ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.08.2011 р. N 411

Про підготовку до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області в особливий період

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації від 11 серпня 2011 року N 426 (Розпорядження N 426)

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1921 "Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок", з метою підготовки органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій області до гарантованого проведення мобілізації на території області:

1. Начальникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, військовому комісару обласного військового комісаріату і військовим комісарам міських і районних військових комісаріатів:

1.1. Здійснити аналіз стану мобілізаційної готовності, роботи з мобілізаційним резервом та винести зазначені питання на розгляд колегій та виконкомів, прийняти рішення щодо виконання завдань мобілізаційного розгортання.

1.2. Створити і підтримувати у готовності до застосування за призначенням пункти управління мобілізацією для координації дій у мобілізаційний період, для організації цієї роботи покласти обов'язки на відповідних заступників голів райдержадміністрацій.

1.3. Відновити базу мобілізаційного розгортання: дільниці і штаби оповіщення, пункти збору сільських і селищних рад, пункти попереднього збору військовозобов'язаних та техніки.

1.4. Передбачити виділення пристосованих для оповіщення, збору і відправки мобілізаційних ресурсів приміщень та територій, забезпечити їх необхідним обладнанням, засобами зв'язку та приміщеннями для обігріву особового складу в зимових умовах.

1.5. Провести огляд-конкурс на кращий елемент бази мобілізаційного розгортання.

1.6. Підібрати до складу адміністрації елементів бази мобілізаційного розгортання особовий склад, який не підлягає мобілізації в Збройні Сили України та інші військові формування, здатний виконувати свої функціональні обов'язки в кількості необхідній для виконання завдань за призначенням, передбачити створення резерву адміністрації. Керівників таких адміністрацій затвердити рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, керівникам підприємств, установ та організацій, індивідуальним власникам, забезпечити поставку техніки згідно з лімітом, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 червня 2011 року N 1тн, розподілу ліміту вилучення транспортних засобів для потреби військових формувань, а також техніки на забезпечення потреб мобілізації. В особливий період призначену техніку у технічно справному стані, з повною заправкою паливно-мастильних матеріалів та укомплектовану запасними частинами та обладнанням, які повинні зберігатися у непорушеному запасі, поставити в терміни зазначені в часткових нарядах, отриманих від військового комісару на пункт попереднього збору техніки.

3. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення:

3.1. Організувати перевірку готовності підприємств, установ, організацій до поставки техніки національної економіки до складу військових формувань в особливий період згідно з планом перевірки щодо технічного стану техніки, створення запасного інструменту та приладдя, обладнанню техніки необхідним устаткуванням, наявності не знижувального запасу пально-мастильних матеріалів з розрахунку одній заправки на визначену кількість транспортних засобів (згідно з лімітом вилучення).

3.2. Провести відповідну роботу з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо своєчасного подання до військових комісаріатів один раз на рік, не пізніше 15 грудня, відомостей про наявність і технічний стан транспортних засобів та про громадян, які працюють на цих засобах.

4. Районним і міським військовим комісарам разом з сільськими та селищними головами, керівниками підприємств, установ, організацій, на базі яких створені пункти бази мобілізаційного розгортання підготувати та підтримувати в належному стані майно, приміщення та територію, забезпечити їх необхідним обладнанням, засобами зв'язку, відпрацьовувати функціональні обов'язки посадових осіб, іншу документацію, організовувати якісну підготовку апарату посилення адміністрацій, штабів, дільниць оповіщення, пунктів збору мобілізаційних ресурсів в терміни визначені нормативними актами.

5. Керівникам підприємств та організацій незалежно від форм власності, бути в готовності за заявками військових комісаріатів виділяти необхідну кількість автомобільного транспорту для забезпечення потреб мобілізаційного розгортання, оповіщення, збору та відправки військовозобов'язаних у військові частини.

Визначити і закріпити обов'язки начальників військово-облікових столів на підприємствах, в установах, організаціях, виконкомах сільських, селищних і міських рад, де вони ліквідовані, за конкретними посадовими особами.

6. Управлінню служби автомобільних доріг у Вінницькій області (Франчук І. І.) з метою утворення умов для своєчасного та успішного виводу мобілізаційних ресурсів на пункти зустрічі поповнення військових частин, підтримання в проїзному стані доріг, об'їздів, відновлення зруйнованих ділянок доріг і мостів, обладнання об'їздів, буксування автомобілів в труднопрохідних місцях створити загони забезпечення дорожнього руху та передбачити сили, засоби для подолання бар'єрних ділянок відповідно до заявок військових комісаріатів. Для забезпечення доставки мобілізаційних ресурсів в зимових умовах передбачити залучення снігоочисної і землекопальної техніки.

Створити загони забезпечення дорожнього руху та передбачити сили, засоби для подолання бар'єрних ділянок згідно з заявками військових комісаріатів.

7. Вінницькій філії ВАТ "Укртелеком" (Яблонський В. Ф.) за заявками голів райдержадміністрацій та міських голів міських рад обласного значення:

7.1. Відновити прямі лінії зв'язку військових комісаріатів з пунктами попереднього збору військовозобов'язаних та техніки, дільницями оповіщення, штабами оповіщення, сільськими радами, продублювати прямі лінії номерним телефонним зв'язком.

7.2. Забезпечити за заявкою військового комісара підключення абонентів, задіяних в мобілізаційному розгортанні до стійок циркулярного виклику, негайне надання каналів міжміського зв'язку.

8. Управлінню охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації (Діденко Л. О.), головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення за заявками районних (міських) військових комісарів передбачити виділення необхідної кількості медичного персоналу і медикаментів для медичних освідчень військовозобов'язаних, виявлення військовозобов'язаних, які заявили скарги на свій стан здоров'я, надання першої медичної допомоги, евакуації хворих, проведення профілактичних щеплень, здійснення санітарного нагляду в місцях зосередження ресурсів у комунально-побутових підприємствах і підприємствах громадського харчування, які плануються для забезпечення призову і поставки військовозобов'язаних.

9. Управлінню МВС України у Вінницькій області (Нонік В. В.):

9.1. Виділити згідно з заявками військових комісаріатів необхідну кількість працівників міліції та автотранспорт для організації охорони і підтримання громадського порядку у військових комісаріатах, на пунктах попереднього збору військовозобов'язаних та техніки, дільницях і штабах оповіщення, інших об'єктах бази мобілізаційного розгортання, супроводження транспорту, який доставляє документи з обмеженим доступом, зброю та боєприпаси, розшуку військовозобов'язаних, що ухиляються від призову, а також для охорони мобілізаційних ресурсів на маршруту їх руху і організації комендантської служби.

9.2. Забезпечити охорону маршрутів руху мобілізаційних ресурсів і евакуації населення патрульним управління ДАІ МВС України у Вінницькій області на автомобілях. Для забезпечення пропуску військ і мобілізаційних ресурсів розгорнути необхідну кількість пунктів технічної допомоги, заправки пальним, медичної допомоги, пунктів обігріву згідно розпорядження військового комісара обласного військового комісаріату.

10. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (Вовченко С. Д.), управлінню МНС України в Вінницькій області (Шевчук Р. Б.) при приведенні у бойову готовність (переведенні на функціонування в умовах особливого періоду) та з оголошення мобілізації організувати за заявками військових комісарів:

10.1. Радіаційний, хімічний та бактеріологічний контроль в районах зосередження мобілізаційних ресурсів.

10.2. Видачу протигазів (респіраторів) та інших засобів індивідуального захисту військовозобов'язаним і апарату підсилення на пунктах збору мобілізаційних ресурсів.

10.3. Налагодити інформування військових комісаріатів про радіаційну, хімічну та бактеріологічну обстановку в районах і на маршруту руху мобілізаційних ресурсів.

10.4. Організувати спільно з військовими комісаріатами надійний захист мобілізаційних ресурсів від зброї масового ураження та пунктах збору і маршрутах подачі, передбачити застосування підвальних приміщень на базі існуючих споруд підприємств, організацій та установ і підготовлених протирадіаційних сховищ.

10.5. При одночасному проведені мобілізації та евакуації населення уточнити райони і пункти розміщення евакуйованого населення, спільно з військовими комісаріатами вести всіх військовозобов'язаних на евакопунктах в районах розміщення евакуйованого населення.

11. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Василюк С. М.) організувати при оголошенні відкритої мобілізації доведення до підприємств, установ, організацій та до відома населення через засоби масової інформації наказ військового комісара "Про оголошення мобілізації".

12. ПАТ "Вінницяобленерго" (Ніцак М. Г.) забезпечити недопущення відключення електропостачання обласного, районних (міських) військових комісаріатів, елементів бази мобілізаційного розгортання під час виконання мобілізаційних заходів. Військовим комісарам надати начальникам районних електромереж необхідний перелік об'єктів які не підлягають відключенню від електропостачання у виконавчий період.

13. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, керівникам підприємств, установ, організацій забезпечити харчування особового складу, що задіяний в апарат посилення для забезпечення мобілізаційних заходів, а також військовозобов'язаних, які призиваються за мобілізацією на укомплектування військових частин у випадку затримання їх на збірних пунктах, згідно із заявками військових комісаріатів, передбачити для цих цілей накопичення необхідної кількості продуктів харчування.

14. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, керівникам підприємств, установ, організацій за заявками військових комісарів в мобілізаційний період забезпечити лазнево-пральне обслуговування військовозобов'язаних.

15. Вінницькому обласному військовому комісаріату (Долгашов Г. В.) організувати укладення договорів з суб'єктами господарювання на виконання завдань мобілізаційного періоду. Для організації дорожньо-комендантської служби на території області забезпечити розгортання дорожньо-комендантських дільниць. Кордони дільниць - в межах адміністративних кордонів. Відповідальність за організацію дорожньо-комендантської служби покласти на військових комісарів з залученням особового складу районних (міських) військових комісаріатів.

16. Вінницькому обласному військовому комісаріату (Долгашов Г. В.), сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації (Єрофєєв С. О): (Розпорядження N 426)

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації від 11.08.2011 р. N 426) (Розпорядження N 426)

16.1. Посилити контроль за станом готовності області до проведення мобілізаційних заходів.

16.2. До 1 вересня 2011 року здійснити перевірку виконання райдержадміністраціями, міськвиконкомами, структурними підрозділами облдержадміністрації завдань з мобілізаційної підготовки.

16.3. Підготувати і провести показові заняття з приведення районного (міського) військового комісаріату у бойову готовність (переводу на функціонування в умовах особливого періоду) і організації роботи всіх елементів бази мобілізаційного розгортання з залученням керівного складу райдержадміністрацій.

17. Вінницькому обласному військовому комісаріату (Долгашов Г. В.) про результати перевірки, зазначеної у пункті 16.2 цього розпорядження проінформувати голову облдержадміністрації до 5 вересня 2011 року.

18. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 17 червня 2010 року N 243 "Про заходи щодо забезпечення проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів в особливий період та мобілізаційної підготовки на території області".

19. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали