МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 жовтня 2011 року N 715

Про подальше впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні

На виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1849 "Про затвердження державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року"та відповідно до ст. 24 Конвенції ООН про права дитини, Глобальної стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо вигодовування немовлят та дітей раннього віку, Європейської стратегії ВООЗ "Здоров'я та розвиток дітей та підлітків" і з метою покращення стану здоров'я жінок та дітей наказую:

1. Затвердити:

1.1. Організаційні заходи щодо подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні (додаються);

1.2. Принципи підтримки грудного вигодовування (додаються);

1.3. Критерії оцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" (додаються);

1.4. Склад Координаційної Ради МОЗ України з подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні (додається);

1.5. Положення про Координаційну Раду МОЗ України з подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні (додається);

1.6. Примірне положення про Регіональний методично-організаційний моніторинговий центр (додається);

1.7. Порядок проведення оцінки/переоцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" (додається).

2. Директору Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення (Осташко С. І.) забезпечити:

2.1. Організацію оцінки/переоцінки родопомічних та дитячих закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини";

2.2. Проведення щорічного Всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування.

3. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

3.1. Затвердження регіональних заходів щодо подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини";

3.2. Подальшу ефективну роботу Регіональних методично-організаційних моніторингових центрів (далі - Центр);

3.3. Затвердження щорічних планів Центрів;

3.4. Забезпечити:

3.4.1. Проведення навчальних семінарів з підтримки грудного вигодовування та ефективних перинатальних технологій;

3.4.2. Діяльність закладів охорони здоров'я, в яких надається допомога матерям та дітям, у відповідності до статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини";

3.4.3. Проведення оцінки, переоцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини";

3.4.4. Неухильне дотримання вимог Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока в закладах охорони здоров'я, в яких надається допомога матерям та дітям, шляхом виконання даного наказу.

3.5. Щороку до 20 січня наступного за звітним періодом року надавати звіт про роботу Регіональних організаційно-методичних центрів з подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" до методично-організаційного моніторингового центру НДСЛ "ОХМАТДИТ" згідно схеми, затвердженої цим наказом.

4. Ректорам вищих навчальних медичних закладів III - IV рівня акредитації:

4.1. Забезпечити внесення відповідних змін до навчальних планів та програм з питань грудного вигодовування відповідно до рекомендацій ВООЗ та науково-доказової медицини;

4.2. Надати пропозиції щодо планування наукової роботи з вивчення впливу грудного вигодовування на стан здоров'я дітей.

5. Вважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України від 04.08.2006 N 540 "Про затвердження принципів підтримки грудного вигодовування, критеріїв та порядку оцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини", від 05.02.2008 р. N 47 "Про затвердження Примірного положення про Регіональний організаційно-методичний центр з впровадження заходів галузевої Програми "Підтримки грудного вигодовування дітей в Україні на 2006 - 2010 рр.".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
28.10.2011 N 715

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
щодо подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні

1. Забезпечити ефективну роботу Методично-організаційного моніторингового центру Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" з питань подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні.

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України,
НДСЛ "ОХМАТДИТ"
Постійно

2. Забезпечити діяльність Регіональних методично-організаційних моніторингових центрів.

МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Постійно

3. Продовжити проведення оцінки/переоцінки закладів охорони здоров'я, в яких надається допомога матерям та дітям на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини".

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України,
НДСЛ "ОХМАТДИТ",
МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Постійно

4. Продовжити проведення моніторингових візитів до закладів охорони здоров'я, в яких надається допомога матерям та дітям на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини".

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України,
НДСЛ "ОХМАТДИТ"
Постійно

5. Продовжити навчання спеціалістів з питань підтримки грудного вигодовування та ефективних перинатальних технологій.

ВНМЗ III - IV рівнів акредитації,
НДСЛ "ОХМАТДИТ",
МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Постійно

6. Продовжити навчання вагітних та членів їх родини у "Школах відповідального батьківства" з питань підтримки грудного вигодовування та підготовки до пологів.

МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології",
НАМН України
Постійно

7. Забезпечити впровадження ефективних перинатальних технологій в акушерських стаціонарах.

МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Постійно

8. Забезпечити подальше впровадження принципів підтримки грудного вигодовування у дітей раннього віку.

МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
Заклади охорони здоров'я, підпорядковані МОЗ України
Постійно

9. Забезпечити умови в стаціонарних підрозділах закладів охорони здоров'я, в яких надається допомога матерям та дітям для спільного перебування матері та дитини.

МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
Заклади охорони здоров'я, підпорядковані МОЗ України
Постійно

10. Забезпечити дотримання вимог Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока в закладах охорони здоров'я, в яких надається допомога матерям та дітям.

МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
Заклади охорони здоров'я, підпорядковані МОЗ України
Постійно

11. Забезпечити моніторинг дотримання вимог Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока в закладах охорони здоров'я, в яких надається допомога матерям та дітям, із залученням громадських організацій.

НДСЛ "ОХМАТДИТ",
МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
Регіональні методично-організаційні моніторингові центри
Постійно

12. Забезпечити ефективну співпрацю закладів охорони здоров'я та громадських організацій з питань підтримки і захисту грудного вигодовування немовлят в Україні.

НДСЛ "ОХМАТДИТ",
МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Постійно

13. Запровадити дистанційні методи навчання та забезпечити їх ефективне функціонування, використовуючи ресурси відповідних кафедр вищих навчальних медичних закладів III - IV рівня акредитації, Державного центру телемедицини, Центру дистанційної освіти НМАПО ім. П. Л. Шупика та методично-організаційного моніторингового центру НДСЛ "ОХМАТДИТ".

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України,
НМАПО ім. П. Л. Шупика,
НДСЛ "ОХМАТДИТ"
Протягом 2012 року

14. Внести зміни та доповнення до навчального посібника (методичних рекомендацій) з питань підтримки грудного вигодовування.

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України,
НМАПО ім. П. Л. Шупика,
НДСЛ "ОХМАТДИТ"
Протягом 2012 року

15. Продовжити навчання та підготовку спеціалістів з оцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" відповідно до потреби регіонів.

МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
НДСЛ "ОХМАТДИТ",
Регіональні методично-організаційні
моніторингові центри
Постійно

16. Продовжити проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань підтримки грудного вигодовування, Міжнародного зведення правил щодо збуту замінників грудного молока.

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України,
МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
НДСЛ "ОХМАТДИТ",
Регіональні методично-організаційні
моніторингові центри
Постійно

17. Забезпечити подальшу розробку та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо підтримки грудного вигодовування шляхом розміщення на інформаційних сайтах.

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України,
Міжнародні агенції ООН (за згодою),
Громадські організації (за згодою),
МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Постійно

18. Проводити щорічно Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування.

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України,
МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
Регіональні організаційно-методичні моніторингові центри, Громадські організації
Постійно

19. Забезпечити моніторинг ефективності впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини".

НДСЛ "ОХМАТДИТ",
Регіональні методично-організаційні моніторингові центри
Постійно

20. Забезпечити виконання клінічних протоколів надання медичної допомоги матерям та дітям щодо дотримання Принципів грудного вигодовування.

МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
Заклади охорони здоров'я, підпорядковані МОЗ України
Постійно

21. Продовжити співпрацю з міжнародними проектами з питань подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини".

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України,
НДСЛ "ОХМАТДИТ",
МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Постійно.

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
28.10.2011 N 715

Принципи підтримки грудного вигодовування

1. Наявність плану дій (політики) щодо підтримки грудного вигодовування (далі - Політика) і регулярне доведення його положень до відома усіх медичних працівників закладу, вагітних, матерів та членів їх родини.

2. Систематичне навчання медичного персоналу щодо впровадження політики (плану дій) підтримки грудного вигодовування.

3. Впровадження в практику сучасних методів підготовки сім'ї до народження дитини. Інформування та навчання вагітних, матерів та членів їх родин щодо переваг та методів грудного вигодовування.

4. Допомога матерям успішно розпочати раннє грудне вигодовування.

5. Навчання вагітних, матерів та членів їх родини як годувати грудьми та як зберегти лактацію в складних ситуаціях, в тому числі якщо вони тимчасово відокремлені від своїх дітей.

6. Підтримка виключно грудного вигодовування до шестимісячного віку дитини за винятком випадків, зумовлених медичними та соціальними показаннями, і продовження грудного вигодовування до 1 року і більше із своєчасним введенням пригодовування.

7. Забезпечення цілодобового спільного перебування матерів з дітьми та участі матері (членів родини) у здійсненні догляду за дитиною.

8. Заохочення матерів до грудного вигодовування за вимогою дитини за відсутності медичних протипоказань.

9. Відмова від використання у дітей, які знаходяться на грудному вигодовуванні, сосок, пустушок чи інших середників, які імітують материнські груди.

10. Створення груп підтримки грудного вигодовування і направлення до них матерів.

11. Дотримання Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока (додається).

12. Практика партнерських пологів (підготовка партнерів і допомога жінці під час пологів, вибір вільної позиції в пологах). Вільне відвідування породіллі (матері) і дитини у відділенні спільного перебування.

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
28.10.2011 N 715

Критерії оцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

1. Наявність плану дій (політики) щодо підтримки грудного вигодовування (далі - Політика) і регулярне доведення його положень до відома усіх медичних працівників закладу, вагітних, матерів та членів їх родини

1.1. У закладі охорони здоров'я (далі - заклад) слід мати у письмовому вигляді політику (план дій) щодо грудного вигодовування, яка включає усі 12 принципів підтримки грудного вигодовування і забезпечує захист і підтримку грудного вигодовування.

1.2. Керівник закладу повинен мати примірник Політики і надати інформацію щодо механізму доведення її положень до відома усіх працівників закладу.

1.3. Старша медична сестра закладу (відділення) має надати примірник Політики і надати інформацію щодо механізму доведення її положень до відома усіх працівників закладу.

1.4. Політика має бути доступною для усіх працівників закладу, жінок та членів їх родини.

Плакати з викладенням положень Політики мають бути розміщені на видних місцях у приміщеннях закладу (відділення).

2. Систематичне навчання медичного персоналу щодо впровадження Політики (плану дій) підтримки грудного вигодовування

2.1. У закладі мають бути затверджені головним лікарем навчальна програма та графік підготовки різних категорій працівників, в т. ч. для прийнятих на роботу в поточному році, щодо підтримки грудного вигодовування, які виконуються.

2.2. Навчання має проводитися по 18-годинній програмі, включаючи як мінімум 3 години клінічної практики. Це навчання має охоплювати всі 12 принципів підтримки грудного вигодовування.

2.3. Оцінка закладу передбачає підготовку всіх медичних працівників з питань грудного вигодовування, проведення інструктажу для нових працівників при поступленні на роботу, наявність плану їх підготовки впродовж наступних 6-ти місяців.

2.4. З 11 випадково відібраних медичних працівників 100 % повинні підтвердити, що вони пройшли навчання або, якщо вони працюють у закладі менше 6-ти місяців, отримали загальний інструктаж при прийомі на роботу.

2.5. З 11 випадково відібраних медичних працівників 80 % повинні правильно відповісти на 4 з 5 питань з підтримки грудного вигодовування.

3. Впровадження в практику сучасних методів підготовки сім'ї до народження дитини. Інформування та навчання вагітних, матерів та членів їх родин щодо переваг та методів грудного вигодовування

3.1. Керівник закладу має надати інформацію щодо впровадження сучасних методів підготовки вагітних до партнерських пологів, навчання вагітних і матерів щодо підтримки грудного вигодовування.

3.2. У закладі має бути спеціально виділене, оснащене просвітницькими матеріалами, відеоматеріалами та практичними засобами чи муляжами приміщення.

3.3. У закладі має бути затверджена керівником закладу програма підготовки сім'ї до народження дитини та навчання вагітних і матерів з питань підтримки грудного вигодовування та підтримки лактації. В програмах мають бути зазначені переваги грудного вигодовування, основні методи підтримки лактації, а також важливість виключно грудного вигодовування в перші 6 місяців життя дитини.

3.4. З 10 випадково відібраних жінок 100 % мають підтвердити, що переваги грудного вигодовування з ними обговорювались і 80 % повинні назвати хоча б 2 з них. Крім того, 80 % опитаних матерів мають підтвердити, що з ними не проводились групові заняття про використання молочних сумішей.

4. Допомога матерям успішно розпочати раннє грудне вигодовування

4.1. З 10 випадково відібраних жінок, які годують грудьми або планують годувати, усі (100 %) повинні підтвердити, що їм було надано допомогу медичного персоналу при першому прикладанні дитини до грудей (в першу годину після пологів), проведено контакт "шкіра-до-шкіри" або вони були поінформовані як можуть в майбутньому це здійснити.

4.2. З 10 випадково відібраних жінок 80 % мають підтвердити, що вони були поінформовані про важливість шкірного контакту матері та дитини впродовж не менше 2-х годин, забезпечення теплового ланцюжка, а також їм надавалась допомога медичного персоналу при прикладанні дитини до грудей.

4.3. Проводиться спостереження за 10 матерями для підтвердження існуючої практики.

4.4. З 5 випадково відібраних матерів після розродження шляхом кесаревого розтину 50 % мають підтвердити, що протягом 1 години по закінченні дії наркозу і адекватній реакції на оточуюче середовище їм було здійснено шкірний контакт, а також було надано допомогу у здійсненні першого прикладання дитини до грудей.

5. Навчання вагітних, матерів та членів їх родини як годувати грудьми та як зберегти лактацію в складних ситуаціях, в тому числі, якщо вони тимчасово відокремлені від своїх дітей

5.1. З 10 випадково відібраних жінок 100 % повинні повідомити, що медичним персоналом їм надавалась допомога або інформація щодо грудного вигодовування та зціджування молока у разі необхідності. З 10 матерів, які годують грудьми, 80 % повинні показати правильне розміщення та прикладання дитини до грудей.

5.2. З 5 випадково відібраних матерів, чиї діти знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, не менш ніж 80 % мають повідомити, що їм надано допомогу для того, щоб вони могли розпочати та зберегти лактацію шляхом зціджування грудного молока. При стабілізації стану дитини не менше 80 % матерів мають підтвердити про можливість бути поруч з дитиною.

5.3. З 10 випадково відібраних медичних працівників 100 % мають підтвердити, що вони навчають матерів правильному положенню/прикладанню немовляти до грудей і можуть це продемонструвати. Крім того, 100 % медичних працівників можуть описати метод ручного зціджування грудного молока, якому вони навчають матерів при наявності показань.

6. Підтримка виключно грудного вигодовування до шестимісячного віку дитини за винятком випадків, зумовлених медичними та соціальними показаннями, і продовження грудного вигодовування до 1 року і більше із своєчасним введенням пригодовування

6.1. Слід провести спостереження за матерями та їх дітьми в палатах (в приміщеннях амбулаторно-поліклінічного закладу) впродовж не менше 2-х годин. Якщо тим чи іншим дітям дається інша їжа або рідина, крім грудного молока (з врахуванням віку дитини), слід довідатись чи ці матері годують грудьми своїх дітей, а також причини додаткового годування чи допоювання.

6.2. 80 % випадків догодовування (допоювання) дітей повинні мати медичні або соціальні показання.

6.3. З 10 випадково відібраних жінок 80 % мають повідомили, що вони отримали інформацію про те, що не слід давати дітям ніякої іншої їжі чи пиття, крім грудного молока до 6 місяців (за винятком медичних показань).

7. Забезпечення цілодобового спільного перебування матерів з дітьми та участі матері (членів родини) у здійсненні догляду за дитиною

7.1. З 15 випадково відібраних жінок (в тому числі 5 жінок після операції кесаревого розтину) не менш 80 % повідомили про те, що вони мали можливість цілодобово перебувати спільно з дітьми (за виключенням періоду до 1 години при необхідності виконання медичних процедур).

7.2. З 10 випадково відібраних жінок з нормальними пологами 100 % повідомили, що їх діти постійно цілодобово перебували разом з матір'ю, 80 % мали можливість доглядати за дітьми разом з членами родини.

7.3. З 10 випадково відібраних матерів не менш 80 % повідомили, що їх діти були відділені від них лише на термін, необхідний для виконання медичних процедур.

8. Заохочення матерів до грудного вигодовування за вимогою дитини, за відсутності медичних протипоказань

8.1. З 10 випадково відібраних жінок 80 % повідомили про відсутність будь-яких обмежень частоти чи тривалості годування грудьми, якщо стан здоров'я дитини це дозволяє.

8.2. З 10 жінок не менше 80 % повідомили, що їм було рекомендовано годувати дитину завжди, коли вона голодна, чи стільки разів, скільки цього хоче дитина, і що їм слід будити немовля для грудного вигодовування, якщо дитина надто довго спить.

8.3. З 10 випадково відібраних медичних працівників 100 % підтвердили необхідність відсутності обмежень частоти і тривалості грудного вигодовування відповідно до клінічного стану та віку дитини.

9. Відмова від використання у дітей, які знаходяться на грудному вигодовуванні, сосок, пустушок чи інших засобів, які імітують материнські груди

9.1. З 10 випадково відібраних жінок не менше 80 % повідомили, що при годуванні їх дітей не застосовувались пляшечки і соски та не давалися пустушки, або вони не планують цього робити.

9.2. З 10 випадково відібраних жінок щонайменше 80 % повідомили, що медичними працівниками їм надано рекомендації щодо відмови від використання пляшечок із сосками чи пустушок.

9.3. З 10 випадково відібраних медичних працівників 80 % повідомили про те, що вони навчають матерів методам вигодовування дітей з чашки (або через зонд за медичними показаннями), якщо дитина не може бути прикладена до грудей через стан здоров'я матері чи дитини.

9.4. З 10 випадково відібраних жінок 80 % повідомили, що медичні працівники навчили їх методам вигодовування дітей з чашки (або через зонд за медичними показаннями), якщо дитина не може бути прикладена до грудей через стан здоров'я матері чи дитини.

10. Створення груп підтримки грудного вигодовування і направлення до них матерів

10.1. З 10 випадково відібраних жінок 80 % повинні описати одну з рекомендацій щодо зв'язку з групою підтримки грудного вигодовування або повідомити, що у закладі можуть надати допомогу з підтримки грудного вигодовування після виписки із стаціонару.

10.2. З 10 випадково відібраних співробітників 80 % повідомили про те, що у закладі функціонує система надання підтримки матерів, які годують грудьми.

10.3. Старша медична сестра закладу (відділення) повинна описати систему взаємодії жіночої консультації, пологового стаціонару та дитячої поліклініки з питань охорони і підтримки грудного вигодовування.

11. Дотримання Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока

11.1. Заклади охорони здоров'я, в яких надається допомога матерям та дітям, повинні дотримуватись положень "Міжнародного зведення Правил маркетингу замінників грудного молока" (адаптаційний варіант положень "Міжнародного зведення Правил маркетингу замінників грудного молока", додається).

11.2. У закладі не повинно бути реклами щодо молочних сумішей, трав'яних чаїв, води, сосок та пляшечок для немовлят і просвітницьких матеріалів з розміщенням такої реклами.

11.3. Заклад не повинен приймати від компаній-виробників замінників грудного молока безкоштовних або за зниженою ціною.

11.4. Не повинно здійснюватись заохочення чи рекламування продуктів харчування чи пиття для немовлят, які не є грудним молоком, і не повинен здійснюватись розподіл безкоштовних замінників грудного молока серед матерів, діти яких на грудному вигодовуванні.

11.5. З 10 випадково відібраних медичних працівників принаймні 80 % повинні підтвердити, що вони знайомі з положеннями Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока та правилами його дотримання медичними працівниками.

11.6. З 10 випадково відібраних матерів 80 % повинні підтвердити, що у закладі охорони здоров'я вони не проходили групового навчання по використанню молочних сумішей та інших продуктів (вода, чаї тощо) і не отримували відповідних подарунків.

12. Практика партнерських пологів (підготовка партнерів і допомога жінці під час пологів, вибір вільної позиції в пологах). Вільне відвідування породіллі (матері) і дитини у відділенні спільного перебування

12.1. Керівник закладу має надати інформацію стосовно впровадження сучасних методів підготовки партнерів та допомоги жінці під час пологів. Має бути програма підготовки партнерів до пологів, де зазначено переваги партнерських пологів, методи допомоги жінці під час пологів, у т. ч. методи знеболювання під час пологів.

12.2 У закладі мають бути індивідуальні пологові зали, індивідуальні та сімейні пологові палати, індивідуальні післяпологові палати з відповідним до вимог сучасних перинатальних технологій обладнанням.

12.3 З 10 випадково відібраних жінок 80 % мають підтвердити, що під час вагітності вони проходили спільно з партнером навчання щодо підготовки до партнерських пологів.

12.4. З 10 випадково відібраних жінок 80 % мають підтвердити участь партнера у пологах.

12.5. З 10 випадково відібраних жінок 80 % наступні зазначили, що у відділенні спільного перебування закладу не заборонено вільне відвідування жінок та дітей та їм надавалась допомога з боку членів родини по догляду за дитиною.

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
28.10.2011 N 715

Склад Координаційної ради МОЗ України з подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні

Моісеєнко Р. О.

- перший заступник Міністра охорони здоров'я України, співголова Координаційної ради

Антипкін Ю. Г.

- директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Президент Асоціації педіатрів України, академік Національної академії медичних наук України, професор, співголова (за згодою)

Осташко С. І.

- директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністра охорони здоров'я України, заступник голови

Терещенко А. В.

заступник директора Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення, начальник відділу профілактики та медико-соціальних проблем в охороні здоров'я матерів та дітей, заступник голови

Бережний В. В.

- завідувач кафедри педіатрії N 2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, д. м. н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності педіатрія

Камінський В. В.

- член-кореспондент Національної академії медичних наук України за спеціальністю акушерство та гінекологія, д. м. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з акушерства та гінекології

Шунько Є. Є.

- завідуюча кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, д. м. н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "неонатологія"

Бабич Т. Ю.

- заступник Міністра охорони здоров'я АР Крим, д. м. н.

Іркіна Т. К.

- заступник директора проекту "Здоров'я матері та дитини" (за згодою)

Костюк О. О.

- доцент кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, к. м. н.

Марушко Т. Л.

- старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України (за згодою)

Мешкова О. М.

- заступник генерального директора з організаційно-методичної роботи НДСЛ "ОХМАТДИТ"

Муравйова Н. Т.

- керівник Київського міського центру підтримки грудного вигодовування

Романенко Л. В.

- завідуюча методично-організаційного моніторингового центру НДСЛ "ОХМАТДИТ"

Руденко Н. Г.

- завідувач відділом статистики дитячого населення і матерів та потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС Центру медичної статистики МОЗ України

Савельєва Ю. М.

- керівник групи "IBFAN" - м. Суми (за згодою)

Текученко Т. Д.

- начальник відділу організації охорони здоров'я матерів та дітей МОЗ АР Крим

Тутченко Л. І.

- головний науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, д. м. н. (за згодою)

Таран В. М.

- в. о. координатора проекту "Здоров'я і розвиток дітей" Представництва Дитячого Фонду ООН/ЮНІСЕФ в Україні (за згодою)

Шинкаренко В. І.

- начальник відділу інклюзивної освіти та інтернат них закладів Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (за згодою)

Шлемкевич О. Л.

- керівник Львівського регіонального центру підтримки грудного вигодовування Львівського обласного перинатального центру, представник групи "IBFAN" "Материнське джерело", к. м. н.

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
28.10.2011 N 715

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду МОЗ України з подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні

1. Координаційна рада (далі - Рада) є постійно діючим консультативним органом, утвореним при Міністерстві охорони здоров'я України з метою координації подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні.

2. Персональний склад Ради затверджується наказом МОЗ України.

3. Основні завдання Ради:

3.1. Координація діяльності органів та закладів охорони здоров'я, установ, організацій з подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні;

3.2. Аналіз стану виконання організаційних заходів щодо подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні (далі - Заходи);

3.3. Аналіз пропозицій місцевих органів виконавчої влади щодо внесення змін та доповнень до Заходів;

3.4. Планування та координація наукових робіт, що здійснюються в рамках Заходів.

3.5. Здійснення аналізу результатів систематичної моніторингової діяльності недержавних організацій по захисту грудного вигодовування, територіальних органів охорони здоров'я, медичних працівників, повідомлень окремих осіб про порушення вимог Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока (далі - МЗП);

3.6. Повідомлення виробників та розповсюджувачів продуктів дитячого харчування про випадки порушення ними вимог МЗП та про необхідність вжиття відповідних заходів для їх усунення.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від органів та закладів охорони здоров'я, установ та організацій - виконавців Заходів у рамках її здійснення необхідні матеріали та інформацію;

4.2. Утворювати в разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них посадових осіб органів та закладів охорони здоров'я, установ і організацій, вчених, фахівців, представників об'єднань громадян (за згодою);

4.3. Надавати пропозиції Міністерству охорони здоров'я щодо змін та доповнень до Заходів.

5. Рада утворюється у складі голови, заступника голови та членів Ради.

6. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

7. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів, оформляються протоколами, які підписує голова Ради, мають рекомендаційний характер і надсилаються органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які є виконавцями Заходів.

8. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України.

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
28.10.2011 N 715

Примірне положення
про Регіональний методично-організаційний моніторинговий центр

1. Загальні положення

1.1. Регіональний методично-організаційний моніторинговий центр (далі - Центр) створюється на базі існуючого Регіонального центру підтримки грудного вигодовування шляхом його реорганізації.

1.2. Центр в своїй роботі керується законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами МОЗ України, іншими актами законодавства, статутом закладу охорони здоров'я, в структурі якого він створюється, та цим положенням.

1.3. Керівництво Центром здійснюється завідувачем, який має вищу медичну освіту та відповідну підготовку з Програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей.

1.4. Завідувач Центром призначається на посаду та звільняється головним лікарем закладу охорони здоров'я, в структурі якого створено Центр, згідно з чинним законодавством.

1.5. У своїй роботі завідувач безпосередньо підпорядковується головному лікарю закладу охорони здоров'я, в структурі якого створено Центр.

1.6. Завідувачу Центру підпорядковуються:

1.6.1. Співробітники Центру (Примірний штатний розпис центру додається);

1.6.2. Регіональні тренери з Програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей;

1.6.3. Регіональні спеціалісти з оцінки/переоцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини";

1.6.4. Регіональні спеціалісти з оцінки/переоцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Клініка, дружня до молоді".

1.7. Центр взаємодіє з методично-організаційним моніторинговим центром Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", з іншими Регіональними методично-організаційними моніторинговими центрами.

1.8. Матеріально-технічне забезпечення Центру здійснюється закладом охорони здоров'я, у складі якого створено Центр, в межах затвердженого кошторису.

2. Основні завдання Центру

2.1. Надання організаційно-методичної допомоги фахівцям закладів охорони здоров'я щодо подальшого впровадження та розвитку Програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей.

2.2. Розробка та впровадження регіональних заходів подальшого впровадження та розвитку Програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей.

2.3. Формування та поповнення інформаційно-методичної бази Центру з Програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей.

2.4. Участь у розробці та розповсюдженні інформаційно-освітніх матеріалів в засобах масової інформації, мережею Інтернет, надання доступу фахівцям та батькам до інформаційно-методичних матеріалів з Програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей.

2.5. Своєчасне формування та поновлення реєстрів:

2.5.1. Закладів охорони здоров'я, сертифікованих відповідно до статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини";

2.5.2. Центрів (відділень, кабінетів, мережі кабінетів) медичної допомоги підліткам та молоді - "Клініка, дружня до молоді";

2.5.3. Національних та регіональних тренерів з Програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей;

2.5.4. Регіональних спеціалістів з оцінки/переоцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини";

2.5.5 Регіональних спеціалістів з оцінки/переоцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Клініка, дружня до молоді" та інших.

2.6. Розробка плану та проведення навчальних семінарів з Програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей;

2.7. Участь в дистанційному навчанні спеціалістів закладів охорони здоров'я з Програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей.

2.8. Методичне забезпечення підготовки до оцінки/переоцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини", "Клініка, дружня до молоді".

2.9. Розробка плану проведення оцінки/переоцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини", "Клініка, дружня до молоді" за узгодженням з територіальним органом охорони здоров'я та надання вказаної інформації до методично-організаційного моніторингового центру НДСЛ "ОХМАТДИТ" в термін до 1 лютого щорічно.

2.10. Проведення оцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня доброзичлива до дитини", участь в проведенні оцінки на відповідність статусу "Клініка, дружня до молоді" та надання звіту про результати оцінки до методично-організаційного моніторингового центру НДСЛ "ОХМАТДИТ".

2.11. Надання звіту про роботу Центру з питань впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" до територіального органу охорони здоров'я та до методично-організаційного моніторингового центру НДСЛ "ОХМАТДИТ" щорічно в термін до 20 січня наступного за звітним періодом року за схемою, що додається.

2.12. Надання звіту про роботу Центру з питань впровадження інших програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей, до територіального органу охорони здоров'я та до Методично-організаційного моніторингового центру НДСЛ "ОХМАТДИТ" щорічно в термін до 20 січня.

3. Центр має право

3.1. Одержувати інформацію, аналітичні матеріали, тощо з інших закладів охорони здоров'я регіону, територіальних органів охорони здоров'я стосовно стану впровадження та розвитку Програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей, в т. ч. подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини", "дружніх до молоді" медико-соціальних послуг, та інших Програм та проектів відповідно до покладених на нього завдань.

3.2. Залучати спеціалістів науково - дослідних установ, вищих навчальних медичних закладів для виконання завдань, покладених на Центр.

3.3. Надавати у встановленому порядку пропозиції щодо впровадження та розвитку Програм, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей.

4. Відповідальність

4.1. Центр несе відповідальність за виконання в повному обсязі завдань та функцій, встановлених цим Положенням, у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Директор Департаменту
охорони материнства дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
28.10.2011 N 715

Порядок проведення оцінки/переоцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

1. Загальні положення

1.1. Оцінка закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" здійснюється за критеріями, затвердженими МОЗ України.

1.2. Оцінка закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" здійснюється шляхом самооцінки, оцінки переоцінки та проведенням моніторингових візитів щодо діяльності закладу для визначення відповідності критеріям, затвердженим МОЗ України.

1.3. Статус "Лікарня, доброзичлива до дитини" надається закладам охорони здоров'я, які надають допомогу матерям та дітям.

1.4. Самооцінка, оцінка і переоцінка закладів охорони здоров'я I та II рівня надання медичної допомоги здійснюється за територіальним принципом у єдиній системі амбулаторних та стаціонарних закладів, які надають медичну допомогу матерям і дітям, шляхом заповнення підсумкової анкети. Підсумкова анкета самооцінки закладу охорони здоров'я, який надає допомогу матерям та дітям на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" додається. Визначення статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" здійснюється у комплексі амбулаторних і стаціонарних родопомічних та дитячих лікувально-профілактичних закладів однієї територіально-адміністративної одиниці.

1.5. Самооцінка, оцінка і переоцінка родопомічних та дитячих закладів охорони здоров'я III рівня надання медичної допомоги здійснюється в кожному випадку окремо.

1.6. Самооцінка закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" здійснюється Координаційною радою з питань підтримки грудного вигодовування цього закладу.

1.7. Оцінка закладу на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" здійснюється регіональними спеціалістами, які пройшли відповідну підготовку на семінарах, затверджених МОЗ України.

1.8. Переоцінка закладу на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" здійснюється 1-м національним спеціалістом, що пройшов відповідну підготовку на семінарах, затверджених МОЗ України та 2-ма регіональними спеціалістами.

1.9. Оцінювання закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" здійснюється шляхом комплексної експертної оцінки діяльності закладу щодо відповідності критеріям, затвердженим МОЗ України, яка включає клінічні спостереження, співбесіди з керівництвом, медичними працівниками, пацієнтами та членами їх родини, аналіз статистичних показників з одночасним заповненням експертами відповідних анкет та підведення підсумків отриманих результатів.

1.10. Керівником закладу створюються умови для здійснення самооцінки, оцінки та переоцінки підпорядкованого закладу на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини".

1.11. Перелік статистичних показників, які надаються при проведенні оцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини", наведений в анкеті самооцінки відповідно до алгоритму, що додається.

2. Порядок проведення самооцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

2.1. У закладі створюється Координаційна рада з питань розроблення та впровадження Політики підтримки грудного вигодовування (далі - Координаційна рада).

2.2. Розробляється та затверджується керівником закладу охорони здоров'я план підготовки до організації діяльності закладу згідно з критеріями оцінки закладу здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини", затвердженими МОЗ України.

2.3. Представниками регіонального методично-організаційного моніторингового центру (далі - Регіонального центру) у закладі охорони здоров'я, який здійснює самооцінку на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини", проводиться семінар для всіх співробітників за програмою, затвердженою МОЗ України.

2.4. За результатами семінару членами Координаційної ради здійснюється оцінка теоретичної і практичної підготовки медичного персоналу закладу шляхом прийому заліку у співробітників закладу охорони здоров'я.

2.5. Координаційна рада заповнює анкету самооцінки та проводить аналіз її результатів. На більшість питань, наведених в межах даного механізму, має бути дана ствердна відповідь, що свідчить про готовність закладу до оцінки або підтверджує уже наявний статус "Лікарня, доброзичлива до дитини".

2.6. За результатами самооцінки у закладі має бути розроблено план дій на наступний рік з удосконалення існуючої практики щодо підтримки грудного вигодовування. У разі необхідності керівник закладу охорони здоров'я може звертатися за допомогою з питань навчання до відповідного Регіонального центру.

3. Порядок проведення оцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

3.1. У разі прийняття позитивного рішення Координаційною радою щодо готовності закладу охорони здоров'я до оцінки на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" (за результатами проведеної самооцінки) анкети самооцінки разом із заявою на проведення оцінки закладу надсилаються в Регіональний центр;.

3.2. Адміністрацією закладу охорони здоров'я погоджується дата оцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" з Регіональним центром.

3.3. Оцінка закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" проводиться 3-ма регіональними спеціалістами з оцінки впродовж 2 робочих днів.

3.4. Регіональними спеціалістами з оцінки здійснюється:

3.4.1. Вивчення Політики закладу охорони здоров'я щодо підтримки грудного вигодовування;

3.4.2. Вивчення стану впровадження ефективних перинатальних технологій у відповідності вимог діючих нормативних документів;

3.4.3. Оцінка організаційної структури діяльності лікувального закладу у відповідності до вимог діючих нормативних документів;

3.4.5. Спостереження за здійсненням маніпуляцій чи процедур медичним персоналом;

3.4.6. Співбесіда з керівником закладу охорони здоров'я щодо впровадження Політики підтримки грудного вигодовування;

3.4.7. Співбесіда з пацієнтами та співробітниками закладу з заповненням відповідних анкет;

3.4.8. Доведення до відома колективу закладу охорони здоров'я результатів оцінки;

3.4.9. Надання звіту за результатами проведеної оцінки до регіонального методично-організаційного моніторингового центру в тижневий термін.

3.5. Регіональний методично-організаційний моніторинговий центр надає звіт про результати проведеної оцінки закладу охорони здоров'я в тижневий термін до методично-організаційного моніторингового центру НДСЛ "ОХМАТДИТ".

3.6. Координаційна Рада МОЗ України з подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" приймає рішення про присвоєння (підтвердження) або відмову (скасування) закладу охорони здоров'я статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини".

4. Порядок проведення переоцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

4.1. Переоцінка закладу охорони здоров'я з метою підтвердження статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" здійснюється через три роки після проведеної оцінки, за графіком, який складається щорічно методично-організаційним моніторинговим центром НДСЛ "ОХМАТДИТ" та затверджується МОЗ України.

4.2. Дата переоцінки попередньо узгоджується методично-організаційним моніторинговим центром НДСЛ "ОХМАТДИТ" з керівником закладу охорони здоров'я.

4.3. Переоцінка здійснюється 3-ма спеціалістами з оцінки/переоцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" у складі: 1-го національного та 2-х регіональних спеціалістів.

4.4. Переоцінка здійснюється відповідно до порядку оцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини".

4.5. Висновки спеціалістів з оцінки/переоцінки щодо підтвердження статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" затверджується або скасовується рішенням Координаційної ради МОЗ України з подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини".

4.6. В подальшому, один раз на три роки, після проведення переоцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" здійснюється Моніторинговий візит за графіком, який складається щорічно методично-організаційним моніторинговим центром НДСЛ "ОХМАТДИТ" та затверджується МОЗ України.

4.7. Моніторинговий візит здійснює національний спеціаліст з переоцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" протягом 1 робочого дня.

4.8. За результатами моніторингового візиту спеціаліста з переоцінки складається висновок, який надається керівнику закладу охорони здоров'я, в Регіональний центр та в методично-організаційний моніторинговий центр НДСЛ "ОХМАТДИТ.

4.9. Інформація про виявленні порушення в дотриманні принципів грудного вигодовування закладом охорони здоров'я направляється в методично-організаційний моніторинговий центр НДСЛ "ОХМАТДИТ" та до Координаційної Ради МОЗ України, яка на засіданні приймає відповідне рішення про надання, підтвердження або скасування закладу охорони здоров'я статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини".

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

Додаток
до п. 1.6.1 Примірного положення про Регіональний методично-організаційний моніторинговий центр

Примірний штатний розпис
Регіонального методично-організаційного моніторингового центру

Назва посади

Кількість
шт. посад

Завідувач Центру

1.0

Лікар-методист

1.0

Оператор комп'ютерного набору

1.0

РАЗОМ

3.0

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

Додаток
до п. 1.4 Порядку проведення оцінки/переоцінки закладів хорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

Підсумкова анкета самооцінки закладу охорони здоров'я, який надає допомогу матерям та дітям на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

Дата оцінки/переоцінки ___ ____ р.

Назва закладу охорони здоров'я
_

Адреса
_

Місто, район, регіон
_

П. І. Б. керівника закладу охорони здоров'я _____ Телефон ___________

П. І. Б. відповідальної особи за впровадження програми з підтримки грудного вигодовування у закладі охорони здоров'я __________ Телефон _________

Основні показники діяльності

Жіноча консультація

Жінок фертильного віку в районі обслуговування (18 - 49 років) ______ абс. ч.

Кількість дільниць _________

Показники

20__ р.

20__ р.

20__ р.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Число вагітних жінок, що родили з них:

 

 

 

 

 

 

Передчасних пологів

 

 

 

 

 

 

Було охоплено заняттями:

 

 

 

 

 

 

- по грудному вигодовуванню

 

 

 

 

 

 

- з підготовки сімейних пар до партнерських пологів

 

 

 

 

 

 

Акушерський стаціонар

Кількість пологових залів, орієнтованих на проведення партнерських пологів _______

Показники

20__ р.

20__ р.

20__ р.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Кількість пологів всього, в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

Партнерських

 

 

 

 

 

 

кількість фізіологічних пологів

 

 

 

 

 

 

кількість патологічних пологів

 

 

 

 

 

 

шляхом кесаревого розтину

 

 

 

 

 

 

знеболення пологів

 

 

 

 

 

 

в т. ч. епідуральна анестезія

 

 

 

 

 

 

Кількість новонароджених всього, в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

народилося дітей малою масою тіла (менше 2500 г)

 

 

 

 

 

 

проліковано дітей у відділенні інтенсивної терапії

 

 

 

 

 

 

переведено дітей до дитячої лікарні

 

 

 

 

 

 

перебувало дітей спільно з матір'ю

 

 

 

 

 

 

виписано на виключно грудному вигодовуванні

 

 

 

 

 

 

показник захворюваності новонароджених на гнійно-септичні хвороби

 

 

 

 

 

 

показник захворюваності роділь на гнійно-септичні хвороби

 

 

 

 

 

 

Дитячий стаціонар

Показники

20__ р.

20__ р.

20__ р.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Число виписаних дітей
в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

Віком до 1 року

 

 

 

 

 

 

З них:
поступило в стаціонар на виключно грудному вигодовуванні віком до 6 міс.

 

 

 

 

 

 

виписано на виключно грудному вигодовуванні віком до 6 міс.

 

 

 

 

 

 

перебувало дітей спільно з матір'ю

 

 

 

 

 

 

Віком до 1 місяця

 

 

 

 

 

 

З них:
поступило в стаціонар на виключно грудному вигодовуванні

 

 

 

 

 

 

виписано на виключно грудному вигодовуванні

 

 

 

 

 

 

в т. ч. прикладено до грудей вперше

 

 

 

 

 

 

перебувало дітей спільно з матір'ю

 

 

 

 

 

 

Дитячий амбулаторно-поліклінічний заклад

Показники грудного вигодування та стану здоров'я дітей 1-го року життя (форма N 31-здоров):

Показники

20__ р.

20__ р.

20__ р.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Число дітей, які перебувають під наглядом лікувально-профілактичного закладу віком від 0 до 18 років,
в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

Дітей, які досягли у звітному році 1 року життя

 

 

 

 

 

 

З них:
- виписано із пологового стаціонару на виключно грудному вигодовуванні

 

 

 

 

 

 

- перебувало на виключно грудному вигодовуванні до 3 місяців

 

 

 

 

 

 

- перебувало на виключно грудному вигодовуванні до 6 місяців

 

 

 

 

 

 

Дітей, які досягли віку 2-х років

 

 

 

 

 

 

З них: дітей, які отримували грудне молоко у віці 12 місяців і більше

 

 

 

 

 

 

Показник захворюваності, всього

 

 

 

 

 

 

в т. ч.:
гострі кишкові інфекції

 

 

 

 

 

 

хвороби органів дихання

 

 

 

 

 

 

хвороби органів травлення

 

 

 

 

 

 

Показник смертності дітей віком до 1-го року (на 1000 народжених живими)

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИП 1. Наявність плану дій (політики) щодо підтримки грудного вигодовування (далі - Політика) і регулярне доведення його положень до відома усіх медичних працівників закладу, вагітних, матерів та членів їх родини

1.1. Чи має заклад охорони здоров'я зафіксовану в письмовому вигляді Політику (план дій) щодо підтримки грудного вигодовування, що охоплює всі 12 принципів?

Так Ні

1.2. Чи сприяє ця Політика підтримці грудного вигодовування шляхом заборони реклами та групових занять по використанню замінників грудного молока, пляшечок для годування і сосок?

Так Ні

1.3. Чи доступна Політика для усього персоналу, що надає допомогу вагітним жінкам і матерям?

Так Ні

1.4. Чи доступна Політика для пацієнтів у всіх відділеннях закладу?

Так Ні

1.5. Чи існує механізм оцінки ефективності Політики?

Так Ні

ПРИНЦИП 2. Систематичне навчання медичного персоналу щодо впровадження Політики (плану дій) підтримки грудного вигодовування

2.1. Чи знає персонал про переваги грудного вигодовування і чи ознайомлений з політикою закладу щодо підтримки грудного вигодовування?

Так Ні

2.2. Чи одержує весь персонал, що обслуговує вагітних, матерів і дітей, інструктаж з політики грудного вигодовування при надходженні на роботу?

Так Ні

2.3. Чи проводиться навчання по грудному вигодовуванню і веденню лактації з усім медичним персоналом, що здійснює обслуговування вагітних, матерів і дітей протягом шести місяців після прийому їх на роботу?

Так Ні

2.4. Чи охоплює навчання 12 принципів підтримки грудного вигодовування?

Так Ні

2.5. Чи включає підготовка по грудному вигодовуванню і веденню лактації 18 годин, включаючи як мінімум 3 години клінічної практики?

Так Ні

ПРИНЦИП 3. Впровадження в практику сучасних методів підготовки сім'ї до пологів. Інформування та навчання вагітних, матерів та членів їх родин щодо переваг та методів грудного вигодовування

3.1. Чи проводиться навчання медичного персоналу, що здійснює обслуговування вагітних, сучасній методиці підготовки вагітних жінок та членів їх родини до народження дитини?

Так Ні

3.2. Чи проводиться більшості вагітних жінок підготовка до пологів за сучасною методикою?

Так Ні

3.3. Чи забезпечений заклад спеціальним приміщенням і обладнанням для сучасної підготовки вагітних жінок та подружніх пар до пологів, грудного вигодовування?

Так Ні

3.4. Чи одержує більшість вагітних і матерів інформацію про переваги і ведення грудного вигодовування?

Так Ні

3.5. Чи міститься в медичній документації інформація про те, чи обговорювалися питання грудного вигодовування з вагітною жінкою, роділлею, породіллею?

Так Ні

3.6. Чи знає медичний персонал про негативний вплив седативних, анальгезуючих чи анестезуючих засобів під час пологів на грудне вигодовування?

Так Ні

3.7. Чи інформуються вагітні жінки та роділлі про негативний вплив седативних, анальгезуючих чи анестезуючих засобів під час пологів на грудне вигодовування?

Так Ні

3.8. Чи приймається до уваги у закладі намір жінки вигодовувати грудьми, коли приймається рішення про використання седативних, анальгезуючих або анестезуючих засобів під час пологів, якщо виникає необхідність у таких засобах?

Так Ні

3.9. Чи проводиться сучасна психопрофілактична підготовка вагітних жінок, членів сімей до пологів, у т. ч. до партнерських?

Так Ні

3.10. Чи проводиться медичним персоналом консультування матерів щодо догляду за дитиною (догляд за шкірою, пупковою ранкою тощо)?

Так Ні

ПРИНЦИП 4. Допомога матерям успішно розпочати раннє грудне вигодовування

4.1. Чи викладаються новонароджені діти відразу після народження на живіт матерів і чи забезпечується раннє прикладання до грудей?

Так Ні

4.2. Чи здійснюється у закладі контакт "шкіра-до-шкіри" впродовж 2-х годин?

Так Ні

4.3. Чи здійснюється медичними працівниками практична допомога матерям, які народили шляхом кесаревого розтину, щодо здійснення контакту "шкіра-до-шкіри" та першого прикладання дитини до грудей?

Так Ні

4.4. Чи виконуються у закладі заходи щодо забезпечення теплового ланцюжка?

Так Ні

4.5. Чи знає медичний персонал 10 кроків "теплового ланцюжка"?

Так Ні

4.6. Чи допомагає медичний персонал провести у дитячому стаціонарі перше прикладання новонароджених дітей до грудей матері, у разі коли це не було проведено в акушерському стаціонарі?

Так Ні

ПРИНЦИП 5. Навчання вагітних жінок, матерів та членів їх родини як годувати грудьми та як зберегти лактацію в складних ситуаціях, в тому числі, якщо вони тимчасово відокремлені від своїх дітей

5.1. Чи здійснює медичний персонал додаткову допомогу всім породіллям стосовно грудного вигодовування впродовж перших шести годин після пологів?

Так Ні

5.2. Чи може більшість матерів, що годують грудьми, показати, як правильно розташувати і прикласти до грудей дитину?

Так Ні

5.3. Чи всім матерям, що годують грудьми, медичним персоналом було показано, як зціджувати молоко в разі необхідності?

Так Ні

5.4. Чи знає медичний персонал показання до зціджування?

Так Ні

5.5. Чи надається медичним персоналом допомога матерям, діти яких знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, щодо підтримки лактації шляхом частого зціджування грудного молока?

Так Ні

5.6. Чи мають можливість матері дітей, які знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, у разі відсутності медичних протипоказів брати участь у догляді та вигодовуванні своїх дітей?

Так Ні

5.7. Чи надається допомога з боку персоналу в збереженні та підтримці лактації та грудного вигодовування матерям в складних ситуаціях (недостатня лактація, патологічні стани молочних залоз, відмова дитини від грудного вигодовування, тимчасові протипоказання для грудного вигодовування, робота або навчання матері тощо)?

Так Ні

5.8. Чи здійснюється інформування матерів та членів їх родини про необхідність збереження грудного молока?

Так Ні

ПРИНЦИП 6. Підтримка виключно грудного вигодовування до шестимісячного віку дитини за винятком випадків, зумовлених медичними або соціальними показаннями, і продовження грудного вигодовування до 1 року і більше із своєчасним введенням пригодовування

6.1. Чи знає медичний персонал про важливість виключно грудного вигодовування дитини впродовж перших 6-ти місяців життя та може назвати декілька причин відсутності необхідності призначення дитині, яка знаходиться на грудному вигодовуванні, допоювання та догодовування?

Так Ні

6.2. Чи знає медичний персонал медичні показання для застосування при вигодовуванні дитини замінників грудного молока або води та інших напоїв?

Так Ні

6.3. Чи новонароджені діти та діти віком до 6 місяців, що вигодовуються грудьми, отримують тільки грудне молоко за винятком випадків, зумовлених медичними та соціальними показаннями?

Так Ні

6.4. Чи надається матерям інформація про важливість виключно грудного вигодовування у перші 6 місяців життя?

Так Ні

6.5. Чи дається інформація матерям про важливість продовження грудного вигодовування до 2-х років при введенні відповідного віку додаткового харчування?

Так Ні

6.6. Чи всі співробітники первинної ланки закладу володіють достатніми знаннями з питань термінів та правил введення пригодовування немовлят?

Так Ні

6.7. Чи надається всім матерям, що годують, інформація стосовно термінів та правил введення прикорму їх дітям?

Так Ні

6.8. Чи повністю відсутня у закладі реклама замінників грудного молока та напоїв?

Так Ні

ПРИНЦИП 7. Забезпечення цілодобового спільного перебування матері і дитини та участі матері (членів родини) у здійсненні догляду за дитиною

7.1. Чи забезпечується у закладі спільне цілодобове перебування матерів з дітьми за винятком періодів до 1 години для проведення медичних процедур?

Так Ні

7.2. Чи забезпечується спільне перебування породіллі і дитини після пологів шляхом кесаревого розтину протягом 1 години по закінченні дії наркозу і при адекватній реакції на оточуюче середовище?

Так Ні

7.3. Чи дозволяється членам родини породіллі допомагати їй у догляді за дитиною?

Так Ні

7.4. Чи проводить медичний персонал навчання матерів методам вигодовування з чашки чи через зонд при неможливості вигодовування з грудей?

Так Ні

ПРИНЦИП 8. Заохочення грудного вигодовування за вимогою дитини за відсутності медичних протипоказань

8.1. Чи усвідомлює медичний персонал закладу важливість грудного вигодовування за вимогою в становленні і підтримці тривалої лактації?

Так Ні

8.2. Чи рекомендується породіллям годувати своїх дітей грудьми в будь-який час, коли їх діти потребують годування грудьми, в т. ч. і вночі?

Так Ні

ПРИНЦИП 9. Відмова від використання у дітей, які знаходяться на грудному вигодовуванні, сосок, пустушок та інших середників, які імітують материнські груди

9.1. Чи здійснюється у закладі догляд за дітьми, яких почали вигодовувати грудьми, без використання пустушок?

Так Ні

9.2. Чи володіє медичний персонал закладу альтернативними методами годування дитини (чашечка, ложечка, шприц), яка тимчасово не годується грудьми, і чи впроваджені ці методи годування у закладі?

Так Ні

ПРИНЦИП 10. Створення груп підтримки грудного вигодовування і направлення до них матерів

10.1. Чи отримують члени родини інформацію від медичного персоналу, для того щоб вони могли здійснювати підтримку матері щодо грудного вигодовування?

Так Ні

10.2. Чи направляються матері, що годують грудьми, в групи підтримки грудного вигодовування, якщо такі є?

Так Ні

10.3. Чи відпрацьована у закладі система наступності в роботі з підтримки грудного вигодовування між жіночою консультацією, акушерським стаціонаром і дитячою поліклінікою?

Так Ні

10.4. Чи сприяє заклад створенню груп підтримки грудного вигодовування?

Так Ні

ПРИНЦИП 11. Дотримання Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока

11.1. Чи забороняється у закладі розповсюдження подарункових наборів, які містять замінники грудного молока, їх зразки, пляшечки для годування немовлят та соски?

Так Ні

11.2. Чи відсутня у закладі практика розповсюдження матеріалів, які рекламують замінники грудного молока, соски, пляшечки, буклети, календарі, халати, медичної документації з логотипом фірм-виробників?

Так Ні

11.3. Чи забороняється у закладі приймати від компаній-виробників безкоштовні (або за зниженою ціною) замінники грудного молока?

Так Ні

11.4. Чи закуповуються замінники грудного молока медичною установою відповідно кількості дітей, яким призначені замінники грудного молока за медичними або соціальними показаннями?

Так Ні

ПРИНЦИП 12. Практика партнерських пологів (підготовка партнерів і допомога жінці під час пологів, вибір вільної позиції в пологах). Вільне відвідування породіллі (матері) і дитини у відділенні спільного перебування

12.1. Керівник закладу має надати інформацію стосовно впровадження сучасних методів підготовки партнерів та допомоги жінці під час пологів. Має бути програма підготовки партнерів до пологів, де зазначено переваги партнерських пологів, методи допомоги жінці під час пологів, у т. ч. методи знеболювання під час пологів.

Так Ні

12.2. У закладі мають бути індивідуальні пологові зали, індивідуальні та сімейні пологові палати, індивідуальні післяпологові палати з відповідним до вимог сучасних перинатальних технологій обладнанням.

Так Ні

12.3. З 10 випадково відібраних жінок 80 % мають підтвердити, що під час вагітності вони проходили спільно з партнером навчання щодо підготовки до партнерських пологів.

Так Ні

12.4. З 10 випадково відібраних жінок 80 % мають підтвердити участь партнера у пологах.

Так Ні

12.5. З 10 випадково відібраних жінок 80 % наступні зазначили, що у відділенні спільного перебування закладу не заборонено вільне відвідування жінок та дітей та їм надавалась допомога з боку членів родини по догляду за дитиною.

Так Ні

РЕЗЮМЕ

Чи впроваджує заклад 12 принципів підтримки грудного вигодовування?

Так Ні

Якщо ні, то які недоліки виявлено і які заходи необхідно здійснити для їх виправлення?

_
_
_
_
_
_
_

Пропозиції (у разі необхідності) щодо допомоги від Регіонального методично-організаційного моніторингового центру _
_

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

Додаток
до п. 11 Принципів підтримки грудного вигодовування

Адаптаційний варіант положень "Міжнародного зведення Правил маркетингу замінників грудного молока"

Інформаційні, просвітні і навчальні матеріали, пов'язані з вигодовуванням в ранньому дитячому віці

1. Планування, розробка, форма представлення, розподіл і контроль за інформаційними, просвітніми чи навчальними матеріалами щодо годування дітей, які призначені для населення та медичних працівників здійснюються відповідно до законів України "Про дитяче харчування", "Про рекламу", наказів МОЗ України щодо підтримки грудного вигодовування з дотриманням Міжнародного зведення правил маркетингу замінників грудного молока.

2. Керівники закладів охорони здоров'я:

2.1. Не повинні сприяти поширенню в підпорядкованих установах інформаційних, просвітніх матеріалів по штучному вигодовуванню та таких, що його ідеалізують в будь-якій формі;

2.2. Повинні сприяти поширенню інформаційних, просвітніх, навчальних матеріалів щодо харчування грудних дітей, призначених для поширення серед населення та у закладах охорони здоров'я, які мають містити інформацію про:

2.2.1. Корисність грудного вигодовування і його переваги у порівнянні зі штучним вигодовуванням;

2.2.2. Важливість виключно грудного вигодовування протягом перших 6 місяців, а також тривалості грудного вигодовування за вимогою до 1 року та більше;

2.2.3. Умови і сприятливі фактори, що мають важливе значення для початку і збереження практики виключно грудного вигодовування і для подальшого продовження грудного вигодовування;

2.2.4. Негативний вплив раннього введення додаткового харчування на подальше продовження грудного вигодовування;

2.2.5. Труднощі, пов'язані з початком чи поновленням грудного вигодовування;

2.2.6. Важливість введення прикорму дітям з 6 місячного віку;

2.2.7. Можливість домашнього приготування продуктів прикорму з місцевих продуктів;

2.2.8. Фінансові, соціальні та медичні аспекти використання продуктів штучного вигодовування у дітей до 6 місячного віку;

2.2.9. Значення адекватного харчування матері для здійснення грудного вигодовування;

2.2.10. Медичні аспекти застосування пляшечки, соски, пустушки на здоров'я дитини;

2.2.11. Використання, при необхідності, альтернативних методів вигодовування дитини за допомогою чашки або інших засобів (ложка, шприц, піпетка).

Організація роботи закладів охорони здоров'я щодо адекватного та безпечного харчування грудних дітей і дітей раннього віку

1. Територіальні органи охорони здоров'я та керівники закладів охорони здоров'я розробляють та здійснюють заходи для заохочення і пропаганди грудного вигодовування, положень Міжнародного зведення правил маркетингу замінників грудного молока (МЗП) та відповідних резолюцій Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (ВАОЗ).

2. Всі медичні працівники мають пройти 8-годинний навчальний курс з дотримання положень МЗП.

3. Заклади охорони здоров'я не можуть бути використані з метою стимулювання збуту дитячих сумішей та інших продуктів штучного вигодовування.

4. Отримання в якості дарунку обладнання, матеріалів для використання медичними працівниками в рамках їх професійної діяльності (але які не належать до інформаційних для матерів та населення) може бути здійснено лише за проханням та погодженням відповідного державного органу, представленого в письмовій формі. На такому обладнанні може стояти назва компанії, однак це не стосується патентованих продуктів.

5. Не допускається експонувати/виставляти в закладах охорони здоров'я рекламно-пропагандистські, інформаційні чи навчальні матеріали, що стосуються продуктів штучного вигодовування дітей.

6. Не дозволяється використовувати в закладах охорони здоров'я речі, предмети (ручки, календарі плакати, блокноти, бланки, медичний одяг та одяг для немовлят, тощо), на котрих проставлена будь-яка емблема, марка, рекламний девіз, фірмовий, товарний знак чи знак виробника, дистриб'ютора.

7. Не дозволяється приймання як дарунок дитячих сумішей або інших продуктів штучного вигодовування для використання їх у закладах охорони здоров'я або розповсюдження за їх межами. При наявності показань для використання дитячих сумішей у закладі охорони здоров'я придбання останніх здійснюється звичайним шляхом (рахунок-фактура виписується на будь-яку поставку продуктів штучного харчування дітей).

8. Демонстрація використання продуктів, на які поширюється дія даного наказу, повинна здійснюватись лише медичними працівниками і лише для тих особам, які потребують їх призначення. Інформація надається в індивідуальному порядку та повинна чітко пояснювати можливу шкоду при неправильному застосуванні цих продуктів.

9. Медичні установи для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування мають право приймати в дарунок безкоштовно (або як благодійна допомога за запитом адміністрації закладу охорони здоров'я) продукти, призначені для штучного вигодовування дітей за таких умов: на упаковці таких продуктів має бути позначка, на якій чітко вказано, що продукт надається, як дарунок. Організація, яка подарувала партію продуктів штучного харчування, повинна гарантувати, що постачання будуть продовжені до 6 місячного віку дітей, які потребують цього виду харчування.

Права і відповідальність медичних працівників щодо адекватного та безпечного харчування грудних дітей і дітей раннього віку

1. Медичні працівники у відповідності до 58 резолюції Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я від 25.05.2005 року та Глобальної стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо вигодовування немовлят та дітей раннього віку повинні захищати і підтримувати грудне вигодовування дітей грудного та раннього віку.

2. Медичним працівникам не дозволяється:

2.1. Розповсюджувати серед матерів та членів їх сімей рекламні матеріали, які стосуються продуктів штучного вигодовування дітей, пляшечок, сосок, пустушок.

2.2. Надавати зразки продуктів дитячого харчування вагітним жінкам, матерям грудних дітей та членам їх родин.

2.3. Одержувати як дарунок, зразок чи партію продуктів штучного вигодовування дітей або будь-яку іншу річ, пожертви, внесок від виробника, дистриб'ютора продуктів штучного вигодовування дітей (окрім випадків, згаданих у п. 9 Положення про організацію роботи закладів охорони здоров'я щодо адекватного та безпечного харчування грудних дітей і дітей раннього віку).

2.4. Надавати прізвища й адреси вагітних жінок, а також матерів грудних дітей і дітей молодшого віку виробнику чи дистриб'ютору продуктів штучного вигодовування дітей.

2.5. Приймати дарунки, пожертвування, послуги від фізичних і юридичних осіб, комерційно зацікавлених у справах і питаннях, що стосуються штучного вигодовування дітей.

3. Медичні працівники не повинні демонструвати чи надавати матерям і членам їх родин інформаційні матеріали, призначені для професійного використання.

4. Дитячі суміші або інші продукти, на які поширюється дія даного наказу, можуть бути надані безкоштовно медичним працівникам закладів охорони здоров'я лише з метою професійної оцінки нового продукту або після зміни рецептури продукту.

5. Проведення науково-практичних конгресів, конференцій, нарад тощо, здійснення учбово-ознайомлювальних поїздок, стажувань, за підтримки фірм-виробників, здійснюється лише за погодженням з МОЗ України або територіальних органів охорони здоров'я.

6. Медичні працівники, які одночасно являються співробітниками фірм-виробників не мають права займатися просуванням в будь-якій формі продуктів дитячого харчування, згаданих у даному наказі, за місцем роботи у закладі охорони здоров'я. Контроль виконання даного пункту здійснюється керівником закладу охорони здоров'я.

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

Додаток
до п. 2.11 Примірного положення про Регіональний методично-організаційний моніторинговий центр

Схема звіту
Регіонального методично-організаційного моніторингового центру з питань впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини"

Інформація про кількість закладів охорони здоров'я, сертифікованих відповідно статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини", станом на 01.01.20__ року

Перелік закладів охорони здоров'я (юридичні особи)

Кількість закладів охорони здоров'я, всього

Кількість закладів охорони здоров'я (ЗОЗ), які мають статус "Лікарня, доброзичлива до дитини" ("ЛДД")

Питома вага сертифікованих закладів (%)

Кількість дітей, народжених живими в усіх родопомічних закладах регіону, за звітний рік

Кількість дітей, народжених живими у ЗОЗ, які мають статус "ЛДД", за звітний рік

Питома вага дітей, народжених живими у ЗОЗ, які мають статус "ЛДД", за звітний рік (%)

Перинатальний центр зі стаціонаром

 

 

 

 

 

 

Пологовий будинок

 

 

 

 

 

 

Жіноча консультація

 

 

 

 

 

 

Обласна дитяча лікарня

 

 

 

 

 

 

Міська дитяча лікарня

 

 

 

 

 

 

Дитяча поліклініка самостійна

 

 

 

 

 

 

Лікарня для дорослого населення (міська, районна), до складу якої входять акушерські та дитячі підрозділи

 

 

 

 

 

 

Лікарня для дорослого населення (міська, районна), до складу якої входять акушерські підрозділи

 

 

 

 

 

 

Лікарня для дорослого населення (міська, районна), до складу якої входять дитячі підрозділи

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Аналіз показників ефективності впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини"

Назва закладу охорони здоров'я, сертифікованого на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

Місто/обл. (адреса)

Амбулаторний родопомічний заклад

Число вагітних жінок, що народили протягом ____ (звітного) року

з них:

було охоплено заняттями

передчасних пологів

%

по грудному вигодовуванню

%

з підготовки сімейних пар до партнерських пологів

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сертифікованих закладах

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва закладу охорони здоров'я, сертифікованого на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

Місто/обл. (адреса)

Акушерський стаціонар

кількість пологових залів, орієнтованих на проведення партнерських пологів - ____ (абс. ч)

%

кількість пологів протягом звітного року, з них

партнерських пологів

%

кількість фізіологічних пологів

%

кількість патологічних пологів

%

шляхом кесаревого розтину

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сертифікованих закладах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акушерський стаціонар

знеболення пологів

%

в т. ч. епідуральна анестезія

%

кількість ново-
народжених всього
*, в т. ч.

народилось дітей, масою тіла < 2500 г

%

прикладено до грудей в першу годину після народження

%

проліковано дітей у відділенні інтенсивної терапії

%

переведено дітей до дитячої лікарні

%

перебувало дітей спільно з матір'ю

%

перебувало на виключно грудному вигодовуванні

%

показник захворюва-
ності ново-
народжених на гнійно-
септічні хвороби

показник захворюва-
ності роділь на гнійно-
септічні хвороби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва закладу охорони здоров'я, сертифікова-
ного на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

Місто/обл. (адреса)

Число виписаних дітей за звітний рік, в т. ч.

Дитячий стаціонар

Віком до 1 року, з них

Віком до 1 міс., з них

всього:

%

Поступило у стаціонар на виключно грудному вигодову-
ванні (ВГВ) до 6 міс.

%

Виписано із стаціонару на ВГВ до 6 міс.

%

Перебувало дітей спільно із матір'ю

%

всього:

%

Поступило у стаціонар на ВГВ

%

Виписано із стаціонару на ВГВ

%

в т. ч. прикладено до грудей вперше

%

Перебувало дітей спільно із матір'ю

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сертифікованих закладах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва закладу охорони здоров'я, сертифікованого на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

Місто/обл. (адреса)

Дитячий амбулаторно-поліклінічний заклад

Дітей, які досягли 1 року життя протягом звітного року, з них

Дітей, які досягли 2 років життя протягом звітного року, з них

Показник захворюваності дітей віком до 1 року (на 1000 дітей відповідного віку) - ф. 31-здоров

Смертність дітей до 1 року

всього

виписано із пологового стаціонару на виключно грудному вигодовуванні (ВГВ)

%

перебувало на ВГВ до 6 міс.

%

всього

дітей, які отримували грудне молоко у віці 12 міс. і більше

%

всього, в т. ч.:

гострі кишкові інфекції

хвороби органів дихання

хвороби органів травлення

абс.

показник (на 1000 народжених живими)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сертифікованих закладах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали