МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 березня 2011 року N 65

Про підготовку, складання та подання звітності за I квартал 2011 року

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. N 996-XIV, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності", положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Мінфіну, з метою забезпечення повноти та своєчасності формування звіту Мінпромполітики по результатах роботи I кварталу 2011 року та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій наказую:

1. Керівникам підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Мінпромполітики, забезпечити:

1.1. Складання звітності за I квартал 2011 року за формами, затвердженими наказами Мінфіну, Держкомстату, Мінпромполітики (додаток N 1), з урахуванням методичних вимог Мінпромполітики (додаток N 2) та подання її до відділу фінансового моніторингу діяльності, методології бухгалтерського обліку та звітності Департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості на паперових та магнітних носіях з використанням програми "Бест-звіт";

1.2. Направлення головних бухгалтерів чи їх заступників до Мінпромполітики згідно з орієнтовним графіком подання річної звітності (додаток 3).

Звіт, наданий не в повному обсязі та з порушенням термінів, буде вважатися не прийнятим.

2. Заступнику директора департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості - начальнику відділу фінансового моніторингу діяльності, методології бухгалтерського обліку та звітності Шкляруку М. М. забезпечити:

2.1. Своєчасне та в повному обсязі прийняття звітності за I квартал 2011 року від підприємств, установ і організацій;

2.2. Підготовку зведеної річної звітності Мінпромполітики за I квартал 2011 року та подання її до Мінфіну, Мінекономіки, ДПА;

Термін - 13.05.2011 р.

2.3. Надання структурним підрозділам Мінпромполітики узагальнених показників фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій;

Термін - 18.05.2011 р.

3. Керівникам структурних підрозділів Мінпромполітики забезпечити своєчасне та в повному обсязі подання річної звітності підпорядкованими підприємствами, установами і організаціями.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра
промислової політики України -
голова комісії з проведення реорганізації

С. В. Сиротюк

 

Додаток 1
до наказу Міністерства промислової політики України
12.03.2011 N 65

АКТ ПРИЙОМКИ ЗВІТНОСТІ
за I квартал 2011 року

 

Назва форми

N форми

N кімн.

підпис

1

Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства

 

207 - 212

 

2

Баланс підприємства

1

207 - 212

 

3

Звіт про фінансові результати

2

207 - 212

 

4

Звіт з праці

1-ПВ місячна

223

 

5

Звіт з праці

1-ПВ квартальна

223

 

6

Капітальні інвестиції

2-інвестиції

207 - 212

 

8

Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства

ЗВ

207 - 212

 

9

Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств

 

207 - 212

 

10

Кредиторська заборгованість підприємств (організацій) по окремих показниках звітності

1-КЗ

207 - 212

 

12

Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального Фонду Державного бюджету України за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 1 кварталі 2011 року

 

207 - 212

 

13

Податкова декларація на додану вартість (наростаючим підсумком з початку року тис. грн. з одним десятковим знаком)

 

207 - 212

 

Окремо подати:

1

Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

 

212

 

2

Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності"

1ПП

306

 

3

Звіт про експорт (імпорт) товарів, послуг

5-зез,
9-зез

204

 

4

Довідка про фактичне виконання фінансового плану за квартал та за звітний період

 

403

 

Примітка: Звіт подається у тис. грн. без десяткового знаку.

Директор департаменту фінансово-економічного
забезпечення промисловості

Л. С. Тимошенко

Заступник директора департаменту - начальник
відділу фінансового моніторингу діяльності,
методології бухгалтерського обліку та звітності

М. М. Шклярук

Уповноважений галузевого управління (відділу)

Перевіряючий відділу фінансового моніторингу
діяльності, методології бухгалтерського обліку
та звітності

"___" 2011 р.

 

Додаток 2
до наказу Мінпромполітики
12.03.2011 N 65

МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ

Щодо забезпечення звітності в
I кварталі 2011 р. відповідно
до діючих законодавчих і
нормативних актів України

З метою своєчасного і якісного складання квартальної фінансової, статистичної і податкової звітності підприємствами і організаціями незалежно від форм власності та господарювання сфери державного регулювання галузей економіки Мінпромполітики України звітність подається в обсязі форм згідно з "Актом прийомки звітності" у терміни, передбачені графіком подання звітності в I кварталі 2011 року у відповідності з наказом Мінпромполітики України.

При складанні звітності користуватись Законом України "Про бухгалтерський облік та звітність" N 996-XIV від 16.07.99 р., зі змінами і доповненнями, постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" N 419 від 28.02.2000 р., положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими наказами Міністерства фінансів України, зі змінами і доповненнями.

Всі форми фінансової і статистичної звітності складаються в тисячах гривень без десяткових знаків. Декларація "Про податок на додану вартість" складається у тисячах гривень з одним десятковим знаком наростаючим підсумком з початку року.

При складанні звітності слід звернути увагу на заповнення всіх реквізитів, передбачених формами звітності. Показники у формах звітності слід писати розбірливо і чітко. Звітність подається у твердій обгортці з прошитими і пронумерованими сторінками у порядку, вказаному в акті прийому звітності. Акт складається у двох примірниках, один з яких залишається в Міністерстві, другий з підписом перевіряючого - у підприємства (організації).

Фінансовий звіт складається у відповідності з вимогами діючих П(С)БО. Всі господарські операції, які відбувались на підприємстві, мають бути відображені із застосуванням Плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну України N 291 від 30.11.99 р., із змінами і доповненнями.

З метою створення реальної інформаційної бази даних по підприємствах і організаціях Мінпромполітики України обов'язкове заповнення титульного листа форми N 1 "Баланс підприємства" та інших форм звітності (повна і чітка назва підприємства, організації, територія, форма власності з відміткою відсотків державної власності, орган державного управління. галузь і вид діяльності, одиниця виміру, повна адреса, код ЄДРПОУ).

Підготовку і складання фінансової, статистичної та податкової звітності по підприємству, організації здійснювати на підставі наказу керівника підприємства. Організувати необхідний інструктаж для працівників підприємств, організацій, які будуть приймати участь у складанні звітності, з метою відображення реальних фінансових результатів.

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу фінансового
моніторингу діяльності, методології
бухгалтерського обліку та звітності

М. М. Шклярук

 

Додаток 3
до наказу Мініпромполітики України
12.03.2011 N 65

ГРАФІК
подання фінансових і статистичних звітів в I кварталі 2011 р.

N

Назва області

НДІ, СКБ, СМУ, постачзбут, торг.

Промислові підприємства, об'єднання, компанії

1

2

3

4

1.

Вінницька

15.04

20.04

2.

Волинська

15.04

20.04

3.

Дніпропетровська

22.04

22.04

4.

Донецька

22.04

26.04

5.

Житомирська

21.04

22.04

6.

Закарпатська

21.04

22.04

7.

Запорізька

22.04

27.04

8.

Івано-Франківська

21.04

27.04

9.

м. Київ

19.04

26.04

10.

Київська

19.04

26.04

11.

Кіровоградська

15.04

22.04

12.

АР Крим

20.04

22.04

13.

Луганська

19,04

27.04

14.

Львівська

19.04

25.04

15.

Миколаївська

21.04

22.04

16.

Одеська

20.04

22.04

17.

Полтавська

16.04

22.04

18.

Рівненська

21.04

25.04

19.

Сумська

19.04

25.04

20.

Тернопільська

20.04

26.04

21.

Харківська

22.04

27.04

22.

Херсонська

22.04

26.04

23.

Хмельницька

20.04

25.04

24.

Черкаська

21.04

26.04

25.

Чернігівська

21.04

22.04

26.

Чернівецька

20.04

22.04

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу фінансового
моніторингу діяльності, методології
бухгалтерського обліку та звітності

М. М. Шклярук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали