РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.06.2011 р. N 277

Про план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року N 261-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки" (План N 261-р):

1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки (далі - план заходів) згідно з додатком 1.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

інформацію про хід виконання плану заходів подавати до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації станом на 1 січня та 1 липня за формою згідно з додатком 2;

вжити заходів щодо приведення положень галузевих, регіональних і колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки.

3. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації подавати узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів Міністерству соціальної політики України та облдержадміністрації станом на 1 січня та 1 липня до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 24 жовтня 2008 року N 456 "Про план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки".

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Сад С. І.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

Додаток 1
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
07.06.2011 N 277


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

Положення Генеральної угоди

Зміст заходу, строк виконання

Відповідальні за виконання

Розділ I
Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості

Сторона власників зобов'язується:

1.11. Залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:

рекомендувати керівникам державних та комунальних підприємств залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новоутворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:

 

1.11.1 статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області

1.11.2 внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)

внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

1.12. Залучати представників первинних профспілкових організацій до:

рекомендувати керівникам державних підприємств залучати представників первинних профспілкових організацій до:

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

1.12.1 розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;

розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

1.12.2 підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді таких суб'єктів господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами;

підготовки та подання правлінню та/або наглядовій раді таких суб'єктів господарювання пропозицій стосовно спрямування частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

1.12.3 підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких пропозицій керівництву державних підприємств на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами

підготовки пропозицій стосовно спрямування прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами, та подання таких пропозицій керівникам державних підприємств

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

1.13. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

рекомендувати включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

 

1.13.1 приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання

приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання

постійно

регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області

1.14. Надавати безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об'єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов'язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин

забезпечувати подання безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об'єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов'язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин

постійно

регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області

1.16. Залучати представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов'язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

 

забезпечувати залучення представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов'язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

постійно

регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області

1.17. Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб'єктів господарювання

забезпечувати залучення у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб'єктів господарювання

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області

1.18. Проводити не рідше ніж раз на п'ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства

рекомендувати керівникам підприємств проводити не рідше ніж раз на п'ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області

1.20. Вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

вживати заходів щодо подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області

1.21. Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв

забезпечувати в межах повноважень здійснення заходів, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року N 243

постійно

територіальне управління Державної інспекції з енергозбереження по області, Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне фінансове управління, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

1.22. Здійснювати за участю Сторін заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних розслідувань з боку іноземних країн

здійснювати за участю сторін Генеральної угоди заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань з боку іноземних держав

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

1.23. Дотримуватися принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб'єктів господарювання і надавати Сторонам Угоди відповідно до законодавства таку інформацію на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій

забезпечити дотримання принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб'єктів господарювання і подання сторонам Генеральної угоди відповідно до законодавства такої інформації на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

1.24. Сприяти запровадженню суб'єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу

сприяти запровадженню суб'єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

1.25. Сприяти приєднанню суб'єктів господарювання до Глобального договору ООН

сприяти приєднанню суб'єктів господарювання до Глобального договору ООН

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, державна екологічна інспекція в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

1.32. Вживати заходів щодо надання підприємствам реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки

вживати заходів щодо надання підприємствам реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

1.35. Залучати представників профспілок та роботодавців до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

сприяти залученню представників профспілок та роботодавців до розгляду Міжвідомчою комісією з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств питань, порушених у їх зверненнях

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне фінансове управління облдержадміністрації, регіональне відділення Фонду державного майна України по області, Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Рівненське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

Сторони домовилися:

1.40. Створити умови для:

1.40.1 забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах)

рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах)

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

1.41. Рекомендувати під час укладання галузевих та регіональних угод визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення

рекомендувати під час укладання галузевих та регіональних угод визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення згідно із законодавством

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

1.42. У разі невідворотності масових вивільнень розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню

рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій разом з профспілками розробляти у разі невідворотності масових вивільнень заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

1.43. Рекомендувати передбачати у галузевих угодах та колективних договорах зобов'язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок

рекомендувати сторонам галузевих угод та колективних договорів під час їх укладання передбачати зобов'язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок

постійно

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

Сторона власників зобов'язується:

1.45. Створити умови для реалізації громадянами права на продуктивну зайнятість і в результаті протягом 2010 - 2012 років досягти:

 

 

1.45.1 зростання щороку рівня зайнятості населення віком 15 - 70 років не менш як на 0,3 відсоткового пункту;

вживати заходів для підвищення щороку рівня зайнятості населення віком 15 - 70 років

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

1.45.2 зменшення щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15 - 70 років), не менш як на 0,4 відсоткового пункту

вживати заходів для зниження щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15 - 70 років)

постійно

обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

1.46. Забезпечити працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці

вживати заходів для забезпечення працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці

постійно

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

1.48. Вживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і на цій основі забезпечення зайнятості населення таких міст

вживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і забезпечення на цій основі зайнятості їх населення

постійно

Головне управління з питань будівництва та архітектури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне фінансове управління, Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

1.49. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

щороку

Головне управління економіки та інвестиційної політики, управління освіти і науки, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

Розділ II
Оплата праці

Сторони домовилися:

2.1. Забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому по економіці України в 2010 році не нижче ніж на 17,8 відсотка порівняно з 2009 роком, в 2011 році - не нижче ніж на 15 відсотків порівняно з 2010 роком, в 2012 році - не нижче ніж на 16 відсотків порівняно з 2011 роком

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про вжиті заходи з метою забезпечення зростання середньої заробітної плати в цілому в економіці у 2010 році не нижче ніж на 17,8 відсотка, порівняно з 2009 роком

1 липня 2011 року

Головне управління праці та соціального захисту населення,Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому в економіці у 2011 році - не нижче ніж на 15 відсотків, порівняно з 2010 роком, у 2012 році - не нижче ніж на 16 відсотків, порівняно з 2011 роком

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

Забезпечити за період з 2010 по 2012 рік середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту

забезпечити середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту

протягом 2011 - 2012 років

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

2.2. Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахований спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики за попередній місяць відповідно до законодавства

передбачати під час укладання галузевих угод і колективних договорів положення щодо умов оплати праці, за яких розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за виконану в повному обсязі норму часу в нормальних умовах праці повинен бути вище за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

Конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в галузевих угодах і колективних договорах

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих угод, колективних договорів встановлювати конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати та міжпосадові, міжрозрядні співвідношення

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

2.6. Передбачати у галузевих угодах, колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг

передбачати в галузевих угодах, колективних договорах заходи, спрямовані на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

2.9. Рекомендувати при укладенні регіональних угод під час визначення мінімальних місячних (часових) тарифних ставок (окладів) працівників застосовувати регіональний коефіцієнт перевищення прожиткового мінімуму в регіоні над встановленим законодавством рівнем

рекомендувати сторонам під час укладання регіональних угод застосовувати регіональний коефіцієнт перевищення прожиткового мінімуму в регіоні встановленого законодавством рівня під час визначення мінімальних місячних (часових) тарифних ставок (окладів) працівників

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

2.11. Установити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах згідно із додатком 3

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих, регіональних угод та колективних договорів включати положення щодо переліку і розміру доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ та організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), згідно з додатком 3 до Генеральної угоди

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління агропромислового розвитку, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління житлово-комунального господарства, Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

2.12. Рекомендувати визначати в колективних договорах положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства

рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства

постійно

райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

2.14. Забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності

Несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства

здійснювати контроль за своєчасною та в повному обсязі виплатою заробітної плати і вживати оперативних заходів відповідно до законодавства у разі несвоєчасної чи не в повному обсязі виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Територіальна державна інспекція праці в області

2.15. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на квартал обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень цієї Угоди у сфері оплати праці та здійснювані заходи за фактами виявлених порушень

проводити постійний моніторинг та подавати соціальним партнерам інформацію про стан дотримання вимог законодавства і положень Генеральної угоди у сфері оплати праці та вжиті заходи за фактами виявлених порушень

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Територіальна державна інспекція праці в області за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

Сторона власників зобов'язується:

2.17. Забезпечити щорічне збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів

забезпечити на державних і комунальних підприємствах збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату, розмір якої перевищує три прожиткових мінімуми

щороку

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

2.18. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці"

рекомендувати підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності у разі затримки виплати заробітної плати працівникам подавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємств, установ та організацій відповідно до статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і не виплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці"

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення

2.19. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2010 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про вжиті заходи щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

1 липня 2011 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

2.20. Вжити дієвих заходів щодо погашення у 2011 році боргів із заробітної плати працівникам економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що склалися на кінець 2010 року

вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних і комунальних економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що утворилася на кінець 2010 року

протягом 2011 року

територіальна державна інспекція праці в області, структурні підрозділи облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

2.21. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2010 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про вжиті заходи щодо забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності

1 липня 2011 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

2.23. Вжити заходів щодо системного підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері

забезпечити здійснення заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року N 29

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне фінансове управління, Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення

Розділ III
Охорона праці, умови праці та відпочинку, охорона навколишнього природного середовища

Сторони домовилися:

3.2. Визначити, що особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки, встановлюються галузевими угодами або колективними договорами

рекомендувати встановлювати у галузевих угодах та колективних договорах особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

3.3. Підтримувати та заохочувати ініціативи щодо поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запроваджувати механізми стимулювання тощо

вживати заходів з метою підтримки та заохочення ініціативи щодо поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запроваджувати механізми стимулювання

постійно

державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, управління МНС України в області, Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне фінансове управління, Головне управління агропромислового розвитку, управління освіти і науки облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

3.5. Передбачати у розділі "Охорона праці та здоров'я" галузевих та регіональних угод і колективних договорів підприємств, установ і організацій всіх форм власності:

рекомендувати під час укладання галузевих, регіональних угод і колективних договорів підприємств, установ та організацій усіх форм власності включати до розділу "Охорона праці та здоров'я":

 

зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до законодавства;

зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до законодавства

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах;

перелік робіт, під час яких через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

умови і порядок запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда

умови і порядок установлення скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

3.10. При укладанні галузевих угод, колективних договорів передбачати можливість створення на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 1000 осіб медичної служби

рекомендувати сторонам галузевих угод, колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо можливості утворення медичної служби на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працівників більш як 1 тис. осіб

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

3.11. Надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення на конкретних підприємствах заходів щодо:

зобов'язати керівників державних та комунальних підприємств надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення заходів щодо:

 

3.11.1 належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень);

належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень)

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

3.11.2 проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників;

проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

3.11.3 своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

3.12. Створити протягом дії Угоди служби охорони праці в органах виконавчої влади відповідно до законодавства України

утворити служби охорони праці в органах виконавчої влади відповідно до законодавства

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в області, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення

3.13. Розглядати щороку у травні на розширеному засіданні Уряду за участю Сторін стан забезпечення умов праці, питання виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні, за підсумками розгляду публікувати Національний огляд стану охорони праці в країні

розглядати на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України за участю соціальних партнерів питання щодо стану забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні

щороку в травні

управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в області за участю управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в області, об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

3.14. Розглянути в IV кварталі 2010 року проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці", яким передбачено створення відділів охорони праці в місцевих держадміністраціях та затвердження їх типового положення

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про підготовку та опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці", яким передбачено утворення відділу охорони праці держадміністрації та затвердження типового положення про нього

1 липня 2011 року

управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в області за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

3.21. Продовжити проведення роз'яснювальної роботи із створення системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності

забезпечити проведення роз'яснювальної роботи із створення системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності

постійно

управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в області за участю управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в області, об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

Розділ IV
Соціальний захист працівників

Сторони домовилися:

4.2. Сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які оздоровлюються в санаторно-курортних закладах, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які отримують санаторно-курортне лікування, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

щороку

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

4.4. Сприяти запровадженню недержавного пенсійного забезпечення шляхом розроблення програм недержавного пенсійного забезпечення працівників підприємств, внесення відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів, проведення системних цілеспрямованих інформаційних кампаній для роз'яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні

сприяти запровадженню недержавного пенсійного забезпечення шляхом:

 

внесення відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

проводити системні цілеспрямовані інформаційні кампанії для роз'яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення, відділ забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації за участю Головного управління Пенсійного фонду України в області, об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

4.5. Рекомендувати передбачати під час укладання галузевих, регіональних угод і колективних договорів включення до них зобов'язань щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку

рекомендувати сторонам галузевих, регіональних угод і колективних договорів під час їх укладання включати зобов'язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

4.6. Рекомендувати під час укладання колективних договорів включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників

рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

постійно

райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

4.18. Запровадити до 2012 року статистичні спостереження за рівнем і динамікою середніх цін на первинному і вторинному ринку житла, що склалися в цілому по Україні та регіонах

організувати статистичні спостереження за рівнем і динамікою середніх цін на первинному і вторинному ринку житла і розрахунків індексів цін

протягом 2011 року

Головне управління статистики в області, Головне управління з питань будівництва та архітектури, Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

4.19. Забезпечити починаючи з другого півріччя 2010 року роботу громадських експертних рад з питань індексації, які утворюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року N 39

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про роботу громадських експертних рад з питань індексації, які утворюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року N 39

1 липня 2011 року

Головне управління статистики в області за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

4.27. Забезпечувати рівномірне перерахування відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою забезпечення підприємствам компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

забезпечувати рівномірне перерахування відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою компенсації підприємствам витрат, пов'язаних з пільговим проїздом окремих категорій громадян, відповідно до розпису асигнувань державного бюджету та зобов'язань

постійно

Головне управління Державного казначейства України в області, Головне фінансове управління, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Розділ V
Задоволення духовних потреб населення

Сторони домовилися:

5.1. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства

сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства

постійно

управління освіти і науки, відділ у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

5.2. Вживати щороку заходів, спрямованих на проведення оздоровлення і відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування. Максимально охоплювати оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровлення і відпочинку дітей, із залученням додаткових джерел фінансування

щороку

управління освіти і науки, відділ у справах сім'ї та молоді, Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

вживати заходів з максимального охоплення оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

щороку

управління освіти і науки, відділ у справах сім'ї та молоді, Головне управління економіки та інвестиційної політики, управління охорони здоров'я, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

5.3. Передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

постійно

райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на обласному рівні

5.4. Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форми власності

сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форми власності

постійно

райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення

З молодіжних питань

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

5.16. Передбачати в Державному бюджеті України на відповідний рік кошти на:

передбачати в Державному бюджеті України на відповідний рік кошти на:

 

проведення капітального та поточного ремонту студентських гуртожитків

проведення капітального та поточного ремонту студентських гуртожитків

щороку

управління освіти і науки, відділ у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Розділ VI
Соціальний діалог

6.2. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов'язковими для розгляду органами державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних партнерів

забезпечити розгляд висновків та рекомендацій, прийнятих за результатами здійснення соціального діалогу, які надходять до відповідних органів державної влади, та інформування соціальних партнерів

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

6.8. Проводити моніторинг дотримання норм конвенцій МОП, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та національного законодавства щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень з метою вжиття заходів до їх усунення

забезпечувати розгляд результатів моніторингу, проведеного соціальними партнерами, про випадки порушень прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців і у разі підтвердження фактів порушень вживати в межах повноважень заходи до їх усунення та інформування відповідних суб'єктів Генеральної угоди (авторів звернень)

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

У разі необхідності ініціювати розгляд зазначених питань на засіданнях колегій органів виконавчої влади за участю представників Сторін Угоди

ініціювати у разі потреби розгляд зазначених питань на засіданнях колегій органів виконавчої влади за участю представників соціальних партнерів або на засіданнях територіальних соціально-економічних рад

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

6.9. Надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

провести тристоронню науково-практичну конференцію з питань вдосконалення механізму колективно-договірних відносин

I квартал 2011 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

6.10. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів соціальних партнерів

здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації у спосіб, визначений суб'єктами Генеральної угоди, домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів із соціальними партнерами

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

6.11. Рекомендувати учасникам колективних переговорів з укладення галузевих, регіональних угод та колективних договорів застосовувати визначені даною Угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні

рекомендувати під час повідомної реєстрації галузевих, регіональних угод та колективних договорів їх сторонам застосовувати визначені Генеральною угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторони домовилися:

2. Всебічно сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин, здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі, відстоювати у Верховній Раді України досягнуті домовленості щодо законопроектів, розроблених і погоджених Сторонами

сприяти здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

3. Сприяти приведенню норм та положень галузевих і регіональних угод та колективних договорів у відповідність з цією Угодою

сприяти приведенню норм та положень галузевих і регіональних угод та колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою

постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області

5. Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за виконанням цієї Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6)

забезпечити в рамках своїх повноважень контроль за виконанням Генеральної угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6 до зазначеної Угоди):

 

проводити оперативний моніторинг виконання положеньГенеральної угоди між засіданнями спільної робочої комісії та подавати відповідну інформацію Міністерству соціальної політики на його запит

постійно

 

структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного значення

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

11. Надавати на безоплатній основі СПО профспілок і СПО роботодавців наявну інформацію з питань, які є предметом Угоди

забезпечувати надання соціальним партнерам на безоплатній основі інформації з питань, які є предметом Генеральної угоди

постійно

Головне управління статистики в області за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

Додаток 2
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
07.06.2011 N 277


ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

Положення Генеральної угоди

Зміст заходу, строк виконання

Стан виконання
(оцінка виконання та інформація щодо реалізації положення Генеральної угоди)

1

2

3

 

 

 


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали