.

4.2. Здійснити безпосередню взаємодію між штабами цивільної оборони всіх рівнів та місцевими органами виконавчої влади, причетними до конкретних завдань цивільної оборони.

4.3. Підвищити методичний рівень підготовки та перепідготовки керівного складу цивільної оборони за рахунок їх навчання на відомчих та обласних (районних) курсах цивільної оборони.

4.4. Провести підготовку керівного складу, органів управління об'єктних формувань цивільної оборони та працівників щодо практичних і конкретних дій при виникненні у даному регіоні (районі), на об'єкті надзвичайних ситуацій.

4.5. Провести оперативну підготовку та навчання з питань цивільної оборони з метою набуття вміння аналізувати техногенно-екологічну обстановку оперативного реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

4.5. Забезпечити утримання матеріально-технічних засобів і майна цивільної оборони в готовності до застосування за призначенням.

4.6. Зосередити матеріально-технічне забезпечення на створенні умов для виконання організаційно-методичних вказівок та плану основних заходів підготовки цивільної оборони на 2012 рік.

4.7. Провести організаційні заходи щодо підготовки Держрезерву до роботи (дій) в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років.

4.8. Посилити контроль за виконанням плану цивільної оборони на 2012 рік та організувати його матеріально-технічне забезпечення.

4.9. Вжити заходів щодо виконання в повному обсязі вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1473-р "Про підготовку та проведення у 2009 - 2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)".

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Голови Якубовського В. Б.

 

Голова

О. В. Лелюк

 

Додаток 1
до наказу Держрезерву України
17.11.2011 N 211

КОМІСІЯ
по надзвичайних ситуаціях та техногенної безпеки Держрезерву

П. І. Б.

Посадова особа

Склад комісії

Косіченко М. П.

Перший заступник Голови

Голова комісії

Якубовський В. Б.

Заступник Голови

Заступник Голови комісії

 

 

Члени комісії

Свиридовський Т. В.

Директор Департаменту державного резерву

 

Шекера В. В.

Директор Департаменту забезпечення діяльності Агентства

 

Худяков В. І.

Начальник Управління фінансування та економічного аналізу

 

Шелест В. О.

Начальник Управління мобілізаційного резерву

 

Леськів С. Є.

Начальник відділу експлуатації основних фондів та комп'ютерно-програмного забезпечення

 

Степанов В. І.

Завідувач Сектору з питань мобілізаційного завдання та охорони праці

 

Кіхтенко В. В.

Головний спеціаліст відомчої воєнізованої охорони та протипожежної безпеки

 

Кучай А. В.

Головний спеціаліст відділу експлуатації основних фондів та комп'ютерно-програмного забезпечення

Секретар комісії

 

Додаток 2
до наказу Держрезерву України
17.11.2011 N 211

КОМІСІЯ
по підвищенню стійкості функціонування Держрезерву

П. І. Б.

Посадова особа

Склад комісії

Якубовський В. Б.

Заступник Голови

Голова комісії

Шекера В. В.

Директор Департаменту забезпечення діяльності Агентства

Заступник Голови комісії

 

 

Члени комісії

Свиридовський Т. В.

Директор Департаменту державного резерву

 

Худяков В. І.

Начальник Управління фінансування та економічного аналізу

 

Шелест В. О.

Начальник Управління мобілізаційного резерву

 

Леськів С. Є.

Начальник відділу експлуатації основних фондів та комп'ютерно-програмного забезпечення

 

Степанов В. І.

Завідувач Сектору з питань мобілізаційного завдання та охорони праці

 

Кіхтенко В. В.

Головний спеціаліст відомчої воєнізованої охорони та протипожежної безпеки

 

Кучай А. В.

Головний спеціаліст відділу експлуатації основних фондів та комп'ютерно-програмного забезпечення

Секретар комісії

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Держрезерву України
___ О. В. Лелюк
08.12.2011 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Держрезерву
__ В. Б. Якубовський

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Державного агентства резерву України на 2012 рік

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1215-р (План N 1215-р))

N

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту

1.

Проведення реконструкції системи централізованого оповіщення Держрезерву та підприємств системи державного резерву із заміною аналогової апаратури оповіщення на цифрову

Держрезерв, керівники підприємств, установ та організацій системи державного резерву (далі - системи державного резерву)

протягом року

2.

Залучення до оповіщення працівників Держрезерву та підприємств системи державного резерву теле-, радіомовних компаній шляхом укладання угод та закладення друкованих текстів та фонограм звернень щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій, розроблення та затвердження спільних інструкцій черговому персоналу щодо дій у разі здійснення оповіщення працівників

Держрезерв, керівники підприємств системи державного резерву

протягом року

3.

Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для:

 

 

персоналу радіаційно та хімічно небезпечних об'єктів в повному обсязі

Керівники підприємств, установ та організацій системи державного резерву

- " -

працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного хімічного забруднення, не менш як 60 відсотків потреби

- " -

 - " -

4.

Завершення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

Керівники підприємств, установ та організацій системи державного резерву
- Комбінат "Чорноморський"
- Хлібна база N 77
- Батьовський комбінат хлібопродуктів
- Чортківський комбінат хлібопродуктів

- " -

5.

Створення матеріального резерву всіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою (не менш як 55 відсотків потреби)

центральні та місцеві органи виконавчої влади разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву

протягом року

Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

6.

Забезпечення впровадження на об'єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайна ситуація) і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об'єктів

місцеві органи виконавчої влади разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву

протягом року

7.

Розроблення та здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків у 2012 році

Держрезерв, органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації системи державного резерву

лютий - травень

8.

Здійснення комплексу протипожежних заходів на підприємствах, установах і організаціях системи державного резерву у пожежонебезпечний період

Керівники підприємств, установ та організацій системи державного резерву

квітень - жовтень

9.

Задоволення не менш як 45 відсотків потреби у необхідному обладнанні та сучасних засобах вимірювання диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження

Керівники підприємств, установ та організацій системи державного резерву

- " -

Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту

10.

Організація та проведення:

 

 

1) зборів керівного складу центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у першому півріччі 2012 року, визначення основних завдань на 2013 рік та з підготовки до дій в умовах осінньо-зимового періоду 2012/13 року

Голова Держрезерву, начальник штабу цивільного захисту Держрезерву, разом з іншими органами державної влади

вересень

2) зборів керівного складу підприємства, установи та організації системи державного резерву щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2012 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2013 рік

Голова Держрезерву, начальник штабу цивільного захисту Держрезерву, керівники підприємств, установ і організацій, відповідальні особи цивільного захисту підприємств, установ і організацій системи державного резерву

грудень

11.

Проведення навчань:) (командно-штабних) в областях:
Можливість залучення підприємств, установ і організацій системи державного резерву, а саме:

МНС, МВС, МОЗ, Мінінфраструктури, Держлісагентство, Держкомтелерадіо, відповідні місцеві органи виконавчої влади

 

Донецькій
Комбінат "Новий", Комбінат "Новий" (к-т "Факел")

Керівники підприємств, установ і організацій системи державного резерву

березень

Львівській
Комбінат "Троянда", Стрийський комбінат хлібопродуктів N 1

- " -

квітень

Івано-Франківській
Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів

- " -

червень

Черкаській
Комбінат "Дніпро", "Златодар"

- " -

липень

Запорізькій
Комбінат "Зірка", Хлібна база N 74

- " -

жовтень

- з органами управління та силами цивільного захисту підприємств системи державного резерву, підсистем єдиної системи цивільного захисту (тренування):

 

 

щодо виконання завдань під час весняного льодоходу та повені

місцеві органи виконавчої влади

лютий

щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії:

 

 

на хімічно небезпечному об'єкті

- " -

III квартал

щодо виконання завдань під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період

- " -

листопад

щодо переведення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період

- " -

II квартал

Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів єдиної системи цивільного захисту до дій за призначенням

12.

Проведення перевірки:
Можливість залучення підприємств, установ і організацій системи державного резерву, а саме:
1) стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки:
комплексної - в:

 

 

м. Київ
ДП "Резерв", ДП "Укррезерв", УКРНДІ "Ресурс", Комбінат "Прогрес"

МНС, Держтехногенбезпеки, відповідні місцеві органи виконавчої влади, керівники підприємств

лютий

Дніпропетровській області
Комбінат "Салют", Хлібна база N 73

- " -

липень

Івано-Франківській області
Івано-Франківський КХП

- " -

жовтень

Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захисту

13.

Проведення перевірки:
2) стану протипожежного захисту:

 

 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів

Комісії Держрезерву та підприємств системи державного резерву

червень - серпень

хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2012 року

МНС, Держтехногенбезпеки, Мінагрополітики, відповідні міжвідомчі комісії, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади

травень - липень

14.

Проведений перевірки підприємств, установ і організацій системи державного резерву України щодо стану готовності:

 

 

до весняного льодоходу, повені та паводків

Комісії Держрезерву та підприємств системи державного резерву

лютий - березень

до роботи (дій) в осінньо-зимовий період

Комісії Держрезерву та підприємств системи державного резерву

вересень - жовтень

Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення

15.

Підготовка керівного складу і працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, територіальних навчально-методичних установах у сфері цивільного захисту (цивільної оборони)

МНС, Держрезерв

за окремим планом

16.

Організація та проведення:

 

 

 

1) зборів посадових осіб органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту

МНС, Полтавська облдержадміністрація разом з іншими органами державної влади
Завідувач Сектору з питань мобілізаційного завдання та охорони праці Держрезерву

жовтень

Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту

 

2) міжнародний виставковий форум "Технології захисту - 2012"

МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади

- " -

 

Завідувач Сектору
з питань мобілізаційного
завдання та охорони праці

В. І. Степанов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали