ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.08.2011 р. N 539

Про підсумки показників соціально-економічного розвитку області та виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області за перше півріччя 2011 року

Діяльність обласної державної адміністрації у першому півріччі 2011 року зосереджувалася на виконанні основних завдань програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2011 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 29 грудня 2010 року N 49 (далі - Програма).

За підсумками звітного періоду в розвитку області мали місце позитивні тенденції - зростання окремих соціально-економічних показників (обсягів реалізованої промислової продукції, виробництва валової продукції сільського господарства, роздрібного товарообороту, загального обсягу прямих іноземних інвестицій, доходів місцевих та державного бюджетів, середньомісячної заробітної плати тощо), утримання позитивного сальдо зовнішньої торгівлі, забезпечення в повному обсязі розрахунків за спожитий природний газ та житлово-комунальні послуги, зменшення рівня безробіття тощо.

Вищими за річне завдання Програми за результатами першого півріччя поточного року є темпи зростання: загального обсягу перевезення вантажів; обороту роздрібної торгівлі; доходів місцевих бюджетів (без трансфертів); обсягу експорту товарів та послуг; рівнів розрахунків за спожитий природний газ та житлово-комунальні послуги.

Річне завдання Програми щодо створення нових робочих місць виконано на 94,7 % (створено 16,1 тис. нових робочих місць).

Область одна з перших у державі зібрала 1 млн. тонн ранніх зернових культур. Станом на 26 липня поточного року скошено 100 % збиральних площ, намолочено 2,5 млн. тонн зерна при середній урожайності 32,2 ц/га. Це найбільший врожай ранніх зернових по області за період незалежності України.

Зібрано 328 тис. тонн овочевих культур, що втричі більше за відповідний період минулого року.

Разом з тим, починаючи з січня 2011 року, відбувається зниження промислового виробництва, що пояснюється спадом у:

- виробництві харчових продуктів - на 15,4 % (питома вага галузі в загальних обсягах виробництва становить майже 46 %) у зв'язку із зупинкою на профілактичний ремонт основних підприємств галузі та сезонністю виробництва деяких підприємств. Підприємствами галузі зменшено виробництво виробів ковбасних, свинини мороженої та яловичини і телятини морожених, олії соняшникової нерафінованої, сирів жирних, молока обробленого рідкого, борошна, круп, вина виноградного;

- хімічній та нафтохімічній галузі - на 17 % (питома вага - 3,5 %) через зниження замовлень на продукцію підприємств даної галузі, що пов'язано зі скороченням будівництва як в області, так і в Україні в цілому;

- виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - на 16,6 % (питома вага - 2,9 %) через зменшення виробництва електричної енергії єдиним підприємством, яке є резервним джерелом виробництва електроенергії та працює по мірі необхідності;

- добувній промисловості - на 39,6 % (питома вага - 0,4 %) у зв'язку із залежністю добувних підприємств від операційного циклу виробництва.

Зменшилися на 11,2 % у порівнянні з відповідним періодом 2010 року обсяги перевезень пасажирів.

В усіх містах та районах області, крім Генічеського та Скадовського, зменшено обсяги будівництва. Будівельні роботи організаціями області виконано на 77,7 % до показника за відповідний період 2010 року. До зазначених обсягів не входять роботи, виконані сторонніми будівельними організаціями, які подають статистичну звітність за місцем реєстрації (з їх урахуванням обсяги становлять 102,2 %).

З початку року спостерігається збільшення суми від'ємного показника фінансового результату, який за січень - травень 2011 року становив 263,1 млн. грн. збитку. При цьому відбулося збільшення на 70,3 % сум збитків до відповідного періоду 2010 року.

Від'ємний фінансовий результат отримано майже у всіх районах (крім Новотроїцького та Чаплинського) і містах обласного значення, в галузевому розрізі: у промисловості, торгівлі, сфері транспорту та зв'язку.

Податковий борг по платежах до місцевих бюджетів збільшився на 81,8 % і станом на 01 липня 2011 року склав 35,3 млн. грн. До зведеного бюджету податковий борг зріс на 25,9 %.

За оперативними даними, зросла на 16,6 % з початку року заборгованість із виплати заробітної плати і станом на 1 липня 2011 року склала 20 млн. грн.

Враховуючи викладене, з метою збереження позитивних тенденцій та недопущення зниження основних макроекономічних показників, керуючись статтею 6, пунктами 2 - 8,10 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Визнати незадовільною роботу Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації з питання створення належних умов для виробництва промислової продукції.

2. Управлінню промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації:

2.1. Проаналізувати обсяги завантаження виробничих потужностей промислових підприємств та до 25 серпня 2011 року надати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації пропозиції щодо їх збільшення.

2.2. Разом з райдержадміністраціями, міськвиконкомами міст обласного значення до кінця року вжити заходів щодо виправлення ситуації, пов'язаної із зниженням обсягів виробництва промислової продукції.

3. Затвердити заходи щодо поліпшення показників за окремими напрямками соціально-економічного розвитку області у 2011 році (далі - заходи) згідно з додатком 1.

4. Головним управлінням обласної державної адміністрації, управлінням обласної державної адміністрації: житлово-комунального господарства, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, культури і туризму, промисловості та розвитку інфраструктури, відділу з питань паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення забезпечити виконання заходів та про результати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Головне управління економіки обласної державної адміністрації.

5. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати обласній державній адміністрації узагальнену інформацію про реалізацію заходів.

6. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення:

6.1. Розглянути на засіданнях колегій райдержадміністрацій та на засіданнях виконкомів міст обласного значення протягом III кварталу 2011 року питання про фінансові результати діяльності підприємств.

6.2. Забезпечити до початку опалювального сезону 2011/12 року погашення заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ.

6.3. Посилити претензійно-позовну роботу до боржників з оплати за спожиту теплову енергію.

7. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, Головного управління Державного казначейства України в області, контрольно-ревізійного управління в області, головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення забезпечити належний контроль за ефективним використанням коштів державного та місцевих бюджетів і недопущення їх нецільового витрачання.

8. Відділу контролю апарату обласної державної адміністрації разом з Головним управлінням економіки обласної державної адміністрації:

8.1. До 25 серпня 2011 року підготувати проект доручення голови обласної державної адміністрації щодо проведення цільових перевірок на місцях стану виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань соціально-економічного розвитку області та розробити відповідний графік на серпень - вересень поточного року.

8.2. За результатами проведених перевірок до 15 жовтня 2011 року підготувати пропозиції щодо притягнення в установленому законодавством порядку до відповідальності керівників місцевих органів виконавчої влади за допущені порушення.

9. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення з метою зміцнення кадрового потенціалу та якісного поліпшення складу кадрового резерву на керівні посади активізувати роботу з удосконалення кадрового резерву, його ефективної підготовки та використання.

За результатами проведеної роботи поінформувати Головне управління економіки обласної державної адміністрації до 5 жовтня 2011 року.

10. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, за визначеною у додатку 2 до цього розпорядження формою, надавати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації інформацію про стан виконання завдань і заходів діючих регіональних програм.

11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 4 квітня 2011 року N 186 "Про заходи щодо поліпшення рейтингових показників соціально-економічного розвитку області у 2011 році" (Розпорядження N 186).

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації (скликання - Хоменко А. С.).

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
22.08.2011 N 539

ЗАХОДИ
щодо поліпшення показників за окремими напрямками соціально-економічного розвитку області у 2011 році

N
з/п

Завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

Напрямок: економічний розвиток

1.

Проведення повного аналізу стану справ у промисловості

Розробити схему взаємодії з підприємствами галузі

До 1 жовтня

Управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Своєчасне реагування на проблеми галузі та надання відповідної допомоги підприємствам

2.

Освоєння власного виробництва конкурентоспроможних на внутрішньому ринку зернозбиральних комбайнів з пропускною здатністю 8, 10, 12 та 14 кг/с

Підготувати проект клопотання до Кабінету Міністрів України стосовно надання державної підтримки ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод"

Жовтень

Управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Доведення до кінця року обсягу виробництва комбайнів до 157 штук

3.

Збільшення обсягів виробництва пасажирського транспорту

Сприяти участі місцевих товаровиробників у реалізації проекту обласної програми "Кожній сільській школі - шкільний автобус", схваленого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 червня 2011 року N 426 (Розпорядження N 426)

Серпень - грудень

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, промисловості та розвитку інфраструктури

Завантаження виробничих потужностей, збільшення випуску продукції машинобудування, розв'язання соціальних проблем у сільській місцевості

4.

Збільшення обсягів промислового виробництва

Внесення пропозицій до проекту державної цільової програми розвитку суднобудування стосовно реформування цієї галузі шляхом утворення державних господарських науково-виробничих об'єднань із залученням науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ і організацій, які б об'єднували проектування, виробництво сучасних суден та їх експлуатацію

Серпень

Управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, Херсонський державний завод "Палада"

Повне завантаження виробничих потужностей заводу, створення нових робочих місць. Отримання замовлення на будівництво за проектами ЦКБ "Ізумруд" типових плавучих причалів з можливістю швартування суден вагою до 500 тонн (для пасажирських перевезень) та 4500 тонн (для вантажних перевезень) з урахуванням підвищених вимог екологічної безпеки; плавучих АЗС для маломірного флоту та інших плавучих споруд

5.

Збільшення обсягів виробництва високоякісних конкурентоспроможних харчових продуктів і напоїв

Проведення нарад, семінарів, засідань за "круглим столом" за участю представників підприємств харчової промисловості з питань впровадження інноваційних проектів, залучення інвестицій, з'ясування економічних проблем та визначення шляхів їх усунення

Серпень - грудень

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, підприємства харчової та переробної промисловості
Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Досягнення темпів росту виробництва продукції харчової та переробної промисловості на рівні 102 %

6.

Підвищення ефективності роботи пасажирського автомобільного транспорту

Впровадження автоматизованого диспетчерського управління для здійснення контролю за роботою пасажирського автомобільного транспорту загального користування

Серпень - грудень

Управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, комунальне підприємство Херсонської обласної ради "Автоматизована система диспетчерського управління транспортом в Херсонській області"

Оптимізація маршрутної мережі, збільшення обсягів пасажироперевезень

Напрямок: інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

1.

Підвищення рівня інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності області. Поліпшення інвестиційного середовища. Нарощування обсягів інвестицій вітчизняного походження та збільшення притоку іноземного капіталу

Розповсюдження інвестиційних проектів та бізнес-пропозицій області через Міністерства України: закордонних справ; економічного розвитку і торгівлі; регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; дипломатичні установи України та іноземних держав в Україні

Серпень - грудень

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації

Створення сприятливого інвестиційного клімату, упізнавання області на міжнародному рівні, залучення іноземних інвестицій в економіку області, збільшення обсягів експорту товарів та послуг

Організація зустрічей, у тому числі за межами країни, керівництва обласної державної адміністрації з потенційними іноземними інвесторами для представництва області та поширення інформації по інвестиційних проектах

Серпень - грудень

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації

Отримання та впровадження передового досвіду регіонів інших країн світу. Укладання двосторонніх договорів з метою налагодження співпраці підприємств. Відкриття представництва компанії "Jiangsu Muyang Group Co.LTD" у Херсонській області, а також налагодження виробництва та сервісного обслуговування. Приїзд спеціалістів компанії "China Railway International LTD" (КНР) в область з метою спільної підготовки техніко-економічного обґрунтування будівництва магістралі Київ-Кіровоград-Керч. Облаштування виставкової кімнати області в Українському культурному центрі педагогічного університету провінції Джедзян (КНР). Залучення чеських інвесторів до реалізації проекту реконструкції ТОВ "Аеропорт Херсон". Відновлення співробітництва з австрійськими партнерами у реалізації інвестиційного проекту ВАТ "Дунапак - Україна"

Проведення засідань ради вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації

Листопад

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації

Підвищення ефективності використання іноземних інвестицій та запровадження нового механізму державно-приватного партнерства

Проведення щорічного Міжнародного інвестиційного форуму "Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток" для створення позитивного міжнародного іміджу регіону та презентації іноземним інвесторам і дипломатичним установам України інвестиційного потенціалу області

Вересень

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації

Підвищення рівня інвестиційної привабливості Херсонської області, створення позитивного міжнародного іміджу. Підписання договорів про співробітництво між українськими та іноземними підприємствами

Участь у міжнародних та міжрегіональних виставках і форумах, телемостах з метою презентації інвестиційних проектів області перед потенційними інвесторами

У разі надходження запрошень

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації

Зміцнення господарських і культурних зв'язків та розширення міжрегіонального співробітництва з метою налагодження співпраці з найрозвиненішими країнами

Напрямок: державні фінанси

1.

Скорочення податкового боргу

Активізувати претензійно-позовну роботу з ліквідації заборгованості із сплати податків і зборів

Серпень - грудень

Державна податкова адміністрація в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів

Напрямок: споживчий ринок

1.

Створення умов для нарощування обороту роздрібної торгівлі

Проведення ярмарків з реалізації плодоовочевої продукції та продовольчих товарів

Серпень - грудень

Головні управління обласної державної адміністрації: агропромислового розвитку, економіки, управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласна спілка споживчих товариств

Досягнення темпу росту обороту роздрібної торгівлі на рівні 105,8 %

Напрямок: житлово-комунальне господарство

1.

Доведення рівня оплати населенням послуг, наданих житлово-комунальними підприємствами, до повних розрахунків та проведення щоквартального моніторингу по платежах населення за житлово-комунальні послуги

Активізувати: - претензійно-позовну роботу з населенням у частині погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги; - роботу по укладанню договорів з реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги

Серпень - грудень

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Досягнення показника оплати послуг на рівні 100 %

2.

Введення в експлуатацію 218,4 тис. кв. м загальної площі житла

Будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків усіх форм власності загальною площею 23,9 тис. кв. м:
- 4 житлові будинки в м. Херсоні;
- 1 житловий будинок в м. Нова Каховка

30 грудня

Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в області, замовники будівництва

Поліпшення житлових умов населення області

Будівництво та введення в експлуатацію індивідуальних житлових будинків загальною площею 194,5 тис. кв. м

30 грудня

Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в області, органи місцевого самоврядування, індивідуальні забудовники

3.

Організація ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Здійснити організаційні та практичні заходи щодо ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення доступним житлом, з метою надання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов

30 грудня

Міськвиконкоми міст обласного значення, райдержадміністрації

4.

Активізація підготовчих робіт для розгортання будівництва доступного житла в містах обласного значення

Оформити у встановленому порядку по 3 земельні ділянки на території міст обласного значення для будівництва багатоквартирних житлових будинків доступного житла

30 грудня

Міськвиконкоми міст обласного значення

Провести роботу з організації проектування та будівництва магістральних інженерних мереж до земельних ділянок для будівництва доступного житла

30 грудня

Міськвиконкоми міст обласного значення

Передбачити в місцевих бюджетах на 2012 рік кошти на виконання проектних робіт з будівництва багатоквартирних житлових будинків доступного житла

30 грудня

Міськвиконкоми міст обласного значення

5.

Збільшення обсягів виконаних будівельних робіт

Впровадження нових фінансових програм кредитування житлового будівництва через банки-представники Державної іпотечної установи

Грудень

Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Державна іпотечна установа, банки-представники, замовники будівництва

Збільшення інвестицій в житлове будівництво

Напрямок: населення та ринок праці

1.

Погашення заборгованості із виплати заробітної плати

Здійснити комплекс заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати

Протягом другого півріччя

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації (за галузевою спрямованістю), райдержадміністрації, міськвиконкоми

Погашення заборгованості із виплати заробітної плати в повному обсязі

2.

Зниження рівня безробіття населення у віці 15 - 70 років

Забезпечити: - працевлаштування, організацію профнавчання, залучення безробітних до громадських робіт; - підтримку підприємницької ініціативи безробітних; - посилення соціального захисту громадян, не здатних конкурувати на ринку праці

Серпень - грудень

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, обласний центр зайнятості, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів України, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління статистики в області

Зниження рівня зареєстрованого безробіття населення (за методологією МОП) до 8,8 %

3.

Збільшення кількості робочих місць та підвищення їх якості

Активізувати діяльність робочих груп по легалізації оплати праці та зайнятості населення

Протягом року

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення

Забезпечення створення нових робочих місць у кількості 17 тисяч

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації

А. А. Яценко

 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
22.08.2011 N 539

Стан виконання діючої регіональної програми*

___________
(назва регіональної програми, затвердженої відповідним рішенням обласної ради)
___________
(структурний підрозділ обласної державної адміністрації, територіальний орган міністерства
чи іншого центрального органу виконавчої влади, відповідальний за виконання регіональної програми)

N
з/п

Найменування завдань

Найменування показників

Одиниці виміру

Значення показників

Заходи, спрямовані на забезпечення виконання значення показників

Стан виконання заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* - інформацію по кожній програмі надавати окремою таблицею.

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації

А. А. Яценко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали