ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.05.2011 р. N 327

Про план заходів щодо реалізації в області протягом 2011 року Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в України

З метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2011 року N 273-р "Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" (Розпорядження N 273-р), відповідно до Законів України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" та "Про державну підтримку малого підприємництва", керуючись статтею 6, пунктом 4 частини першої статті 13, пунктом 5 статті 19, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити план заходів щодо реалізації в області протягом 2011 року Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (далі - заходи), що додається.

2. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам вирішити питання щодо виділення у 2011 році з місцевих бюджетів коштів для фінансування заходів.

3. Головним управлінням обласної державної адміністрації: агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення; управлінням обласної державної адміністрації: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки, культури і туризму, промисловості та розвитку інфраструктури, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, житлово-комунального господарства, регіонального розвитку, містобудування та архітектури, капітального будівництва, у справах преси та інформації; регіональному фонду підтримки підприємництва по області, Херсонській обласній державній телерадіокомпанії "Скіфія"; районним державним адміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити виконання заходів і про хід їх реалізації надавати інформацію Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації забезпечити узагальнення матеріалів та підготовку інформації про хід реалізації в області плану заходів з виконання у 2011 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 року N 273-р (Розпорядження N 273-р), для направлення Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Хоменка А. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
26.05.2011 N 327

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації в області протягом 2011 року Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

N
з/п

Зміст заходу

Очікуваний результат

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення розміщення повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій у друкованих засобах масової інформації та на офіційній сторінці в мережі Інтернет

Забезпечення дотримання основного принципу регуляторної політики - прозорості та гласності, досягнення позитивних економічних результатів від упровадження регуляторних актів, забезпечення врахування громадської думки

По мірі розробки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, які готують регуляторні акти

2.

Залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні сфери економіки; ведення бази даних інвестиційних пропозицій; залучення міжнародної технічної допомоги; сприяння в отриманні кредитів, грантів, безвідсоткових позичок

Розширення можливостей доступу малого підприємництва до участі в реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та доступу до позабюджетних фінансових джерел, просування продукції, виготовленої вітчизняними суб'єктами малого підприємництва, на зовнішні ринки збуту, збільшення обсягу експорту продукції такими суб'єктами, залучення зарубіжних інвестицій в економіку

Протягом року

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації, Головні управління обласної державної адміністрації: економіки агропромислового розвитку, райдержадміністрації, міськвиконкоми

3.

Реалізація спеціальних проектів щодо створення суб'єктів малого підприємництва серед слабозахищених верств населення, виплата одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, проведення інформаційних семінарів, семінарів з орієнтації на самозайнятість

Залучення до підприємницької діяльності інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних, жителів сільської місцевості та малих міст, створення нових робочих місць, усунення соціальної напруженості, забезпечення самозайнятості населення

Протягом року

Головні управління обласної державної адміністрації: праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласний центр зайнятості, регіональний фонд підтримки підприємництва по області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Херсонський обласний центр "Успішна жінка", Херсонська обласна організація УТОГ, Херсонська обласна організація УТОС

4.

Сприяння розвитку мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів

Створення умов для організації підприємницької діяльності суб'єктів малого підприємництва, поширення передового досвіду розвитку підприємництва, розширення обсягу послуг, що надаються малому бізнесу

Протягом року

Головне управління економіки обласної державної адміністрації, регіональний фонд підтримки підприємництва по області, управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми

5.

Проведення семінарів, тренінгів, конференцій з питань ведення та розвитку бізнесу в пріоритетних галузях економіки, у тому числі із застосуванням інноваційних моделей ведення бізнесу (кластери, франчайзинг тощо)

Розвиток багаторівневої системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва, запровадження механізму виробничої кооперації між великими та малими підприємствами, підвищення конкурентоспроможності малих підприємств

Протягом року

Головні управління обласної державної адміністрації: економіки, агропромислового розвитку, управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, регіональний фонд підтримки підприємництва по області, Херсонська торгово-промислова палата

6.

Забезпечення функціонування в регіонах інформаційної служби "гаряча лінія", підтримка діючих та створення нових "гарячих ліній" для підприємців

Розвиток системи інформаційного забезпечення та надання інформаційних послуг суб'єктам малого підприємництва

Протягом року

Головне управління економіки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

7.

Проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

Підтримка підприємницьких ініціатив молоді, створення молодіжних підприємств

Протягом травня-серпня

Управління обласної державної адміністрації: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки, райдержадміністрації, міськвиконкоми

8.

Проведення конференцій, нарад, засідань "за круглим столом", форумів, виставок та ярмарків за участю представників малого підприємництва

Збільшення збуту товарів, робіт, послуг суб'єктів малого підприємництва, залучення інвесторів, стимулювання випуску конкурентоспроможної продукції, сприяння розвитку економічного співробітництва суб'єктів малого підприємництва, формування позитивної суспільної думки про мале підприємництво, підвищення інформованості громадськості про проблеми малого підприємництва

Щокварталу

Головне управління економіки обласної державної адміністрації, регіональний фонд підтримки підприємництва по області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

9.

Забезпечення належної організації підготовки та відзначення Дня підприємця в області

Підвищення іміджу суб'єктів підприємницької діяльності, підвищення підприємницького рівня культури населення, стимулювання підприємницької ініціативи

Перший тиждень вересня

Головне управління економіки обласної державної адміністрації, регіональний фонд підтримки підприємництва по області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

10.

Розгляд проблемних питань розвитку підприємництва області на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при обласній державній адміністрації за участю громадських організацій з питань захисту прав підприємців та галузевих рад підприємців

Посилення ролі та значення підприємницьких громадських організацій у розв'язанні проблем суб'єктів малого підприємництва

Щокварталу

Головні управління обласної державної адміністрації: економіки, агропромислового розвитку, управління обласної державної адміністрації: промисловості та розвитку інфраструктури, капітального будівництва, регіональний фонд підтримки підприємництва по області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

11.

Проведення засідань "круглого столу" конференцій, консультацій за участю суб'єктів ремісничої діяльності та народних промислів, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, проведення виставок-ярмарків ремісничих товарів та товарів народних промислів

Утворення та підтримка малих підприємств у сфері народних промислів, відродження національних традицій, створення нових робочих місць

Протягом року

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Головне управління економіки обласної державної адміністрації, регіональний фонд підтримки підприємництва по області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

12.

Сприяння участі суб'єктів малого підприємництва у забезпеченні розвитку сільського туризму

Створення умов для надання якісних послуг суб'єктами малого підприємництва в галузі сільського туризму

II - III квартали

Головні управління обласної державної адміністрації: агропромислового розвитку, економіки, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, регіональний фонд підтримки підприємництва по області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

13.

Підтримка діяльності фермерських господарств

Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та прибутку фермерських господарств, розв'язання проблеми зайнятості сільського населення

Протягом року

Головні управління обласної державної адміністрації: агропромислового розвитку, економіки, райдержадміністрації, міськвиконкоми, регіональний фонд підтримки підприємництва по області

14.

Проведення нарад і семінарів з питань розвитку сільськогосподарської кооперації, надання консультацій щодо створення та успішної діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Підтримка існуючих та утворення нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Протягом року

Головні управління обласної державної адміністрації: агропромислового розвитку, економіки, райдержадміністрації, міськвиконкоми, регіональний фонд підтримки підприємництва по області

15.

Інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва через засоби масової інформації, шляхом наповнення інформацією офіційних веб-сторінок, розміщення інформації на стендах у дозвільних центрах області, а також випуску бюлетенів та методичних матеріалів

Підвищення рівня інформованості суспільства з питань розвитку підприємництва, реалізації державної регуляторної політики, підтримки самозайнятості населення, ознайомлення суб'єктів малого підприємництва з вимогами СОТ, просування продукції суб'єктів малого підприємництва на міжнародні ринки

Постійно, протягом року

Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації, Головні управління обласної державної адміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, Херсонська обласна державна телерадіокомпанія "Скіфія", райдержадміністрації, міськвиконкоми, регіональний фонд підтримки підприємництва по області

 

Заступник голови обласної
державної адміністрації

А. А. Яценко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали