ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.06.2011 р. N 360

Про План заходів на 2012 - 2015 роки щодо реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року

З метою забезпечення реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23.03.2007 N 5/8-158, та на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 10.02.2011 N 6053/1/1-11 до підпункту 6 пункту 1 рішення Ради регіонів від 24.01.2011, керуючись статтею 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити План заходів на 2012 - 2015 роки щодо реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року (далі - План заходів), що додається.

2. Відповідальним виконавцям інформацію про стан виконання Плану заходів надавати головному управлінню економіки облдержадміністрації щороку до 1 лютого.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Бірюкова):

3.1. Здійснювати координацію роботи щодо виконання Плану заходів.

3.2. Узагальнену інформацію про стан виконання Плану заходів надавати облдержадміністрації щороку до 15 лютого.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Дергунова С. Г.

 

В. о. голови облдержадміністрації

С. Г. Дергунов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
30.06.2011 N 360


ПЛАН
заходів на 2012 - 2015 роки щодо реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року

N
з/п

Стратегічний напрям (завдання), визначений регіональною стратегією розвитку

Зміст заходу

Термін виконання (роки)

Відповідальний виконавець

Очікуваний результат

Критерії досягнення результату

1.

Розвиток людського ресурсу

Виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N 382-р

2012 - 2015

Управління у справах сім'ї та молоді, управління з питань фізичної культури та спорту, управління освіти і науки, головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головне управління статистики у Донецькій області

Поліпшення якісних характеристик рівня життя населення та гармонізація процесів його відтворення

 

 

 

Реалізація пілотного проекту "Будуємо разом" (будівництво доступного житла в містах Краматорськ, Маріуполь та в Старобешівському, Мар'їнському, Ясинуватському районах)

2010 - 2014

Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, головне управління капітального будівництва облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Поліпшення житлових умов громадян

Будівництво 73,2 тис. кв. м загальної площі житла

 

 

Реалізація пілотного проекту реформування системи охорони здоров'я в Донецькій області

2011 - 2014

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Покращення стану здоров'я та продовження тривалості життя населення

Створення оновленої трьохрівневої системи охорони здоров'я

 

 

Реалізація інвестиційного проекту "Створення та оснащення сучасним обладнанням обласного та семи регіональних перинатальних центрів другого рівня на базі існуючих лікувально-профілактичних закладів області"

2011 - 2013

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Поліпшення здоров'я малюків та матерів;
покращення умов і матеріально-технічного стану закладів, що надають допомогу матерям та дітям;
покращення репродуктивного здоров'я населення

Зниження рівня малюкової смертності на 20 %, материнської - на 10 %

 

 

Формування регіональної мережі "Школа майбутнього" (м. Донецьк, м. Єнакієве, Тельманівський район)

2010 - 2013

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Створення належних умов для забезпечення рівного доступу громадян до здобуття якісної освіти

Створення сучасних освітніх комплексів

 

 

Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків. Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії

2012 - 2014

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Покращення технічного стану житлових будинків.
Зменшення ресурсо-споживання у житловому фонді

Оснащення житлових будинків приладами обліку води на 87,9 % і тепла на 66,4 %

 

 

Здійснення заходів щодо організації ефективного управління житловим фондом

2012 - 2014

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Поліпшення якості управління житлом

Збільшення до 70 % кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у багато-квартирному житловому фонді

 

 

Реалізація заходів регіональної Програми "Питна вода України" для населених пунктів Донецької області на 2008 - 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14.05.2010 N 5/28-875

2012 - 2014

КП "Компанія "Вода Донбасу", головне управління житлово-комунального господарства облдержадмініст-рації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Поліпшення якості послуг з водопостачання і водовідведення.
Підвищення надійності систем водопостачання і водовідведення

Зниження питомих витрат електроенергії у водопостачанні до 1,32 кВт год./м3

 

 

Виконання завдань регіональної Програми модернізації комунальної теплоенергетики Донецької області на 2010 - 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14.05.2010 N 5/28-875

2012 - 2014

ОКП "Донецьктеплокомуненерго", головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Покращення якості послуг з теплопостачання.
Перехід на використання альтернативних видів палива

Скорочення витрат природного газу на 25 %

 

 

Реалізація заходів Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 09.06.2011 N 6/4-086

2012 - 2015

КП "Донецький регіональний центр поводження з відходами", головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Створення умов для очищення населених пунктів від забруднення відходами.
Покращення якості обслуговування населених пунктів

Досягнення 100 % рівня охоплення населення послугами з вивезення відходів та захоронення "кінцевих" залишків відходів

 

 

Благоустрій територій населених пунктів

2012 - 2014

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Поліпшення умов життя населення

Проведення реконструкції 328 км вулиць, переоснащення 294 км мереж зовнішнього освітлення райцентрів та міст обласного значення.
Обладнання 353 дитячих майданчиків у населених пунктах

 

 

Комплексна модернізація та реконструкція каналу Сіверський Донець-Донбас

2012 - 2015

КП "Компанія "Вода Донбасу", головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Підвищення надійності роботи каналу Сіверський Донець-Донбас та забезпечення стабільним водопостачанням населених пунктів регіону

Зниження втрат води на 20,3 млн. м3 на рік, витрат електроенергії на 71,1 млн. кВт. год. на рік

2.

Раціональне використання природних ресурсів

Проведення організаційно-технічних заходів щодо запобігання несанкційованого видобутку корисних копалин

2012 - 2015

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, управління вугільної промисловості, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, головне управління економіки облдержадміністрації

Забезпечення ефективного використання надр

Легалізація видобутку корисних копалин

 

 

Створення водоохоронної зони та розчистка русла р. Сіверський Донець

2012 - 2015

Головне управління капітального будівництва облдержадміністрації, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області

Відновлення та підтримка чистоти і водності р. Сіверський Донець

 

 

 

Берегоукріплення узбережжя Азовського моря

2012 - 2015

Виконавчі органи Маріупольської міської ради, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області, головне управління капітального будівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації

Ліквідація наслідків та стабілізація зон зсувів

 

 

 

Реконструкція Донецького ботанічного саду НАН України, м. Донецьк

2012

Виконавчі органи Донецької міської ради, головне управління капітального будівництва облдержадміністрації

Поліпшення умов вирощування та збереження унікального колекційного фонду рослин

Благоустрій 6602 кв. м площі ботсаду

 

 

Розвиток мережі природнозаповідного фонду області

2012 - 2015

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, збільшення унікальних природних комплексів

Збільшення площі об'єктів природно-заповідного фонду області до 6 %

 

 

Впровадження та забезпечення функціонування регіональної системи моніторингу довкілля Донецької області

2011 - 2012

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області

Забезпечення контролю за станом довкілля, надання пропозицій для прийняття управлінських рішень

Поліпшення показників, що характеризують, стан довкілля

 

 

Рекультивація порушених земель

2012 - 2015

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, управління вугільної промисловості, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області, Головне управління Держкомзему у Донецькій області

Раціональне використання земель

Відновлення та повернення земель у суспільне виробництво

3.

Трансформація доходів у капітал і залучення інвестицій в економіку області

Підвищення рівня платіжної дисципліни суб'єктів господарювання, в тому числі за рахунок детінізації та зменшення обсягу податкового боргу

Постійно

ДПА у Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Підвищення спроможності місцевих бюджетів

Збільшення доходів бюджетів усіх рівнів, скорочення податкового боргу

 

 

Здійснення заходів щодо стимулювання довгострокового банківського кредитування та залучення вкладів юридичних і фізичних осіб на довгостроковій основі, сприяння подальшому зниженню питомої ваги емісії у видатках

Постійно

Управління Національного банку України в Донецькій області

Збільшення фінансового ресурсу для розвитку реального сектору економіки

Зростання загальних активів банківських установ, збільшення обсягів кредитування реального сектору економіки

 

 

Реалізація Концепції інвестиційного розвитку Донецької області

2012 - 2015

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації

Підвищення інвестиційної привабливості області

Приріст прямих іноземних інвестицій на 0,5 млрд. дол. США щорічно.
Збільшення обсягу інвестицій в основний капітал у 2,1 рази

 

 

Проведення Міжнародного інвестиційного саміту в м. Донецьк

Щороку

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації

Поліпшення бізнес-клімату, підвищення іміджу області

Збільшення обсягу інвестицій в економіку регіону

 

 

Розвиток міжрегіональної і міжнародної співпраці

2012 - 2015

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації

Підвищення експортного потенціалу області, розширення міжрегіональних зв'язків

Збільшення обсягу зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг

 

 

Залучення суб'єктів господарювання області до участі у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, що відбуваються на території України і за її межами

2012 - 2015

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, головне управління агропромислового розвитку, головне управління економіки облдержадміністрації

Поглиблення торгово-економічного співробітництва з країнами СНД та іншими перспективними торговими партнерами

Збільшення обсягу зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг, зростання обсягів експорту товарів та послуг місцевих виробників

 

 

Реалізація стратегії територіального маркетингу Донецької області

2012 - 2015

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації

Підвищення інвестиційної привабливості регіону, покращення його іміджу на міжнародному рівні

Збільшення обсягу інвестицій в економіку регіону

 

 

Ведення бази даних інвестиційних проектів підприємств, установ та організацій міст і районів області, вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які можуть пропонуватися для реалізації інвестпроектів

2012 - 2015

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад

Забезпечення вільного доступу ділових кіл до інформації про інвестиційні можливості регіону

Зростання обсягу залучених інвестицій, поглиблення співпраці з потенційними інвесторами

 

 

Підготовка презентаційних матеріалів про інвестиційний потенціал області, пріоритетні інвестиційні проекти для розповсюдження на виставках та форумах серед потенційних інвесторів

Щороку

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад

Поширення інформації про інвестиційний потенціал територій

Зростання обсягу залучених інвестицій, поглиблення співпраці з потенційними інвесторами

 

 

Надання суб'єктам інвестиційної діяльності послуг, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом "єдиного вікна"

2012 - 2015

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації, Регіональний центр з інвестицій та розвитку

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій

Зростання обсягу залучених інвестицій, поглиблення співпраці з потенційними інвесторами

 

 

Розвиток інноваційної інфраструктури: створення наукових парків та центру трансферу технологій

2012 - 2015

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації

Розвиток мережі нових елементів інноваційної інфраструктури регіону
Створення нових високотехнологічних галузей економіки

Збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції до 20 %.
Збільшення частки інноваційно активних підприємств до 16 %.
Створення нових робочих місць

4.

Малий бізнес як елемент структурної перебудови економіки та формування середнього класу

Забезпечення реалізації Регіональної стратегії розвитку малого і середнього бізнесу в Донецькій області до 2016 року

2011 - 2015

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, Донецька торгово-промислова палата, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області, КП "Донецький координаційний центр підтримки підприємництва", територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Ефективний розвиток малого бізнесу, підвищення добробуту населення

Зростання частки зайнятих у малому бізнесі до 25 % працездатного населення області. Щорічне зростання на 10 % податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб'єктів малого підприємництва

 

 

Виявлення адміністративних бар'єрів та дерегуляція підприємницької діяльності на місцевому рівні

Постійно

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації

Створення сприятливих умов для ведення бізнесу, удосконалення регуляторного середовища

Спрощення умов для здійснення підприємницької діяльності

 

 

Створення обласного дозвільного центру

2011 - 2012

Головне управління економіки облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Створення сприятливих умов для ведення бізнесу, запобігання проявам корупції

Скорочення для підприємців витрат часу та грошових коштів на отримання документів дозвільного характеру

 

 

Створення площадок для постійної взаємодії бізнесу, влади та громадськості

Постійно

Донецька торгово-промислова палата, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області, КП "Донецький координаційний центр підтримки підприємництва", головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад

Надання розвитку малого бізнесу статусу реального пріоритету

Створення дієвого механізму партнерства між владою і бізнесом

 

 

Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва

Щороку

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області, КП "Донецький координаційний центр підтримки підприємництва", головне управління агропромислового розвитку, головне управління економіки, Головне фінансове управління облдержадміністрації

Розвиток перспективних форм фінансування малого підприємництва

Фінансова підтримка малого бізнесу органами місцевого самоврядування

 

 

Створення обласного бізнес-інкубатора

2012 - 2013

КП "Донецький координаційний центр підтримки підприємництва", Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області, Інститут економіки промисловості НАН України

Надання можливості стартового розвитку малих підприємств

Створення бізнес-інкубатору на 200 робочих місць

 

 

Забезпечення інформаційно-консультаційної, освітньої, кадрової підтримки суб'єктів малого підприємництва, заохочення їх до підприємницької діяльності

Постійно

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області, Донецька торгово-промислова палата, КП "Донецький координаційний центр підтримки підприємництва", головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад

Підвищення рівня знань та соціальної відповідальності малого бізнесу

Забезпечення навчання основам підприємницької діяльності не менше 1 тис. осіб щороку

5.

Формування високоефективного інноваційно-виробничого комплексу регіону

Модернізація і реконструкція виробничих потужностей підприємств області

2012 - 2015

Промислові підприємства, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу

Забезпечення щорічного зростання обсягів промислового виробництва на 5 %, збільшення частки продукції з високою доданою вартістю

 

 

Впровадження інноваційних та науково-технічних розробок в реальному секторі економіки та соціальній сфері

2012 - 2015

Підприємства, організації, бюджетні установи, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації

Організація виробництва високотехнологічних товарів і послуг

Збільшення питомої ваги підприємств, що впроваджують інновації, до 16 %, частки інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції до 20 %

 

 

Впровадження енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, ефективного обладнання та приладів у всіх сферах економіки відповідно до заходів Програми енергоефективності Донецької області на 2010 - 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 03.09.2010 N 5/30-929

2012 - 2015

Підприємства, організації, бюджетні установи, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення шкідливого впливу на довкілля

Забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів до 2,0 млн. туп за період

 

 

Розвиток нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії за рахунок будівництва вітроенергетичних установок, технологічних комплексів по переробці органічних відходів

2012 - 2015

ТОВ "Вітряний парк Новоазовський", ТОВ "Вінд Пауер", сільгосптоваровиробники, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Скорочення споживання імпортованих енергоносіїв, зменшення шкідливого впливу на довкілля

Створення нових робочих місць

 

 

Реалізація проектів будівництва великотоварних тваринницьких комплексів та оптового ринку сільськогосподарської продукції "Донбас"

2012 - 2015

Сільгосптоваровиробники, оптовий ринок сільськогосподарської продукції "Донбас", головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Підвищення конкурентоспроможності агро-промислового виробництва

Забезпечення середньорічного приросту виробництва валової продукції сільського господарства на 3 %

 

Механізми реалізації Стратегії

Розробка і реалізація щорічних Програм економічного і соціального розвитку

Щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Поліпшення якості життя населення за рахунок структурних змін економіки, підвищення конкурентоспроможності регіону

 

 

 

Реалізація Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2010 N 1090

2011 - 2015

Головне управління економіки облдержадміністрації

Розбудова інфраструктури малих міст, поліпшення якості послуг, що надаються населенню органами місцевого самоврядування, підвищення інвестиційної привабливості малих міст

Збільшення обсягу інвестицій, створення додаткових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення

 

 

Забезпечення реалізації Угоди щодо регіонального розвитку Донецької області між Кабінетом Міністрів України та Донецькою обласною радою на 2012 - 2015 роки

2012 - 2015

Головне управління економіки облдержадміністрації

Вирішення соціально-економічних проблем регіону

Поліпшення якісних показників життя населення

 

 

Реалізація спільних заходів щодо співробітництва Донецької, Луганської областей України та Ростовської області Російської Федерації в рамках Єврорегіону "Донбас"

2012

Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин, структурні підрозділи облдержадміністрації

Вирішення соціально-економічних проблем регіону

Створення транспортної, логістичної та митної інфраструктури. Поліпшення екологічного стану річки Сіверський Донець

 

 

Впровадження схеми планування території Донецької області

2012 - 2015

Управління містобудування та архітектури, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадмінітсрації

Створення сприятливих умов для містобудівного розвитку області, упорядкування використання природних ресурсів, збереження і розвитку історико-культурного потенціалу та природно-рекреаційних ресурсів

Створення сучасної виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, сталий розвиток населених пунктів, формування регіональної екологічної мережі

 

 

Проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку міст і районів Донецької області

Щороку

Головне управління економіки, Головне фінансове управління облдержадміністрації, Державна податкова адміністрація у Донецькій області, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

Визначення причин неоднорідності соціально-економічного розвитку міст і районів області та розробка механізмів щодо розв'язання проблем диференціації соціально-економічного розвитку територій

Підвищення ефективності управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівні

 

 

Проведення рейтингової оцінки міст і районів області за рівнем соціально-економічного розвитку

Щокварталу

Головне управління статистики у Донецькій області, головне управління економіки облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

Визначення проблем розвитку територій

Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень щодо усунення виявлених проблем

 

 

Реалізація регіональної Програми з розвитку та управління персоналом на 2011 - 2015 роки

2011 - 2015

Відділ кадрової роботи облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад

Забезпечення професійними кадрами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Створення ефективної системи управління персоналом на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали