ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 7 грудня 2011 року N 783

Про підготовку та розгляд звітів виконання проектів Програми інформатизації НАН України в 2011 році

На виконання розпорядження Президії НАН України від 14.02.2011 N 89 "Про затвердження переліку проектів Програми інформатизації НАН України на 2011 рік":

1. Затвердити склад комісій з прийняття робіт за проектами Програми інформатизації НАН України на 2011 рік та терміни приймання цих робіт згідно з додатком.

2. Керівникам установ НАН України - виконавцям проектів Програми:

- неухильно дотримуватись термінів приймання робіт за проектами та забезпечити якісне виконання та здачу робіт за проектами;

- підготувати у трьох примірниках звіти про проведення науково-дослідних робіт відповідно до вимог постанови Президії НАН України від 13.04.2011 N 111 "Про нову редакцію Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України" (Постанова N 111);

- забезпечити представлення на розгляд комісії програм випробувань, технічних завдань, розробленої документації, програмних продуктів, проектів актів та звітів, узгоджених базовими організаціями.

3. Комісіям з прийняття робіт за проектами Програми інформатизації НАН України після завершення роботи передати акти та звіти на розгляд Координаційної ради НАН України з питань інформатизації.

4. Базовим організаціям з виконання Програми інформатизації НАН України: Інституту програмних систем НАН України (директор - академік НАН України П. І. Андон) та Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (директор - академік НАН України А. Г. Загородній) підготувати звіт про виконання Програми у 2011 р. та подати його до Координаційної ради НАН України з питань інформатизації.

5. Координаційній раді НАН України з питань інформатизації до кінця січня 2012 року розглянути представлений звіт та підготувати рекомендації щодо затвердження звіту про виконання Програми у 2011 р. керівником Програми.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

 

В. о. віце-президента Національної академії наук України
академік НАН України

А. Г. Загородній

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін

 

Додаток
до розпорядження Президії НАН України
07.12.2011 N 783

Склад
комісій з прийняття робіт за проектами Програми інформатизації НАН України на 2011 рік

1. Комісія у складі:

 

голова комісії

- заступник директора Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, академік НАН України Ю. Г. Кривонос;

заступник голови

- учений секретар Сектора спеціальних робіт НОВ Президії НАН України к. ф.-м. н. Ю. Я. Душек;

секретар комісії

- старший науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України П. І. Перконос;

члени комісії:

- директор Українського мовно-інформаційного фонду член-кореспондент НАН України В. А. Широков;

 

- керівник Центру комп'ютерних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського к. т. н. Л. Й. Костенко;

 

- начальник Фінансово-економічного відділу Президії НАН України Л. С. Литвишко;

 

- учений секретар Сектора зведеного планування НОВ Президії НАН України к. ф.-м. н. О. М. Міщук;

 

- начальник Відділу наукових і керівних кадрів Президії НАН України к. г.-м. н. В. М. Палій;

 

- директор Центру практичної інформатики НАН України к. т. н. О. Д. Платонов;

21 грудня 2011 року розглядає результати виконання робіт за проектами:

1. "Розвиток, впровадження та супроводження функціонально-орієнтованих підсистем АІС Президії НАН України";

2. "Методи та засоби інтеграції гетерогенних наукових інформаційних ресурсів НАН України";

3. "Розвиток, підвищення пропускної спроможності та надійності функціонування АМОД";

4. "Створення методичних, організаційних та технічних основ з використання програмних засобів з відкритим кодом в установах НАН України";

5. "Розвиток та впровадження типової АІС наукової установи НАН України. Розробка та впровадження пілот-проектів системи";

6. "Впровадження та розвиток автоматизованої системи підтримки формування та виконання цільових науково-технічних програм";

7. "Розбудова інформаційно-програмного комплексу Лікарні для вчених НАН України";

8. "Розробка та впровадження в Інституті теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України програмного забезпечення обліку, аналізу та контролю основних параметрів діяльності інституту";

9. "Розробка та впровадження в Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України програмного забезпечення обліку, аналізу та контролю основних параметрів діяльності інституту";

10. "Розробка та дослідження рішень з системної інформатизації НАН України". Етап 3".

2. Комісія у складі:

 

голова комісії

- директор Інституту програмних систем НАН України, академік НАН України П. І. Андон;

заступник голови

- керівник Сектора спеціальних робіт НОВ Президії НАН України, к. ф.-м. н. В. Л. Майстренко;

секретар комісії

- старший науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України, к. т. н. Є. М. Твердохліб;

члени комісії:

- завідувач відділу Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, д. ф.-м. н. Г. М. Зінов'єв;

 

- завідувач лабораторії Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, член-кореспондент НАН України О. І. Корнелюк;

 

- завідувач лабораторії Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, д. ф.-м. н. Є. С. Мартинов;

 

- директор Державного підприємства "Науково-телекомунікаційний центр "Українська академічна дослідницька мережа" ("УАРНЕТ") Інституту фізики конденсованих систем НАН України, к. ф.-м. н. І. А. Процикевич;

 

- завідувач відділу Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, к. ф.-м. н. С. Я. Свістунов;

 

- завідувач лабораторії Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, к. ф.-м. н. В. Г. Тульчинський;

 

- завідувач лабораторії Інституту програмних систем НАН Украши, д. т. н. А. Л. Яловець;

22 грудня 2011 року розглядає результати виконання робіт за проектами:

1. "Розробка моделі та засобів Knowledge Grid у контексті глобального опрацювання наукового знання";

2. "Проектування та введення в дію комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) українського академічного грід-вузла Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України як компонента національної грід-інфраструктури на базі Автоматизованої мережі обробки даних (АМОД) НАН України";

3. "Модернізація та розширення інформаційної інфраструктури для отримання, зберігання та використання даних наукових досліджень та експериментів";

4. "Модернізація обчислювального кластера та розробка програмного забезпечення для потреб центру колективного користування приладами Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України";

5. "Модернізація грід-кластера "AHEn-cluster" Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України";

6. "Модернізація грід-кластера в Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України ";

7. "Удосконалення та розвиток грід-кластера та системна інформатизація ІЕФ НАН України;

8. "Розробка та вдосконалення системи інформаційно-аналітичної підтримки наукової та науково-організаційної діяльності ІФКС НАН України";

9. "Вдосконалення та підтримка грід-сайта Морського гідрофізичного інституту НАН України";

10. "Розробка та створення банку даних "Перспективні матеріали" як складової частини академічного сегменту Українського національного гріду";

11. "Удосконалення та розвиток грід-кластера Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України";

12. "Розробка та вдосконалення системи інформаційно-аналитичної підтримки наукової діяльності ІСМА НАН України";

13. "Створення грід-кластера та його застосування для високопродуктивного моделювання процесів в термоядерних реакторах".

 

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали