Додаткова копія: Про погодження внесення змін та доповнень до Комплексної цільової програми розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 05.12.2018 р. N 1309

Про погодження внесення змін та доповнень до Комплексної цільової програми розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

З метою реалізації державної політики у галузі культури, наявності реальних можливостей щодо виконання заходів, досягнення ключових показників ефективності та на підставі статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Погодити зміни та доповнення до Комплексної цільової програми розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки" (Програма N 877), що додається, та внести її на затвердження міської ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

 

В. о. міського голови

С. Г. Ольшанська

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
05.12.2018 N 1309

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ)

1

Назва програми (Назва програми повинна вказувати на її специфіку)

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

2

Ініціатор розроблення Програми

Управління культури Житомирської міської ради

3

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Рішення міської ради N 352 від 12 жовтня 2016 року "Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання"

4

Головний розробник Програми

Управління культури Житомирської міської ради

5

Співрозробники Програми

КПСМНЗ музичні школи NN 1 - 5, художня школа, КЗ "Централізована бібліотечна система", КЗ "Палац культури", КП "Парк", КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"

6

Відповідальний виконавець Програми

Управління культури Житомирської міської ради

7

Співвиконавці Програми

КПСМНЗ музичні школи NN 1 - 5, художня школа, КЗ "Централізована бібліотечна система", КЗ "Палац культури", КП "Парк", КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста".

8

Термін реалізації Програми

2018 - 2020 роки

9

Мета Програми

Реалізація в м. Житомирі державної політики щодо розвитку галузі культури, збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, формування в місті соціально-культурного суспільства європейського рівня

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

281648,9 тис. грн.

- коштів міського бюджету;

280194,1 тис. грн.

- коштів державного бюджету;

-

- кошти позабюджетних джерел

12458,6 тис. грн.

11

Очікувані результати виконання

Формування сучасного, якісно нового культурного середовища з комплексом інноваційних послуг для задоволення культурно-дозвілевих, освітніх, інформаційних потреб

12

Ключові показники ефективності

1. Збільшення кількості відвідувачів, учасників, гостей з інших міст, майстрів народних промислів;
2. Збільшення контингенту учнів початкових мистецьких навчальних закладів, відвідувачів закладів культури та культурно-мистецьких заходів

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Одним із головних напрямків програми має стати модернізація та вдосконалення інструментів підтримки культури - це передбачає інвентаризацію та оцінку наявних інструментів підтримки та впливу на сферу культури та їх постійного моніторингу, зокрема, йдеться про те, що багато інструментів (правових чи фінансових) виглядають неефективними тільки через те, що належно не виконуються.

Заходи Програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних актів, які визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи культури, регламентують суспільні відносини у галузі культури, сфері естетичного виховання підростаючого покоління, духовного розвитку особистості.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про культуру", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про позашкільну освіту", "Про охорону культурної спадщини", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про авторське право і суміжні права", "Про інноваційну діяльність", "Про охорону дитинства", "Про охорону праці" надають права громадянам на доступ до культурних цінностей та культурних благ, на збереження і розвиток своєї культурної та мовної самобутності, на свободу творчості, здобуття культурно-мистецької освіти та інше.

На сьогоднішній день у м. Житомирі збережена базова мережа закладів культури, налагоджена активна співпраця з творчими об'єднаннями, національно-культурними товариствами, науковцями, краєзнавцями.

Сфера культури міста Житомира включає: 8 бюджетних закладів, а саме 6 комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (школи естетичного виховання: 5 музичних та 1 художню); комунальні заклади: "Палац культури" (з філією клубом "Соколова Гора" та мистецьким центром "Дім української культури"), "Централізована бібліотечна система" (з 14 бібліотеками-філіями) та 2 госпрозрахункових комунальних підприємств: "Парк", "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста".

На базі 5 музичних шкіл діє 74 творчих колективи: 6 хорів, 5 ансамблів скрипалів, 11 ансамблів та оркестрів народних інструментів, вокально-інструментальні ансамблі, квартети, тріо та ансамблі викладачів. В школах естетичного виховання працює 353 викладач та займається 2462 учнів віком від 5 до 14 років з 23 напрямків музичних інструментів. Невирішеними питаннями залишається не задоволення в повному обсязі попиту серед населення на навчання в школах естетичного виховання, перенаповнюваність груп, відсутність вільних приміщень для організації роботи підготовчих груп до вступу в КПСМНЗ музичні школи NN 1 - 5; актової зали в КПСМНЗ музичній школі N 3 по вул. В. Бердичівська, 122 для проведення звітних концертів та інших заходів. Застаріла матеріально-технічна база, а саме спеціалізоване обладнання та музичні інструменти. Відсутність фінансової підтримки для талановитих учнів для участі у Міжнародних конкурсах та фестивалях.

Комунальний заклад "Палац культури" має дві глядацькі зали загальною кількістю 355 посадочних місць. Щороку на базі Палацу культури проводиться майже 600 культурно-масових заходів, з них майже 200 для дітей (розважально-ігрові програми, спектаклі, благодійні концерти, дискотеки). Основними формами роботи є проведення загальноміських культурно-масових заходів, театралізованих видовищ, відзначення професійних свят та ювілейних дат, виступів аматорських творчих колективів та концертів професійних виконавців, тематичних вечорів, гурткової роботи за жанрами мистецтв. Проте відсутність вільних приміщень для організації та проведення гурткової роботи аматорських колективів, репетицій та виступів духового оркестру "Сурми Полісся" значно ускладнюють роботу та знижують якість надання культурно-розважальних послуг населенню.

Структура комунального закладу "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради складається з Центральної міської бібліотеки ім. В. Земляка та 14 бібліотек-філіалів, з них - 5 дитячих та одна музично-театральна бібліотека, що обслуговують населення у різних мікрорайонах міста. Становлення бібліотек у сучасному суспільстві як інформаційних центрів неможливе без вирішення проблем поповнення фондів новими надходженнями, організації передплати періодичних видань згідно з нормативами, впровадження сучасних інформаційних технологій, вирішення питання вдосконалення матеріально-технічної бази. Невідповідність стану мережі бібліотек сучасним вимогам користувачів, відсутність комп'ютерної техніки з підключенням до Інтернету є основним невирішеним питанням КЗ "Централізована бібліотечна система". Існує потреба у трансформації бібліотечної системи загалом та відкритті сучасної бібліотеки в мікрорайоні Польова по вул. Вітрука, 53, а саме створення сучасного коворкінг центру.

КП "Парк" (Парк культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна та Гідропарк) займає територію 91,1 га та відведено земельну ділянку за адресою м. Житомир між пров. Прудним та вул. Щорса площею 2,5 га. Недостатнє озеленення та благоустрій території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення - значно знижує його туристичну привабливість. Паркова зона КП "Парк", територія гідропарку та набережна річки Тетерів потребують реконструкції, щоб відповідати вимогам сучасного світу. Для організації змістовного дозвілля населення та проведення святкових і урочистих заходів КП "Парк" потребує встановлення світло та звукопідсилюючої апаратури в літньому театрі "Ракушка", пошуку інвесторів та придбання та встановлення сучасних атракціонів.

До складу комунального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" входить три структурних підрозділи: кінотеатр "Жовтень", кінотеатр "Космос" та Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І. Франка. При здійснені репертуарної політики кінотеатром ім. І. Франка перевага надається вітчизняним кінофільмам та кінофільмам для дітей з врахуванням вікової категорії глядачів. Конкретного вирішення потребує створення на базі кінотеатру "Жовтень", який не використовується за призначенням тривалий період часу, кіноконцертного комплексу "Арт-центру", що стане родзинкою міста.

Попри постійне зростання бюджетного фінансування в частині захищених статей "заробітна плата та комунальні послуги", його обсяги залишаються мізерними в частині видатків розвитку. Матеріально-технічна база галузі морально і фізично застаріла і потребує суттєвого оновлення: музичні інструменти, сценічні костюми, декорації, нотна література, технічні засоби, бібліотечні фонди, обладнання не відповідають сучасним вимогам організації діяльності закладів культури.

Відсутність професійних кадрів і відповідних знань культурного маркетингу та менеджменту, фандрайзингу, стратегічного планування потребує відкриття на базі управління культури міської ради муніципальної школи соціально-культурного менеджменту для підготовки майбутніх працівників, спеціалістів, управлінців у сфері культури.

Потребують постійного контролю питання щодо виконання у закладах культури вимог техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки, охорони праці, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.

"Програма розвитку культури в м. Житомирі на 2018 - 2020 роки" забезпечить системний підхід до розв'язання проблем галузі в сучасних економічних умовах, адже вона враховує основні тенденції розвитку культурної сфери, реальний стан виконання діючої програми і повинна забезпечити розвиток культури на наступні три роки.

З метою проведення аналізу існуючого культурно-мистецького рівня галузі культури міста та визначення факторів розвитку міського культурного простору, було проведено SWOT-аналіз у галузі культури. Здійснений аналіз матеріально-технічного стану та результати опитування мешканців міста доводять про існування певних проблем, які пов'язані із пострадянськими пережитками, відношенням до культури з позицій "меншовартості", глибокою інституційною та економічною кризою, загальною корумпованістю, неврегульованістю нормативно-правової бази. Нижче приведений SWOT-аналіз галузі культури м. Житомира, демонструє наявність тенденцій та можливостей щодо подальшого її розвитку.

Сильні сторони

Слабкі сторони

• розвинена мережа закладів культури різних форм підпорядкування;
• наявність іміджевих проектів та творчих колективів;
• наявність різноманітних форм соціокультурної діяльності закладів;
• організація процесу неформальної освіти працівників галузі;
• стабільне бюджетне фінансування галузі;
• наявність власних надходжень галузі, що спрямовуються на розвиток матеріально-технічної бази;
• значна кількість природо-заповідних зон;
• мультикультурність, мультинаціональність, мультирелігійність міста

• недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення галузі;
• відсутність сформованої інфраструктури для проведення гастрольних заходів;
• недостатній рівень власної активності мешканців міста у віддалених мікрорайонах;
• відсутність бажання у написанні грантових проектів міжнародних благодійних фондів;
• відсутність сучасних рекреаційних зон для організації та проведення заходів майстер-класів;
• неконкуретноздатність міських комунальних закладів та установ сфери культури;
• пріоритетність на загальноміському рівні економічних проектів над культурними

Можливості

Загрози

• формування іміджу міста як інвестиційно привабливого регіону завдяки створенню якісного культурного продукту;
• налагодження інтеркультурного міжсекторного діалогу;
• оптимізація, перепрофілізація мережі закладів культури з урахуванням сучасного досвіду та використанням новітніх технологій;
• моніторинг попиту та постійне оновлення карти подій та фестивалів;
• формування єдиного інформаційного культурного простору міста;
• формування на базі парків і природо-заповідних територій інфраструктурних об'єктів для проведення фестивалів різної спрямованості;
• розвиток туризму

• залежність від бюджетного фінансування;
• кадрова політика: відсутність системи підготовки менеджерів культури та спеціалістів, які володіють практичними знаннями культурного маркетингу, менеджменту та фандрайзингу на державному рівні;
• заангажованість працівників культури;
• відсутність креативних ідей та творчих підходів;
• стереотипне сприйняття креативних форм соціально-економічної діяльності як неприбуткових і не конкурентноздатних

Попередній досвід багатьох країн світу свідчить, що держави, які у кризові періоди свого розвитку, проводили зважену і послідовну культурну політику, ефективно досягали значного підвищення соціальних та економічних показників, і навіть, більше - рівня високорозвинених країн. Міністерство культури України декларує, що головною метою діяльності закладів галузі є перетворення культури на потужний чинник суспільного розвитку, дієвий інструмент реалізації соціально-економічних реформ та консолідації всього суспільства. Проте реалії свідчать, що стратегічні завдання вітчизняної галузі культури з року в рік залишаються формальними і не виконуються через низку невирішених проблемних питань та різного роду факторів.

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є реалізація в м. Житомирі державної політики щодо розвитку галузі культури, збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, формування в місті соціально-культурного суспільства європейського рівня.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Сьогодні вкрай необхідно визначити місце та роль закладів культури міста в культурному та духовному житті Житомира. Програма регламентує основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам; стратегію збереження та укріплення позицій Житомира, як культурного центра Поліського краю на Україні і перетворення його в справжній європейський культурний центр; реалізацію єдиної політики в сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої особистості; подальший розвиток української культури, традицій культур народів та національних меншин, що населяють місто; підтримку народної та високопрофесійної творчості, обдарованих дітей; відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів, розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, збереження та розвиток культурної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери.

Основні завдання Програми спрямовані на розв'язання проблем розвитку галузі культури шляхом:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

- забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина шляхом створенням нових форм роботи із мешканцями міста різних вікових категорій на базі КЗ "Палацу культури" КП "Об'єднана дирекція кінотеатрі" та КП "Парк";

- створення умов для духовного розвитку креативної особистості та її творчої самореалізації запровадивши відзначення стипендіями міського голови талановитих дітей та обдарованої молоді, учнів шкіл естетичного виховання;

- створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості шляхом створення центру народних майстрів;

- сприяння роботі громадських організацій, творчих профспілок, які діють в галузі культури шляхом проведення конкурсу на фінансову підтримку соціально-культурних проектів від інститутів громадянського суспільства;

- формування відкритого інтеркультурного простору шляхом трансформації бібліотечної системи у вільний творчий простір;

- організація роботи щодо підвищення кваліфікації кадрів та поповнення кадрового резерву завдяки започаткуванню муніципальної школи-лабораторії менеджерів соціально-культурної сфери;

- збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, заповідників тощо) як основи національної культури, турбота про подальший розвиток традиційних культур народів та етносів, які населяють Україну шляхом проведення етно-фестивалів, форумів, створення робочих груп.

Виконання програми здійснюватиметься за такими напрямами:

1 напрям - заходи з вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та збереженням існуючої базової мережі закладів культури, що будуть вирішуватись 4 проектами з зазначенням засобів (заходів), обсягів та джерел фінансування

Розділ 1
Перелік завдань і заходів та результативні показники

1.1. Проект "Школи естетичного виховання"

Значна роль у вихованні, розвитку, соціальному становленні особистості нині належить саме позашкільним навчальним закладам, діяльність яких охоплює вільний час дітей та молоді й заснована на добровільності, особистісно орієнтованому підході до інтересів і здібностей кожного вихованця, є різноспрямованою й поліваріативною. Саме останнє, надає їй відчутної відмінності від інших складових національної освітньої системи й водночас позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти України. Вона є ключовим елементом культурної політики держави та основою культурного формування і творчої реалізації людини впродовж життя.

Завдання проекту:

- збільшення контингенту та розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді;

- проведення модернізації освіти мистецьких шкіл з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі, потреб жителів міста та матеріально-технічної бази закладів;

- забезпечення якісної мистецької підготовки учнів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності, самовизначення та профорієнтації;

- створення спільних мистецьких проектів у співпраці з іншими культурними установами міста та громадськими організаціями - встановлення діалогу з третім сектором;

- збереження та розвиток початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання);

Результативні показники від впровадження проекту:

- забезпечення доступності музичної освіти та естетичного виховання для кожного громадянина;

- забезпечення рівності умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

- збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням, від контингенту учнів загальноосвітніх шкіл упродовж 2017 - 2020 років;

- збільшення відсотку учнів-переможців міських, обласних, Всеукраїнських і міжнародних конкурсів від загального контингенту учнів шкіл естетичного виховання упродовж 2017 - 2020 років;

- розширення співпраці з міжнародними фондами та містами-побратимами щодо обміну досвідом та залучення додаткових грантових коштів і нових програм, спрямованих на розвиток закладів;

- отримання плати за навчання дітей в школах естетичного виховання шляхом надання упродовж 2017 - 2020 рр. послуг за навчання на відділеннях (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових тощо) та відділах (фортепіанному, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва тощо)

1.2. Проект "Бібліотечна справа"

Бібліотечна діяльність, відповідно до основних функцій, є складовою культурної, освітньої та інформаційної політики і не може існувати ізольовано. На нинішньому етапі основні напрямки бібліотечної галузі міста визначаються входженням нашої держави до світового інформаційного простору та соціально-економічними перетвореннями у країні.

Завдання проекту:

- збереження та розвиток централізованої бібліотечної системи м. Житомира, як культурно-освітнього та інформаційного закладу,

- забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей;

- формування інформаційного ресурсу як на традиційних, так і на нетрадиційних носіях, як локальних, так і віддалених джерел інформації;

- інформаційно-бібліографічна підтримка навчальної, творчо-пізнавальної, самоосвітньої, дозвілєвої діяльності користувачів бібліотек;

- забезпечення доступу користувачів до електронних носіїв інформації (електронні каталоги, сайт);

- поглиблення бібліотеками соціального партнерства, урізноманітнення його форм;

- навчання користувачів "поважного віку" основам комп'ютерної грамотності та користування сервісами з е-урядування;

- електронна каталогізація;

- участь у грантових програмах;

- моніторинг попиту користувачів на всі види інформаційно-бібліотечних послуг.

Результативні показники від впровадження проекту:

- створення коворкінг-центру;

- вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів;

- зростання наукового, освітнього та інформаційного потенціалу бібліотек;

- поповнення бібліотечних фондів книжковими та періодичними виданнями, задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію;

- створення умов для задоволення попиту громадян на інформацію;

- збільшення відсотку нової літератури від загальної кількості наявного бібліотечного фонду щорічно;

- синтез електронних і традиційних форм роботи з інформацією;

- якісно новий рівень доступності всіх видів бібліотечних ресурсів;

- кваліфіковане формування та поповнення фондів;

- оперативну обробку і класифікацію інформації;

- навчання і консультації користувачів;

- віртуалізацію інформаційно-бібліотечних сервісів;

- участь бібліотечних працівників у проектних мережевих групах в якості консультантів, модераторів, кураторів роботи з інформаційними потоками.

1.3. Проект "Клубна справа"

Діяльність клубних закладів міста спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань, організацію змістовного дозвілля населення, здобуття знань, умінь, навичок за інтересами, забезпечення потреби у творчій самореалізації мешканців міста.

Основною метою клубних закладів є залучення та інтеграція мешканців мікрорайонів у культурне середовище міста, сприяння їх творчому та духовному розвитку.

Завдання проекту:

- підтримка діяльності та сприяння розвитку членам колективів міського Палацу культури, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу міста;

- розвиток музичного мистецтва у місті та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів, сприяння концертній діяльності духових оркестрів та хорових колективів.

- розширення сфери культурних послуг (показ кінофільмів, проведення дитячих свят та днів народжень);

- проведення новітніх інтерактивних проектів з метою залучення творчої молоді;

- відзначення ювілейних дат та проведення творчих звітних концертів та виставок робіт художніх колективів клубних закладів;

- проведення мистецьких конкурсів та фестивалів з метою підтримки талановитих дітей та молоді.

Результативні показники від впровадження проекту:

- стабільне функціонування КЗ "Палац культури" та його структурних підрозділів (клуб "Соколова гора", мистецький центр "Дім української культури"), збереження робочих місць та надання можливостей для творчого розвитку особистості;

- збільшення заходів та їх учасників;

- збільшення учасників клубних формувань;

- збагачення більш прогресивними методиками організації клубної роботи;

- розширення сфери надання платних послуг;

- створення сприятливих умов для творчої реалізації мешканців шляхом покращення якості надання культурних послуг, оновлення та модернізації матеріально-технічної бази, проведення ремонтних робіт, підтримка творчих колективів, що діють на базі клубів (придбання необхідного обладнання, реквізитів та костюмів).

1.4. Проект "Керівництво і управління в галузі "Культура"

Завдання проекту:

- здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих управлінню культури міської ради та виконання завдань проектів цієї програми

Результативні показники від впровадження проекту:

- відсутність випадків нецільового використання бюджетних коштів;

ефективне за цільовим призначенням стовідсоткове використання виділених коштів;

- дотримання фінансово-бюджетної дисципліни в галузі культури;

- забезпечення збереження матеріальних цінностей у підвідомчих закладах культури.

2 напрям - заходи з реалізації культурно-мистецьких проектів та проектів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів включає в себе 4 проекти з зазначенням засобів (заходів), обсягів та джерел фінансування

Розділ 2

2.1. Проект "Організація та проведення державних, загальноміських свят, культурно-освітніх та мистецьких заходів"

Завдання проекту:

- формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва;

- реалізація єдиної політики в сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат.

- забезпечення виконання Закону України "Про охорону культурної спадщини", інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території міста Житомира, подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

- утворення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті міста та проведення їх паспортизації.

- розробити комплекс заходів для презентації Житомира як сучасного європейського туристичного міста для відпочинку та дозвілля;

- створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців міста та гостей;

- створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу,

- популяризація туристичного потенціалу міста шляхом забезпечення проведення туристично-екскурсійного обслуговування.

- збереження та підтримка традиційних для культури українського народу художніх промислів;

- створення умов для розвитку діяльності майстрів народного мистецтва та народних промислів з залученням молоді та громадськості;

- сприяння популяризації розвитку сучасного мистецтва.

Результативні показники від впровадження проекту:

- поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення міста;

розвиток та підтримка творчих колективів, талановитої молоді, широке залучення дітей та підлітків до культурних надбань;

- формування культурного простору міста, громадянської позиції житомирян, національно-патріотичної свідомості, ідентичності і гордості за рідне місто та Україну;

- підвищення рівня виконавської майстерності учасників аматорських колективів художньої творчості;

- проведення на високому професійному рівні культурно-мистецьких акцій в рамках відзначення загальнодержавних та міських свят.

- забезпечення якісного проведення тематичних концертів, театралізованих свят та народних гулянь у великих концертних залах, на майданах та вулицях міста, у парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна, гідропарку;

- проведення оглядів самодіяльної народної творчості, виявлення високопрофесійних колективів та окремих виконавців;

- проведення фестивалів різних жанрів під час відзначення всеукраїнських та місцевих визначних дат;

- проведення на відповідному рівні офіційних прийомів представників установ, організацій, підприємств міста Житомира, інших міст України та закордонних держав;

- гідне представлення міської влади на урочистих подіях, ювілеях та інших заходах, що відбуваються в місті Житомирі, в містах України та за кордоном;

- вручення подарунків, призів та сувенірів при проведенні загальноміських культурно-масових заходів, фестивалів, конкурсів та оглядів.

- забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і використанням об'єктів культурної спадщини;

- забезпечення повноти та доступності інформації населенню міста про об'єкти культурної спадщини.

- використання наявних ресурсів міста, підвищення рівня міжгалузевого співробітництва, активізація підприємницької діяльності суб'єктів господарювання в туристичній галузі;

- відкриття візит-центру міста (для обслуговування туристів), та координація туристичної діяльності на території м. Житомира;

- функціонування мережі екскурсійно-туристичних маршрутів міста;

- забезпечення туристично-екскурсійними послугами учасників конференцій, нарад, конгресів та інших ділових заходів, що проходять в місті Житомирі;

- проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку Житомирського регіону як туристичної дестинації.

- налагодження партнерств з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішніх досвіду/знань.

- збільшення кількості майстрів народних промислів, які задіяні в культурно-мистецьких проектах;

- розширення можливостей для збуту виробів через організацію майстер-класів, ярмарок, фестивалів тощо;

- організація та проведення майстер-класів з традиційних народних художніх промислів

2.2. Проект "Проведення організаційно-масових заходів"

Завдання проекту:

- реалізація єдиної політики в сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення на високому професійному рівні професійних свят та ювілейних дат

Результативні показники від впровадження проекту:

- проведення на відповідному рівні офіційних прийомів представників установ, організацій, підприємств міста Житомира, інших міст України та закордонних держав;

- гідне представлення міської влади на урочистих подіях, ювілеях та інших заходах, що відбуваються в місті Житомирі, в містах України та за кордоном;

- вручення подарунків, призів та сувенірів громадянам під час проведення загальноміських культурно-масових заходів, фестивалів, конкурсів та оглядів.

2.3. Проект "Кінообслуговування населення м. Житомира"

КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів" дитячий спеціалізований кінотеатр ім. І. Франка - єдиний у місті соціальний заклад, який співпрацює з загальноосвітніми навчальними закладами, дошкільними та вищими навчальними закладами. В кінотеатрі проводиться виховна робота з дітьми на правові, культурно-історичні теми, зустрічі з ветеранами, з метою виховання глибоких почуттів любові до власної держави, поваги до старшого покоління. Особливе місце займають заходи з дітьми-інвалідами, дітьми воїнів АТО, дітьми, які мають єдиний квиток на безкоштовний перегляд фільму, дітьми з малозабезпечених сімей, сиротами, напівсиротами, дітьми, позбавленими батьківського виховання.

Програмою передбачено здійснення комплексу заходів щодо збереження та розвитку кіномистецького закладу, забезпечення його сучасною матеріально-технічного базою, поліпшення умов діяльності.

Завдання проекту:

- підтримка державної політики у сфері кінообслуговування населення, створення умов доступу глядачів до перегляду національних фільмів;

- забезпечення фінансування з місцевого бюджету заходів з поліпшення кінообслуговування населення;

- активізація роботи з проведення кінофестивалів, кіновиставок, кінопрем'єр, прес-конференцій, інших заходів із популяризації національної кіноіндустрії;

- організація дозвілля різних вікових категорій громадян міста;

- проведення виховної роботи, що спрямована на цілісне та різнобічне виховання підростаючого покоління;

- безкоштовний перегляд фільмів пільговими категоріями населення;

- сприяння розвитку національної свідомості, патріотичних почуттів, естетичного та екологічного виховання громадян міста.

Результативні показники від впровадження проекту:

- надання якісних кінопослуг населенню міста з врахуванням вікових категорій глядачів;

- виконання соціального навантаження;

- забезпечення доступу глядачів до перегляду творів національної кінематографічної спадщини та кращих творів світового кіно;

- створення нових кіноклубів;

- виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;

- гарантування свободи творчості, захисту інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав, моральних інтересів суб'єктів кінематографії.

2.4. Проект "Організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира"

Завдання проекту:

- збереження паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах мешканців міста, їх змістовного повноцінного дозвілля та розваг;

- впровадження інноваційних технологій, застосування вітчизняного та зарубіжного досвіду у створенні культурно-рекреаційних об'єктів, розважальних комплексів з високими функціональними, технічними та естетичними якостями, спрямованих на розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності населення, збереження традицій українського народу;

- надання різноманітних форми відпочинку та розваг, послуг у сфері культури, у тому числі для найменш захищених верств населення (дітей, інвалідів, пенсіонерів);

- сприяння розвитку та популяризації аматорського мистецтва, підтримка соціально важливих ініціатив у створенні любительських об'єднань та клубів за інтересами;

- реалізація програм соціально-культурного обслуговування населення, які здійснюються спільно з підприємствами, установами, громадськими організаціями, приватними особами.

Результативні показники від впровадження проекту:

- збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного світу і загального екологічного балансу паркових зон міста;

- залучення громадських та інвестиційних проектів для розвитку парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна та гідропарку.

- проведення на сучасному рівні культурно-масових та мистецьких заходів на території парку;

- забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян.

Завдання проекту:

- розробити комплекс заходів для презентації Житомира як сучасного європейського туристичного міста для відпочинку та дозвілля;

- створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців міста та гостей;

- створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу,

- популяризація туристичного потенціалу міста шляхом забезпечення проведення туристично-екскурсійного обслуговування.

Результативні показники від впровадження проекту:

- використання наявних ресурсів міста, підвищення рівня міжгалузевого співробітництва, активізація підприємницької діяльності суб'єктів господарювання в туристичній галузі;

- відкриття візит-центру міста (для обслуговування туристів), та координація туристичної діяльності на території м. Житомира;

- функціонування мережі екскурсійно-туристичних маршрутів міста;

- забезпечення туристично-екскурсійними послугами учасників конференцій, нарад, конгресів та інших ділових заходів, що проходять в місті Житомирі;

- проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку Житомирського регіону як туристичної дестинації.

- налагодження партнерств з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішніх досвіду/знань.

Розділ 3
Заходи з реалізації проектів розвитку культури міста Житомира на 2018 - 2020 роки

Бюджет розвитку є важливою складовою місцевого бюджету та інструментом реалізації інвестиційних та інноваційних інфраструктурних проектів органів місцевого самоврядування.

Сьогодні слід відмітити позитивну тенденцію до збільшення обсягів бюджету розвитку місцевих бюджетів та зростання обсягів фінансування капітальних видатків громади. Бюджетна децентралізація змінила підходи у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів, в результаті чого органи місцевого самоврядування отримали як додаткові фінансові ресурси, так і більшу можливість у маневруванні бюджетними коштами. Фінансове забезпечення делегованих і власних повноважень органів місцевого самоврядування почало відбуватися без конкретної прив'язки до джерел надходжень місцевого бюджету (крім трансфертів), що дало можливість для внутрішнього перерозподілу бюджетних коштів та їх вивільнення для фінансування капітальних потреб.

Основним призначенням бюджету розвитку є фінансування соціально-економічного розвитку регіону. У сфері культури це - виконання інвестиційних проектів; будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурної сфери; будівництво та розвиток мережі закладів культури; придбання; збереження та розвиток історико-культурних місць регіону; комп'ютеризація та інформатизація закладів; природоохоронних заходів; інших заходів, пов'язаних з розширеним відтворенням.

Розділ 4
Бюджет участі міста Житомира

Бюджет участі - інструмент прямої демократії, за допомогою якого мешканці міста залучаються до розподілу частини міського бюджету. Свої ідеї мешканці міста оформлюють у проектні пропозиції та передають на розгляд до Житомирської міської ради. Після внесення коригувань профільними виконавчими органами, узгоджень та консультацій з авторами та мешканцями проекти виносяться на голосування. Проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами голосування, реалізовуються Житомирською міською радою згідно затверджених обсягів фінансування.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми сприятиме формуванню сучасного, якісно нового культурного середовища з комплексом інноваційних послуг для задоволення культурно-дозвілевих, освітніх, інформаційних потреб, значному поступу у системному розвитку культури, а саме:

- підвищення конкурентоспроможності комунальних підприємств та закладів галузі культура шляхом підвищення якості та розширення переліку надання платних послуг;

- відповідність стану мережі бібліотек сучасним вимогам читачів та інформаційному простору;

- збільшення кількості відвідувачів, учасників, гостей з інших міст, майстрів народних промислів, які задіяні в культурно-мистецьких проектах, майстер-класах, ярмарках, фестивалях;

- підвищення культурно-освітнього рівня громадянського суспільства та сприяння реалізації індивідуальних творчих здібностей кожного члена громади;

- збереження мережі закладів культури міста та зміцнення матеріально-технічної бази закладів міста;

- розробка нових творчих проектів для реалізації культурної політики у місті Житомирі;

- забезпечення поступового збільшення контингенту учнів початкових мистецьких навчальних закладів, відвідувачів закладів культури та культурно-мистецьких заходів;

- сприяння участі учнів шкіл та творчих колективів міста в престижних конкурсах, фестивалях, виставках, олімпіадах різного рівня;

- створення умов для ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів культури;

- активізація участі ГО у культурному житті міста;

- розширення географії міжкультурного діалогу з інтеркультурними містами, активізація міжнародної діяльності; підвищення ролі культури у формуванні позитивного іміджу міста в Україні і за її межами.

VI. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис. грн.

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

I етап 2018 рік

II етап 2019 рік

III етап 2020 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

90450,4

92947,0

98251,5

281648,9

- державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

- міський бюджет

87931,6

88030,8

93227,9

269190,3

- кошти небюджетних джерел

2518,8

4916,2

5023,6

12458,6

VII. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Термін реалізації програми

2018 - 2020 роки

Етапи виконання програми

1 етап - 2018 рік
2 етап - 2019 рік
3 етап - 2020 рік

VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Програми забезпечує управління культури міської ради. Виконавцями Програми визначені управління культури, управління капітального будівництва міської ради, КПСМНЗ музичні школи NN 1 - 5, художня школа, КЗ "Централізована бібліотечна система", КЗ "Палац культури", КП "Парк", КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста".

Виконавці Програми надають управлінню культури міської ради інформацію про виконання заходів. За результат аналізу отриманої інформації здійснюється її узагальнення та моніторинг виконання.

Управління культури міської ради щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми. Результати виконання програми заслуховуються на відповідних профільних комісіях та робочих групах міської ради та виконавчого комітету Житомирської міської ради, надаються для оприлюднення на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради, висвітлюються на веб-сайті управління культури міської ради.

Після закінчення строку реалізації Програми управління культури міської ради готує підсумковий звіт про її виконання.

Основні напрями і заходи програми можуть коригуватися в період її дії.

 

Додаток 1
до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

N
з/п

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяги фінансування по роках, тис. грн.

Очікуваний результат

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ I "Заходи з вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та збереженням існуючої базової мережі закладів культури, що будуть вирішуватись 4 проектами з зазначенням засобів (заходів), обсягів та джерел фінансування"
Проект 1.1 "Школи естетичного виховання"

1.

Збереження та розвиток початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), збільшення контингенту та розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання дітей, юнацтва міста та надання музичної освіти через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, створення умов для індивідуальної і колективної художньої творчості

Забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівників в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи N 1 - 5

міський бюджет, власні надходження

43215,5

45683,0

59392,0

Забезпечення оплати праці працівників закладів культури міста

2.

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи N 1 - 5

міський бюджет, власні надходження

1330,9

1597,9

1737,3

Забезпечення комунальними послугами та енергоносіями закладів культури міста

3.

Забезпечення господарчого утримання в школах естетичного виховання міста - оплата транспортних послуг для забезпечення участі у Міжнародному конкурсі зразкового хору "Глорія"; - субвенція з обласного бюджету депутат обласної ради Рудченко М. М. для КПСМНЗ музична школа N 1 ім. Б. М. Лятошинського; - поточний ремонт покрівлі КПСМНЗ музичної школи N 2 імені Святослава Ріхтера за адресою:вул. І. Франка, 12 в м. Житомир"; - придбання музичних інструментів КПСМНЗ музична школа N 3

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи N 1 - 5

міський бюджет, власні надходження

1355,6

1283

1251,6

Утримання приміщень у належному санітарному стані

4.

Зміцнення матеріально-технічної бази в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста - (депутатські кошти Манухін М. Л.) - субвенція з обласного бюджету депутат обласної ради Рудченко М. М. для КПСМНЗ музична школа N 1 ім. Б. М. Лятошинського пошиття класичних костюмів - придбання класичних костюмів учасникам зразкового хору "Глорія"

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи N 1 - 5

міський бюджет, власні надходження

336,8

478,8

331,9

Зміцнення матеріально-технічної бази в школах естетичного виховання

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

46238,8

49042,7

62712,8

 

Проект 1.2 "Бібліотечна справа"

1.

Збереження та розвиток централізованої бібліотечної системи м. Житомира, як культурно-освітнього та інформаційного закладу, забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, приведення бібліотечної системи у відповідність до сучасних вимог автоматизації бібліотечних процесів, забезпечення комп'ютерами та доступності до Інтернет ресурсів.

Забезпечення оплати праці працівників Централізованої бібліотечної системи

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КЗ ЦБС

міський бюджет, власні надходження

5355,7

5408,7

6364,0

Забезпечення оплати праці працівників

2.

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв Централізованої бібліотечної системи

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КЗ ЦБС

міський бюджет, власні надходження

619,3

734,1

602

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

3.

Забезпечення господарчого утримання Централізованої бібліотечної системи

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КЗ ЦБС

міський бюджет, власні надходження

556,9

956,8

1035,5

Утримання приміщень у належному санітарному стані

4.

Розвиток матеріально-технічної бази Централізованої бібліотечної системи, забезпечення передплати періодичних видань для використання бібліотечними закладами

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КЗ ЦБС

міський бюджет, власні надходження

221,2

241,5

265,2

Задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

6753,1

7341,1

8266,7

 

Проект 1.3 "Клубна справа"

1.

Підтримка діяльності та сприяння розвитку членам колективів міського Палацу культури, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу міста, забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів, розвиток музичного мистецтва у місті та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів, сприяння концертній діяльності духових оркестрів та хорових колективів

Забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівників КЗ "Палац культури"

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КЗ "Палац культури"

міський бюджет, власні надходження

5175,5

5998,0

6149,7

Забезпечення оплати праці працівників

2.

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв в КЗ "Палац культури"

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КЗ "Палац культури"

міський бюджет, власні надходження

350,4

410,5

418,6

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

3.

Забезпечення господарчого утримання КЗ "Палац культури

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КЗ "Палац культури"

міський бюджет, власні надходження

427,5

196,2

510,4

Утримання приміщень у належному санітарному стані

4.

Розвиток матеріально-технічної бази Палацу культури

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КЗ "Палац культури"

міський бюджет, власні надходження

321,8

310,5

381,7

Зміцнення матеріально-технічної бази

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

6275,2

6915,2

7460,4

 

Проект 1.4 "Керівництво і управління в галузі "Культура"

1.

Адміністрування програм культурно-мистецького спрямування

Забезпечення оплати праці працівникам централізованої бухгалтерії

2018 - 2020 рр.

управління культури Житомирської міської ради

міський бюджет

1277,3

1412,8

1517,7

Забезпечення оплати праці працівників

2.

Забезпечення оплати праці працівникам апарату управління культури міської ради

2018 - 2020 рр.

управління культури Житомирської міської ради

міський бюджет

1657,4

1873,1

1969,4

Забезпечення оплати праці працівників

3.

Зміцнення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії

2018 - 2020 рр.

управління культури Житомирської міської ради

міський бюджет

35,0

25

41,9

зміцнення матеріально-технічної бази

4.

Зміцнення матеріально-технічної бази апарату управління культури міської ради

2018 - 2020 рр.

управління культури Житомирської міської ради

міський бюджет

8,8

9,5

10,6

зміцнення матеріально-технічної бази

5.

Забезпечення господарчого утримання централізованої бухгалтерії

2018 - 2020 рр.

управління культури Житомирської міської ради

міський бюджет

140,0

120,6

167,5

Утримання приміщень у належному санітарному стані

6.

Забезпечення господарчого утримання апарату управління культури міської ради

2018 - 2020 рр.

управління культури Житомирської міської ради

міський бюджет

19,2

20,6

23,0

Утримання приміщень у належному санітарному стані

7.

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв централізованої бухгалтерії

2018 - 2020 рр.

управління культури Житомирської міської ради

міський бюджет

66,8

48

80,1

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

8.

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв апарату управління культури міської ради

2018 - 2020 рр.

управління культури Житомирської міської ради

міський бюджет

42,4

42

41,6

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

3246,9

3551,6

3851,8

 

Розділ II "Заходи з реалізації культурно-мистецьких проектів та проектів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів"

Проект 2.1 "Організація та проведення державних, загальноміських свят, культурно-освітніх та мистецьких заходів"

1.

Реалізація єдиної політики в сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат

Державні заходи

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

1277,0

1350

1531,0

проведення заходу на високому рівні

2.

Загальноміські заходи

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

2541,0

3143

3046,4

проведення заходу на високому рівні

3.

Мистецькі заходи

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

1200,0

1200

1402,8

проведення заходу на високому рівні

4.

Спільні проекти з громадськими організаціями

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

1300,0

1400

1558,6

проведення заходу на високому рівні

5.

Щорічний загальноміський конкурс "Моє квітуче місто"

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

45,0

0

53,9

проведення заходу на високому рівні

6.

Мистецька лабораторія "Школа соціально-культурного менеджменту"

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

50,0

50

60,0

проведення заходу на високому рівні

7.

Стипендія міського голови для творчо обдарованої молоді учнів шкіл естетичного виховання

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

60,0

75

71,9

проведення заходу на високому рівні

 

ВСЬОГО:

 

 

 

6473,0

7218,0

7724,6

 

Проект 2.2 "Проведення організаційно-масових заходів"

1.

Проведення на відповідному рівні офіційних прийомів представників установ, організацій, підприємств міста Житомира, інших міст України та закордонних держав та гідне представлення міської влади на урочистих подіях, ювілеях та інших заходах, що відбуваються в місті Житомирі, в містах України та за кордоном

Забезпечення придбання нагород, державної символіки та символіки міста, почесних знаків, медалей, нагрудних значків, відзнак тощо

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

100,0

50,0

119,9

 

2.

Придбання сувенірної продукції, подарунків, рамок, лампадок тощо

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

240,0

240,0

287,7

 

3.

Придбання квіткової продукції, рослинництва та продукції із штучних квітів

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

70,0

100,0

83,9

 

4.

Придбання та виготовлення буклетів, презентаційної продукції з логотипом міста, запрошень, листівок

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

100,0

80,0

119,9

 

5.

Транспортні витрати

2018 - 2020 рр.

управління культури

міський бюджет

200,0

30,0

239,8

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

710,0

500,0

851,2

 

Проект 2.3 "Кінообслуговування населення м. Житомира"

1.

Підтримка державної політики у сфері кінообслуговування населення, створення умов доступу глядачів до перегляду національних фільмів

Надання фінансової підтримки

2018 - 2020 рр.

управління культури міської ради, КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"

міський бюджет

1188,3

989,0

-

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

1188,3

989,0

0,0

 

Проект 2.4 "Організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира"

1.

Збереження паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах мешканців міста, їх змістовного повноцінного дозвілля та розваг

Благоустрій міста:
- утримання в належному санітарному стані території парку (благоустрій парку)
- забезпечення охорони та прибирання території літнього театру "Ракушка";
- електроенергія для забезпечення належного функціонування літнього театру "Ракушка"
- догляд за зеленими насадженнями, садіння дерев, кущів та багаторічних квіткових рослин;
- боротьба з шкідниками та деревними хворобами;
- догляд, утримання, видалення аварійних, засохлих та пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омели

2018 - 2020 рр.

управління культури КП "Парк"

міський бюджет

2640,1

2757,6

-

 

2

 

Утримання ПзОВ "Супутник"

2018 - 2020 рр.

КП Парк", управління культури міської ради

міський бюджет

242,7

-

-

Утримання ПзОВ "Супутник"

3

 

Придбання лавок-качель з дахом (3 шт.) (депутатські кошти Забродський Г. О.)

2018 р.

КП Парк", управління культури міської ради

міський бюджет

45,0

-

-

 

4

 

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,5 га землі рекреаційного призначення, яка розташована уздовж річки Крошенка між пров. Прудний та вул. Покровська і належить до комунальної власності територіальної громади м. Житомира

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва, департамент містобудування та земельних відносин, КП "Парк" Житомирської міської ради

міський бюджет

28,00

-

-

 

5

 

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4,0000 га для будівництва та обслуговувння об'єктів рекреаційного призначення

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

40,00

-

-

 

6

 

Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) за адресою: м. Житомир, лівий берег р. Тетерів КП "Парк" Житомирської міської ради Бульвар Старий, 34 та правий берег р. Тетерів КП "Парк" Житомирської міської ради

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

45,00

-

-

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

3040,80

2757,6

0

 

Розділ III "Заходи з реалізації проектів розвитку культури міста Житомира на 2018 - 2020 роки"

1

Покращити матеріально-технічну базу в початкових спеціалізованих навчальних закладах школах естетичного виховання дітей

Придбання музичних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, мультимедійного проектору та комп'ютерної техніки, обладнання для хореографічного класу комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів музичних шкіл N 1, 2, 3, 4, 5

2018 - 2020 рр.

Управління культури міської ради, школи естетичного виховання дітей

міський бюджет

1828,20

8392,0

617,2

 

2

Придбання сценічних костюмів для старшого та молодшого хорів, інструментального ансамблю, духового оркестру КПСМНЗ музичної школи N 3

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

50,00

25,0

76,0

 

3

Забезпечити утримання в належному санітарно-технічному стані приміщень школи, в тому числі - учбових класів

Капітальний ремонт приміщень КПСМНЗ музичної школи N 5 за адресою: площа Польова, 7 в м. Житомирі (проектно-кошторисна документація виготовлена)

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, КПСМНЗ музична школа N 5

міський бюджет

1760,90

 

 

 

4

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція приміщення (будівля 2) КПСМНЗ музичної школи N 5 по вул. Троянівській, 20 в м. Житомирі"

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

48,0

 

 

5

Реконструкція приміщення (будівля 2) КПСМНЗ музичної школи N 5 по вул. Троянівській, 20 в м. Житомирі.

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

1152,0

 

 

6

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщення (будівлі 1) КПСМНЗ музичної школи N 5 по вул. Троянівській, 20 в м. Житомирі."

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

 

18,0

 

7

Капітальний ремонт приміщення (будівлі 1) КПСМНЗ музичної школи N 5 по вул. Троянівській, 20 в м. Житомирі.

2018 - 2020 рр.

Управління культури міської ради, КПСМНЗ музична школа N 5

міський бюджет

-

 

432,0

 

8

Забезпечити утримання в належному санітарно-технічному стані будівлі школи

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт даху приміщення КПСМНЗ музичної школи N 4 за адресою: вул. Домбровського, 4-а у м. Житомирі".

2018 - 2020 рр.

Управління культури міської ради, КПСМНЗ музична школа N 4

міський бюджет

-

12,0

 

 

9

Капітальний ремонт даху приміщення КПСМНЗ музичної школи N 4 за адресою: вул. Домбровського, 4-а у м. Житомирі.

2018 - 2020 рр.

Управління культури міської ради, КПСМНЗ музична школа N 4

міський бюджет

-

288,0

-

 

10

Впровадити енергоефективні технології для економії та раціонального використання бюджетних коштів

Утеплення зовнішніх стін приміщень блоків "А" та "В" КПСМНЗ музичної школи N 1 ім. Б. М. Лятошинського по вул. Михайлівській, 5 в м. Житомирі. (коригування ПКД)

2018 - 2020 рр.

Управління культури, капітального будівництва міської ради, КПСМНЗ музична школа N 1 ім. Б. М. Лятошинського

міський бюджет

-

-

2223,8

 

11

Забезпечити утримання в належному санітарно-технічному стані підвалу, будівлі школи та сприяти створенню нових учбових класів

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт підвального приміщення КПСМНЗ художньої школи по провулку Студентському, 2 в м. Житомирі."

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, КПСМНЗ художня школа

міський бюджет

-

5,00

 

 

12

Капітальний ремонт підвального приміщення КПСМНЗ художньої школи по провулку Студентському, 2 в м. Житомирі.

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

109,0

 

 

13

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт ганку, сходів будівлі з фасаду по вул. Пушкінської КПСМНЗ художньої школи в м. Житомирі".

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

3,00

0,0

0,0

 

14

"Капітальний ремонт ганку, сходів будівлі з фасаду по вул. Пушкінської КПСМНЗ художньої школи в м. Житомирі".

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

65,00

0,0

 

 

15

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Благоустрій території КПСМНЗ художня школа шляхом заміни асфальтового покриття доріжок на тротуарну плитку"

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

4,00

0,0

0,0

 

16

Забезпечити утримання в належному санітарно-технічному стані підвалу, будівлі школи та сприяти створенню нових учбових класів

Благоустрій території КПСМНЗ художня школа шляхом заміни асфальтового покриття доріжок на тротуарну плитку

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, КПСМНЗ художня школа

міський бюджет

81,00

0,0

0,0

 

17

Забезпечити утримання в належному санітарно-технічному стані підвалу, будівлі школи та сприяти створенню нових учбових класів

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Добудова другого поверху КПСМНЗ художньої школи по пров. Студентському, 2 в м. Житомирі".

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

0,0

26,0

 

18

Добудова другого поверху КПСМНЗ художньої школи по пров. Студентському, 2 в м. Житомирі.

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

0,0

624,0

 

19

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Виготовлення металевої конструкції критого павільйону з прозорим пластиковим дахом"

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

3,0

-

 

20

Виготовлення металевої конструкції критого павільйону з прозорим пластиковим дахом

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

67,0

0,0

 

21

Забезпечити збереження, розвиток Централізованої бібліотечної системи міста, якості надання послуг, які мають відповідати сучасності

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція нежитлового приміщення Центральної міської бібліотеки ім. В. Земляка за адресою: м. Житомир, вул. Добровольчих батальйонів, 3".

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради

міський бюджет

55,00

 

 

 

22

Реконструкція нежитлового приміщення Центральної міської бібліотеки ім. В. Земляка за адресою: м. Житомир, вул. Добровольчих батальйонів, 3.

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

1335,00

-

-

 

23

Поповнення бібліотечного фонду, придбання літератури.

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради

міський бюджет

195,0

195,0

195,0

 

24

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт фасадів бібліотек - філіалів (з заміною вхідної групи, утеплення фасадів, облаштування вивісок згідно єдиного стилю бібліотечної системи) в філіалах N 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 16"

 

міський бюджет

50,00

50,0

-

 

25

Забезпечити збереження, розвиток Централізованої бібліотечної системи міста, якості надання послуг, які мають відповідати сучасності

"Капітальний ремонт фасадів бібліотек - філіалів (з заміною вхідної групи, утеплення фасадів, облаштування вивісок згідно єдиного стилю бібліотечної системи) в філіалах N 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 16

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради

міський бюджет

850,00

850,0

-

 

26

Створення дитячих кімнат в бібліотеках - філіалах N 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 та ЦМБ ім. В. Земляка

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

234,00

234,0

234,0

 

27

Модернізація зон надання інформаційних послуг (придбання меблів та обладнання)

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

400,00

400,0

-

 

28

Створення умов читання для людей з особливими потребами при відвідуванні бібліотек

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради

міський бюджет

60,00

199,0

-

 

29

Створення залів культурних ініціатив та простору креативних можливостей на базі філіалів N 3, 4

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

785,0

785,0

 

30

Забезпечити збереження, розвиток Централізованої бібліотечної системи міста, якості надання послуг, які мають відповідати сучасності

Створення зон комфортного читання та реалізація проектів "бібліотека - театр", "бібліотека - арткафе", "медіа - студія" та ретро-формат для людей поважного віку

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

750,00

750,0

750,0

 

31

Збільшення кількості автоматизованих робочих місць, електронізація бібліотечних процесів

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради

міський бюджет

125,00

195,0

195,0

 

32

Розвиток електронної бібліотеки, удосконалення роботи єдиної бібліотечної системи

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

25,00

175,0

175,0

 

33

Реконструкція нежитлового приміщення філіалу - бібліотеки N 7 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 53 в т. ч придбання обладнання та оплата за видачу сертифікату

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

3474,6

-

-

 

34

Запровадження і проведення Фестивалю "Слово:."

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

27,00

75,0

75,0

 

35

Зміцнити матеріально-технічну базу та оформити сцену для проведення на належному професійному та естетичному рівнях різноманітних культурно-мистецьких заходів

Придбання звукопідсилюючої апаратури, комп'ютерної техніки, сценічних куліс, екрану та проектору

2018 - 2020 рр.

Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" Житомирської міської ради

міський бюджет

1161,00

-

-

 

36

Впровадити енергоефективні технології для економії та раціонального використання бюджетних коштів

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Утеплення з тильної сторони приміщення КЗ "Палац культури" Житомирської міської ради за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 12/5 у м. Житомирі"

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

15,00

-

-

 

37

Утеплення з тильної сторони приміщення КЗ "Палац культури" Житомирської міської ради за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 12/5 у м. Житомирі

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

291,80

-

-

 

38

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Утеплення приміщення філії - клубу "Соколова Гора" КЗ "Палац культури "ЖМР за адресою: вул. Вільський шлях, 265"

2018 - 2020 рр.

Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" Житомирської міської ради

міський бюджет

28,00

 

 

 

39

Утеплення приміщення філії - клубу "Соколова Гора" КЗ "Палац культури "ЖМР за адресою: вул. Вільський шлях, 265

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

672,20

-

-

 

40

Утримати в належному санітарно-технічному стані фойє, глядацьку залу та покращити естетичний вигляд приміщення

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт фойє КЗ "Палац культури" ЖМР за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 12/5 в м. Житомирі"

2018 - 2020 рр.

Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" Житомирської міської ради

міський бюджет

-

16,00

-

 

41

Капітальний ремонт фойє КЗ "Палац культури" ЖМР за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 12/5 в м. Житомирі

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

384,00

-

 

42

Утримати в належному санітарно-технічному стані фойє, глядацьку залу та покращити естетичний вигляд приміщення

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт глядацької зали КЗ "Палац культури ЖМР за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 12/5 м. Житомир"

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

 

32,00

 

43

Капітальний ремонт глядацької зали КЗ "Палац культури ЖМР за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 12/5 м. Житомир

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

-

768,0

 

44

Забезпечити якісний, відповідний до сучасних технічних умов, перегляд кінофільмів, сприяти інформаційному розповсюдженню щодо діяльності кінотеатру та сфери його послуг

Поповнення статутного капіталу КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста "Житомирської міської ради, в т. ч. :

2018 - 2020 рр.

Управління культури міської ради, КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради

міський бюджет

89,90

111,4

79,0

 

45

1. Придбання акустичної системи для кінозалу структурного підрозділу "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І. Франка"

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

-

111,4

-

 

46

Впровадити енергоефективні технології та економію і раціональне використання бюджетних коштів

2. Придбання та монтаж лічильника контролю тепла з комплектуючими

2018 - 2020 рр.

Управління культури міської ради, КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради

міський бюджет

-

-

79,0

 

47

Покращити естетичний вигляд фасаду

3. Придбання вивісок (назва кінотеатру на фасаді приміщення к-ру та на вул. Михайлівській) для структурного підрозділу "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І. Франка"

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

42,00

-

-

 

48

Виготовлення ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон на склопакети та монтаж) в приміщенні структурного підрозділу "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І. Франка" КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР

2018 - 2020 рр.

міський бюджет

3,40

-

-

 

49

Утримувати в належному санітарно-технічному стані будівлю та впровадити енергоефективні технології

Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон на склопакети та монтаж) в приміщенні структурного підрозділу "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І. Франка" КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР

2018 - 2020 рр.

Управління культури міської ради, КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради

міський бюджет

47,90

-

-

 

50

Створити сприятливі умови для комфортного та естетичного відпочинку мешканців міста, збереження санітарно-екологічних умов

Будівництво об'єкту санітарно-побутового обслуговування населення (туалету) на території гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 ПКД виготовлена

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва, КП "Парк" Житомирської міської ради

міський бюджет

-

 

 

 

51

Забезпечити збереження паркового середовища

Коригування проекту функціонального зонування парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення КП "Парк" (м. Житомир) розробка проектів екологічних стежок та реконструкція його зелених насаджень

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва, КП "Парк" Житомирської міської ради

міський бюджет

111,0

-

-

 

52

Створити сприятливі умови для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах мешканців міста, їх змістовного повноцінного дозвілля та розваг

Придбання атракціону

2018 - 2020 рр.

Управління культури, управління капітального будівництва, департамент містобудування та земельних відносин, КП "Парк" Житомирської міської ради

міський бюджет

955,0

-

-

 

53

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція набережної річки Тетерів" (І черга)

2018 р.

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

міський бюджет

1200,0

 

 

 

54

"Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж опалення в Централізованій міській бібліотеці ім. В. Земляка Комунального закладу "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради за адресою:вул. Добровольчих батальйонів, 3, в м. Житомира"

2018 - 2020 рр.

Управління культури міської ради, комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради

міський бюджет

307,0

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

15096,9

14631,8

7384,0

 

Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира"

1

Реалізація бюджету участі в 2018 році

"Будівництво зимового SKI-парку", в т. ч. виготовлення ПКД

2018 р.

Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, управління капітального будівництва міської ради

міський бюджет

999,999

-

-

 

2

Реалізація проекту "Інтелектуальна мережа" - шахові клуби у міських бібліотеках (придбання обладнання та проведення заходів)

2018 р.

управління культури міської ради, КЗ "Централізована бібліотечна система" міської ради

міський бюджет

427,360

-

-

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

1427,359

0,0

0,0

 

 

 

Всього

 

 

 

90450,359

92947,0

98251,5

 

 

Додаток 2
до Програми

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

I етап виконання програми

II етап (20__ - 20__ роки)

III етап (20__ - 20__ роки)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

I. Показники затрат

1.

кількість установ - всього

од.

1

1

1

1

 

 

2.

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

од

63,5

63,5

59,5

59,5

 

 

3.

Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.

од.

5

5

4

4

 

 

4.

Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.

од

49,5

49,5

46,5

46,5

 

 

5.

Середнє число окладів (ставок) робітників, од.

од.

9

9

9

9

 

 

6.

Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.

од.

0

0

0

0

 

 

II. Показники продукту

1.

Число читачів, тис. осіб

тис. осіб

28,1

28

28,2

28,2

 

 

2.

бібліотечний фонд

тис. прим.

304,2

304,2

304,2

304,2

 

 

3.

бібліотечний фонд

тис. грн.

1932,7

1932,7

2129,7

2326,7

 

 

4.

поповнення бібліотечного фонду

тис. екз.

2,2

2,2

2

2

 

 

5.

поповнення бібліотечного фонду

тис. грн.

200,0

200

200

200

 

 

6.

списання бібліотечного фонду

тис. екз.

6

6

2

2

 

 

7.

списання бібліотечного фонду

тис. грн.

6,0

6

3

3

 

 

8.

кількість книговидач

од.

525500

525500

525500

525500

 

 

III. Показники ефективності

1.

Кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.

од.

10616

10616

11301

11301

 

 

2.

середні затрати на обслуговування одного читача, грн.

грн.

247,1

247,1

259,8

259,8

 

 

3.

середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн.

грн.

22,8

22,8

24,1

24,1

 

 

IV. Показники якості

1.

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

%

0,41

0,41

1

1

 

 

2.

динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

%

0,99

0,99

1

1

 

 

 

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

I. Показники затрат

1.

кількість установ - всього

од.

1

1

1

1

 

 

2.

палаців, од.

од.

1

1

1

1

 

 

3

кількість гуртків, од.

од.

33

33

33

33

 

 

4

художніх аматорських колективів, од.

од.

26

26

26

26

 

 

5

любительські об'єднання та клуби за інтересами

од.

7

7

7

7

 

 

6

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

од.

77,5

77,5

77,5

77,5

 

 

7

Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.

од.

9

9

9

9

 

 

8

Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.

од.

55,5

55,5

55,5

55,5

 

 

9

Середнє число окладів (ставок) робітників, од.

од.

12

12

12

12

 

 

10

Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.

од.

1

1

1

1

 

 

11

видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності закладів клубного типу, тис. грн.

тис. грн.

6275,5

6275,2

6915,2

7302,5

 

 

II. Показники продукту

1.

кількість відвідувачів - всього, осіб у тому числі

осіб

133626

133626

133626

133626

 

 

2.

за реалізованими квитками, осіб

осіб

0

0

0

0

 

 

3.

безкоштовно осіб

осіб

133626

133626

133626

133626

 

 

4.

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.

од.

402

402

402

402

 

 

5.

плановий обсяг доходів, тис. грн.

тис. грн.

250

250

250

250

 

 

6.

доходи від реалізації квитків, тис. грн.

тис. грн.

0

0

0

0

 

 

7.

кількість реалізованих квитків, шт.

шт.

0

0

0

0

 

 

III. Показники ефективності

1.

середня вартість одного квитка, грн.

грн.

0

0

0

0

 

 

2.

середні витрати на одного відвідувача, грн.

грн.

46,96

46,96

51,75

54,65

 

 

3.

середні витрати на проведення одного заходу, грн.

грн.

15610,7

15610,0

17202,0

18165,4

 

 

IV. Показники якості

1.

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

%

1

1

1

1

 

 

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти образотворчого мистецтва та художнього промислу

I. Показники затрат

1.

кількість установ - всього, од,

од.

6

6

6

6

 

 

2.

музичних шкіл, од.

од.

5

5

5

5

 

 

3.

художніх шкіл, од.

од.

1

1

1

1

 

 

3.

хореографічних шкіл, од.

од.

0

0

0

0

 

 

4.

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

од.

489,67

489,67

489,67

489,67

 

 

5.

Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.

од.

22,5

22,5

22,5

22,5

 

 

7.

Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.

од.

393,17

393,17

393,17

393,17

 

 

8.

Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.

од.

17

17

17

17

 

 

9.

Середнє число окладів (ставок) робітників, од.

од.

49

49

49

49

 

 

10.

Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.

од.

8

8

8

8

 

 

11.

кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.

од.

7

7

7

7

 

 

12.

кількість класів, од.

од.

161

161

161

161

 

 

13.

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис. грн.

тис. грн.

52635,1

52635,1

49042,7

51789,1

 

 

14.

Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис. грн.

тис. грн.

50378,3

50378,3

44401,5

46888

 

 

15.

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис. грн.

тис. грн.

2256,8

2256,8

4641,2

4901,1

 

 

16.

у тому числі батьківська плата, тис. грн.

тис. грн.

2256,8

2256,8

4622,4

4881,3

 

 

II. Показники продукту

1.

середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього, осіб

осіб

2380

2380

2430

2430

 

 

2.

середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб

осіб

532

532

690

690

 

 

III. Показники ефективності

1.

чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб

осіб

6

6

6

6

 

 

2.

кількість діто-днів, од.

дн.

595874

595874

607500

609930

 

 

3.

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.

грн.

22115,6

22115,6

20182,2

21312,4

 

 

4.

в тому числі за рахунок батьківської плати, грн.

грн.

948,2

948,2

1910,0

2016,9

 

 

IV. Показники якості

1.

кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів.

днів

251

251

250

251

 

 

2.

динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

%

1,01

1,01

1,02

1

 

 

3.

відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %

%

4,3

4,3

9,5

9,4

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

I. Показники затрат

1.

Кількість установ - всього, од., утому числі:

од.

1

1

1

1

 

 

2.

централізованих бухгалтерій, од.

од.

1

1

1

1

 

 

3.

груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом, од.

од.

0

0

0

0

 

 

4.

науково-методичних центрів, од.

од.

0

0

0

0

 

 

5.

парків культури і відпочинку, од.

од.

0

0

0

0

 

 

6.

інших культурно-освітніх закладів, од.

од.

0

0

0

0

 

 

7.

кількість культурно-освітніх заходів, од.

од.

45

45

50

50

 

 

8.

середнє число окладів (ставок) - всього, од.

од.

10,5

10,5

10,5

10,5

 

 

9.

середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.

од.

1

1

1

1

 

 

10.

середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.

од.

5,5

5,5

5,5

5,5

 

 

11.

Середнє число окладів (ставок) робітників, од.

од.

2

2

2

2

 

 

12.

Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.

од.

2

2

2

2

 

 

13.

витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів, тис. грн.

тис. грн.

1519,1

1519,1

1606,4

1696,4

 

 

14.

витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, тис. грн.

тис. грн.

7108

7108,0

7718,0

8150,0

 

 

II. Показники продукту

1.

кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія, од.:

од.

12

12

12

12

 

 

1.1.

Кількість особових рахунків

од.

6

6

6

6

 

 

1.2.

Кількість реєстраційних рахунків

од.

8

8

8

8

 

 

1.3.

Кількість планових документів в рік

од.

80

80

80

80

 

 

1.4.

Кількість розподілів

од.

544

544

544

544

 

 

1.5.

Кількість платіжних доручень

од.

1300

1300

1300

1300

 

 

1.6.

Кількість складених звітів

од.

213

213

213

213

 

 

1.7.

Кількість контролюючих заходів

од.

2

2

2

2

 

 

2.

кількість заходів, од.;

од.

69

69

50

50

 

 

3.

Кількість учасників заходів

тис. од

138

138

139

147

 

 

III. Показники ефективності

1

Кількість установ на 1 спеціаліста

од.

2,2

2,2

2,2

2,2

 

 

2.

Кількість планових документів на одного спеціаліста

од.

14,5

14,5

14,5

14,5

 

 

3.

Кількість рахунків на 1 спеціаліста

од.

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

4.

середні витрати на проведення одного заходу, грн.

грн.

103014,5

103014,5

154360,0

163000,0

 

 

IV. Показники якості

1.

динаміка кількості учасників заходів

%

1

1

1,01

1,06

 

 

2.

відсоток кількості учасників заходів до кількості населення

%

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень

I. Показники затрат

1.

загальна площа парку

га

91,1

91,1

91,1

91,1

 

 

2.

видатки на забезпечення благоустрою паркової зони в т. ч. :

тис. грн.

2640,2

2640,2

2757,6

2912,0

 

 

 

видатки на утримання в належному санітарному стані території парку

тис. грн.

1479,1

1411,7

1665,3

1758,6

 

 

3

видатки на утримання зелених насаджень

тис. грн.

920

834,9

639,9

675,7

 

 

4

видатки на утримання літнього театру "Ракушка"

тис. грн.

441,3

393,6

452,4

477,7

 

 

II. Показники продукту

1.

площа парку, що утримується

тис. кв. м

341,1

341,1

341,1

341,1

 

 

III. Показники ефективності

1.

середньорічні витрати на утримання 1 квадратного метра території парку

грн.

7,7

7,7

8,1

8,5

 

 

IV. Показники якості

1.

% площі, що прибирається до загальної площі парку

%

37,4

37,4

37,4

37,4

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

I. Показники затрат

1.

обсяг видатків на утримання ТзОВ "Супутник"

тис. грн.

242,7

242,7

0

0

 

 

II. Показники продукту

1.

площа ТзОВ "Супутник", що підлягає охороні

тис. кв. м

28,57

28,57

0

0

 

 

III. Показники ефективності

1.

середні витрати на охорону 1 кв. м площі

тис. грн.

8,5

8,5

0,00

0,00

 

 

IV. Показники якості

1.

питома вага площі, що охороняється до площі, що потребує охорони

%

100

100

0

0

 

 

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

I. Показники затрат

1.

обсяг видатків на проведення заходу "Моє квітуче місто в м. Житомирі"

тис. грн.

45,0

45

0,0

0,0

 

 

II. Показники продукту

1.

кількість номінацій, за якими планується визначити переможців конкурсу "Моє квітуче місто в м. Житомирі" на краще квіткове оформлення території

од.

8

8

0

0

 

 

III. Показники ефективності

1.

середні витрати на проведення 1 номінації, конкурсу "Моє квітуче місто"

тис. грн.

5625,0

5625,0

0,0

0,0

 

 

IV. Показники якості

1.

Відсоток освоєння коштів

%

100

100

0

0

 

 

Керівництво і управління в сфері культури Житомирської міської ради

Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури в м. Житомирі

I. Показники затрат

1.

Видатки на утримання апарату управління міської ради

тис. грн.

1766,6

1766,6

1945,2

2054,1

 

 

2.

кількість штатних одиниць

од.

6

6

6

6

 

 

3.

в т. ч. посадових осіб

од.

6

6

6

6

 

 

II. Показники продукту

1.

кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг

од.

1200

1200

1200

1200

 

 

2.

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

34

34

34

34

 

 

III. Показники ефективності

1.

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника

од.

200

200

200

200

 

 

2.

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

2

2

2

2

 

 

3.

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис. грн.

197,7

290,3

325

344,8

 

 

IV. Показники якості

1.

відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості

%

100

100

100

100

 

 

Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

I. Показники затрат

1.

кількість кінопрокатних організацій, од.;

од.

1

1

1

1

 

 

2.

середнє число окладів (ставок) - всього, од.

од.

20

20

20

20

 

 

3.

середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;

од.

2

2

2

2

 

 

4.

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

5

5

5

5

 

 

5.

середнє число окладів (ставок) робітників, од.

од.

4,5

4,5

4,5

4,5

 

 

6.

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу)

од.

8,5

8,5

8,5

8,5

 

 

7.

кількість кіноустановок, од.

од.

1

1

1

1

 

 

8.

кількість наявних назв фільмів - всього, од

од.

202

202

202

202

 

 

II. Показники продукту

1.

кількість глядачів, осіб в т. ч.

тис. осіб

73,1

73,1

75,1

75,1

 

 

 

за реалізованими квитками

тис. осіб

70,1

70,1

72,1

72,1

 

 

 

безкоштовно, осіб

тис. осіб

3

3

3

3

 

 

2.

комерційна місткість глядачевих залів, місць (од.)

од.

225

225

225

225

 

 

3.

кількість сеансів

од.

2555

2555

2555

2555

 

 

4

плановий обсяг валового доходу, тис. грн. у т. ч.

тис. грн.

2954,7

2954,7

3466,4

3660,5

 

 

5

плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.

 

1188,3

1188,3

989,00

1044,4

 

 

6

плановий обсяг доходів від кінопрокату всього, тис. грн.

 

1196,3

1196,3

1886,2

1991,8

 

 

III. Показники ефективності

1.

середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб;

осіб

29

29

29

29

 

 

2.

середня вартість одного квитка

грн

17,07

17,07

26,16

27,63

 

 

3.

середні витрати на одного глядача, грн.

грн.

40,42

40,42

46,16

48,74

 

 

4.

середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка

грн.

17,0

17,0

13,7

14,5

 

 

5.

середня вартість одного сеансу

грн.

1156,4

1156,4

1356,7

1432,7

 

 

IV. Показники якості

1.

середня завантаженість залу

%

12,7

12,7

13,1

13,1

 

 

2.

динаміка збільшення глядачів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду %

%

1,07

1,07

1

1

 

 

3.

динаміка збільшення завантаженості залів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду %

%

1,08

1,08

1

1

 

 

 

Начальник управління культури

Н. І. Рябенко

Керуючий справами

О. М. Пашко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали