ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.01.2012 р. N 16

Про план заходів щодо забезпечення реалізації прав дітей у Херсонській області

З метою організації виконання в області Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011) та відповідного плану, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року (протокол N 96), а також з метою створення належних умов для забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вирішення актуальних питань у сфері охорони дитинства, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення реалізації прав дітей у Херсонській області, що додається.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, Головному управлінню юстиції у Херсонській області, УМВС України у Херсонській області, райдержадміністраціям і міськвиконкомам забезпечити виконання заходів, визначених у плані, затвердженому даним розпорядженням, і щороку до 15 липня та до 15 січня надавати службі у справах дітей обласної державної адміністрації інформацію про хід їх реалізації для узагальнення та подальшого інформування обласної державної адміністрації.

3. Службі у справах дітей обласної державної адміністрації, Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, управлінням обласної державної адміністрації: освіти і науки, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, Херсонському обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді про стан виконання завдань, визначених статтею 5 Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163/2011 (Указ N 1163/2011), готувати проекти інформацій для направлення Адміністрації Президента України до 16 січня (по пунктах 1 - 3 (Указ N 1163/2011),5 (Указ N 1163/2011)) та до 15 червня 2012 року (по пункту 4 (Указ N 1163/2011)).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Яценка А. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
06.01.2012 N 16

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення реалізації прав дітей у Херсонській області

1. Забезпечувати неухильне виконання вимог законодавства щодо соціального захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, вирішення питання щодо забезпечення захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей.

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - протягом 2012 - 2014 років

2. Забезпечувати додержання прав багатодітних сімей, зокрема щодо належного їх соціального захисту та реалізації передбачених законодавством пільг для таких сімей.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - протягом 2012 - 2014 років

3. Дотримуватися пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу тощо).

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрацій, міськвиконкоми

Термін - протягом 2012 - 2014 років

4. Забезпечувати дієвий контроль за умовами проживання усиновлених дітей, систематично здійснюючи відповідні перевірки з наданням практичної допомоги у вирішенні проблемних питань.

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - постійно

5. Вжити додаткових заходів стосовно удосконалення роботи з підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та відповідних соціальних працівників.

Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - до 1 березня 2012 року

6. Забезпечувати доступність соціальних послуг сім'ям та молоді шляхом створення сільських та селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, приведення у відповідність штатів та забезпечення фінансування системи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за рахунок видатків місцевих бюджетів.

Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - протягом 2012 року

7. Здійснити заходи щодо підвищення ефективності соціальної роботи з сім'ями або особами, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - протягом I кварталу 2012 року

8. Забезпечувати спільне проживання і виховання братів і сестер при влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім'ї та заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - постійно

9. Забезпечити безумовне виконання вимог законодавства щодо штатної чисельності працівників служб у справах дітей, створення умов для їх ефективної роботи та про результати проведеної роботи підготувати інформацію для направлення Міністерству соціальної політики України.

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - до 10 січня 2012 року

10. Вирішувати в установленому порядку питання щодо забезпечення житлом багатодітних сімей, враховуючи відповідні видатки під час формування та у ході виконання місцевих бюджетів.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - протягом 2012 - 2014 років

11. Активізувати роботу з упровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - протягом 2012 року

12. Забезпечити розроблення та винесення на розгляд колегії обласної державної адміністрації проекту обласної програми щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа на 2013 - 2015 роки.

Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - до 10 травня 2012 року

13. Забезпечувати своєчасну та у повному обсязі виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", та за результатами інформувати Міністерство соціальної політики України.

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - щороку до 15 липня і 15 січня

14. Сприяти діяльності громадських організацій у здійсненні ними незалежного громадського контролю за додержанням прав дітей у навчальних закладах, спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту, в яких перебувають діти.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - постійно

15. Забезпечувати створення і трансляцію теле-, радіопрограм, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості та насильству в сім'ї, дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, а також на формування навичок безпечного користування комп'ютерними технологіями та мережею Інтернет.

Облдержтелерадіокампанія "Скіфія"

Термін - протягом 2012 року

16. Забезпечувати широке висвітлення в засобах масової інформації питань соціального та правового захисту дітей, пропагування позитивного досвіду щодо сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведення інформаційної кампанії про дітей даної категорії, які можуть бути усиновлені, влаштовані в сім'ї громадян України.

Управління обласної державної адміністрації: у справах преси та інформації, у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, освіти і науки, Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін - протягом 2012 - 2014 років

17. Вжити заходів щодо запровадження циклу телерадіопрограм із роз'яснення завдань кримінальної юстиції стосовно неповнолітніх, інформування про права дітей та їх законних представників під час здійснення дізнання, досудового слідства, правосуддя, а також перебування в установах виконання покарань.

Головне управління юстиції у Херсонській області, УМВС України у Херсонській області

Термін - протягом 2012 року

18. Забезпечити узагальнення та підготовку для направлення до Міністерства економічного розвитку України пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650) за напрямом "Захист прав дитини".

Головне управління економіки обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Термін - до 10 січня 2012 року

19. Забезпечити підготовку в установленому порядку для направлення до Міністерства соціальної політики України пропозицій щодо:

- внесення змін до Положення про заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей та соціального супроводу дітей, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

- механізму фінансування потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом "гроші ходять за дитиною";

- щодо розширення функцій центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Термін - до 01 березня 2012 року

20. Опрацювати та підготувати для направлення Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції щодо внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономної Республіки Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації з метою посилення гарантій реалізації права дитини на сімейне виховання при вирішенні питань направлення дітей до відповідних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, лікувально-профілактичних, реабілітаційних закладів.

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Термін - до 16 січня 2012 року

21. Забезпечити підготовку та направлення до Міністерства соціальної політики України інформації про вжиті заходи щодо активізації в області діяльності місцевих органів виконавчої влади, спрямованої на поліпшення захисту особистих і майнових прав дітей, їх соціального захисту.

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації

Термін - до 10 січня 2012 року

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали