Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про питання діяльності комісій з етики та службової дисципліни органів внутрішніх справ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2013

м. Київ

N 750

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2013 р. за N 1471/24003

Про питання діяльності комісій з етики та службової дисципліни органів внутрішніх справ

Відповідно до Законів України "Про правила етичної поведінки" (Закон N 4722-VI), "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), статей 7 та 8 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, пункту 12 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383 (Положення N 383/2011), з метою покращення стану дотримання дисципліни та законності в органах внутрішніх справ України, забезпечення виконання працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ України правил поведінки та професійної етики

НАКАЗУЮ:

1. Утворити в апараті Міністерства внутрішніх справ України, апаратах головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, підпорядкованих їм підрозділах кадрового забезпечення, оперативної служби, оперативно-технічних заходів, Департаменті внутрішньої безпеки МВС України, районних, районних у містах, міських управліннях (відділах), лінійних управліннях (відділах) внутрішніх справ, навчальних закладах та науково-дослідних установах системи МВС України комісії з етики та службової дисципліни.

2. Затвердити Положення про Комісію з етики та службової дисципліни, що додається.

3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Департаменту внутрішньої безпеки МВС України, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, навчальних закладів та науково-дослідних установ системи МВС України затвердити персональний склад комісій з етики та службової дисципліни та організувати їх роботу відповідно до вимог цього наказу.

4. Департаменту внутрішньої безпеки МВС (Тулаєв О. С.) забезпечити подання цього наказу на реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова професійної
спілки атестованих
працівників ОВС України

А. С. Онищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
07.08.2013 N 750

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2013 р. за N 1471/24003

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з етики та службової дисципліни

I. Загальні положення

1.1. Комісія з етики та службової дисципліни (далі - Комісія) - це постійний дорадчий орган, який створюється в апараті Міністерства внутрішніх справ України, апаратах головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС), структурних підрозділах кадрового забезпечення, оперативної служби, оперативно-технічних заходів апаратів Міністерства внутрішніх справ України, ГУМВС, УМВС, Департаменті внутрішньої безпеки МВС України, районних, районних в містах, міських управліннях (відділах), лінійних управліннях (відділах) внутрішніх справ, навчальних закладах та науково-дослідних установах системи МВС України для дотримання законності, службової дисципліни, бездоганного виконання вимог Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів, наказів, норм моралі, професійної та службової етики, розвитку і підтримання у працівників органів внутрішніх справ (далі - ОВС) свідомого ставлення до виконання службових обов'язків честі і гідності.

1.2. Правову основу діяльності Комісії становлять Конституція України, Закони України "Про міліцію", "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), "Про правила етичної поведінки" (Закон N 4722-VI), "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, затверджені наказом МВС України від 22 лютого 2012 року N 155 (Наказ N 155), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 року за N 628/20941, та це Положення.

1.3. Склад Комісії:

1.3.1. Головами Комісій районних, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, навчальних закладів та науково-дослідних установ системи МВС України призначаються перші заступники начальників цих органів.

Заступники голів цих Комісій призначаються з числа заступників начальників вказаних органів.

1.3.2. Головами Комісій в апаратах ГУМВС, УМВС призначаються перші заступники начальників ГУМВС, УМВС.

Заступники голів цих Комісій призначаються з числа заступників начальників вказаних органів.

1.3.3. Головою Комісії апарату Міністерства внутрішніх справ України призначається перший заступник Міністра внутрішніх справ України.

Заступник голови Комісії апарату Міністерства внутрішніх справ України призначається з числа заступників Міністра внутрішніх справ України.

1.3.4. Головами Комісій структурних підрозділів кадрового забезпечення, оперативної служби, оперативно-технічних заходів апаратів Міністерства внутрішніх справ України та ГУМВС, УМВС (далі - структурні підрозділи), Комісії Департаменту внутрішньої безпеки МВС України (далі - ДВБ) призначаються перші заступники їх начальників.

Заступники голів цих Комісій призначаються з числа заступників начальників вказаних підрозділів.

1.3.5. До складу відповідних Комісій на постійній основі включаються:

заступники Міністра внутрішніх справ України, заступники начальників ГУМВС, УМВС, начальників районних, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, навчальних закладів та науково-дослідних установ системи МВС України, заступники начальників структурних підрозділів, заступники начальника ДВБ;

працівники служби психологічного забезпечення органів внутрішніх справ України, підрозділів кадрового та юридичного забезпечення, за винятком Комісій структурних підрозділів та Комісії ДВБ.

1.3.6. Для участі у вирішенні завдань Комісій, передбачених цим Положенням щодо окремого працівника ОВС, до складу відповідної Комісії тимчасово включаються його безпосередні начальники або їх заступники.

1.3.7. За поданням начальників підрозділів внутрішньої безпеки МВС України, інспекції по особовому складу підрозділів кадрового забезпечення їх працівники тимчасово включаються до складу Комісій районних, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, навчальних закладів та науково-дослідних установ системи МВС України, апаратів ГУМВС, УМВС.

1.3.8. Також до складу Комісій можуть залучатися представники органів державної влади, професійних спілок, громадських організацій (за згодою).

1.3.9. Секретарями Комісій призначаються працівники підрозділів кадрового забезпечення районних, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, навчальних закладів та науково-дослідних установ системи МВС України, апаратів ГУМВС, УМВС, структурних підрозділів та ДВБ.

1.3.10. Питання, віднесені до компетенції Комісій щодо начальників органів внутрішніх справ, їх заступників, членів Комісій цих органів, начальників структурних підрозділів, їх заступників, членів Комісій цих підрозділів, розглядаються Комісіями вищестоящих органів та підрозділів.

1.3.11. Питання, віднесені до компетенції Комісій щодо начальника ДВБ та його заступників, членів Комісії ДВБ, ректорів вищих навчальних закладів, керівників науково-дослідних установ, їх заступників, членів Комісій цих установ та закладів, розглядаються Комісією апарату Міністерства внутрішніх справ України.

1.4. При формуванні персонального складу Комісії забезпечується усунення можливості виникнення конфлікту інтересів при прийнятті рішень.

1.5. Організація діяльності Комісії покладається на голову Комісії.

1.6. Секретар Комісії відповідає за ведення діловодства, зберігання документів Комісії та підготовку її засідань.

1.7. Особи, які запрошуються до участі в роботі Комісій, перед початком засідання під підпис попереджаються про обмеження, передбачені Законами України "Про захист персональних даних", "Про інформацію" та іншими нормативно-правовими актами, а також про заборону без попереднього погодження з головою Комісії розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з участю у відповідному засіданні Комісії.

II. Завдання Комісії

2.1. Сприяння керівникам органів та підрозділів внутрішніх справ у організації розроблення заходів щодо запобігання порушенню працівниками ОВС службової дисципліни, правил поведінки та професійної етики, забезпеченні своєчасного та ефективного реагування на такі порушення.

2.2. Здійснення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, виявлення конфліктів інтересів у службовій діяльності та сприяння їх своєчасному врегулюванню.

2.3. Виявлення причин та умов, що сприяють порушенню працівниками ОВС службової дисципліни, правил поведінки та професійної етики (Наказ N 155).

2.4. Сприяння керівникам органів та підрозділів внутрішніх справ у реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня довіри до працівників ОВС серед населення, забезпечення підтримки з боку громадськості, покращення іміджу та зміцненню престижу органів внутрішніх справ України.

2.5. Сприяння керівникам органів та підрозділів внутрішніх справ у вирішенні проблемних питань із забезпечення гендерної рівності та врегулювання міжособистісних конфліктів серед працівників ОВС.

III. Функції Комісії

3.1. Моніторинг, узагальнення, систематизація та аналіз відомостей про:

3.1.1. Стан морально-психологічного клімату в колективах ОВС.

3.1.2. Стан дотримання працівниками ОВС вимог антикорупційного законодавства та службової дисципліни.

3.1.3. Причини та умови, що сприяють порушенню працівниками ОВС законності у їх службовій діяльності.

3.2. Надання керівникам органів та підрозділів внутрішніх справ рекомендацій щодо розроблення цільових комплексних планів організаційних та практичних заходів, спрямованих на зміцнення законності і службової дисципліни серед працівників ОВС, профілактику корупційних та інших правопорушень, покращення морально-психологічного клімату в колективі.

3.3. Участь в організації заходів індивідуальної профілактики, роз'яснювальної та виховної роботи з працівниками ОВС з метою запобігання вчиненню ними порушень законності, службової дисципліни, вимог антикорупційного законодавства, правил поведінки та професійної етики, а також скоєнню вчинків, які дискредитують органи внутрішніх справ України.

3.4. Надання керівникам органів та підрозділів внутрішніх справ рекомендацій щодо обґрунтованості та об'єктивності прийняття рішень про вжиття заходів профілактичного, виховного та дисциплінарного впливу.

3.5. Участь в організації та проведенні роз'яснювальної роботи серед працівників ОВС щодо вимог нормативно-правових актів з питань дотримання службової дисципліни, правил поведінки та професійної етики (Наказ N 155), виконання вимог антикорупційного законодавства, механізмів виникнення та врегулювання конфлікту інтересів у службовій діяльності.

3.6. Подання керівництву органів та підрозділів внутрішніх справ пропозицій щодо необхідності проведення заходів з перевірки стану дотримання службової дисципліни, законності, правил поведінки та професійної етики (Наказ N 155), виконання вимог антикорупційного законодавства, виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню працівниками ОВС порушень в окремих сферах службової діяльності.

3.7. Порушення перед керівниками органів та підрозділів внутрішніх справ питання про проведення заслуховувань начальників підпорядкованих структурних підрозділів з питань невжиття належних заходів щодо зміцнення серед підлеглих дисципліни і законності та створення в колективі сприятливих морально-психологічних умов.

3.8. Здійснення оцінки ефективності особистого впливу керівників органів та підрозділів внутрішніх справ на морально-психологічний клімат у колективах.

IV. Права Комісії

4.1. В установленому порядку ознайомлюватися з відповідними документами з питань, що є предметом розгляду Комісії.

4.2. Подавати керівництву органів та підрозділів внутрішніх справ клопотання про виклик на засідання Комісії працівників підпорядкованого органу (підрозділу) та їх безпосередніх керівників, отримання від них письмових та усних пояснень з питань, що є предметом розгляду Комісії.

4.3. У межах компетенції та вимог законодавства отримувати від органів (підрозділів) внутрішніх справ та збирати інформаційно-довідкові матеріали.

V. Організація діяльності Комісії

5.1. Організація діяльності Комісії здійснюється шляхом проведення щомісячних засідань.

Рішення про проведення позапланових засідань приймається за ініціативою голови Комісії, поданням одного з її членів або за рішенням начальника органу (підрозділу) внутрішніх справ.

5.2. Члени Комісії зобов'язані бути присутніми на її засіданнях. Про неможливість присутності на засіданні з поважної причини член Комісії завчасно інформує голову Комісії.

5.3. Голова та члени Комісії зобов'язані вживати всіх необхідних заходів щодо нерозголошення службової інформації та інших конфіденційних даних, які стали їм відомі при реалізації повноважень, передбачених цим Положенням, а також забезпечувати дотримання етичних норм при розгляді конфліктів та проблемних питань із забезпечення гендерної рівності.

5.4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на начальника органу (підрозділу) внутрішніх справ.

5.5. Засідання Комісії проводиться не пізніше п'яти днів з дня оголошення рішення голови про його проведення.

5.6. Засідання Комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні не менше ніж дві третини від загальної кількості її членів.

5.7. На засіданнях Комісії з питань персонального заслуховування окремих працівників ОВС забезпечується їх присутність. Засідання Комісії переноситься, якщо працівник не може прибути з поважних причин.

5.8. Комісія заслуховує пояснення працівника ОВС та запрошених осіб, вивчає матеріали, які стосуються питань, що є предметом розгляду Комісії.

5.9. Рішення Комісії оформлюється протоколом. Обіг документів, що створюються в процесі діяльності Комісії, здійснюється відповідно до вимог діловодства в органах та підрозділах внутрішніх справ України.

5.10. Усі члени Комісії при прийнятті рішення користуються рівними правами. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням. При рівності числа голосів голос голови Комісії є вирішальним. Результати голосування відображаються в протоколі засідання Комісії.

5.11. У разі незгоди з прийнятим рішенням кожен із членів Комісії має право на особливу думку, яка у письмовій формі додається до протоколу засідання. Протокол підписується членами Комісії, які брали участь у її засіданні.

5.12. Протокол Комісії складається з описової та резолютивної частин.

Описова частина складається зі стислого опису суті розглянутого питання та висновку про результат його розгляду.

У резолютивній частині пропонуються заходи впливу, які рекомендується здійснити, способи і строки їх реалізації.

VI. Рішення Комісії та його виконання

6.1. У разі виявлення причин та умов, що створюють підґрунтя для порушення працівниками ОВС службової дисципліни, встановлення факту порушення працівником ОВС правил поведінки та професійної етики (Наказ N 155), недотримання вимог антикорупційного законодавства, скоєння вчинків, які дискредитують органи внутрішніх справ України, Комісія приймає рішення, яке оформлюється протоколом, рекомендувати начальнику органу (підрозділу) внутрішніх справ:

призначити службове розслідування, за результатами якого прийняти відповідне рішення;

зобов'язати безпосереднього начальника працівника ОВС, вжити заходів щодо зміцнення серед підлеглих дисципліни і законності, створення здорового морально-психологічного клімату в колективі, його згуртуванню, своєчасному запобіганню порушенням службової дисципліни та виявленню причин їх учинення.

6.2. За результатами розгляду питання про міжособистісні конфлікти та проблемні питання забезпечення гендерної рівності в колективі органу (підрозділу) внутрішніх справ Комісія вносить рекомендації сторонам конфлікту щодо їх врегулювання, а начальнику відповідного органу (підрозділу) щодо вжиття організаційних та практичних заходів виконання цих рекомендацій та усунення причин та умов, що сприяють виникненню таких конфліктів.

6.3. Рішення Комісії, що персонально стосується окремих працівників органу (підрозділу) внутрішніх справ, оголошується їм під підпис. За їх вимогою надаються витяги з протоколу Комісії.

6.4. Рішення Комісії може бути реалізоване шляхом видання відповідного наказу начальником органу.

6.5. У разі незгоди з рішенням Комісії працівник ОВС має право оскаржити зазначене рішення до вищестоящої Комісії або вищестоящого керівника відповідним рапортом.

 

Начальник Департаменту
внутрішньої безпеки МВС України
генерал-лейтенант міліції

О. С. Тулаєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали