Про питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Одеській обласній державній адміністрації

Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 1 липня 2011 року N 506/А-2011

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області
7 липня 2011 р. за N 22/1043

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), пункту 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583), з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації:

1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Одеська обласна державна адміністрація, що додається.

2. Установити, що Одеська обласна державна адміністрація:

2.1. Є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Одеською обласною державною адміністрацією своїх повноважень та яка перебуває у володінні Одеської обласної державної адміністрації.

2.2. Не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

3. Визначити сектор реєстрації документів та доступу до інформації відділу діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації структурним підрозділом, який забезпечує доступ запитувачів до інформації, що надходить до Одеської обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації.

5. Розпорядження набирає чинності з дня опублікування в газеті "Одеські вісті".

 

Голова обласної
державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
01.07.2011 N 506/А-2011

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
7 липня 2011 р. за N 22/1043

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Одеська обласна державна адміністрація

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Одеська обласна державна адміністрація.

1.4. Доступ до публічної інформації Одеської обласної державної адміністрації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації (далі - запитувач) відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

2. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до Одеської обласної державної адміністрації із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Одеській обласній державній адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Одеської обласної державної адміністрації, розміщена на веб-сайті http://oda.odessa.gov.ua/.

Запит може бути поданий:
на поштову адресу 65032, м. Одеса-32, пр. Шевченка, 4;
на електронну адресу public@odessa.gov.ua;
телефаксом 34-29-71;
за телефоном 71-89-326, 71-89-316, 71-89-247.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму запиту на інформацію (далі - форма запиту) наведену у додатку.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації та на інформаційному стенді в адміністративному будинку N 1, де розташована Одеська обласна державна адміністрація.

2.7. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації.

2.8. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до сектору реєстрації документів та доступу до інформації відділу діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації (далі - сектор).

2.10. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит, його оформлює спеціаліст сектору, який організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Одеська обласна державна адміністрація, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону. Копія такого запиту надається запитувачу.

2.11. Запит може бути поданий до структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації або посадовим особам, які організовують доступ до публічної інформації, якою володіє Одеська обласна державна адміністрація, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Одеської обласної державної адміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

П. В. Хлицов

 

Додаток
до Порядку складення та подання запитів
на публічну інформацію, розпорядником
якої є Одеська обласна державна адміністрація

Форма
запиту на інформацію

Розпорядник інформації

Одеська обласна державна адміністрація
(65032 м. Одеса, пр. Шевченка, 4)

Запитувач

___
                прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
___
             прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних, осіб та
                            об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи
___
                           (поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати

__
                                             (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

(необхідне зазначити):

на поштову адресу

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

телефаксом

 

за телефоном

 

електронною поштою

 

особисто

 

___________
         (дата)

__
(підпис)

 

Контактний телефон

зазначити номер телефону

Дата запиту

 

Зареєстровано

Запит направлено за призначенням

Одеська обласна державна адміністрація

____
структурний підрозділ Одеської
обласної державної адміністрації

Реєстраційний номер

__

____

дата реєстрації

__

____

Відмітка про виконання __

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали