РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.03.2012 р. N 103

Про план заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Відповідно до статей 2, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Закону України від 5 березня 2009 року N 1065-VI "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року":

1. Схвалити план заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (далі - план заходів) згідно з додатком.

2. Службі у справах дітей облдержадміністрації подати план заходів обласній раді на затвердження в установленому порядку.

3. Кошти на реалізацію плану заходів передбачити в кошторисах установ, що залучені до виконання плану заходів.

4. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам Дубенської, Кузнецовської, Острозької та Рівненської міських рад:

4.1. Розробити в місячний термін відповідні плани заходів та забезпечити їх затвердження в установленому порядку.

4.2. Під час переглядів відповідних бюджетів передбачати цільові кошти на реалізацію зазначених планів заходів.

5. Виконавцям забезпечити подання службі у справах дітей облдержадміністрації до 20 листопада 2012 року:

інформації про стан виконання плану заходів;

пропозицій стосовно виконання у 2013 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Губанова О. В.

 

Голова адміністрації

В. Берташ

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
03.03.2012 N 103

ПЛАН
заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

N
пор.

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

1

2

3

4

5

6

I. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей
Охорона здоров'я

1.

Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям

продовжити організаційну роботу щодо сертифікації закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу дітям, на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

2.

Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності, підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

1) забезпечити проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах за участю батьків

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

2) вжити заходів щодо створення мережі кабінетів охорони зору дітей у лікувально-профілактичних закладах області II рівня для запобігання виникненню порушення зору у дітей дошкільного та шкільного віку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

3) продовжити проведення тренінгів для лікарів та середнього медичного персоналу з метою поширення досвіду роботи з навчання здоровому способу життя та надання дітям та молоді медичних послуг

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

4) проведення у закладах охорони здоров'я та загальноосвітніх закладах профілактичних заходів з метою інформування батьків про способи запобігання виникненню дефіциту йоду у дітей

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

3.

Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя

виявляти жінок, які опинились у складних життєвих обставинах на сьомому - дев'ятому місяці вагітності, та матерів, які мають дітей віком до 18 місяців життя, з метою надання їм необхідної допомоги

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

4.

Формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

1) проведення у загальноосвітніх навчальних закладах у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом (1 грудня) уроку на тему: "Не дай СНІДу шанс"

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

2) у засобах масової інформації області організовувати інформаційну кампанію, спрямовану на формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

3) забезпечення підготовки волонтерів для проведення роботи щодо профілактики негативних тенденцій у молодіжному середовищі та підвищення рівня обізнаності населення з питань ВІЛ/СНІДу, формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД через мережу Шкіл волонтерів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Оздоровлення та відпочинок

5.

Збереження, розвиток та ефективне використання мережі дитячих оздоровчих закладів

1) забезпечити контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму в оздоровчих закладах області

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

2) проведення заходів "Літо -2012" з метою запобігання правопорушенням серед дітей та стосовно них, забезпечення належного громадського порядку, безпеки дітей на території закладів відпочинку та оздоровлення, в місцях концентрації молоді, проведення масових заходів у літній період

Відділ у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, УМВС України у Рівненській області

II. Освіта

1.

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти з метою забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави

1) забезпечити збільшення кількості дітей, залучених до роботи в гуртках за напрямами позашкільної освіти

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

2) підвищення рівня правової освіти дітей шляхом проведення правоосвітніх та правороз'яснювальних заходів у навчальних закладах області

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

III. Культурний і духовний розвиток дитини

1.

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери

1) забезпечення збереження та повноцінного функціонування мережі закладів культури
2) сприяння розвитку клубних угруповань для дітей, не допускаючи їх закриття чи перепрофілювання

Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

2.

Підвищення рівня естетичного та патріотичного виховання дітей, зокрема, забезпечення до 2016 року працівників соціально-культурної сфери методичною літературою для роботи з дітьми різних груп з питань культурного та духовного розвитку

1) проведення семінарів, навчань та перепідготовок працівників закладів культури, що працюють з дітьми
2) організація фестивалів, конкурсів, інших культурно-мистецьких заходів з метою реалізації прав дітей на творчість і гармонійний розвиток

Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

IV. Захист прав дітей різних категорій
Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

1.

Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків

1) проведення для директорів та спеціалістів райміськцентрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді семінарів, тренінгів з питань формування відповідального ставлення батьків до виховання та розвитку дітей

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Обласний бюджет

2,1

2) навчання осіб, які виявили бажання стати опікунами, піклувальниками, прийомними батьками та батьками-вихователями

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Обласний бюджет

12,6

3) проведення навчання з підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Обласний бюджет

12,6

4) проведення родинного свята з нагоди відзначення Дня сім'ї

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Обласний бюджет

28,0

5) проведення з батьками семінарів, тренінгів, що сприяють формуванню сімейних цінностей

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

Подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

2.

Удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах

1) проведення для директорів та спеціалістів райміськцентрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді семінарів, тренінгів щодо організації та проведення соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися у складних життєвих обставинах

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Обласний бюджет

2,1

2) проведення для начальників та спеціалістів служб у справах дітей райдержадміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення семінарів з питань удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Обласний бюджет

6,4

3.

Запобігання відмові батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з вродженими вадами розвитку

1) надання у консультпунктах райміськцентрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у пологових будинках та відділеннях соціальних послуг жінкам, у яких народились діти з вродженими вадами розвитку та які опинилися в складних життєвих обставинах

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

2) активізувати роботу в пологових стаціонарах спільно із райміськцентрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою попередження відмови батьків від новонароджених дітей

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

4.

Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання

1) проведення семінару для начальників та спеціалістів служб у справах дітей райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення з питань профілактики бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Обласний бюджет

3,0

2) проведення для працівників притулку для дітей служби у справах дітей облдержадміністрації та обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей семінару щодо встановлення статусу та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ї громадян

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

 

3) проведення рейдів з метою виявлення осіб, які залучають дітей до жебракування, бродяжництва, пияцтва, злочинної діяльності, та забезпечення притягнення таких осіб до відповідальності

УМВС України у Рівненській області, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

4) проведення профілактичних заходів (рейдів) з метою попередження правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, дотримання заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям, установлення відповідальності посадових осіб за порушення зазначеного обмеження

Служба у справах дітей облдержадміністрації, УМВС України у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Обласний бюджет

2,0

5) проведення Всеукраїнського рейду "Урок" з метою виявлення дітей, що не приступили до навчання, профілактики правопорушень і злочинів серед учнів

Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, УМВС України у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Обласний бюджет

1,0

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5.

Забезпечення функціонування системи нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) забезпечення функціонування та удосконалення ЄІАС "Діти" (придбання комп'ютера, ліцензійного програмного забезпечення, встановлення протипожежної сигналізації)

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Обласний бюджет

15,0

2) проведення для спеціалістів служб у справах дітей райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення семінару з питань ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти"

Служба у справах дітей облдержадміністрації

6.

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) проведення соціальної рекламної та роз'яснювальної роботи з метою формування у населення культури усиновлення дітей старшого віку, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Обласний бюджет

30,0

2) проведення конференції "Безпечне дитинство"

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Обласний бюджет

30,0

3) проведення заходів до Дня усиновлення

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Обласний бюджет

15,0

7.

Підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім'ї

1) проведення семінару з питань усиновлення, опіки, піклування, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та влаштування їх до сімейних форм виховання для завідувачів секторів опіки та піклування служб у справах дітей райдержадміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

 

2) проведення для спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді семінарів, тренінгів з питань створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Обласний бюджет

4,1

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

8.

Забезпечення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мали впорядковане житло, невідкладне вселення їх у ці приміщення і повернення їм майна, що знаходилося в цих приміщеннях

1) здійснювати роботу щодо попередження втрати житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, шляхом ведення обліку нерухомого майна та житла таких дітей, збереження нерухомого майна та житла, для чого призначати опіку над майном та житлом

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

2) вживати заходів щодо приведення у належний стан житлових приміщень, які належать дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

3) вживати заходів щодо набуття дітьми вищезазначеної категорії права власності на житло шляхом приватизації та спадкування (за заповітом, за законом, за правом представлення)

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

4) здійснювати пошук будь яких приміщень, які можуть бути переобладнані в соціальне житло, та передбачити в місцевих бюджетах кошти для його переобладнання

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Захист дітей-інвалідів

9.

Підтримка дітей-інвалідів, забезпечення їх соціального супроводження з метою самореалізації

проведення семінару для спеціалістів райміськцентрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо соціальної адаптації дітей та молодих людей з вадами здоров'я, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Обласний бюджет

1,1

Боротьба з використанням дитячої праці

10.

Розроблення та запровадження механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок та організацій роботодавців, інших громадських організацій, до сфери діяльності яких належить здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з використанням найгірших форм дитячої праці

1) проведення перевірок стану дотримання вимог законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності

Територіальна державна інспекція праці у Рівненській області, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

2) забезпечення працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа:
на вільні та новостворені робочі місця;
на заброньовані робочі місця;
шляхом надання дотацій роботодавцю

Рівненський обласний центр зайнятості, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними

11.

Забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи

1) проведення профілактичної та роз'яснювальної роботи серед батьків, педагогічних працівників з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми, а також запобігання насильству в середовищі самих дітей

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

2) проведення профілактично-роз'яснювальної роботи з сім'ями, в яких проживають діти, що зазнали жорстокого поводження

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

12.

Активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі

1) запровадження новітніх методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

2) організація соціального супроводу дітей, які звільнились з місць позбавлення волі та закладів соціальної реабілітації, вжиття заходів щодо працевлаштування таких осіб та забезпечення їх майнових та житлових прав

УМВС України в Рівненській області, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

13.

Удосконалення порядку проведення моніторингу стану дитячої злочинності та злочинів, учинених проти дітей

забезпечення подання щокварталу службі у справах дітей облдержадміністрації статистичних даних про злочини та інші правопорушення, вчинені дітьми, із зазначенням віку, статі, місця проживання, а також злочинів, вчинених дорослими стосовно дітей

УМВС України в Рівненській області

 

 

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали