КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 серпня 2011 року
протокол N 2/1-2

Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік

Заслухавши і обговоривши виступ Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова, доповідь Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Табачника Д. В., співдоповідь президента Національної академії педагогічних наук України Кременя В. Г., виступи учасників секційних засідань, педагогічних працівників, колегія відзначає, що структурними підрозділами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, навчальними закладами та установами освіти проводилася робота з виконання Конституції України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та інших нормативно-правових документів, спрямованих на подальший розвиток освітньої галузі.

Колегія констатує, що у 2010/2011 навчальному році було вжито дієвих заходів щодо розвитку та поліпшення якості дошкільної і загальної середньої освіти:

- прийнято Державну цільову соціальну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (Постанова N 629);

- вперше проведено I Всеукраїнський з'їзд педагогічних працівників дошкільної освіти, на якому було обговорено питання стану дошкільної освіти та визначені перспективи її розвитку;

- призупинено скорочення мережі дошкільних навчальних закладів. У порівнянні з минулим роком кількість дошкільних навчальних закладів зросла на 257 одиниць, у тому числі введено в дію 4 новобудови, 236 відкрито у пристосованих приміщеннях, розпочали діяльність 17 приватних дитячих садків;

- набуло поширення функціонування дошкільних навчальних закладів різних типів, у тому числі центрів розвитку дитини. Показник охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку зріс до 98 відсотків (було - 93,5 відсотка);

- розроблено програму розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"; Положення про батьківський комітет у дошкільних навчальних закладах, Положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, тощо;

- започатковано та проведено Всеукраїнський фестиваль "Колискова пісня"; Всеукраїнський фотоконкурс "Чому усміхаються діти"; Всеукраїнські Інтернет-збори для батьків майбутніх першокласників;

- забезпечується реформування змісту шкільної освіти. Спільно з Національною академією педагогічних наук України розроблено Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. N 462); здійснюється робота над новою редакцією Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти; розроблено та затверджено Урядом Державні цільові програми: запровадження в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на 2011 - 2015 роки (Постанова N 494), поліпшення шкільної природничо-математичної освіти;

- продовжується формування національної системи моніторингових досліджень якості освіти. Взято участь у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти "TIMSS - 2011";

- забезпечується цілеспрямована робота щодо запровадження інклюзивної освіти. Вперше розроблено Концепцію розвитку інклюзивної освіти в Україні та низкою розпорядчих документів визначено стратегічні напрями діяльності, спрямовані на її реалізацію. Завдяки вжитим заходам до загальноосвітніх навчальних закладів інтегровано понад 129 тисяч дітей з особливими освітніми потребами (у тому числі майже 45 відсотків дітей-інвалідів), що на 9 тисяч осіб більше, ніж у минулому році. Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872 (Постанова N 872) затверджено Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, який визначає вимоги до організації такого навчання з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання.

Загалом до нового навчального року підготовлено та затверджено близько 40 проектів документів, інструктивно-методичних листів з питань дошкільної та загальної середньої освіти.

З метою удосконалення управлінської діяльності та набуття практичного досвіду роботи вперше запроваджено стажування працівників Міністерства у місцевих органах управління освітою. Відновлено роботу дискусійного клубу, де протягом року проведено понад 20 засідань з різними категоріями педагогічних працівників з питань дошкільної та загальної середньої освіти.

За ініціативи Міністерства вперше проведено Всеукраїнську естафету педагогічних інновацій "Нові горизонти української школи", в якій взяли участь понад 300 керівників управлінь освітою та педагогічних працівників з усіх регіонів країни. За результатами її проведення буде забезпечено вивчення та узагальнення інноваційних форм роботи, спрямованих на розвиток освітньої галузі.

Посилилася співпраця з Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України та її організаційними ланками. У березні поточного року підписано нову Галузеву угоду на 2011 - 2012 роки. Наслідком спільної роботи стало прийняття Урядового рішення щодо запровадження виплати 20-відсоткової надбавки усім без виключення педагогічним працівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

У навчальних закладах та установах освіти завершується робота щодо підготовки навчальних закладів до початку 2011/2012 навчального року.

У 2011/2012 навчальному році діяльність педагогічних колективів, методичних служб, органів управління освітою необхідно спрямувати на інноваційний розвиток та підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом:

- формування оптимальної мережі навчальних закладів, що відповідають сучасним потребам населення, зміцнення їх матеріальної бази; подальшого створення освітніх округів;

- стовідсоткового охоплення різними формами дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

- забезпечення дітей раннього та дошкільного віку місцями в дошкільних навчальних закладах відповідно до запитів батьків;

- широкомасштабного упровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;

- удосконалення змісту дошкільної та загальної середньої освіти шляхом оновлення Базового компоненту дошкільної освіти, розроблення нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти; реалізації нового Державного стандарту початкової освіти;

- поліпшення умов утримання та навчання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з обмеженими фізичними можливостями; забезпечення соціально-педагогічного супроводу та підтримки зазначеної категорії дітей; упровадження інклюзивного навчання тощо;

- удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до потреб сучасної школи;

- створення здоров'язберігаючого середовища у навчальних закладах тощо.

Враховуючи зазначене та з метою подальшого розвитку освіти, колегія ухвалює:

1. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.):

1.1. Узагальнити пропозиції, висловлені педагогічними працівниками під час роботи секцій, та розмістити їх для обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства.

До 15 вересня 2011 р.

1.2. За підсумками Всеукраїнської естафети педагогічних інновацій "Нові горизонти української школи" забезпечити вивчення та узагальнення інноваційних форм роботи, спрямованих на розвиток загальної середньої та дошкільної освіти.

Упродовж 2011 - 2012 рр.

1.3. Провести аналіз діючих Всеукраїнських експериментів та забезпечити їх організаційний супровід.

Упродовж 2011 - 2013 рр.

1.4. Спільно з Національною академію педагогічних наук України (Кремень В. Г. (за згодою)) та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

1.4.1. Розробити:

- Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу.

Жовтень 2011 р.

- Положення про корпоративний дошкільний навчальний заклад.

Листопад 2011 р.

- Положення про експериментальний дошкільний навчальний заклад.

Грудень 2011 р.

- Навчальні програми з усіх базових дисциплін відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Вересень 2012 р.

- Навчальні програми для дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку.

Вересень 2012 р.

- Нову редакцію Положення про навчально-реабілітаційний центр для дітей із складними вадами психофізичного розвитку.

Вересень 2012 р.

1.4.2. Винести на розгляд колегії МОНмолодьспорт проект нової редакції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

Жовтень - листопад 2011 р.

1.5. Спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) організувати та провести Всеукраїнський конкурс підручників для учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти.

Грудень 2011 р.

1.6. Спільно з департаментом економіки та фінансування (Даниленко С. В.), Державним комітетом статистики України (Осауленко О. Г. (за згодою)) завершити роботу щодо удосконалення статистичної звітності у галузі загальної середньої освіти.

Лютий 2012 р.

1.7. Спільно з департаментом економіки та фінансування (Даниленко С. В.) звернутися до Головного управління державної служби України щодо удосконалення структури та штатних розписів управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Листопад 2011 р.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

2.1. Розробити Державну цільову програму "Шкільна бібліотека".

Серпень 2012 р.

2.2. Спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити подальшу реалізацію Програми "Шкільний автобус" для придбання автобусів, у тому числі спеціальних, придатних для безпечного перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках.

Упродовж 2011 - 2012 рр.

3. Керівникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку педагогічних працівників спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій провести організаційну роботу щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів 2011 року у закладах системи загальної середньої та дошкільної освіти, закріплення молодих спеціалістів у закладах освіти і виплати одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю.

Упродовж 2011 - 2012 рр.

4. Керівникам інститутів післядипломної педагогічної освіти внести зміни в плани підготовки та підвищення кваліфікації:

- працівників дошкільних закладів з метою забезпечення реалізації змін до Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" у частині запровадження обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

Упродовж 2011 - 2012 рр.

- вчителів початкової школи з питань упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

Упродовж 2011 - 2014 рр.

5. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.):

5.1. Підготувати та надати пропозиції Міністерству фінансів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів" з метою її удосконалення.

Жовтень 2011 р.

5.2. Звернутися до Міністерства соціальної політики України з питань упорядкування умов оплати праці працівників бухгалтерських служб у бюджетних установах, зокрема щодо встановлення їм надбавки за вислугу років; підвищення рівня оплати праці працівників місцевих органів виконавчої влади, а саме працівників управлінь та відділів освіти, а також працівників груп централізованого господарського обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів та інших закладів освіти.

Листопад 2011 р.

6. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів та установ освіти:

6.1. Завершити підготовку навчальних закладів до нового навчального року, забезпечивши належні умови для організації навчально-виховного процесу учнів перших класів з урахуванням рекомендацій щодо проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику", у тому числі вирішити питання встановлення у перших класах парт для батьків.

До 1 вересня 2011 р.

6.2. Забезпечити організоване проведення серпневих конференцій педагогічних працівників.

До 1 вересня 2011 р.

6.3. Привести штатні розписи дошкільних навчальних закладів у відповідність до наказу МОН від 04.11.2010 N 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів".

Вересень 2011 р.

6.4. Завершити підготовку навчальних закладів до осінньо-зимового сезону.

До 15 жовтня 2011 р.

6.5. Продовжити приведення мереж дошкільних навчальних закладів у відповідність до потреб населення. Вжити заходів щодо створення умов для обов'язкового охоплення дітей п'ятирічного віку дошкільною освітою. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед батьків щодо обов'язковості дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку та можливих форм її здобуття.

Упродовж 2011 - 2012 рр.

6.6. Вжити заходів щодо повернення до комунальної власності громад приміщень дошкільних навчальних закладів, які знаходяться у відомчому підпорядкуванні і використовуються не за призначенням.

Упродовж 2011 - 2013 рр.

6.7. Забезпечити функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки місцевості та прогнозованих демографічних змін, груп продовженого дня, зокрема для учнів початкових класів.

Вжити заходів щодо переведення загальноосвітніх навчальних закладів на режим роботи в одну зміну.

Забезпечити формування освітніх округів, функціонування навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" тощо.

Упродовж 2011 - 2012 рр.

6.8. Завершити роботу щодо розроблення програм розвитку кожного дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу регіону.

Жовтень 2011 р.

6.9 Активізувати співпрацю місцевих органів управління освітою з правоохоронними органами та іншими відомствами з питань охоплення учнівської молоді навчанням та профілактики правопорушень і бездоглядності серед школярів.

Постійно

6.10. З метою професійної соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, налагодити співпрацю спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) з професійно-технічними навчальними закладами відповідного профілю шляхом укладання угод з урахуванням стану здоров'я дітей, особистісних можливостей дітей та запиту ринку праці в регіоні.

Активізувати діяльність щодо забезпечення повної доступності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими потребами.

До 1 жовтня 2011 року

6.11. Забезпечити доопрацювання регіональних програм реформування навчальних закладів інтернатного типу відповідно до завдань Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

До 1 січня 2012 року

6.12. Розробити регіональні програми розвитку дошкільної освіти, поліпшення якості природничо-математичної освіти, широкомасштабного упровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес "Сто відсотків" та продовжити роботу з реалізації освітніх програм, спрямованих на розвиток дошкільної та загальної середньої освіти, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Упродовж 2011 - 2012 рр.

6.13. Забезпечити стовідсоткове підключення навчальних закладів, у тому числі дошкільних, до мережі Інтернет та широкомасштабне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес та в управління освітніми процесами.

Упродовж 2011 - 2013 рр.

6.14. Вжити заходів щодо стовідсоткового оволодіння педагогічними працівниками інформаційно-комунікаційними технологіями.

Грудень 2011 р.

6.15. Організовувати системне підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації роботи з дітьми п'ятирічного віку за діючими освітніми програмами розвитку дітей, у тому числі за програмою "Впевнений старт" та з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.

Упродовж 2011 - 2012 рр.

6.16. Провести інвентаризацію діяльності експериментальних майданчиків регіонального рівня та привести їх у відповідність до потреб сучасної української школи.

До 1 грудня 2012 р.

6.17. Продовжити діяльність щодо зменшення регіонального документообігу та упорядкування кількості перевірок загальноосвітніх навчальних закладів. Не планувати з 1 по 15 вересня 2011 року та в травні 2012 року перевірки навчальних закладів, окрім тих, що проводяться за відкритими кримінальними справами.

Упродовж 2011 - 2012 рр.

6.18. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів та у місцевих засобах масової інформації.

Постійно

6.19. Посилити контроль за діяльністю керівників інтернатних закладів з дотримання законодавства в частині захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Упродовж 2011 - 2012 р. р.

6.20. Вживати заходів щодо недопущення незаконного відчуження, передачі в оренду будівель, земель та майна дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.

Постійно

6.21. Вжити заходів щодо недопущення наявності невикористаних коштів на рахунках регіональних органів управління освітою усіх рівнів.

Постійно

6.22. Проаналізувати стан передплати навчальними закладами офіційних періодичних видань МОНмолодьспорт та вжити заходів щодо забезпечення ними усіх закладів.

До 1 листопада 2011 р.

6.23. Відновити діяльність педагогічних оздоровчих профілакторіїв; збільшити кількість пільгових профспілкових путівок для педагогічних працівників, створити належні умови для праці і відпочинку.

Постійно

6.24. Сприяти подальшому розвитку учнівського врядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, популяризації здорового способу життя учнівської молоді.

Постійно

7. Запровадити з 2012 року окреме проведення засідання підсумкової колегії МОНмолодьспорту з питань дошкільної освіти.

Вересень 2012 р.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Б. М. Жебровського.

 

Голова колегії,
Міністр

Д. В. Табачник

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали