ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.04.2011 р. N 249/А-2011

Про підготовку об'єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років

Відповідно до статті 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та статей 9, 12 Закону України "Про теплопостачання", для забезпечення своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років:

1. Затвердити заходи з підготовки житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років (додаються).

2. Покласти персональну відповідальність за своєчасне виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду об'єктів життєзабезпечення населення та соціальної сфери, дитячих дошкільних і навчальних установ, лікувальних закладів населених пунктів області та забезпечення стовідсоткових розрахунків за спожиті енергоносії на голів райдержадміністрацій та звернути увагу міських голів міст обласного значення, що відповідно до ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

3. Утворити регіональний оперативний штаб з підготовки об'єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до роботи в зимових умовах 2011 - 2012 років та затвердити його склад (додається).

4. Доручити головам райдержадміністрацій і керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та рекомендувати міським головам міст обласного значення:

4.1. Надати Головному управлінню розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації затверджені плани організаційно-технічних заходів та графіки підготовки житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років до 15 квітня 2011 року.

4.2. Забезпечити щотижневе (щосереди до 15 вересня) надання Головному управлінню розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації інформації про підготовку житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років.

4.3. Надати Головному управлінню розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації інформацію про діючі тарифи на житлово-комунальні послуги до 27 травня 2011 року.

4.4. Про виконання пунктів 2.4; 3.2; 3.3 заходів з підготовки житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років щомісяця інформувати Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації до 3 числа, пункту 2.3 - до 15 числа.

5. Рекомендувати територіальному управлінню Державної інспекції з енергозбереження по Одеській області (Герасименко О. А.), Державній житлово-комунальній інспекції в Одеській області (Краснов В. Г.) поінформувати про виконання пункту 7 заходів з підготовки житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації.

6. Головному управлінню розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації (Кураков О. М.):

6.1. Проаналізувати плани організаційно-технічних заходів щодо підготовки житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років.

6.2. Здійснити моніторинг діючих тарифів на житлово-комунальні послуги до 1 вересня 2011 року.

6.3. Поінформувати обласну державну адміністрацію про стан підготовки об'єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до роботи в зимових умовах 2011 - 2012 років до 15 вересня 2011 року.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації з питань будівництва.

 

Голова
обласної державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13.04.2011 N 249/А-2011

ЗАХОДИ
з підготовки житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років

1. Провести обстеження об'єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об'єктів тепло-, водо-, електро-, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону та забезпечити їх виконання.

До 15 вересня 2011 року

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

2. Забезпечити:

2.1. Фінансування видатків на підготовку бюджетних установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років.

До 15 вересня 2011 року

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

2.2. Своєчасне проведення у повному обсязі підприємствами теплоенергетики, а також установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Протягом року

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, структурні підрозділи обласної державної адміністрації - головні розпорядники бюджетних коштів

2.3. Інформування Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації про стан розрахунків за спожитий природний газ та електричну енергію підприємств теплопостачання перед енергопостачальними організаціями та рівень розрахунків споживачів за спожиті житлово-комунальні послуги.

Протягом року

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

2.4. Надання Головному управлінню розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації інформації щодо порядку розрахунку тарифів на житлово-комунальні послуги.

Протягом року

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

2.5. Заготівлю твердого та рідкого палива для стабільної роботи котелень закладів соціальної сфери у наступному опалювальному сезоні.

До 15 вересня 2011 року

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

2.6. Розроблення підприємствами житлово-комунального господарства планів стратегічного розвитку за результатами проведеного енергетичного та технічного аудиту для визначення пріоритетних напрямків використання коштів з усіх джерел фінансування.

До 1 жовтня 2011 року

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

2.7. Проведення моніторингу функціонування об'єктів життєзабезпечення в опалювальний період.

2.8. Готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.9. Оперативне реагування при виникненні порушень у роботі об'єктів життєзабезпечення.

Під час опалювального сезону

Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації

2.10. Систематичне інформування населення про стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років і раціональне використання енергоресурсів.

Щомісяця

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

3. Вжити заходів щодо:

3.1. Приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованих витрат.

До 1 вересня 2011 року

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

3.2. Розроблення та затвердження оптимізованих схем перспективного розвитку систем теплопостачання населених пунктів; зменшення втрат енергетичних ресурсів і води за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій; оснащення бюджетних установ області та житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання холодної та гарячої води, теплової енергії, газу; проведення енергетичного та технічного аудиту житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства.

Протягом року

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

3.3. Скорочення обсягів споживання імпортованих енергоносіїв, замінивши вітчизняними та альтернативними джерелами енергії.

Протягом року

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

3.4. Недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період.

Постійно

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4. Підготувати до роботи в зимових умовах заклади соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та управлінні Одеської обласної державної адміністрації.

До 15 вересня 2011 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, культури і туризму, у справах фізичної культури та спорту, у справах сім'ї та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації

5. Розглянути питання про надання фінансової підтримки підприємствам комунальної теплоенергетики для закупівлі природного газу.

Протягом II півріччя 2011 року

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

6. Тримати на жорсткому контролі підготовку до зими відомчого житлового фонду, гуртожитків та військових містечок.

До 15 вересня 2011 року

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

7. Провести перевірку:

- готовності найбільш енергоємних підприємств життєзабезпечення до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років та поінформувати про результати Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації;

До 25 вересня 2011 року

Територіальне управління Державної інспекції з енергозбереження по Одеській області

- готовності житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. N 620/378.

До 25 вересня 2011 року

Державна житлово-комунальна інспекція в Одеській області.

 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13.04.2011 N 249/А-2011

Склад
регіонального оперативного штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до роботи в зимових умовах 2011 - 2012 років

Заступник голови облдержадміністрації, голова штабу

Начальник Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації, заступник голови штабу

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, заступник голови штабу

Начальник управління енергозабезпечення Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації, секретар штабу

Члени штабу:

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації

Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Начальник Державної житлово-комунальної інспекції в Одеській області

Начальник територіального управління Державної інспекції з енергозбереження по Одеській області

Старший оперуповноважений I відділу Головного відділу контррозвідувального захисту економіки управління Служби безпеки України в Одеській області

Начальник управління ресурсного забезпечення Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області

Начальник Державної інспекції з контролю за цінами в Одеській області

Голова Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

Виконавчий директор ВАТ "Одесагаз"

Голова правління ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго".

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

П. В. Хлицов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали