ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ НАРАДИ

від 20 березня 2012 року

Про подальший розвиток системи охорони здоров'я

1. МОЗ разом з Мінекономрозвитку та Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва опрацювати питання щодо запровадження європейських підходів до ціноутворення, зокрема щодо зниження цін на лікарські засоби для лікування гіпертонічної хвороби та цукрового діабету, та в установленому порядку подати у тижневий строк Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції стосовно запровадження з 1 травня 2012 р. референтних цін і механізму відшкодування вартості на них, передбачивши встановлення обґрунтованої рентабельності їх виробникам, постачальникам і реалізаторам, недопущення виникнення дефіциту таких засобів на фармацевтичному ринку, насамперед за рахунок засобів вітчизняного виробництва, а також забезпечення відповідними органами контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю зазначеними засобами, рівня референтних цін на них, наявності таких засобів в аптечних закладах та у разі виявлення порушень припинення дії ліцензій на здійснення торгівлі лікарськими засобами.

2. МОЗ забезпечити проведення за участю Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій, мерів великих міст, головних лікарів закладів охорони здоров'я наради з питань запровадження референтних цін і механізму відшкодування вартості на зазначені лікарські засоби, зокрема роз'яснення необхідності їх запровадження, організації забезпечення надання пацієнтам відповідних консультацій стосовно якості та ефективності вітчизняних лікарських засобів, і про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

3. Мінекономрозвитку вжити до 1 квітня ц. р. невідкладних заходів до розгляду внесених МОЗ документів, необхідних для реєстрації оптово-відпускної ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення, подати МОЗ відповідні висновки і про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

4. МОЗ разом з Мінекономрозвитку, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади опрацювати питання щодо внесення до постанови Кабінету Міністрів від 8 серпня 2011 р. N 932 "Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів" (Постанова N 932) змін у частині передачі функцій з підготовки висновку щодо розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення від Мінекономрозвитку до МОЗ, а також у разі необхідності відтермінування введення в дію положень стосовно обов'язкової реєстрації цін на такі засоби та вироби і подати Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції.

5. МОЗ у тижневий строк забезпечити:

внесення Кабінетові Міністрів проектів рішень щодо затвердження порядків використання бюджетних коштів, передбачених Міністерству;

проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти державного бюджету, які передбачені МОЗ, зокрема закупівлю медичного обладнання вітчизняного виробництва та витратних матеріалів, і про результати поінформувати Кабінет Міністрів;

отримання від постачальника автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплених за бюджетні кошти у 2011 році, розподіл їх за регіонами та про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

6. Мінфіну разом з МОЗ підчас підготовки пропозицій про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) передбачити в повному обсязі видатки, пов'язані з імунопрофілактикою (вакцинацією) населення, зокрема дітей першого року життя, та про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

7. МОЗ, Мінфіну, Держсанепідслужбі, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям вжити заходів для забезпечення населення необхідними імунобіологічними препаратами (вакцинами) відповідно до календаря профілактичних щеплень і про результати поінформувати у тижневий строк Кабінет Міністрів разом з графіком забезпечення вакцинами адміністративно-територіальних одиниць у поточному році.

8. МОЗ разом з Мінекономрозвитку, Мінфіном, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади за участю вітчизняних, іноземних виробників і дистриб'юторів фармацевтичної продукції розробити та подати в установленому порядку пропозиції стосовно внесення до законодавства змін щодо удосконалення порядку маркування фармацевтичної продукції, зокрема імунобіологічних препаратів (вакцин), що закуповуються за державні кошти (з проставленням відмітки "закуплено за державні кошти") та про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

9. МОЗ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям провести у місячний строк інвентаризацію медичного обладнання у закладах охорони здоров'я, зокрема у закладах, які надають вторинну та третинну медичну допомогу, а також розробити графік введення в дію медичного обладнання, що закуплене за кошти державного та місцевих бюджетів, яке не встановлене та не функціонує, і про результати поінформувати у двомісячний строк Кабінет Міністрів.

10. МОЗ разом з Мін'юстом розглянути питання щодо внесення до актів законодавства змін у частині запровадження обов'язкового погодженням з МОЗ призначення на посаду головних лікарів закладів охорони здоров'я комунальної форми власності, які надають вторинну та третинну медичну допомогу, і про результати поінформувати у червні ц. р. Кабінет Міністрів.

11. Київській міськдержадміністрації, Національній академії медичних наук, МОЗ забезпечити розміщення та функціонування відділення СНІДу з палатами інтенсивної терапії державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського" і про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

12. МОЗ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям за участю представників громадськості забезпечити здійснення на належному рівні контролю за ходом проведення реформ у сфері охорони здоров'я, вжити невідкладних заходів реагування для вирішення проблемних питань.

13. МОЗ, Держкомтелерадіо, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій обласним і Київській міській держадміністраціям забезпечити інформування щомісяця Кабінету Міністрів про реалізацію пілотного проекту реформування системи охорони здоров'я та проведення роз'яснювальної роботи з його реалізації.

14. МОЗ, Мінагрополітики, Мінрегіону, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розробити план заходів щодо поліпшення надання медичної допомоги громадянам, які проживають у сільській місцевості.

Про результати поінформувати у місячний строк Кабінет Міністрів.

15. МОЗ разом з Мінекономрозвитку та Держфінінспекцією забезпечити проведення закупівель імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення за бюджетні кошти виключно у разі відсутності їх вітчизняних аналогів відповідної якості, які відповідають міжнародним вимогам.

16. МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади опрацювати питання щодо перегляду переліку імпортних медичних виробів, операції з постачання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, зокрема виключення з нього виробів, аналоги яких виробляються за міжнародними стандартами вітчизняними підприємствами.

Про результати поінформувати у місячний строк Кабінет Міністрів.

17. МОЗ, МЗС, Мінекономрозвитку, Мінфіну відповідно до компетенції вжити заходів щодо:

посилення підтримки експорту лікарських засобів вітчизняного виробництва та захисту вітчизняного виробника за кордоном;

запровадження державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я.

Про результати інформувати щокварталу Кабінет Міністрів.

18. Мінекономрозвитку, Мінфіну, МОЗ, Держлікслужбі опрацювати питання щодо стимулювання розширення технологічної бази вітчизняних підприємств, зокрема через звільнення від оподаткування під час ввезення технологічного обладнання, яке використовується для виробництва лікарських засобів і виробів медичного призначення, та подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавства.

19. МОЗ, Держлікслужбі разом з Мінекономрозвитку, Мінфіном, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади і за участю вітчизняних та іноземних виробників лікарських засобів, зокрема імунобіологічних препаратів (вакцин), виробів медичного призначення опрацювати питання щодо налагодження виробництва в Україні такої продукції насамперед для діагностики та лікування соціально небезпечних хвороб, їх імпортозаміщення, залучення інвестицій та використання сучасних наукових технологій.

За результатами подати до 30 червня 2012 р. Кабінетові Міністрів відповідні пропозиції.

20. Держінформнауки разом з МОНмолодьспортом, МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мін'юстом, Національною академією наук, Національною академією медичних наук розробити та подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів у встановленому порядку проект Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку ядерної медицини.

21. Мінфіну разом з Держінформнауки, МОНмолодьспортом, Мінекономрозвитку під час підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2013 рік опрацювати питання щодо можливості передбачення Держінформнауки коштів, необхідних для створення медичної техніки в рамках виконання державного замовлення на розроблення новітніх технологій.

22. МОЗ разом з Мінфіном, Мінрегіоном, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики подати у місячний строк Кабінетові Міністрів пропозиції щодо:

пільгового іпотечного кредитування сімейних лікарів;

забезпечення сімейних лікарів службовим житлом (з урахуванням можливостей місцевих бюджетів);

перепрофілювання вільних приміщень медичних закладів під житло для молодих спеціалістів-лікарів;

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) для підвищення оплати праці лікарям загальної практики - сімейним лікарям.

23. МОЗ разом з Мінфіном підготувати та подати Кабінетові Міністрів звіт про використання у 2011 році субвенції на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я у регіонах з обґрунтуванням пріоритетності обраних напрямів фінансування, а також подати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) з метою збільшення у поточному році видатків на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я у регіонах з обґрунтуванням пріоритетності обраних напрямів фінансування.

24. МОЗ внести пропозиції щодо поширення дії постанови Кабінету Міністрів від 16 лютого 2011 р. N 123 "Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають допомогу хворим на туберкульоз" (Постанова N 123) на молодших медичних працівників.

25. МОЗ разом з Мінфіном під час підготовки пропозицій про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) опрацювати питання щодо збільшення видатків для лікування хворих за кордоном.

26. МОЗ разом з Національною академією медичних наук опрацювати питання щодо формування індикативних показників критеріїв проведення оцінки стану реалізації пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів зведені статистичні дані за такими показниками.

27. МОЗ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям вжити заходів для забезпечення необхідними лікарськими засобами та спеціальним харчуванням дітей, хворих на гіпофізарний нанізм, первинні імунодефіцити, муковісцидоз, гепатити B і C.

Про результати поінформувати у місячний строк Кабінет Міністрів.

28. Керівникам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій взяти на особистий контроль питання щодо недопущення реорганізації або перепрофілювання дитячих закладів охорони здоров'я.

29. МОЗ разом з Національною академією медичних наук розглянути питання щодо посилення ролі педіатрії в системі охорони здоров'я, удосконалення системи управління дитячими лікарнями, передбачивши стандартизацію вимог до лікувально-діагностичного процесу.

Про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали