ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.08.2011 р. N 530

Про підсумки виконання обласного бюджету та місцевих бюджетів області за перше півріччя 2011 року

У січні - червні 2011 року до загального фонду місцевих бюджетів області мобілізовано 490,8 млн. грн. податків і зборів, або 106,6 відсотка до планів, затверджених місцевими органами влади на цей період. Понад план отримано 30,6 млн. грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих бюджетів (у співставних умовах) збільшилися на 72,8 млн. грн., або на 17,4 відсотка виконання плану. Зростання надходжень досягнуто всіма бюджетами міст і районів.

Спостерігається тенденція збільшення надходжень та забезпечення виконання плану по основних податках та зборах, які зараховуються до місцевих бюджетів: по податку на доходи фізичних осіб та платі за землю.

Також у поточному році спостерігається збільшення мобілізації надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів, обсяг яких у першому півріччі склав 63,1 млн. грн., що більше попереднього року на 21,1 млн. грн., або на 50,2 відсотка. Планові показники виконані на 127 відсотків.

До загального фонду державного бюджету в січні - червні 2011 року надійшло податків і зборів, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам області, в сумі 739,6 млн. грн., або 115,1 відсотка до планових показників, доведених Міністерством фінансів України на цей період.

Область отримала в повному обсязі дотацію вирівнювання з державного бюджету - 772,9 млн. грн., додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 5,9 млн. грн., із якої бюджетам міст та районів області спрямовано 4,4 млн. грн. (75 % від загального обсягу) та додаткову дотацію на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги - 0,6 млн. грн.

З метою своєчасного фінансування захищених статей видатків місцевими бюджетами області з єдиного казначейського рахунку в січні - червні 2011 року отримано 270,3 млн. грн. короткотермінових позик для покриття тимчасових касових розривів, із яких погашено 198,1 млн. грн..

На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевими бюджетами отримано 434,9 млн. грн., що складає 99,3 відсотки до плану, затвердженого в розписі державного бюджету. Це дало змогу 100-відсотково, до нарахованого обсягу, профінансувати (348,4 млн. грн.) державні допомоги сім'ям з дітьми, соціальні допомоги на дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

На фінансування пільг з послуг зв'язку, інших передбачених чинним законодавством пільг та компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян з державного бюджету отримано 16,9 млн. грн. цільової субвенції, або 96 відсотків до запланованого обсягу.

Крім того, видатки, пов'язані з фінансуванням енергоносіїв та житлово-комунальних послуг з пільг та субсидій населенню та придбання твердого палива і скрапленого газу, проведено у сумі 69,6 млн. грн., або 100 відсотків до планових призначень.

Також областю одержано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я в сумі 1,8 млн. грн., яка перерахована управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації в повному обсязі.

За перше півріччя 2011 року в області забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Протягом травня - червня поточного року виплачено відпускні та допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам області загальною сумою 122,5 млн. грн., або 100 відсотків від нарахованих виплат.

Рівень розрахунків бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, за спожиті енергоносії й інші комунальні послуги склав 99,9 відсотка. Не забезпечили проведення у повному обсязі розрахунків за енергоносії бюджетні установи міста Херсона, де заборгованість склала 140,4 тис. грн.

До загального фонду обласного бюджету за перше півріччя 2011 року надійшло 115,4 млн. грн. власних і закріплених доходів, що становить 100,1 відсотка до плану та на 13,2 млн. грн. (12,9 %) більше надходжень минулого року. Вказане збільшення досягнуто за рахунок відрахувань від податку на доходи фізичних осіб (13,4 млн. грн.).

Головні розпорядники коштів обласного бюджету, відповідно до наданих ними заявок, за перше півріччя 2011 року профінансовані на 96,8 відсотка. Використання отриманих коштів забезпечено на 96,6 відсотка. Планові призначення по виплаті заробітної плати з нарахуваннями та по розрахунках за спожиті енергоносії й інші комунальні послуги профінансовані в повному обсязі.

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 42,1 млн. грн. коштів спеціального призначення, у тому числі: на спеціальні рахунки обласного бюджету - 15 млн. грн. (без урахування трансфертів з державного бюджету) та на рахунки головних розпорядників коштів - 27,1 млн. грн. власних надходжень бюджетних установ.

З метою подальшого розвитку в області молодіжного житлового кредитування на надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам з обласного бюджету спрямовано 1,7 млн. грн.; на реалізацію заходів регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2006 - 2011 роки - 1,2 млн. грн.

В область надійшло субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів у сумі 11,6 млн. грн., із них: 9,4 млн. грн. - на будівництво третього пускового комплексу обласного онкологічного диспансеру в м. Херсоні, 0,2 млн. грн. - на капітальний ремонт покрівель багатоповерхових житлових будинків м. Цюрупинська та 2,0 млн. грн. - міському бюджету м. Нова Каховка на завершення реконструкції Палацу культури.

Також областю одержано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування - 4,2 млн. грн.

Враховуючи зазначене, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 2 статті 16, пунктом 1 статті 18, частиною четвертою статті 34, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Схвалити звіт про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2011 року по доходах та видатках загального фонду в сумах 805,2 млн. грн. та 801,3 млн. грн. відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі 3,9 млн. грн.; по доходах та видатках спеціального фонду - в сумах 81,3 млн. грн. та 48,2 млн. грн. відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі 33,1 млн. грн.

2. Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації забезпечити в установленому порядку подання обласній раді відповідного пакета документів про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2011 року.

3. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення:

3.1. Посилити роботу щодо перегляду розміру орендної плати за земельні ділянки, звернувши увагу на договори оренди земель запасу та резервного фонду.

3.2. Організувати роботу з перегляду рішень місцевих рад стосовно збільшення відсотків відрахувань від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, до загального фонду відповідних місцевих бюджетів.

3.3. У двотижневий строк проаналізувати динаміку надходжень до бюджету податку на доходи фізичних осіб у розрізі платників. У разі скорочення надходжень по окремих підприємствах, організаціях та установах визначити причини спаду та забезпечити недопущення погіршення ситуації у подальшому.

3.4. Вжити дієвих заходів щодо забезпечення до кінця 2011 року необхідним фінансовим ресурсом видатків на оплату праці в бюджетній сфері та проведення своєчасних розрахунків з працюючими.

3.5. Про стан виконання завдань, визначених цим пунктом розпорядження, до 10 жовтня 2011 року поінформувати Головне фінансове управління обласної державної адміністрації.

4. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації - головним розпорядникам коштів обласного бюджету, головам районної державної адміністрації, міським головам міст обласного значення:

4.1. З метою зменшення та недопущення в подальшому кредиторської заборгованості забезпечити взяття фінансових зобов'язань виключно в межах бюджетних призначень та спрямовувати у першу чергу понадпланові власні надходження бюджетних установ на погашення кредиторської заборгованості загального фонду, дотримуватися суворого режиму економії бюджетних коштів.

4.2. Для належної підготовки бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період терміново проаналізувати стан забезпеченості асигнуваннями на оплату природного газу, електроенергії, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, здійснювати фінансування цих видатків у повному обсязі і в терміни, що забезпечують своєчасні розрахунки бюджетних установ за спожиті енергоносії, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з них.

5. Державній податковій адміністрації в області, районним державним адміністраціям, міським головам міст обласного значення:

5.1. Активізувати роботу з відокремленими підрозділами юридичних осіб щодо забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб за місцем провадження господарської діяльності.

5.2. У разі зміни місця реєстрації сплати податку на доходи фізичних осіб відокремленими підрозділами, які здійснюють господарську діяльність на території району чи міста, забезпечувати складання актів звірок для проведення коригування фактичних надходжень за базові роки, які враховуються при формуванні проекту бюджету на відповідний бюджетний рік.

5.3. При знятті з реєстрації відокремлених підрозділів як платників податку на доходи фізичних осіб на відповідній території протягом року забезпечити сплату ними зазначеного податку до кінця бюджетного року.

5.4. Про стан виконання завдань, визначених цим пунктом розпорядження, до 10 жовтня 2011 року поінформувати обласну державну адміністрацію.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Хоменка А. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали