МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 серпня 2011 року N 506

Про підготовку до проведення 2011/2012 навчального року у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти та науково-дослідних установах МОЗ України

З метою забезпечення належної організації проведення 2011/2012 навчального року у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти та науково-дослідних установах МОЗ України наказую:

1. Затвердити План заходів МОЗ України для підготовки та організації проведення 2011/2012 навчального року, що додається.

2. Ректорам та директорам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ МОЗ України:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів МОЗ України для підготовки та організації проведення 2011/2012 навчального року.

2.2. Надати до 1 вересня 2011 року до Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України оперативну інформацію щодо стану готовності до початку навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, план виконання заходів для підготовки та організації проведення 2011/2012 навчального року, затверджений вченою (педагогічною) радою.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
15.08.2011 N 506

План заходів МОЗ України для підготовки та організації проведення 2011/2012 навчального року

N з/п

Зміст заходу

Термін виконання

1.

Розглянути питання підготовки до нового навчального року на засіданнях вчених (педагогічних) рад та зборах професорсько-викладацького складу, залучивши до участі в них керівників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, науково-дослідних установ, підприємств і громадських організацій, представників органів студентського самоврядування та іноземних земляцтв.

До 1 вересня 2011 року

2.

Забезпечити правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотек вищих навчальних закладів, належне зберігання й використання бібліотечних фондів, їх систематичне поповнення, комп'ютеризацію та належні комунальний стан і технічне оснащення в межах кошторисів.

До 1 вересня 2011 року

3.

Провести інвентаризацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МОЗ України з метою забезпечення їх роботи в осінньо-зимовий період.

До 1 вересня 2011 року

4.

Спільно з МОЗ АР Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити ефективну діяльність клінічних кафедр вищих навчальних закладів згідно з чинною нормативно-правою базою МОЗ України.

Постійно

5.

Сформувати резерв на посади ректорів (директорів), проректорів та керівників структурних підрозділів; забезпечити регулярне проведення атестації та постійне підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників кафедр; не допускати створення малочисельних та недостатньо оснащених кафедр, центрів.

До 1 жовтня 2011 року

6.

Здійснювати заходи щодо організації студентського дозвілля шляхом створення належних умов харчування та відпочинку студентів, залучення їх до участі в творчих самодіяльних колективах, спортивних секціях тощо.

Постійно

7.

Впорядкувати навчальні корпуси, привести стан гуртожитків у відповідність до санітарних норм проживання, забезпечити в гуртожитках місця для самостійної роботи студентів з доступом до мережі Інтернет.

До 1 вересня

8.

Залучати студентів до питань впорядкування студентських гуртожитків, спортивних майданчиків та прилеглих до них територій.

Постійно

9.

Забезпечити дієву співпрацю з МОЗ АР Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо професійної орієнтації абітурієнтів, виконання плану цільового прийому сільської молоді, процесу професійно-практичної підготовки студентів, й майбутнього працевлаштування випускників навчальних закладів.

Постійно

10.

Здійснити набір для навчання іноземних громадян в обсягах не менших за показники минулого року з урахування ліцензованого обсягу прийому іноземних громадян, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

До 1 жовтня 2012 року

11.

Не припускати випадків перевищення ліцензійних обсягів прийому студентів, лікарів-інтернів та слухачів, здійснення освітньої діяльності без наявності відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Постійно

12.

Проводити постійну роз'яснювальну роботу серед викладачів і студентів та вживати дієвих заходів щодо недопущення корупційних діянь та випадків хабарництва. Разом з органами студентського самоврядування та представників іноземних земляцтв протягом поточного навчального року проводити анонімне анкетування студентів щодо фактів корупційних діянь та хабарництва.

Постійно

13.

Поліпшити стан виконавської дисципліни, підвищити рівень відповідальності керівників всіх ланок вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ за своєчасне і якісне виконання поставлених завдань.

До 1 вересня 2011 року

14.

Вжити заходів щодо посилення контролю за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни в усіх сферах діяльності.

Постійно

15.

Не здійснювати організацію масових заходів, в тому числі наукових форумів, у зв'язку з проведенням фінальної частини чемпіонату 2012 року з футболу в Україні.

25 травня - 31 серпня 2012 року

16.

У зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу: до 25 травня 2012 року завершити заняття у вищих навчальних закладах, до 5 червня 2012 року провести екзаменаційні сесії та державну підсумкову атестацію студентів з видачею документів про вищу освіту.

Травень - червень 2012 року

17.

Забезпечити першочергове проведення державної підсумкової атестації іноземних студентів, своєчасну легалізацію в Міністерстві закордонних справ України документів про вищу освіту та поставлення апостиля в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

До 5 червня 2012 року

18.

Перенести на час після 3 липня 2012 року строки проведення виробничої і навчальної практик у зв'язку з проведенням фінальної частини чемпіонату 2012 року з футболу в Україні.

Липень - серпень 2012 року

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції

В. В. Вороненко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали