ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.08.2011 р. N 671

Про підготовку навчальних закладів області до нового 2011/2012 навчального року

Органами управління освітою усіх рівнів за активного сприяння й підтримки місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, керівників підприємств, установ і організацій, батьків вживаються конкретні заходи і прикладено максимум зусиль для виконання в області програмних вимог Президента України В. Ф. Януковича "Україна для людей", положень Послання Президента України від 07.04.2011 року "Модернізація України - наш стратегічний вибір", реалізації повсюдно завдань акції "20 добрих справ" до 20-ї річниці Незалежності України.

З 1 вересня 2011 року в області функціонуватимуть 508 дошкільних навчальних закладів, де буде залучено до навчання й виховання 26,4 тис. дітей дошкільного віку, що становитиме 51,7 відсотка від їх загальної кількості, а з урахуванням альтернативних форм дошкільної освіти загальний показник зросте до 54,7 відсотка.

З урахуванням наявного контингенту учнів, відповідно до запитів, природних здібностей, стану здоров'я неповнолітніх удосконалюється мережа загальноосвітніх навчальних закладів. З 1 вересня 2011 року очікується діяльність 873 шкіл, в яких навчатимуться майже 111 тис. учнів, що на 2,5 тис. осіб менше, ніж у минулому навчальному році. Прийом до 1 класу становитиме 10,8 тис. учнів, що на 306 школярів більше проти минулого 2010 року.

У зв'язку з відсутністю учнів, переконливим бажанням батьків навчати своїх дітей у кращих освітніх умовах і за згодою територіальних громад планується тимчасово призупинити діяльність 6 загальноосвітніх шкіл I ступеня.

Бюджет на 2011 рік забезпечив передумови для подальшого розвитку освітньої галузі. На її потреби виділено 1 млрд. 345,5 млн. гривень, що на 8,7 відсотка більше, ніж у 2010 році (1 млрд. 236,7 млн. гривень). Для закладів освіти обласного підпорядкування - 111,7 млн. грн., професійно-технічної освіти - 102,7 млн. грн., а на вирішення матеріально-технічних проблем закладів освіти та капітальні видатки спрямовано 23 млн. гривень.

До початку 2011/2012 н. р. в усіх навчальних закладах зроблено поточні й капітальні ремонти будівель, упорядковано спортивно-ігрові майданчики й прилеглі території, відремонтовано огорожі. Об'єм запланованих робіт повністю виконано.

При підготовці шкільних приміщень до навчальних занять забезпечено виконання необхідних вимог Державних санітарних правил і норм. Загальноосвітні школи I - III ступенів облаштовані внутрішніми вбиральнями на 96 відсотків, ЗОШ I - II ступенів - на 82 відсотки, ЗОШ I ступенів - на 49 відсотків, а дошкільні навчальні заклади - на 89 відсотків.

Готові до введення в дію з 1 вересня 2011 року реконструйовані приміщення шкіл у селах Васильківці Гусятинського, Устечко Заліщицького районів. Швидкими темпами і якісно споруджуються освітянські об'єкти в селах Скорики Підволочиського, Горигляди Монастириського, Соколів Теребовлянського, Бедриківці Заліщицького, Великі Гаї Тернопільського районів.

Станом на 25 серпня цього року навчальні заклади забезпечені необхідними підручниками відповідно: 1 - 4 кл. - на 88,9 відсотка, 5 - 9 кл. - 95,2 відсотка, 10 кл. - 99 відсотків і 11 кл. - 68 відсотків.

Повністю готові до початку нового 2011/2012 навчального року заклади вищої та професійно-технічної освіти.

Поряд з цим значні зусилля спрямовуватимуться на подальше зміцнення матеріально-технічної бази окремих закладів освіти, поповнення в них бібліотечних фондів, забезпечення усіх педагогів періодичними освітянськими виданнями. Важливими є завдання покращання умов для доступності до якісної освіти частини школярів сільської місцевості.

Увесь комплекс практичних дій і фінансових витрат необхідно направити на реконструкцію та добудову приміщень Скалатської ЗОШ I - III ступенів Підволочиського, дошкільного закладу в гімназію у м.Монастириська, спортивного залу з надбудовою актового приміщення в Заліщицькій гімназії, а також на окремі освітянські будівлі в навчальних закладах сіл Цеценівка Шумського, Шпиколоси та Жолоби Кременецького районів, м. Підгайці (гімназія).

На часі вирішення питання зі створення закладів нового типу для обдарованої учнівської молоді в Борщівському та Монастириському районах.

З метою забезпечення стабільної діяльності закладів освіти області у 2011/2012 навчальному році, створення умов для рівного доступу громадян до якісної освіти:

1. Інформацію управління освіти і науки облдержадміністрації про підготовку навчальних закладів області до нового 2011/2012 навчального року взяти до відома.

2. Районним державним адміністраціям, виконкому Тернопільської міської ради:

2.1. За основу подальшої діяльності в галузі освіти взяти завдання, визначені законами України про освіту, програмами діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, указами Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді".

2.2. Забезпечити стабільну роботу навчальних закладів області у 2011/2012 навчальному році, взяти на особливий контроль питання їх матеріально-технічного і кадрового забезпечення.

2.3. Вивчити питання щодо збільшення видатків на освіту у місцевих бюджетах на 2012 рік шляхом виділення цільових додаткових коштів для покращання матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема для проведення капітальних ремонтів приміщень навчальних закладів, встановлення комп'ютерних комплексів у загальноосвітніх школах, під'єднання їх до мережі Інтернет, покращення харчування учнів та вихованців, придбання сучасного обладнання для навчальних кабінетів, спортивних залів, створення безпечних умов навчання і виховання.

2.4. Проаналізувати стан дошкільної освіти та забезпечити виконання вимог законодавства України стосовно її обов'язковості, якості та доступності. Розробити плани дій щодо відкриття дошкільних навчальних закладів різних форм власності, відновлення роботи дитячих садків, які тимчасово не працюють, а також з будівництва нових закладів. Здійснювати повне охоплення дітей 5-річного віку передшкільною освітою.

2.5. Проводити системну роботу й постійні зустрічі з територіальними громадами, батьками на предмет узгодження з ними необхідності оптимізації мережі, потребою підняття рівня конкурентоспроможності сільського учня. Визначити заходи щодо створення опорних шкіл, освітніх округів, профільного і дистанційного навчання, відкриття спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, удосконалення взаємодії з дошкільними, позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами.

2.6. Повсюдно забезпечити конституційне право громадян на рівний доступ до якісних освітніх послуг, залучаючи для цього необхідний фінансовий ресурс (державний та місцевий бюджети, позабюджетні надходження). Довести наявність шкільних автобусів до потреби, продовжити придбання й оновлення комп'ютерної техніки, підвищити рівень вимогливості щодо доставки й ефективного використання навчальних підручників і посібників.

2.7. Вважати пріоритетними напрямками роботу з обдарованою молоддю та увагу до здоров'я дитини, надання освітніх послуг для дітей з особливими потребами шляхом інклюзивного навчання. Невідкладно вирішувати усі проблемні питання соціального захисту учасників навчально-виховного процесу - учнів та вчителів.

2.8. Розширювати можливості творчого розвитку дітей різного віку в закладах позашкільної освіти. Забезпечити моральну і матеріальну підтримку викладачів вищих і професійно-технічних навчальних закладів, керівників гуртків, студій, вчителів, які працюючи в різних галузях освіти, науки, мистецтва, спорту досягли вагомих результатів зі своїми вихованцями.

2.9. Надавати усі види організаційно-практичної, матеріальної та фінансової допомоги для осучаснення змісту навчання закладам професійно-технічної освіти, яким належить особлива роль у перебудові економіки, забезпеченні трудоресурсної безпеки та формуванні робітничого потенціалу області.

2.10. Вжити заходів для відкриття у Борщівському та Монастириському районах до 1 вересня 2012 року закладів освіти нового типу (ліцеїв, гімназій, колегіумів).

2.11. Провести до 1 жовтня 2011 року засідання колегій районних державних адміністрацій, виконавчого комітету Тернопільської міської ради з питань готовності закладів освіти на відповідних територіях до роботи у 2011/2012 навчальному році та в осінньо-зимовий період.

3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації:

3.1. Забезпечити постійний контроль за організацією й результатами роботи навчальних закладів та якістю надання ними освітніх послуг. Підвищити виконавську дисципліну в органах управління освітою та закладах освіти області й рівень співпраці їх керівників з місцевими органами влади щодо успішного розв'язання актуальних проблем у галузі освіти.

3.2. Систематично проводити моніторинг навчально-виховної діяльності, стану матеріально-технічної бази, санітарно-гігієнічних умов у дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, охоплення учнів організованим харчуванням.

3.3. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади необхідною кількістю психологів, соціальних педагогів для поліпшення психологічного супроводу школярів, спрямовувати їх діяльність на підготовку неповнолітніх до самостійного життя, вибору профілю навчання, майбутньої професії, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин.

3.4. Забезпечити координацію і узагальнення стану підготовки навчальних закладів області до нового 2011/2012 навчального року. Про виконання цього розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію до 10 вересня, 10 грудня 2011 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гоча П. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали