ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 грудня 2010 року N 1943

Про підведення підсумків сто десятого спеціалізованого аукціону за грошові кошти

На виконання вимог Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000 N 1723-III "Про Державну програму приватизації", Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за грошові кошти через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів", затвердженого наказом ФДМУ від 09.08.2000 N 1660, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за N 551/4772, та враховуючи результати розгляду аукціонною комісією підсумків сто десятого спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК), наказую:

1. Затвердити підсумки сто десятого САГК, подання заяв на який здійснювалося з 14.12.2010 по 23.12.2010 (зведений протокол додається).

2. Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів у місячний термін забезпечити опублікування у газеті "Відомості приватизації" результатів сто десятого САГК.

3. Відповідальність за достовірність розрахунків покласти на Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" (ДАК "НМАЦ"),

4. Державній акціонерній компанії "Національна мережа аукціонних центрів" (ДАК "НМАЦ"):

4.1. Протягом трьох робочих днів з дати підписання цього наказу забезпечити перерахування грошових коштів до ФДМУ.

4.2. Протягом п'яти робочих днів з дати підписання цього наказу забезпечити перерахування заявникам грошових коштів, які підлягають поверненню.

4.3. У тижневий термін з дати підписання цього наказу забезпечити передачу до Департаменту офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції інформаційного повідомлення про підсумки сто десятого САГК.

4.4. У тижневий термін з дати одержання цього наказу передати до аукціонних центрів ДАК "НМАЦ" такі документи:

- протоколи результатів аукціону з переліком переможців по кожному об'єкту, який знаходиться в області зазначеного аукціонного центру ДАК "НМАЦ";

- інформацію, необхідну для надання витягів з протоколу аукціонної комісії про результати аукціону (повідомлень для осіб, чиї заяви не були задоволені) усім особам, які подали заяви на участь в аукціоні в області зазначеного аукціонного центру ДАК "НМАЦ".

4.5. У двотижневий термін з дати одержання цього наказу забезпечити передачу до Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів переліків власників акцій у паперовій та електронній формі окремо щодо кожного ВАТ.

4.6. У п'ятиденний термін після затвердження цього наказу забезпечити передачу до Департаменту стратегії корпоративного управління витяги з протоколу аукціонної комісії про підведення підсумків продажу акцій на аукціоні та перелік осіб, які придбали акції ВАТ, запропоновані до продажу ЦА ФДМУ, документарної та бездокументарної форми випуску в паперовій та електронній формі окремо щодо кожного ВАТ.

5. Аукціонним центрам ДАК "НМАЦ":

5.1. У тижневий термін з дати одержання інформації, визначеної п. 4.4 цього наказу, забезпечити оформлення та передачу до Фонду майна АР Крим та регіональних відділень ФДМУ переліків власників акцій, скріплених підписом уповноваженої особи та завірених печаткою аукціонного центру ДАК "НМАЦ", у паперовій формі у двох примірниках та електронної копії переліку.

5.2. У місячний термін з дати затвердження протоколу про результати сто десятого САГК кожного власника акцій повідомити витягом з протоколу про кількість та аукціонну ціну придбаних ним акцій.

6. ДАК "НМАЦ" надати до Департаменту фінансової роботи інформацію про суми грошових коштів, одержані від продажу пакетів акцій ВАТ за результатами сто десятого САГК по областях.

7. Органам приватизації у тижневий термін після одержання затвердженого зведеного протоколу про підсумки сто десятого САГК та переліків власників акцій або доповнень до них видати розпорядження про внесення змін до реєстрів акціонерів відповідних ВАТ та надати його разом з переліком власників акцій реєстратору, зберігачу або голові правління ВАТ.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду  

Ю. Яковлєв 

 

Додаток
до наказу
28.12.2010 N 1943 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Фонду державного майна України
__ 

ДАК "НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА АУКЦІОННИХ ЦЕНТРІВ"

АУКЦІОН РОЗРАХУНКУ: 11

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ N 1 ВІД 27.12.2010 РОКУ
ПРО ПІДСУМКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО АУКЦІОНУ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ
N 110, ПРОВЕДЕНОГО (14.12.2010 - 23.12.2010)

ПОВНА НАЗВА ВАТ
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВАТ 

КОД ЗА ЄДРПОУ 

ЗАПРОП. АКЦІЙ 

НОМІ-
НАЛЬНА ВАРТ. АКЦІЇ ПОЧАТК. ЦІНА
ЦІНА ЗА ПФТС 

ПОДАНО ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ
ЮР. ОСІБ ВСЬОГО 

ЗАЯВЛ. КОШТІВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО 

ДОПУЩ. ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО 

КОШТИ ДО РОЗРАХ. ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО 

ЗАДОВ. ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ
ЮР. ОСІБ ВСЬОГО 

НЕЗАД. ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ
ЮР. ОСІБ ВСЬОГО 

КОШТИ ДЛЯ ПОВ. ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО 

АУК-
ЦІОННА ЦІНА АКЦІЙ СЕРЕДНЯ ЦІНА ДОПРО-
ДАЖУ 

АКЦІЙ ПРОДАНО ЗАЛИШОК АКЦІЙ 

СПЛАЧЕНО ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО 

% РЕАЛЬН. СПРОСА РІШЕННЯ КОМІСІЇ ПІДПР.-
СТРАТ./МОН ФОРМА ВИП. АКЦІЙ 

ЗКГНГ 

СТАТУТ-
НИЙ ФОНД (ГРН.) 

ЗАГАЛЬНИЙ АУКЦІОН 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІТОПІЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ"; адреса: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 59 

00235814 

723167 

0.25 

860.00 

860.00 

0.00 

0.25000 

153440 

860.00 

  

21.2180 

14410 

9717833.50 

1.55 

37500.00 

37500.00 

0.00 

0.00000 

569727 

37500.00 

ТАК 

  

  

  

  

38360.00 

38360.00 

0.00 

  

  

38360.00 

  

  

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ ЦІНИ ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ЦІНОЮ ДЛЯ НЕІНДЕКСОВАНОГО ВАТ 

ДОК 

  

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ"; адреса: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРОВІЙ ЯР, ВУЛ. НОВОСЕЛІВ, 2 

00414546+ 

461700 

0.25 

400.00 

400.00 

0.00 

0.01000 

40000 

400.00 

  

0.3470 

  

900400.00 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

421700 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

400.00 

400.00 

0.00 

  

  

400.00 

  

  

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ ЦІНИ ЗА МІНІМАЛЬНОЮ ЦІНОЮ АКЦІЇ 

ДОК 

  

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"; адреса: М. ХЕРСОН, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 10 

00444205+ 

1911294 

0.25 

2000.00 

0.00 

0.00 

0.14357 

796416 

0.00 

  

57.4260 

18211 

1991040.00 

0.5742 

274395.00 

274395.00 

160057.50 

0.00000 

1114878 

114337.50 

ТАК 

  

  

  

  

276395.00 

274395.00 

160057.50 

  

  

114337.50 

  

  

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ЮР. ОСОБА 22760119 ПЕРЕВИЩЕННЯ 10 %, СТАТУТНОГО ФОНДУ ВАТ 

ДОК 

  

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН"; адреса: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 6 

00486801+ 

1512610 

0.25 

500.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

  

3347350.00 

1.6244 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

1512610 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

500.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННИЙ ЦЕНТР"; адреса: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ Р-Н, С. КУПЧЕ 

00701912+ 

577295 

0.25 

16 

11720.00 

16 

11720.00 

16 

1.16 

0.11155 

105054 

11718.84 

  

8.1210 

21210 

1154590.00 

0.4462 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

472241 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

16 

11720.00 

16 

11720.00 

16 

1.16 

  

  

11718.84 

  

  

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ 25 % ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ 

ДОК 

  

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМЕНІ ЛІТВІНОВА"; адреса: ЛУГАНСЬКА ОБЛ., СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬКИЙ Р-Н, СЕЛ. СМІЛЕ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА 

00846279+ 

1454522 

0.25 

40.00 

40.00 

0.09 

0.09975 

400 

39.91 

  

0.0110 

21220 

2794832.00 

0.399 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

1454122 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

40.00 

40.00 

0.09 

  

  

39.91 

  

  

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ 25 % ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ 

ДОК 

  

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНВОДБУД"; адреса: М. ХЕРСОН, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20 

01036483+ 

321177000 

0.01 

2000.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

69000 

12951800.00 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

321177000 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

2000.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРЯНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10963"; адреса: ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. БРЯНКА, ВУЛ. ОСОВІАХІМА, 1 

03115956+ 

286381 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

51121 

570065.00 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

286381 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15361"; адреса: М. МИРГОРОД, ВУЛ. ПЕТРІВСЬКА, 15 

03118133+ 

96347 

0. 25 

1014.00 

1014.00 

0.00 

0.01052 

96347 

1014.00 

  

4.2100 

51121 

197460.00 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00882 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

1014.00 

1014.00 

0.00 

  

  

1014.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

10 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАЛІЗОБЕТОН"; адреса: М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, Б-8 

05432477+ 

4167296 

0.25 

50.00 

50.00 

0.00 

0.06250 

800 

50.00 

  

0.0050 

16140 

8202800.00 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

4166496 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

50.00 

50.00 

0.00 

  

  

50.00 

  

  

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ 25 % ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ 

ДОК 

  

11 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКЕ ШАХТОПРОХІДНЕ УПРАВЛІННЯ"; адреса: М. ЛУГАНСЬК, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. АРТЕМА, 1-А 

05473246+ 

1218921 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

61131 

1285976.00 

0.3125 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

1218921 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

12 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ"; адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. 40-Р. ЖОВТНЯ, 36 

14307512+ 

2484581 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

14711 

9082085.75 

0.4852 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

2484581 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

13 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ"; адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІВАНКІВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 53 

14311637 

68460 

0.25 

14 

11900.00 

14 

11900.00 

14 

0.00 

0.25000 

47600 

11900.00 

  

69.5300 

  

106852.50 

5.297 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

20860 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

14 

11900.00 

14 

11900.00 

14 

0.00 

  

  

11900.00 

  

  

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ ЦІНИ ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ЦІНОЮ ДЛЯ НЕІНДЕКСОВАНОГО ВАТ 

Б/Д 

  

14 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "АМЕТИСТ"; адреса: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 

14312499+ 

7889064 

0.25 

2000.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

14811 

7957700.00 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

7889064 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

2000.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

15 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОПРИЛАД"; адреса: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., КУЙБИШЕВ. Р., СМТ КУЙБИШЕВЕ, ПРОВ. ПОШТОВИЙ, 25 

14313205+ 

428920 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

14760 

1264610.00 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

428920 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

16 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА"; адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р., М. БОЯРКА, ВУЛ. 40-Р. ЖОВТНЯ, 36 

14314512+ 

243011 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

14331 

708177.50 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

243011 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

17 

ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"; адреса: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 41 

14314682+ 

28609068 

0.5 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

14750 

66458910.00 

0.5 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

28609068 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

18 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРІЗКА-СЕРВІС"; адреса: М. ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. РУДИКА, 13 

21229480+ 

5992000 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

  

3111154.32 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

5992000 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б/Д 

  

19 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 14100"; адреса: М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. 50 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 

24995832+ 

714367 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

51121 

2864300.00 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

714367 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

20 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЕРМЕНТ"; адреса: ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ Р-Н, М. ЛАДИЖИН, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1 

30165577+ 

1264587 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

19300 

2464586.00 

12.641 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

1264587 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОК 

  

21 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЦТВО "ТЕХНІК"; адреса: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 

30704866+ 

3189602 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06250 

200000 

0.00 

  

1.5680 

90213 

3214900.00 

0.25 

12500.00 

12500.00 

0.00 

0.00000 

2989602 

12500.00 

ТАК 

  

  

  

  

12500.00 

12500.00 

0.00 

  

  

12500.00 

  

  

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ 25 % ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ 

ДОК 

  

22 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНДУСТРІАЛЬНА СКЛЯНА КОМПАНІЯ"; адреса: М. ХЕРСОН, ПРОВ. ЯНТАРНИЙ, 2 

35568570+ 

31439250 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

0.00 

  

0.0000 

  

68346200.00 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00000 

31439250 

0.00 

ТАК 

  

  

  

  

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б/Д 

  

ВСЬОГО ПІДПРИЄМСТВ 22 

ВСЬОГО 

43 

32484.00 

39 

25984.00 

39 

1.25 

  

  

25982.75 

  

9.3625 

324395.00 

324395.00 

160057.50 

  

  

164337.50 

  

  

46 

356879.00 

42 

350379.00 

42 

160058.75 

  

  

190320.25 

  

  

З НИХ ЗАТВЕРДЖЕНО: 22 

43 

32484.00 

39 

25984.00 

39 

1.25 

  

  

25982.75 

  

  

324395.00 

324395.00 

160057.50 

  

  

164337.50 

  

  

46 

356879.00 

42 

350379.00 

42 

160058.75 

  

  

190320.25 

  

  

З НИХ НЕ ЗАТВЕРДЖЕНО: 0 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

0.00 

  

  

0.00 

0

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

  

  

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

0.00 

  

  

БРАЛО УЧАСТЬ У РОЗРАХУНКУ: ЗАЯВ 42 ГРОШОВИХ КОШТІВ У ЗАЯВАХ НА СУМУ 350379.00 ГРН.

ГОЛОВА АУКЦІОННОЇ КОМІСІЇ  

 
___ 

  

  

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОЗРАХУНОК АУКЦІОНУ 

 
 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:  

___ 

_________ 

___ 

__________ 

___ 

 

  

___ 

_________ 

___ 

__________ 

___ 

 

  

___ 

_________ 

___ 

__________ 

___ 

 

  

___ 

_________ 

___ 

__________ 

___ 

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ 

___ 

ДАТА: ___ 

  

  

Примітка: ПСЗ - підприємство стратегічного значення

ПМ - підприємство-монополіст

ГР. "Г" - підприємство групи "Г"

"+" - основні фонді проіндексовано станом на 01.01.95

Б/Д - бездокументарна форма випуску акцій

ДОК - документарна форма випуску акцій

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали