ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 15.12.2011 р. N 726

Про підсумки виконання завдань цивільного захисту міста Житомира в 2011 році та основні завдання на 2012 рік

Заслухавши інформацію начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Дідківського М. В. про підсумки виконання завдань цивільного захисту міста Житомира в 2011 році, виконавчий комітет міської ради зазначає, що управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, начальниками цивільного захисту Богунського та Корольовського районів, керівниками спеціалізованих служб цивільного захисту, департаментів, управлінь та відділів міської ради, підприємств, установ та організацій міста протягом року проведена робота, спрямована на забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків, підготовку керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту.

Більш наполегливо виконували завдання цивільного захисту в 2011 році комунально-технічна, медична, торгівлі та харчування служби цивільного захисту, ПАТ "Житомирський маслозавод", КП "Житомирводоканал", Житомирський державний агроекологічний університет, ряд інших підприємств, установ та організацій міста.

Виходячи із завдань у сфері цивільного захисту, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до ст. 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Інформацію про підсумки виконання завдань цивільного захисту міста Житомира в 2011 році взяти до відома.

2. Затвердити:

2.1 Основні завдання цивільного захисту міста Житомира на 2012 рік згідно з додатком 1.

2.2 План основних заходів з підготовки цивільного захисту міста Житомира на 2012 рік згідно з додатком 2.

2.3 Організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення міста Житомира з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій на 2012 рік згідно з додатком 3.

3. Начальникам цивільного захисту Богунського (Янушевич Л. П.) та Корольовського (Возна С. В.) районів міста Житомира, спеціалізованих служб цивільного захисту проаналізувати виконання завдань цивільного захисту в 2011 році, своїми рішеннями (розпорядженнями, наказами) визначити завдання на 2012 рік та проінформувати управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради до 20 січня 2012 року.

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 27.01.2011 N 50 "Про підсумки виконання завдань цивільного захисту міста Житомира в 2010 році та основні завдання на 2011 рік".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боровця М. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
15.12.2011 N 726

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
цивільного захисту міста Житомира на 2012 рік

1. На виконання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту (ЦЗ) та розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік" (План N 1215-р), розпорядження голови облдержадміністрації "Про основні завдання цивільного захисту області у 2012 році", основні зусилля зосередити на:

удосконаленні міської територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, як механізму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (далі - НС);

забезпеченні готовності органів управління та сил цивільного захисту до оперативного реагування на НС та ліквідації їх наслідків, організованого переведення системи цивільного захисту з мирного стану на режим діяльності в умовах особливого періоду;

плануванні і здійснення ефективних попереджувальних заходів цивільного захисту з метою зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, досягнення прийнятних рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських і матеріальних втрат;

підвищенні ефективності діяльності існуючих державних, комунальних, галузевих та об'єктових спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і формувань;

виконанні державних, регіональних і міських програм щодо зменшення загрози та запобігання виникненню можливих НС і мінімізації їх наслідків, а також забезпечення пожежної безпеки;

удосконаленні системи спостереження і контролю, насамперед із гідрогеологічних, гідрометеорологічних та епідеміологічних питань;

підвищенні ефективності діяльності спеціалізованих служб цивільного захисту міста, міської комунальної рятувальної служби на воді;

забезпеченні достатнього фінансування програм у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки;

модернізаціі системи централізованого оповіщення.

2. Начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, начальникам цивільного захисту Богунського та Корольовського районів, начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій міста:

забезпечити готовність органів управління та сил цивільного захисту, підготовку всіх груп населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;

підтримувати у готовності існуючу систему оповіщення і зв'язку;

періодично здійснювати перевірку готовності системи централізованого оповіщення цивільної оборони з доведенням інформації до населення, а також практично застосовувати її у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), при проведенні навчань та тренувань з цивільного захисту;

забезпечити проведення паспортизації потенційно-небезпечних об'єктів;

забезпечити виконання плану підготовки керівних кадрів і фахівців органів управління і сил цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області;

вжити заходів щодо виконання плану створення на потенційно небезпечних об'єктах систем раннього виявлення загрози виникнення НС;

продовжити роботу щодо виконання планових показників Програми створення страхового фонду документації Житомирської області на 2011 - 2015 роки;

уточнити плани евакуації населення, яке потрапляє до прогнозованих зон затоплення, небезпечного хімічного забруднення, районів можливого виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

при проведенні навчань та тренувань з цивільного захисту відповідного рівня враховувати загрозу виникнення можливих надзвичайних ситуацій на підвідомчій території та об'єктах у мирний час та в особливий період, відпрацьовувати заходи з їх ліквідації, а також питання проведення евакозаходів;

створити запаси міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків в місті Житомирі згідно із затвердженою номенклатурою (не менш як 55 відсотків від потреби);

вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі засобами індивідуального захисту персоналу хімічно небезпечних об'єктів, на 60 % - працівників підприємств, які потрапляють у зони можливого хімічного забруднення та на 15 % - непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення;

завершити проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони;

забезпечити реалізацію комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт, передбачених цільовими державними та місцевими програмами щодо запобігання та зменшення негативного впливу НС;

забезпечити подальший розвиток мережі навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних підприємствах;

підвищити готовність евакоорганів, відповідних сил і засобів до проведення евакуаційних заходів.

здійснити попереджувальні заходи з метою недопущення загибелі людей на водних об'єктах;

проводити тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення у разі виникнення НС у мирний час та в особливий період у ході командно-штабних та інших навчань.

3. Визначити для окремих управлінь міської ради, установ, спеціалізованих служб цивільного захисту міста наступні додаткові завдання:

3.1 Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради:

забезпечити координацію діяльності виконавчих органів міської ради, спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій міста при виконанні завдань цивільного захисту на 2012 рік, реалізації Програми захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2011 - 2013 роки (Програма N 65);

продовжити роботу щодо подальшого накопичення матеріальних засобів місцевого резерву та забезпечити контроль за створенням об'єктових матеріальних резервів;

забезпечити спільно із службою оповіщення та зв'язку працездатність міської системи централізованого оповіщення, оповіщення та інформування населення міста про загрозу або виникнення НС;

продовжувати роз'яснювальну профілактичну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки, запобігання нещасним випадкам;

забезпечити тісну взаємодію із засобами масової інформації, оперативно та достовірно інформувати населення міста про стан цивільного захисту та заходи, що вживаються для його поліпшення;

забезпечити проведення командно-штабного навчання із спеціалізованими службами цивільного захисту міста.

3.2 Житомирському міському відділу МНС України в області:

посилити ефективність державного нагляду та контролю за станом пожежної та техногенної безпеки на об'єктах міста, в першу чергу в закладах освіти, медичних установах, об'єктах з масовим перебуванням людей та потенційно небезпечних об'єктах;

забезпечити готовність пожежно-рятувальних підрозділів до ефективного проведення пошуково-рятувальних робіт;

прийняти участь в реалізації та здійснення контролю за виконанням заходів програми пожежної безпеки міста Житомира.

3.3 Управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради:

забезпечити обов'язкову реалізацію вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробці проектної та містобудівної документації;

забезпечити співпрацю з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради у вирішенні питань щодо надання дозволу на розміщення, будівництво та експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки на території міста.

3.4 Управлінню освіти міської ради:

забезпечити реалізацію навчальних програм з основ безпеки життєдіяльності та охорони здоров'я дітей;

створити у системі загальної середньої та позашкільної освіти гуртки, факультативи з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи, посилити роботу щодо створення та удосконалення навчально-матеріальної бази з цих питань;

продовжувати діяльність щодо удосконалення системи позашкільної роботи в рамках Всеукраїнського громадського дитячого руху "Школа безпеки";

посилити контроль за якістю підготовки та проведення в загальноосвітніх школах "Дня цивільного захисту", в дошкільних учбово-виховних закладах - "Тижня безпеки дитини";

вжити заходів щодо забезпечення належного рівня протипожежного захисту підпорядкованих закладів освіти.

3.5 Спеціалізованій службі оповіщення та зв'язку:

забезпечити у разі виникнення надзвичайних ситуацій в установленому порядку зв'язком посадових осіб міської влади, керівників підприємств, установ і організацій, спеціальної комісії та штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій.

забезпечити технічну можливість трансляції ефірними передавачами державного ефірного радіомовлення сигналів (команд) оповіщення цивільного захисту та повідомлень для населення;

3.6 Спеціалізованій комунально-технічній службі:

забезпечити впровадження сучасних інженерно-технічних заходів, спрямованих на поліпшення стану техногенної безпеки, підвищення стійкості функціонування об'єктів і систем життєзабезпечення;

організувати впровадження заходів з попередження підтоплень територій міста відповідно до затверджених цільових програм;

вжити заходів щодо недопущення незаконного перепланування житла в багатоквартирних будинках, несанкціонованого влаштування систем індивідуального газового опалення;

продовжити роботу щодо виконання заходів забезпечення пожежної безпеки у будинках підвищеної поверховості в м. Житомирі;

забезпечити створення матеріальних резервів на підприємствах життєзабезпечення.

3.7 Спеціалізованій службі енергопостачання та світломаскування:

вжити заходів щодо забезпечення стійкості функціонування системи енергопостачання в умовах надзвичайних ситуацій, в першу чергу об'єктів та підприємств, від яких залежить життєзабезпечення населення міста;

підвищити рівень готовності аварійно-відновлювальних формувань служби до оперативного усунення пошкоджень в системах енергопостачання та зовнішнього освітлення.

3.8 Спеціалізованій медичній службі:

вжити заходів щодо створення та утримання резервів лікарських засобів, медичних біологічних препаратів (вакцин, сироваток), виробів медичного призначення на випадок ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та на особливий період;

оснастити медичні формування, що входять до складу Державної служби медицини катастроф, відповідним майном та виробами медичного призначення в обсягах не менше 85 % від визначеної номенклатури;

забезпечити підпорядковані заклади охорони здоров'я, які мають хірургічні, реанімаційні, пологові відділення, автономними джерелами енергопостачання;

продовжити роботу щодо приведення протипожежного стану підпорядкованих лікувально-профілактичних установ у відповідність вимогам діючого законодавства з питань пожежної безпеки.

3.9 Спеціалізованій автотранспортній службі:

забезпечити залучення на договірній основі транспортних засобів автотранспортних підприємств та приватних перевізників для забезпечення завдань цивільного захисту при виникненні НС та в особливий період;

підвищити рівень взаємодії з іншими спеціалізованими службами в питаннях транспортного забезпечення заходів цивільного захисту.

3.10 Спеціалізованій службі торгівлі та харчування:

забезпечити готовність органів управління та служби до організації харчування особового складу сил, задіяних до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та постраждалого населення;

забезпечити укладення договорів на постачання продовольства, речового майна та предметів першої необхідності для забезпечення населення, постраждалого внаслідок можливих НС.

3.11 Спеціалізованій службі санітарної обробки:

забезпечити готовність до проведення санітарної обробки санітарно-обмивочних пунктів та станцій знезараження одягу;

продовжити роботу щодо забезпечення особового складу санітарно-обмивочних пунктів та станцій знезараження одягу засобами радіаційного та хімічного захисту;

забезпечити укладання угод на постачання миючих та дезактивуючих засобів для проведення санітарної обробки населення.

3.12 Житомирській міській комунальній рятувальній службі на воді:

посилити роботу щодо удосконалення матеріально-технічного оснащення служби;

забезпечити постійну готовність служби до реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах міста, оперативне проведення пошуково-рятувальних робіт;

забезпечити своєчасне обстеження акваторії та дна водойми міського пляжу в районі гідропарку та підготовку його до початку купального сезону;

забезпечити безпеку громадян на території міському пляжу під час купального сезону;

активізувати профілактичну роботу серед населення, особливо дітей шкільного та молодшого віку, щодо дотримання правил безпеки, запобігання нещасним випадкам на воді та на льоду.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
15.12.2011 N 726

ПЛАН
основних заходів з підготовки цивільного захисту міста Житомира на 2012 рік

N
з/п

Заходи

Відповідальні за виконання

Хто залучається

Термін проведення

I. Участь у заходах, що проводяться за планами керівників центральних органів виконавчої влади, начальника цивільного захисту області

1.1

Збір-нарада керівного складу цивільного захисту області щодо підбиття підсумків роботи у 2011 році та визначення основних завдань на 2012 рік

Управління з питань НС облдержадміністрації

Міський голова, начальник управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Грудень

1.2

Навчально-методичні збори щодо підсумків підготовки цивільного захисту та уточнення завдань на наступний період

Управління з питань НС облдержадміністрації

Начальник управління, завідувачі відділів з питань НС та ЦЗН міської та районних рад

Липень
Грудень

 1.3

Навчання (тренування) з органами управління цивільного захисту щодо:

 

 

 

- пропуску весняної повені та льодоходу;

Управління з питань НС облдержадміністрації, Управління МНС України в Житомирській області

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, органи управління міської ланки ЄДС НС

Лютий

- ліквідації наслідків НС у разі виникнення аварії:

I квартал

- на залізничному транспорті;

III квартал

- на хімічно небезпечному об'єкті;

Червень - липень

- переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період;

II квартал

- виникнення НС осінньо-зимового періоду;

Жовтень

- готовності до дій в несприятливих погодних умовах осінньо-зимового періоду

Вересень - листопад

1.4

Практичне тренування евакуаційних органів області щодо виконання ними завдань за призначенням

Управління з питань НС облдержадміністрації, Управління МНС України в Житомирській області

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, евакуаційні комісії міста, районів у місті

За окремим планом

1.5

Спільні тактичні навчання з потенційно небезпечними підприємствами, що обслуговуються аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення

Управління МНС України в Житомирській області

Потенційно-небезпечні підприємства міста

За окремим планом

1.6

Участь в тактико-спеціальних і командно-штабних навчаннях з антитерористичної тематики

Управління СБУ в Житомирській області

Міська комісія ТЕБ і НС, управління з питань НС та ЦЗН міської ради,

За окремим планом

1.7

Командно-штабні навчання та тренування з територіальної оборони

МО України

Міська комісія ТЕБ і НС, управління з питань НС та ЦЗН міської ради

За окремим планом

1.8

Перевірка стану роботи щодо:

Управління Держтехногенбезпеки в Житомирській області,

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, виконавчі органи міської ради, підприємства, установи та організації

 

- готовності до пропуску весняної повені та дощових паводків

Лютий - березень

- готовності до дій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду

Вересень - жовтень

1.9

Перевірка готовності Житомирської міської комунальної рятувальної служби на воді до дій за призначенням

Управління Держтехногенбезпеки в Житомирській області

Житомирська міська комунальна рятувальна служби на воді

Березень - квітень

1.10

Проведення перевірки стану техногенної та пожежної безпеки:

Управління Держтехногенбезпеки в Житомирській області, управління з питань НС облдержадміністрації

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, підприємства, установи та організації

 

хімічно небезпечних об'єктів;

Квітень - травень.

вибухонебезпечних об'єктів

Березень - травень

1.11

Комплексна перевірка системи централізованого оповіщення цивільного захисту області

Управління з питань НС облдержадміністрації

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, спеціалізована служба оповіщення та зв'язку

Листопад

II. Заходи, що проводяться за планом начальника цивільного захисту міста

2.1

Підведення підсумків виконання завдань у сфері цивільного захисту в 2012 році та визначення завдань на 2013 рік

Начальник цивільного захисту міста, начальник управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Начальники ЦЗ Богунського та Корольовського районів, начальники служб цивільного захисту міста

Грудень

2.2

Навчально-методичний збір з керівним складом спеціалізованих служб цивільного захисту

Начальник управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Начальники та начальники штабів спеціалізованих служб цивільного захисту міста

Січень

2.3

Навчально-методичний збір з начальниками штабів цивільного захисту потенційно небезпечних об'єктів міста

Начальник управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Начальники штабів ЦЗ потенційно небезпечних об'єктів міста

Лютий

2.4

Вивчення питань організації цивільного захисту на об'єктах господарювання

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

ТОВ "Обербетон Україна"

11 вересня

Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло"

12 липня

2.5

Комплексні об'єктові навчання з цивільного захисту

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

ПАТ "Житомирський маслозавод"

4 жовтня

2.6

Штабні об'єктові тренування з органами управління цивільного захисту

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

КВЖРЕП N 4

15 березня

КУ Центральна міська дитяча лікарня

12 червня

2.7

Комплексні об'єктові тренування з цивільного захисту

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Філія Житомирське ДЄС

9 жовтня

Житомирський державний університет ім. І. Франка

19 січня

2.8

Командно-штабні навчання з органами управління та силами міської та районних в місті ланок обласної територіальної підсистеми ЄДС НС

Начальник цивільного захисту міста Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Органи управління та сили міської та районних в місті ланок обласної територіальної підсистеми ЄДС НС

жовтень

2.9

Вивчення питань організації цивільного захисту та виконання навчальних програм з предметів "Цивільна оборона", "Безпека життєдіяльності" та "Основи здоров'я"

Управління міської ради: з питань НС та ЦЗН, освіти, міський відділ МНС України в Житомирській області

Житомирський агротехнічний коледж

12 квітня

Житомирське вище професійне училище інтернат

9 лютого

Міський центр професійно-технічної освіти

8 листопада

Житомирський міський колегіум

2 березня

ЗОШ N 10

24 лютого

ЗОШ N 16

29 березня

ЗОШ N 17

9 лютого

ДНЗ N 40

13 вересня

ДНЗ N 46

19 квітня

ДНЗ N 52

17 травня

ДНЗ N 56

27 вересня

Музична школа N 2

24 травня

2.10

Організація та проведення міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки"

Управління з питань НС та ЦЗН, управління освіти міської ради, міський відділ У МНС України в області

Команди загальноосвітніх шкіл міста

Квітень

2.11

Підготовка та участь в обласному зборі-змаганні громадського дитячого руху "Школа безпеки"

Управління з питань НС та ЦЗН, управління освіти

Команда-переможниця міських змагань

Квітень - травень

2.12

Проведення "Дня цивільного захисту"

Управління з питань НС та ЦЗН, управління освіти міської ради, керівники загальноосвітніх шкіл та закладів потенційно-небезпечних об'єктів

Загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади

16 - 30 квітня

2.13

Проведення "Тижня безпеки дитини" в дошкільних закладах

Управління з питань НС та ЦЗН, управління освіти міської ради, міський відділ У МНС України в області, керівники дошкільних закладів

Дошкільні навчальні заклади

Травень

2.14

Перевірка готовності місць масового відпочинку та купання громадян міста до початку літнього сезону

Комісія згідно з розпорядженням міського голови

Керівництво парку культури і відпочинку ім. Гагаріна, міська комунальна рятувальна служба на воді

Квітень - травень

2.15

Завершення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та надання методичної допомоги в приведенні їх стану у відповідність вимогам Державних будівельних норм

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, міський відділ МНС України в області

Підприємства, установи та організації - власники захисних споруд

До 30 жовтня за окремим графіком

2.16

Перевірка готовності сил та засобів підприємств, установ та організацій, відповідальних за пропуск весняної повені та льодоходу

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, міський відділ У МНС України в області

Підприємства, установи та організації, відповідальні за пропуск весняної повені та льодоходу

Лютий - березень

2.17

Перевірка готовності до дій в умовах осінньо-зимового періоду 2012 - 2013 років сил та засобів підприємств, установ та організацій, відповідальних за життєзабезпечення населення

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, міський відділ У МНС України в області

Підприємства, установи та організації, відповідальні за життєзабезпечення населення

Вересень - жовтень

2.18

Огляд-конкурс на кращу навчально-матеріальну базу цивільного захисту

Відділи з питань НС та ЦЗН районних рад

Підприємства, установи та організації

до 2 жовтня

2.19

Огляд-конкурс на кращий навчально-консультаційний пункт

Відділи з питань НС та ЦЗН районних рад

Житлово-експлуатаційні підприємства

до 4 листопада

2.20

Заняття з професійної підготовки в групі начальника управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Начальник управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Особовий склад групи

Щомісячно

2.21

Аналіз роботи органів управління цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Начальник управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Особовий склад управління та відділів з питань НС та ЦЗН міської та районних рад

Щомісячно

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
15.12.2011 N 726

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо навчання населення міста Житомира з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій на 2012 рік

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту" забезпечити принцип обов'язковості навчання усіх категорій керівників, посадових осіб та фахівців, на яких поширюється дія чинного законодавства у сфері цивільного захисту (ЦЗ).

Підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту керівного, командно-начальницького складу та інших фахівців у навчально-методичному центрі цивільного захисту (НС) та безпеки життєдіяльності Житомирської області згідно з планом, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації.

Підготовку осіб керівного складу ЦЗ за місцем роботи проводити під час зборів у складі навчальних груп згідно з відповідним планом.

Підготовку працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які входять до складу невоєнізованих формувань, проводити за спеціальною тематикою обсягом 15 годин під керівництвом командирів формувань, головних спеціалістів об'єктів. Загальну тематику, кількістю не менше 9 годин, відпрацювати під час підготовчого періоду до комплексних об'єктових навчань (тренувань).

Підготовку працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які не ввійшли до складу невоєнізованих формувань, проводити на об'єктах у період підготовки до навчань і тренувань з ЦЗ на планових заняттях у складі навчальних груп обсягом 12 годин.

Тематику занять визначати керівнику об'єкта, виходячи із специфіки виробництва, екологічної та техногенної обстановки, завдань ЦЗ та погоджувати з начальником відповідного територіального органу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Головну увагу приділяти формуванню у слухачів належного обсягу знань, спрямованих на дії із захисту життя і здоров'я в екстремальних ситуаціях, надання само- та взаємодопомоги, а також виконанню комплексу заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на виробництві.

Підготовку формувань спрямувати на практичне відпрацювання заходів, передбачених планами підготовки до дій за призначенням.

Підготовку студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів освіти проводити у відповідності до програм навчання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у сфері цивільного захисту.

Практичну підготовку та відпрацювання дій за планами цивільного захисту в вищих навчальних закладах освіти здійснювати під час комплексних об'єктових тренувань (навчань).

Підготовку учнів загальноосвітніх закладів проводити згідно навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011 - 2012 рік, в яких передбачено вивчення питань цивільного захисту.

Закріплення знань, отриманих учнями загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів освіти відпрацьовувати в ході "Дня цивільного захисту", який проводити в загальноосвітніх закладах та закладах професійно-технічної освіти напередодні літніх шкільних канікул.

Навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку спрямувати на забезпечення мінімально достатнього рівня компетенції дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі, побуті та становлення в них елементарних, доступних віку норм поведінки у НС.

Підсумком виховної роботи з дітьми та закріплення знань, отриманих у ході занять з ЦЗ, вважати "Тиждень безпеки дитини", який провести в травні 2012 року.

Підготовку населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, здійснювати за місцем проживання у мережі навчально-консультаційних пунктів житлово-експлуатаційних підприємств, а також шляхом самостійного вивчення посібників, пам'яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховуванню спеціального циклу телерадіопередач тощо.

Навчально-консультаційні пункти повинні містити інформацію про потенційну небезпеку, яка характерна для місць проживання населення, та способи реагування на неї, рекомендації щодо дій населення при виникненні можливих НС, порядок користування засобами захисту та прийоми надання першої медичної допомоги постраждалим.

Керівникам об'єктів підвищеної небезпеки забезпечити надання через навчально-консультаційні пункти постійної та оперативної інформації населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, способи й методи безпеки при аваріях.

На підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах для надання допомоги персоналу об'єктів в отриманні відомостей стосовно конкретних дій у НС щодо місцевих умов і особливостей виробничої діяльності обладнати інформаційно-довідкові куточки.

Основними формами підготовки та перевірки рівня знань та практичних навичок вважати комплексні об'єктові навчання та тренування, штабні об'єктові тренування і тактико-спеціальні навчання з невоєнізованими формуваннями.

Комплексні об'єктові навчання проводити один раз на три роки тривалістю до двох діб на всіх об'єктах господарювання, що мають категорію з ЦЗ, потенційно небезпечних підприємствах, на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, з чисельністю робітників та службовців 300 і більше осіб, у медичних лікувально-профілактичних установах з чисельністю 600 ліжок і більше.

Комплексні об'єктові тренування проводити один раз на три роки тривалістю до 8 годин на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, з чисельністю працюючих до 300 осіб, у медичних лікувально-профілактичних установах з чисельністю до 600 ліжок, а також у закладах вищої освіти. У закладах професійно-технічної освіти, загальноосвітніх школах та дошкільних закладах тренування проводити щороку під час "Дня цивільного захисту" та "Тижня безпеки дитини". Керівником тренування є начальник ЦЗ підприємства, установи, організації, навчального закладу.

Тренування органів управління об'єктового рівня проводити з працівниками підприємств, установ та організацій, які входять до складу штабів з ліквідації НС та очолюють об'єктові невоєнізовані формування.

Тактико-спеціальні навчання невоєнізованих формувань проводити під час проведення комплексних об'єктових навчань, тренувань тривалістю від 4 до 8 годин. Керівником тренування є відповідний начальник штабу, служби ЦЗ або командир цього формування.

На потенційно небезпечних об'єктах додатково протягом року провести навчально-тренувальні заняття з усім працюючим персоналом, на яких практично відпрацьовувати дії за планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф). Практикувати проведення спільних навчань (тренувань) з об'єктами, які потрапляють в зону можливого ураження внаслідок аварій на потенційно небезпечних підприємствах.

Начальникам цивільного захисту Богунського та Корольовського районів міста:

Спланувати та провести огляд-конкурс на кращу навчально-матеріальну базу з цивільного захисту та кращий навчально-консультативний пункт (протягом жовтня 2012 року).

копії організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення захисту і діям у НС, планів-графіків проведення навчань та тренувань надати управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради до 25 січня 2012 року;

щоквартально до 3 числа наступного за звітним кварталом місяця надавати управлінню з питань НС та ЦЗН міської ради письмові доповіді про хід виконання плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2012 рік, плану-графіку проведення навчань та тренувань з відповідним аналізом та пропозиціями.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали