ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 27.01.2011 р. N 27

Про погодження міської Програми щодо виконання заходів Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2011 - 2016 роки

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в м. Житомирі, відповідно до Закону України від 05.03.2009 N 1065-VI "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації від 09.12.2010 N 395 "Про схвалення обласної Програми щодо виконання заходів Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2011 - 2016 роки", відповідно до статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет: вирішив:

1. Погодити міську Програму щодо виконання заходів Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2011 - 2016 роки, згідно з додатком та внести на затвердження міської ради.

2. Управлінням міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щороку до 30 грудня інформувати службу у справах дітей міської ради про хід виконання міської Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочковського О. М.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
27.01.2011 N 27

МІСЬКА ПРОГРАМА
щодо виконання заходів Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2011 - 2016 роки

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Станом на 01.12.2010 в місті Житомирі проживає 47935 дітей. Виконавчим комітетом Житомирської міської ради, як органом опіки та піклування, проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей.

Захист прав дітей забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дитини.

Разом з тим слід зазначити, що дитяча бездоглядність залишається гострою соціальною проблемою. Важливим чинником у виникненні цього явища є соціальне сирітство, зумовлене значною мірою кризою сімейних стосунків, послабленням виховної функції сім'ї.

Стабільно великою (майже 400 осіб) залишається кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 448 дітей виховуються у 261 сім'ї, яка знаходиться у складних життєвих обставинах, з них майже 100 дітей виховуються у сім'ях, батьки яких ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків.

Недостатнє фінансування заходів профілактичного спрямування є однією з причин невирішення проблем, які існують в дитячому середовищі.

Такий стан справ викликає необхідність прийняття цієї Програми, завданням якої є об'єднати в єдину систему зусилля держави щодо захисту прав дітей.

Мета і завдання Програми

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в місті Житомирі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини.

У цій Програмі визначено пріоритетні напрями діяльності: пропагування здорового способу життя, боротьба з ВІЛ/СНІДом, захист дітей від жорстокого поводження, насильства, соціальний захист дітей різних категорій, підтримка сімей з дітьми, сприяння культурному і духовному розвитку дитини.

Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

Захист прав дітей різних категорій

1. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

Мета: створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров'я, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству.

Основні завдання:

1.1. Підвищувати рівень культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей.

Управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту. охорони здоров'я, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2011 - 2016 рр.

1.2. Забезпечувати розвиток та доступність соціальних послуг для сімей з дітьми.

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2011 - 2016 рр.

1.3. Забезпечувати підготовку дітей і молоді до сімейного життя та відповідального батьківства з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованої на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей.

Управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2011 - 2016 рр.

1.4. Направляти на навчання кандидатів в усиновлювачі (за бажанням), опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів.

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради

2011 - 2016 рр.

1.5. Направляти на навчання прийомних батьків, батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу.

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2011 - 2016 рр.

2. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

Мета: організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних, схильних до бродяжництва.

Основні завдання:

2.1. Своєчасно виявляти дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснювати облік і систематичну перевірку умов їх утримання та виховання.

Служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, освіти

2011 - 2016 рр.

2.2. Виявляти, ставити на облік, проводити соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, освіти, служба у справах дітей міської ради

2011 - 2016 рр.

2.3. Забезпечувати ефективну діяльність дорадчого органу по роботі із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, освіти, праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спільно з Богунським та Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області

2011 - 2016 рр.

2.4. Здійснювати перевірки діяльності громадських об'єднань, закладів та установ недержавної форми власності, основною метою яких є соціальний захист дітей та підлітків.

Служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2011 - 2016 рр.

2.5. Забезпечити діяльність консультаційних пунктів соціально-психологічної допомоги в родопомічних закладах з метою запобігання відмовам батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з вродженими вадами розвитку.

Управління охорони здоров'я, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2011 - 2016 рр.

2.6. Продовжувати проведення загальнодержавного рейду "Урок" з метою охоплення дітей і підлітків шкільного віку здобуттям повної загальної середньої освіти.

Управління освіти, служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

вересень 2011 - 2016 рр.

2.7. Підвищувати результативність проведення профілактичних рейдів щодо виявлення бездоглядних та безпритульних дітей та забезпечити їх влаштування в заклади соціального захисту та сім'ї громадян.

Служба у справах дітей міської ради

2011 - 2016 рр.

2.8. Забезпечувати підготовку комплекту документів щодо встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у встановлений законодавством термін.

Служба у справах дітей міської ради

2011 - 2016 рр.

2.9. Проводити заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

Управління міської ради: охорони здоров'я, освіти, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

грудень 2011 - 2016 рр.

2.10. Забезпечити промислову експлуатацію Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти" (ЄІАС "Діти") щодо ведення обліку:

дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей, які залишилися без батьківського піклування;

дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

кандидатів в усиновлювачі;

сімей потенційних опікунів, піклувальників;

прийомних батьків;

батьків-вихователів.

Систематично проводити моніторинг щодо якості та достовірності внесеної інформації в ЄІАС "Діти".

Служба у справах дітей міської ради

2011 - 2016 рр.

2.11. Використовувати носії зовнішньої реклами та засоби масової інформації для розміщення соціальної реклами, присвяченої проблемам профілактики раннього соціального сирітства.

Управління міської ради: охорони здоров'я, освіти, по зв'язках з громадськістю, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

грудень 2011 - 2016 рр.

3. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мета: створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.

Основні завдання:

3.1. Забезпечувати пріоритетність влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян; розвиток сімейних форм виховання: усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2011 - 2016 рр.

3.2. Сприяти у національному усиновленні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечивши його пріоритетність над іноземним.

Служба у справах дітей міської ради

2011 - 2016 рр.

3.3. Здійснювати контроль за своєчасним призначенням і виплатою державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".

Служба у справах дітей міської ради спільно з управліннями праці та соціального захисту населення Богунської та Корольовської районних рад м. Житомира

2011 - 2016 рр.

3.4. Здійснювати контроль та моніторинговий нагляд за станом утримання, виховання, розвитку та соціального захисту дітей в сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу.

Служба у справах дітей міської ради

2011 - 2016 рр.

3.5. Проводити заходи з інформаційного забезпечення розвитку і підтримки сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2011 - 2016 рр.

3.6. Забезпечити контроль за збереженням житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, піклування, в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, державні дитячі заклади.

Служба у справах дітей міської ради

2011 - 2016 рр.

3.7. Проводити зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування - випускниками загальноосвітніх шкіл з метою надання допомоги і контролю за їх влаштуванням на навчання або працю.

Служба у справах дітей, управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

травень 2011 - 2016 рр.

3.8. Проводити заходи до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

вересень 2011 - 2016 рр.

3.9. Проводити місячник з охорони дитинства з метою удосконалення організації роботи служби у справах дітей та управління освіти міської ради щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей, управління освіти

листопад 2011 - 2016 рр.

3.10. Організовувати благодійні акції з метою підтримки соціально незахищених категорій дітей.

Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти,

2011 - 2016 рр.

4. Захист дітей-інвалідів

Мета: забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів, надання високоякісних психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг дітям-інвалідам та сім'ям, які ними опікуються; створення умов для реалізації їхнього особистісного потенціалу.

Основне завдання:

4.1. Надавати допомогу і підтримку дітям-інвалідам, забезпечувати їх соціальний супровід з метою самореалізації, отримання ними психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг.

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: охорони здоров'я, освіти

2011 - 2016 рр.

5. Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства

Мета: забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку без супроводу дорослих, та дітей з родин біженців.

Основне завдання:

5.1. Сприяти у влаштуванні дітей-біженців, дітей, які перебувають на території міста Житомира без законних представників, та дітей без громадянства, та їх об'єднанню з сім'ями.

Служба у справах дітей міської ради спільно з державною міграційною службою в Житомирській області, Богунським та Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області

2011 - 2016 рр.

6. Боротьба з використанням дитячої праці

Мета: запобігання найгіршим формам дитячої праці та їх ліквідація шляхом запровадження ефективних економічних, правових і соціальних механізмів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства щодо застосування праці дітей.

Основне завдання:

6.1. Здійснювати контроль за використанням дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності з метою захисту дитини від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров'я, стати перешкодою у здобутті нею освіти чи завдавати шкоди фізичному, розумовому, духовному і моральному розвитку.

Служба у справах дітей міської ради спільно з територіальною державною інспекцією праці у Житомирській області

серпень - вересень 2011 - 2016 рр.

7. Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними

Мета: ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними; створення умов для ефективної реабілітації дітей.

Основні завдання:

7.1. Забезпечити своєчасне вилучення дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров'ю.

Служба у справах дітей міської ради, спільно з Богунським та Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області

2011 - 2016 рр.

7.2. Забезпечити виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім'ї.

Служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, освіти, спільно з Богунським та Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області

2011 - 2016 рр.

7.3. Забезпечити реабілітацію та реінтеграцію дітей, які потерпіли від різних видів насильства, інших форм жорстокого поводження.

Служба у справах дітей, управління охорони здоров'я, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2011 - 2016 рр.

7.4. Підвищувати ефективність профілактичної та роз'яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми.

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління у справах сім'ї, молоді та спорту, служба у справах дітей

2011 - 2016 рр.

7.5. З метою попередження розповсюдження серед дітей і молоді продукції порнографічного змісту, яка пропагує жорстокість, насильство, сексуальну розпусту проводити профілактичні рейди щодо додержання законодавства із захисту суспільної моралі.

Служба у справах дітей міської ради спільно з Богунським та Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області

2011 - 2016 рр.

8. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

Мета: профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах для дітей у відповідність із міжнародними стандартами.

Основні завдання:

8.1. Проводити тиждень Правових знань з метою підвищення рівня обізнаності дітей шкільного віку з правових питань.

Міське управління юстиції в Житомирській області, управління освіти, служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

жовтень 2011 - 2016 рр.

8.2. Продовжувати взаємодію і взаємоінформування між підрозділами кримінальної міліції у справах дітей Богунського та Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області, службою у справах дітей, управлінням освіти про неповнолітніх, які скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування.

Служба у справах дітей, управління освіти, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спільно з Богунським та Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області

2011 - 2016 рр.

8.3. Проводити моніторинг стану дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей, з метою активізації профілактичної роботи.

Служба у справах дітей, управління освіти, спільно з Богунським та Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області

щомісяця 2011 - 2016 рр.

8.4. Здійснювати контроль за дотриманням культурно-розважальними закладами, ігровими залами, комп'ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насильства, жорстокості.

Служба у справах дітей, департамент власності та ринкового регулювання міської ради, спільно з Богунським та Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області

2011 - 2016 рр.

9. Культурний і духовний розвиток дитини

Мета: розвиток творчого потенціалу дітей, організація їх естетичного та патріотичного виховання.

Основні завдання:

9.1. Забезпечувати проведення заходів до Дня захисту дітей та до Всесвітнього дня дитини з широким залученням соціально незахищених категорій дітей.

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей

червень, листопад 2011 - 2016 рр.

9.2. Забезпечувати участь в обласному фестивалі дитячої та юнацької творчості серед дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей "Звичайне диво".

Служба у справах дітей, управління міської ради: культури, освіти

березень 2011 - 2016 рр.

9.3. Організовувати проведення Новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій.

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, культури, служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

грудень 2011 - 2016 рр.

9.4. Організовувати проведення міських фестивалів:

"Повір у себе, і в тебе повірять інші" для дітей з фізичними обмеженнями;

"Фестиваль інтерактивних театрів";

"Волонтер року"

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей, управління освіти

2011 - 2016 рр.

10. Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей

Мета: активізація участі територіальної громади у захисті прав та розвитку дитини шляхом залучення представників громади до діяльності в інтересах дітей.

Основні завдання:

10.1. Забезпечувати діяльність рад закладів, піклувальних рад загальноосвітніх навчальних закладів міста з метою залучення громадськості до вирішення проблем в інтересах дітей.

Управління освіти міської ради

2011 - 2016 рр.

10.2. Висвітлювати у засобах масової інформації діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань щодо соціального захисту дітей.

Управління по зв'язках з громадськістю, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей

2011 - 2016 рр.

11. Участь дітей у житті суспільства

Мета: забезпечення реалізації права дітей висловлювати свою думку, виховання навичок прийняття соціально мотивованих рішень.

Основне завдання:

11.1. Сприяти в організації діяльності ради старшокласників-лідерів учнівського самоврядування "школа управлінської майстерності".

Управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту

2011 - 2016 рр.

Розділ II. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених бюджетом міської ради на відповідну мету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ III. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Комплексний моніторинг виконання Програми здійснюється один раз на рік, починаючи з 2011 року.

До здійснення моніторингу та оцінки результатів виконання Програми залучаються служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я. праці та соціального захисту населення.

Результати моніторингу та оцінка результатів виконання Програми оприлюднюються в засобах масової інформації.

Очікувані результати виконання Програми:

запровадження системи захисту дітей та збереження їхнього здоров'я;

створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, для здобуття ними освіти, для їх подальшого працевлаштування;

активізація процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечення їх широкого залучення до фізичної культури і спорту;

створення системи надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання;

забезпечення збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, освіти, культури, праці та соціального захисту;

забезпечення розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створення умов для активізації національного усиновлення;

здійснення захисту дітей-біженців;

посилення боротьби з торгівлею дітьми, здійснення їх захисту від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;

активізація діяльності органів місцевого самоврядування та громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;

пропагування національної культури та духовної спадщини, національно-патріотичного виховання дітей, підтримка обдарованих дітей;

забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства;

активізація діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;

забезпечення поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали