МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 листопада 2011 року N 1288

Про підсумки IX Відкритого всеукраїнського студентського турніру фізиків та проведення X Відкритого всеукраїнського турніру фізиків

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2011 N 43 "Про проведення IX Відкритого всеукраїнського студентського турніру фізиків у 2010/2011 навчальному році" (Наказ N 43) пройшов IX Відкритий всеукраїнський студентський турнір фізиків (далі - Турнір) серед студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Фізика".

На підставі рішення оргкомітету Всеукраїнського студентського турніру фізиків наказую:

1. Затвердити підсумки Турніру та нагородити дипломами I - III ступенів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України студентів - переможців Турніру за списком, що додається.

2. Рекомендувати ректорам вищих навчальних закладів відзначити студентів - переможців Турніру.

3. За плідну роботу з обдарованою студентською молоддю та значний внесок у підготовку і проведення Турніру оголосити Подяку Міністерства:

Гаху Андрію Геннадійовичу - доценту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Данилову Андрію Богдановичу - доценту Національного університету "Львівська політехніка";

Недибалюку Анатолію Федоровичу - старшому викладачу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Пепеніну Разумніку Разумніковичу - доценту Донбаського державного технічного університету.

4. Провести з 18 по 23 листопада 2011 року X Відкритий всеукраїнський турнір фізиків на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

5. Затвердити склад X Всеукраїнського організаційного комітету та журі Турніру за списком, що додається.

6. Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна (Бакіров В. С.):

6.1. Довести до відома вищих навчальних закладів умови проведення Турніру.

6.2. Забезпечити проведення зазначеного Турніру на високому організаційному та науково-методичному рівні.

6.3. Здійснити розміщення учасників Турніру.

6.4. Подати звіт про підсумки проведення турніру у 10-денний строк після його завершення на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.).

7. Керівникам вищих навчальних закладів:

7.1. Відрядити науково-педагогічних працівників, які є членами організаційного комітету, журі та студентів до базового вищого навчального закладу з проведення Турніру.

7.2. Здійснити відшкодування витрат на відрядження учасників за рахунок навчальних закладів, в яких вони навчаються, або працюють.

8. Витрати на організацію та проведення Турніру, нагородження переможців здійснити за рахунок коштів базового вищого навчального закладу, вищих навчальних закладів, які беруть у ньому участь та коштів з інших джерел не заборонених законодавством.

9. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) довести до відома вищих навчальних закладів підсумки Турніру.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

Є. М. Суліма

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
10.11.2011 N 1288

Список
студентів - переможців IX Відкритого всеукраїнського студентського турніру фізиків, які нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Прізвище, ім'я студента

Назва вищого навчального закладу

За результатами командної першості:

Дипломом I ступеня

Бойченкр Неллі
Вакульчик Ігор
Васильченкові Анастасія
Виговський Богдан
Гаєва Анастасія
Дзюба Максим

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Дипломом II ступеня

Дупляк Іван
Ерстенюк Тарас
Олешкевич Володимир
Пелих Мар'яна
Рой Олег
Сендель В'ячеслав

Національний університет "Львівська політехніка"

Дадика Дмитро
Кисловець Олександр
Махновець Катерина
Цимбалюк Іван

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Дипломом III ступеня

Бойчук Андрій
Груб'як Андрій
Дудидра Михайло
Костюк Оксана
Регуш Лілія
Томин Уляна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Козіонов Сергій
Копилов Андрій
Лісовський Віталій
Літвінов Олександр
Москалець Тетяна
Пожидаєв Ілля

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти

О. А. Удод

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
10.11.2011 N 1288

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ X ВІДКРИТОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ ФІЗИКІВ

Болюбаш Я. Я.

- директор Департаменту вищої освіти, голова Оргкомітету;

Левківський К. М.

- заступник директора Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, заступник голови Оргкомітету;

Журавльова Н. В.

- завідувач сектором відділу наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, відповідальний секретар;

Гірка І. О.

- директор Інституту високих технологій, декан фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор;

Завгородній А. А.

- декан фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент;

Анісімов І. О.

- декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор;

Гах А. Г.

- доцент фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Кельник О. І.

- доцент радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Колебошин В. Я.

- доцент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Кононенко С. І.

- заступник декана фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент;

Криловський В. С.

- заступник декана фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент;

Ходусов В. Д.

- завідувач кафедри фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор;

Целуйко О. Ф.

- перший заступник директора Інституту високих технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент;

Шеховцов О. В.

- заступник декана фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент;

СКЛАД ЖУРІ X ВІДКРИТОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ ФІЗИКІВ

Азарєнков М. О.

- проректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор, голова журі;

Анісімов І. О.

- декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, заступник голови журі;

Гірка І. О.

- директор Інституту високих технологій, декан фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор, заступник голови журі;

Завгородній А. А.

- декан фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент, заступник голови журі;

Антуф'єв О. Ю.

- молодший науковий співробітник фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Барабаш О. В.

- асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Беляєв Б. В.

- професор Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;

Васильєв О. М.

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Вільчинський С. І.

- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор;

Гапон О. В.

- старший викладач фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Гах А. Г.

- доцент фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Гельфгат І. М.

- викладач фізики Харківського фізико-математичного ліцею N 27;

Головацький В. А.

- доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Григорчак О. І.

- аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка;

Данилов А. Б.

- старший викладач Національного технічного університету "Львівська політехніка";

Денисенко І. Б.

- професор фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Дзумедзей Р. О.

- аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Кара-Мурза С. В.

- доцент Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;

Кельник О. І.

- доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кібець В. І.

- доцент фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Місюра І. М.

- молодший науковий співробітник фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Камін О. Л.

- учитель фізики Луганської середньої спеціалізованої школи 1 - 3 ступенів N 5;

Коваленко В. Ф.

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ковальчук А. О.

- доцент Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького;

Колебошин В. Я.

- доцент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Кремінський Б. Г.

- старший науковий співробітник Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, доцент;

Криловський В. С.

- доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Криницький Ю. С.

- асистент Львівського національного університету імені Івана Франка

Кулінський В. Л.

- доцент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Летяго В. О.

- доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Лозовський В. З.

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Львов В. А.

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Майзеліс З. О.

- асистент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Мурга В. В.

- завідувач кафедри Донбаського державного технічного університету, доцент;

Наказний П. О.

- провідний інженер відділу фізики високих енергій Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України;

Недибалюк А. Ф.

- старший викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Ненашев І. Ю.

- викладач фізики Харківського фізико-математичного ліцею N 27;

Нікітін Є. В.

- старший викладач Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Ніколаєнко С. О.

- молодший науковий співробітник Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут";

Орлянський О. Ю.

- завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету;

Пепенін Р. Р.

- доцент Донбаського державного технічного університету;

Пойманов В. Д.

- старший викладач Донецького національного університету;

Пташник В. В.

- аспірант національного університету "Львівська політехніка";

Рубцова І. Л.

- викладач Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент;

Салій Я. П.

- доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Сємко О. М.

- професор Донецького національного університету;

Сліпко В. О.

- доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Сліпушенко С. В.

- інженер Інституту монокристалів досліджень Національної академії наук України;

Сохацький В. П.

- асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Філін Д. В.

- доцент Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

Фітьо Т. В.

- асистент Львівського національного університету імені Івана Франка;

Хоменко О. В.

- провідний спеціаліст Міністерства освіти і науки України;

Хорошун Г. М.

доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Шевчук О. Г.

- старший викладач Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти

О. А. Удод

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали