ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.02.2011 р. N Р-53/0/3-11

Про погодження заключного звіту про виконання регіональної комплексної програми профілактики злочинності на 2006 - 2010 роки

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до Доручення Президента України від 19 липня 2005 року N 1-1/708 щодо розроблення регіональних комплексних програм профілактики злочинності на 2005 - 2010 роки, постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1767 "Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007 - 2009 роки" (зі змінами та доповненнями), з метою зняття регіональної комплексної програми профілактики злочинності на 2006 - 2010 роки з контролю у зв'язку із закінченням терміну її дії:

1. Погодити заключний звіт про виконання регіональної комплексної програми профілактики злочинності на 2006 - 2010 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 27 січня 2006 року N 742-32/IV (зі змінами та доповненнями) (далі - Програма), що додається.

2. Направити в установленому порядку матеріали про виконання Програми на розгляд чергової сесії Дніпропетровської обласної ради для зняття її з контролю у зв'язку із закінченням терміну дії.

3. Доручити начальникові управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації Федорчук І. Ю. виступити на пленарному засіданні обласної ради з доповіддю із зазначеного питання.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Ступака І. І.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
17.02.2011 N Р-53/0/3-11

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про виконання регіональної комплексної програми профілактики злочинності на 2006 - 2010 роки

Регіональна комплексна програма профілактики злочинності на 2006 - 2010 роки (далі - Програма), затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 27 січня 2006 року N 742-32/IV, розроблена на виконання Доручення Президента України від 19 липня 2005 року N 1-1/708 щодо розроблення регіональних комплексних програм профілактики злочинності на 2005 - 2010 роки, постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1767 "Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007 - 2009 роки" (зі змінами та доповненнями).

На виконання вищезазначених документів, з метою запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів та правопорушень, удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, налагодження взаємодії правоохоронних органів, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань подальшого зміцнення законності та правопорядку, протягом 2006 - 2010 років здійснювався ряд заходів, а саме:

1. Організація забезпечення профілактики правопорушень та злочинності

Щотижня протягом зазначеного періоду здійснювався аналіз стану правопорядку, громадської й економічної безпеки в регіоні з урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної ситуації. За результатами проведеного аналізу систематично надавалася інформація керівництву обласної державної адміністрації з визначенням причин і умов, що сприяють проявам злочинності проти особи, у сфері громадського порядку, безпеки та економіки. Забезпечувалося коригування програмних завдань та заходів профілактики злочинності шляхом внесення змін та доповнень до затвердженої Програми.

Зокрема, такі зміни та доповнення внесено рішеннями обласної ради від 29 січня 2009 року N 515-18/V, від 10 червня 2009 року N 558-19/V, від 22 вересня 2010 року N 769-27/V.

Щомісяця стан протидії злочинності та забезпечення правопорядку розглядався на колегії ГУ МВС України в Дніпропетровській області. За підсумками засідань колегії прийнято ряд відповідних наказів, в яких зазначено конкретні заходи організаційного та практичного характеру для підрозділів ГУ МВС України в Дніпропетровській області й органів внутрішніх справ області.

Так, на виконання наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30 вересня 2008 року N 505 "Про заходи щодо вдосконалення системи комплексного використання сил і засобів в охороні громадського порядку" забезпечено ведення щомісячного аналізу злочинів, вчинених у громадських місцях, за видом, місцем та часом їх скоєння. Посилено контроль за організацією роботи та використанням наявних сил і засобів, які залучаються до охорони громадського порядку в системі єдиної дислокації територіальних органів внутрішніх справ.

Для належного реагування на можливі прояви вандалізму, розпалювання ворожнечі й ненависті на національному ґрунті, протидії спробам активізації руху радикально налаштованих молодіжних та інших організацій і угруповань, а також недопущення проявів ксенофобії або інших антигромадських проявів забезпечувалося збирання, опрацювання, аналіз і реалізація наявної в територіальних органах внутрішніх справ інформації щодо протиправної діяльності іноземців і молодіжних неформальних організацій. Здійснювався централізований обмін такою інформацією між територіальними органами внутрішніх справ і управлінням взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

Протягом звітного періоду проводилися невідкладні оперативно-розшукові заходи щодо попередження злочинів, пов'язаних з участю дітей. Спільними зусиллями відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій було організовано роботу, спрямовану на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

Систематично проводилися профілактичні заходи, спрямовані на виявлення конфліктних ситуацій, пов'язаних з іноземними громадянами, встановлення осіб, схильних до вчинення злочинів відносно іноземців, насамперед, на расовому ґрунті. Для своєчасного виявлення та попередження злочинів, вчинених відносно іноземців, насамперед на ґрунті расової та релігійної нетерпимості, проводилися зустрічі з представниками обласних діаспор.

Слід зазначити, що завдяки вжитим заходам протягом звітного періоду проявів ксенофобії, вандалізму, розпалювання ворожнечі й ненависті на національному ґрунті не зафіксовано.

Приділялася велика увага забезпеченню на території області правопорядку, боротьбі зі злочинами, пов'язаними з актами вандалізму на цвинтарях, меморіальних комплексах та інших місцях поховання.

Так, лише у 2010 році зареєстровано 226 таких фактів, за якими порушено 181 кримінальну справу, 21 матеріал приєднано до раніше порушених кримінальних справ.

Для здійснення загальної профілактичної роботи серед населення, в тому числі й щодо попередження терористичних проявів і посилення пильності громадян, налагоджено щоденне інформування громадян про стан оперативної обстановки в регіоні. Зокрема, таке інформування здійснюється на офіційному веб-сайті ГУ МВС України в Дніпропетровській області та за допомогою відомчої газети "Кримінальна панорама", а також через місцеві та центральні засоби масової інформації.

Тільки в 2010 році у засобах масової інформації про діяльність органів внутрішніх справ області вийшло 6958 матеріалів: у пресі - 2900, по радіо - 2055, по телебаченню - 2003. За участю керівництва ГУ МВС України в Дніпропетровській області проведено 80 брифінгів, прес-конференцій та круглих столів, 21 зустріч з редакційними колективами засобів масової інформації, 8 прямих телефонних ліній.

Протягом 2006 - 2010 років у навчальних закладах і на підприємствах, в установах і організаціях області проводилися тижні правових знань.

Так, лише в рамках роботи правових лекторіїв Головного управління юстиції у Дніпропетровській області на базі дитячого будинку N 1 для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячого будинку "Світанок", НВК N 66 проведено лекційні заняття на теми: "Права та свободи дітей у сучасній Україні", "Положення та норми Загальної декларації ООН прав людини", "Утвердження в Україні правової держави" тощо. Здійснено ряд виступів у засобах масової інформації, а саме: на каналі Дніпропетровської державної телерадіокомпанії: "Основні права людини відповідно до Загальної декларації ООН прав людини", "Всеукраїнський тиждень права"; на обласному радіо: "10 грудня - Всеукраїнський День права людини", "Обговорення проекту Закону України "Про громадські організації", "Захист прав людини і громадянина - головний пріоритет держави".

Протягом звітного періоду Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ забезпечено проведення 130 комплексних заходів тижнів права, які містили: проведення науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад, круглих столів, брейн-рингів, форумів тощо.

У військових частинах, які розташовані на території регіону, під час проведення тижнів правових знань проводилися лекції та бесіди з правової тематики, здійснювалося оформлення тематичних стендів "Право людини - гідність країни", "Права та обов'язки громадянина сучасної України" та інших.

До програми соціально-економічного та культурного розвитку області кожен рік включалися спеціальні заходи, спрямовані на зміцнення соціальних та сімейних зв'язків, підвищення активності життєвої позиції громадян України, посилення боротьби з факторами, що породжують злочинність.

За звітний період на засіданнях колегій обласної, районних державних адміністрацій, пленарних засіданнях місцевих рад щокварталу заслуховувалися питання про хід виконання регіональної комплексної програми профілактики злочинності на 2006 - 2010 роки.

2. Захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань

Проводилася робота щодо здійснення профілактичних заходів з попередження рецидивної злочинності. Особам, звільненим з установ виконання покарань, надавалася допомога в оформленні документів, необхідних для вирішення соціальних питань та працевлаштування через державні центри зайнятості населення, до якої постійно залучалися члени громадських формувань, позаштатні дільничні інспектори міліції та громадські помічники дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості. Тільки у 2010 році адміністративний нагляд встановлено стосовно 1088 раніше засуджених осіб.

Протягом дії Програми було розроблено ряд додаткових заходів стосовно запобігання правопорушенням у діяльності страхових, інвестиційних, пенсійних фондів, що залучають кошти громадян. Завдяки зазначеним заходам, лише у 2010 році в кредитно-фінансовій сфері органами внутрішніх справ виявлено 309 злочинів, у тому числі 129 - у сфері банківської діяльності. До суду направлено 311 кримінальних справ, збитки в яких перевищують 9,3 млн. грн., відшкодовано більше 11,6 млн. грн.

Слід зазначити, що на території області постійно проживає 14162 іноземних громадян, а саме: місто Дніпропетровськ - 6652, місто Кривий Ріг - 3828, місто Дніпродзержинськ - 1218. З них зареєстровано та компактно проживають 1705 студентів: місто Дніпропетровськ - 1560, місто Кривий Ріг - 126, місто Дніпродзержинськ - 19.

Нарядами міліції, що безпосередньо забезпечують охорону громадського порядку та наближені до місць проживання іноземців, протягом звітного періоду проводилися інструктажі з працівниками приватних охоронних структур, що несуть службу в місцях їх компактного проживання. Також під час проведення зустрічей з іноземцями постійно обговорювалися питання щодо недопущення ними злочинів і правопорушень, у тому числі терористичного та екстремістського характеру.

Місця проживання іноземців у рамках проведення операції "Візит" відвідувалися дільничними інспекторами міліції, під час яких проводилася відповідна методична та роз'яснювальна робота. Вживалися заходи з посилення контролю за своєчасним виїздом іноземців за межі України.

Так, лише у поточному році до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування на території України притягнуто 4062 іноземних громадянина. На всіх іноземних громадян, які незаконно перебувають на території області, було складено облікові та дактилоскопічні картки. Виявлено 820 нелегальних мігрантів, з них 817 видворено за межі України.

Для підвищення профілактики вуличної злочинності забезпечувалася постійна присутність працівників патрульно-постової служби міліції на вулицях міст і в місцях скупчення громадян. Щільність перекриття вулиць патрульними нарядами складає: в області - 26,5 %, по місту Дніпропетровськ - 30,3 %.

До несення служби залучаються військовослужбовці ВВ МВС України, які несуть службу як окремими, так і спільними з патрульною службою нарядами.

Щодобово на охорону громадського порядку на території Дніпропетровської області заступає 510 інспекторів патрульної служби, 108 міліціонерів БМОП "Беркут", 340 військовослужбовців ВВ МВС України, 1200 працівників інших служб та представників громадськості.

3. Протидія організованій злочинності і корупції

У звітному періоді здійснювався щоденний моніторинг добових оперативних зведень за фактами викритих корупційних діянь посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, причетних до порушення порядку регулювання цін в окремих галузях і реалізації державної цінової політики щодо продовольчих товарів у регіоні, надання земельних ділянок у користування, передачі у власність, продажу, оренди, розподілу, у тому числі природно-заповідного, оздоровчого та рекреаційного призначення тощо. У разі наявності інформації про розкриття таких злочинів відділом зв'язків з громадськістю організовувалося негайне висвітлення цих фактів у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Також інформація надається до відомчої газети "Кримінальна панорама".

Лише у 2010 році викрито 1246 злочинів у сфері службової діяльності, задокументовано 184 факти хабарництва. Необхідно зазначити, що із загальної кількості викритих фактів хабарництва, 30 - із сумою понад 10 тис. грн., у тому числі 12 - із сумою понад 30 тис. грн. Середня сума хабарів становила 14 тис. 489 грн., загальна сума хабарів склала 2 млн. 666 тис. 028 грн.

Викрито 233 злочини з ознаками корупції, з яких 127 скоєно працівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Із загальної кількості злочинів з ознаками корупції - 216 скоєно в сфері службової діяльності.

4. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини

У результаті проведених заходів щодо виявлення та попередження корисливих злочинів на ринку горілчаних і тютюнових виробів та інших підакцизних товарів тільки на ринку спирту та алкоголю виявлено 49 злочинів. До кримінальної відповідальності притягнуто 38 осіб. Вилучено товар на суму понад 678 тис. грн., 45,2 тисячі пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору.

Вживалися заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та "детінізації" економіки шляхом спільного з правоохоронними органами області аналізу причин поглиблення розвитку "тіньової" економіки та умов, які цьому сприяють. За результатами проведеного аналізу правоохоронними, контролюючими та фінансовими органами проводились узгоджені заходи з профілактики економічних злочинів, зокрема в банківській, фінансовій, зовнішньоекономічній сферах та сфері приватизації, у тому числі, скоєних організованими групами.

Так, у сфері зовнішньоекономічної діяльності викрито 64 злочини, збитки перевищують 6,4 млн. грн. До суду направлено 41 кримінальну справу, відшкодовано понад 5 млн. грн.

У кредитно-фінансовій сфері виявлено 309 злочинів, у тому числі 129 - у сфері банківської діяльності. Виявлено 58 злочинів, що вчинені працівниками банківських установ. До суду направлено 311 кримінальних справ, відшкодовано більше 11,6 млн. грн.

У сфері приватизації викрито 180 злочинів, у тому числі 93 тяжких та особливо тяжких, 19 фактів хабарництва. До кримінальної відповідальності притягнуто 108 осіб. До суду направлено 102 кримінальні справи. Збитки за закінченими кримінальними справами перевищують 12,1 млн. грн., відшкодовано понад 8,9 млн. грн.

5. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище

Протягом 2006 - 2010 років вживалися заходи щодо працевлаштування неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі та навчальних закладів соціальної реабілітації.

Так, спільно з управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань в Дніпропетровській області розроблено план організаційно-практичних заходів з питань проведення профілактичної роботи із засудженими неповнолітніми, які відбувають покарання в Павлоградській виправній колонії.

Лише з початку 2010 року з місць позбавлення волі звільнено 27 неповнолітніх, яким була надана всебічна допомога в реабілітації та працевлаштуванні.

Також здійснювалися профілактичні заходи щодо протидії розповсюдженню наркотичних засобів і психотропних речовин у навчально-виховних закладах та розважальних об'єктах культурної сфери. Тільки у 2010 році органами внутрішніх справ області виявлено 38 фактів незаконного обігу наркотиків у розважальних закладах. За даними фактами порушено 10 кримінальних справ. До адміністративної відповідальності притягнуто 23 особи.

Для запобігання подальшому функціонуванню таких закладів, згідно зі ст. 9 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", за фактами незаконного обігу наркотиків їх керівникам винесено офіційні застереження та направлено відповідні подання до місцевих органів державної влади для прийняття рішення у відповідності до чинного законодавства.

Також із залученням громадських помічників, позаштатних дільничних інспекторів міліції в навчальних закладах області та інших громадських місцях проводилася системна робота стосовно профілактики розповсюдженню наркотичних засобів і психотропних речовин.

Протягом звітного періоду багато уваги приділялося відвідуванню та виявленню неблагополучних сімей, перевірці умов проживання в них дітей, попередженню вчинення насильства стосовно них. За результатами проведених заходів складено 2240 адміністративних протоколів про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей, зібрано та направлено до суду на позбавлення батьківських прав 285 матеріалів, по 191 з них батьків позбавлено таких прав.

Вживаються заходи щодо недопущення бродяжництва та жебрацтва серед підлітків. До органів внутрішніх справ було доставлено 2197 підлітків, з яких за бродяжництво - 564, жебрацтво - 26. До притулків влаштовано 115 неповнолітніх.

Відповідно до своєї компетенції підрозділи кримінальної міліції у справах дітей здійснювали контроль за неповнолітніми, що перебували на обліку як споживачі наркотичних речовин та алкогольних напоїв. Стосовно цієї категорії осіб постійно організовувалися профілактичні заходи, проводилися відвідування за місцем їх навчання та проживання. За фактом вчинення правопорушень чи злочинів інформувалися служби у справах дітей райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад.

Слід зазначити, що на обліку підрозділів кримінальної міліції у справах дітей в області перебуває 2987 соціально-неблагополучних родин, в яких виховується 9762 дитини. За скоєння правопорушень і злочинів на обліку перебуває 1384 підлітки. Працівниками кримінальної міліції у справах дітей, дільничними інспекторами міліції та працівниками служби у справах дітей проводилися постійні перевірки цих родин і підлітків, які в них виховуються.

На виконання Програми велика увага приділялася роботі стосовно запобігання насильству в сім'ї. На обліку в органах внутрішніх справ перебуває 6298 осіб, що вчинили насильство в сім'ї, з них дільничними інспекторами міліції поставлено на облік та винесено офіційних попереджень про недопустимість вчинення насильства 4698 осіб. До адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім'ї притягнуто 5041 правопорушник.

Для профілактики правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті, у тому числі виявлення фактів насильства в сім'ї, протягом звітного періоду активізована практика здійснення дільничними інспекторами міліції дворових та квартирних обходів адміністративних дільниць. У ході проведення зазначених заходів були здійснені профілактичні перевірки 1950 хронічних алкоголіків (68,5 % від тих, хто перебуває на обліку), 5396 осіб, які вчинили насильство в сім'ї (85,7 % від тих, хто перебуває на обліку), 16223 споживачі наркотиків (87,5 % від тих, хто перебуває на обліку).

До роботи з профілактики побутової злочинності постійно залучаються члени громадських формувань, позаштатні дільничні інспектори міліції та громадські помічники дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості.

6. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму

Станом на 20 грудня 2010 року на обліку в органах внутрішніх справ перебуває 18542 споживачі наркотиків, у тому числі 13029 хворих на "наркоманію", з них 379 - неповнолітніх споживачів, у тому числі 14 - з діагнозом "наркоманія".

Підрозділами міліції громадської безпеки спільно з органами охорони здоров'я, відділами у справах сім'ї, молоді та спорту міських рад і районних державних адміністрацій із залученням позаштатних дільничних інспекторів міліції, громадських формувань і представників громадських організацій виявлено та поставлено на облік 2848 осіб, що зловживають спиртними напоями. Лише у 2010 році виявлено 91 факт реалізації міцних спиртних напоїв кустарного виробництва, до адміністративної відповідальності за виготовлення та зберігання самогону притягнуто 1177 осіб, за придбання самогону - 645 осіб.

Дільничними інспекторами міліції виявлено 896 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. До адміністративної відповідальності за збереження наркотичних засобів у невеликих розмірах притягнуто 916 споживачів наркотиків.

7. Забезпечення сприяння діяльності кримінально - виконавчої системи

У звітному періоді райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад вживалися заходи стосовно сприяння установам кримінально-виконавчої системи області з виготовлення садово-паркового інвентарю, тротуарної плитки, сміттєзбиральників, дитячих та ігрових майданчиків тощо та першочергового забезпечення комунальних служб населених пунктів області цими виробами.

8. Запобігання порушенням громадського порядку і безпеки дорожнього руху, ослаблення дії криміногенних факторів, зокрема, у період кризових суспільних ситуацій

Задля попередження терористичних і диверсійних проявів, надзвичайних ситуацій, аварій і катастроф на вразливих об'єктах, вирішення стратегічних і будь-яких інших нагальних питань, що виникають під час спільної діяльності, управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області та Головним управлінням МВС України в Дніпропетровській області систематично проводилися робочі зустрічі, командно-штабні та тактико-спеціальні навчання. Лише у 2010 році проведено три такі спільні заходи з попередження антитерористичних акцій.

Протягом 2006 - 2010 років на території області організовано понад 40000 масових заходів із загальною кількістю учасників понад 35 млн. осіб. Для забезпечення всіх масових заходів залучалося більше 100000 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. Завдяки цьому порушень громадського порядку під час проведення масових заходів не було.

Аналіз скоєних дорожньо-транспортних пригод на території області свідчить, що з кожним роком їх кількість зменшується, відслідковується тенденція до зменшення аварійності.

Відділом зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області були організовані численні виступи в засобах масової інформації, прямі телевізійні ефіри, трансляція відеосюжетів з приводу роз'яснення вимог чинного законодавства у сфері відповідальності за порушення правил дорожнього руху, профілактики травматизму на дорогах, своєчасного проходження техогляду, проведення цільових профілактичних операцій тощо. Також і Державтоінспекцією області постійно проводилась агітаційно-пропагандистська, роз'яснювальна робота серед трудових колективів, у навчальних закладах. Так, у 2010 році було опубліковано 1144 статті, здійснено 1549 радіовиступів, взято участь у 1672 телепередачах за даним напрямком роботи.

9. Підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб, що здійснюють заходи з профілактики правопорушень

Щоквартально здійснювалася організація проведення в області семінарів працівників, які проводять навчальну та роз'яснювальну роботу щодо профілактики правопорушень у сфері трудового законодавства, підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб, які сприяють запобіганню проявам корупції серед державних службовців.

10. Розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у практику

На території Дніпропетровської області проживає 1035284 пенсіонери, з яких 41949 - самотні та потребують патронажу. За місцем проживання перевірено 314300 пенсіонерів та 25880 самотніх осіб похилого віку.

За результатами перевірок до оперативних служб направлялися відповідні інформації, вносилися пропозицій до органів соціального захисту про закріплення за самотніми особами похилого віку опікунів.

У засобах масової інформації ведеться роз'яснювальна робота. Також дільничними інспекторами міліції здійснено понад 12000 виступів профілактичного характеру, з яких більше 9000 - перед населенням.

Для попередження та виявлення фактів незаконної міграції працівниками УМВС України на Придніпровській залізниці спільно з управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області організовувалися перевірки потягів, які здійснюють сполучення до Російської Федерації та прибувають з Молдови та Російської Федерації, а також авіарейсів.

Кожного року протягом дії Програми проводилися місячники добровільної здачі зброї, спецзасобів, боєприпасів і вибухових матеріалів. Внаслідок цього було здано до органів внутрішніх справ понад 1000 одиниць зброї, в тому числі нарізної армійської та мисливської, гладкоствольної мисливської, спортивної, саморобної та холодної. Також було здано набої до нарізної армійської та мисливської зброї, газову зброю, спеціальні засоби травматичної дії, гранати.

Під час дії Програми вживалися заходи щодо поліпшення утримання вулично-дорожньої мережі, залізничних переїздів, удосконалення організації дорожнього руху (організація роботи залізничних переїздів; наявність світлофорних об'єктів, ліній освітлення, дорожніх знаків, транспортного огородження, направляючих стовпчиків, ліній розмітки).

11. Посилення контролю за дотриманням законодавства під час провадження господарської діяльності, набуття та реалізації майнових прав

Дніпропетровська обласна державна адміністрація приділяє багато уваги протидії незаконним поглинанням і захопленням підприємств.

В області діє комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.

Слід зазначити, що комісія під час виконання покладених на неї завдань тісно співпрацює та взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, спілками і об'єднаннями підприємців, іншими зацікавленими організаціями та правоохоронними органами.

На розгляд комісії, лише в поточному році, надійшло 7 доручень-звернень Кабінету Міністрів України, 15 звернень керівників підприємств, установ, організацій. Комісія зосереджує всі зусилля на протидію протиправному поглинанню та захопленню підприємств. Нових спроб захоплень і поглинань підприємств протягом 2010 року в Дніпропетровській області зафіксовано не було.

ГУ МВС України в Дніпропетровській області спільно з регіональним відділенням Фонду державного майна України систематично проводять заходи, які сприяють виявленню та знешкодженню злочинних груп.

Виявлено понад 250 злочинів у сфері державних закупівель. Організовано протидію зловживанням коштами державних цільових програм, де викрито 53 злочини.

12. Усунення причин виникнення "тіньового" сектору економіки та створення умов для його ліквідації

Протягом звітного періоду проводилася скоординована робота із профілактики та виявлення правопорушень, пов'язаних з відшкодуванням податку на додану вартість унаслідок здійснення незаконних експортних операцій, припинення діяльності організаторів створення та незаконної діяльності фіктивних підприємств, виявлення і припинення діяльності "конвертаційних центрів". Завдяки вжитим заходам встановлено ряд нових схем розкрадання та відмивання державних бюджетних коштів, а саме: під час закупівлі товарів, робіт і послуг, пільгового кредитування будівництва на селі, відшкодування ПДВ через створення податкового боргу від проведення безтоварних операцій на внутрішньому ринку, використання коштів резервного фонду.

13. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збереження історико-культурних цінностей

У 2006 - 2010 роках здійснювалася організація та проведення комплексної узгодженої роботи, спрямованої на недопущення здійснення несанкціонованих археологічних розкопок, запобігання незаконному зберіганню, купівлі, продажу і контрабанді рухомих культурних цінностей (археологічних предметів) фізичними та юридичними особами.

З метою запобігання порушенню прав інтелектуальної власності та здійснення належного захисту цих прав було забезпечено взаємодію обласних правоохоронних і контролюючих органів, вжито заходів щодо посилення роботи з притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності порушників прав інтелектуальної власності.

Щомісяця управлінням взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації спільно з ГУ МВС України в Дніпропетровській області здійснювався моніторинг викриття злочинів у сфері інтелектуальної власності на території області.

14. Запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення

Протягом 2006 - 2010 років забезпечувалася організація та здійснення цільових оперативно-профілактичних операцій під умовною назвою "Нічне місто", спрямованих на запобігання, виявлення і припинення протиправної діяльності злочинних груп та окремих осіб, які порушують законодавство з питань захисту суспільної моралі.

За період дії Програми було проведено ряд оперативно-розшукових заходів під умовною назвою "Фірма" стосовно перевірки діяльності суб'єктів господарювання (туристичних, шлюбних і модельних агентств), виявлення злочинних груп, окремих осіб, причетних до вчинення злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.

15. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

На виконання заходів Програми здійснювалася комплексна робота щодо сприяння особам, які звільняються з місць позбавлення волі, у видачі та оформленні документів, необхідних для вирішення соціальних питань, у працевлаштуванні через державні центри зайнятості населення. Вжито заходів з активізації роботи спостережних комісій при райдержадміністраціях і виконавчих комітетах міських рад стосовно надання такій категорії осіб допомоги в соціальній адаптації. До цієї роботи залучалися громадські формування з охорони правопорядку, в тому числі громадські помічники дільничних інспекторів міліції.

Станом на 20 грудня 2010 року на профілактичних обліках в органах внутрішніх справ області перебувають 15666 раніше засуджених осіб, у яких судимість не знята та не погашена, та 6826 осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі. За матеріалами, зібраними дільничними інспекторами міліції, встановлено адміністративний нагляд стосовно 1088 раніше засуджених.

16. Забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства

Для організації та координації роботи із забезпечення соціального захисту неповнолітніх відділом кримінальної міліції у справах дітей ГУ МВС України в Дніпропетровській області протягом звітного періоду щороку розроблялися комплексні програми з профілактики злочинності серед неповнолітніх у Дніпропетровській області, відповідно до яких проводилися спільні з зацікавленими службами та управліннями облдержадміністрації оперативно-профілактичні заходи під умовними назвами "Ялинка", "Наркоман", "Гуртожиток", "Здорова дитина - потужна країна!", "Канікули", "Пияцтво", "Втягувач", "Урок" тощо.

Для забезпечення правового та соціального захисту дітей, попередження вчинення злочинів неповнолітніми та відносно них, а також профілактики бездоглядності та інших негативних явищ у підлітковому середовищі на період літнього оздоровчого сезону, щороку, з 1 червня 2010 року по 31 серпня 2010 року, на території області проводилися загальнодержавні оперативно-профілактичні заходи "Літо - 2010".

Систематично упроваджуються заходи щодо недопущення бродяжництва та жебрацтва серед підлітків. Так, лише у 2010 році до органів внутрішніх справ було доставлено 2614 підлітків, з яких за бродяжництво - 644, жебрацтво - 27. До притулків влаштовано 115 неповнолітніх.

Станом на 20 грудня 2010 року на території області в розшуку перебуває 2 неповнолітніх. В організації розшуку безвісно зниклих дітей використовуються можливості засобів масової інформації, в тому числі спеціалізованої телепрограми "Служба розшуку дітей" телекомпанії "Магнолія - ТВ".

17. Виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм профілактики правопорушень

Систематично проводилися інформаційно-пропагандистські кампанії, тематичні акції, конкурси з профілактики правопорушень, правового виховання громадян, роз'яснення актів чинного законодавства.

Дільничними інспекторами міліції організовано понад 5000 виступів серед населення, на яких були присутні понад 275000 громадян. Під час зустрічей та сходів 120000 громадян звернулися з питаннями переважно цивільно-правового та адміністративного характеру. У процесі спілкування їм було надано необхідну юридичну консультативну допомогу.

З висвітлення зазначених заходів органами внутрішніх справ було здійснено 3000 виступів в обласних засобах масової інформації: 1400 - у пресі, 760 - по радіо, 840 - по телебаченню.

Також були організовані тематичні акції, конкурси з профілактики правопорушень та правового виховання громадян.

Проводилася робота з інформування населення про існуючі схеми заволодіння чужим майном або придбання права на майно фізичних чи юридичних осіб шляхом шахрайства та залучення до "фінансових пірамід". Зазначені питання знайшли своє відображення у новинах 9-го, 11-го, 27-го, 34-го, 51-го регіональних телеканалів, а також на республіканських телеканалах: НТН - у програмі "Свідок", ICTV - у програмі "Надзвичайні новини", УТ-1 - у програмі "Ситуація". Окрім цього, дані питання висвітлювалися на шпальтах газети ГУ МВС України в Дніпропетровській області "Кримінальна панорама".

18. Удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності та корупції

Протягом 2006 - 2010 років проводилася скоординована робота щодо виявлення фактів використання злочинними групами суб'єктів господарювання - посередників (передусім на ринку нафтопродуктів, в енергетиці, у вугільній та металургійній галузях, агропромисловому комплексі, сфері виробництва цукру і спирту), через яких здійснювалися незаконні операції, пов'язані з виведенням коштів з легального до "тіньового" обігу, розкраданням майна, ухиленням від сплати податків, створенням штучної збитковості та доведенням підприємств до фіктивного банкрутства.

У звітному періоді багато уваги приділялося запобіганню і припиненню втягування представників владних структур до злочинної діяльності, виявленню проявів корупції серед державних службовців, військовослужбовців та працівників правоохоронних і контролюючих органів, із забезпеченням її прозорості для населення області. Вжито ряд заходів, спрямованих на протидію корупції серед державних службовців, військовослужбовців та працівників правоохоронних і контролюючих органів. Стан організації роботи з цього напрямку знаходиться на постійному контролі в облдержадміністрації й постійно розглядається на засіданнях колегії обласної, районних державних адміністрацій, на нарадах в ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Здійснювався ряд заходів стосовно запобігання злочинним посяганням із застосуванням зброї та вибухових пристроїв проти особи і суспільства, зокрема терористичним актам. Розроблено комплекс заходів, спрямованих на виявлення каналів незаконного обігу і крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, активізацію оперативно-розшукової діяльності на об'єктах, де використовуються чи зберігаються вибухові та отруйні предмети і речовини

Станом на 20 грудня 2010 року на обліку в підрозділах дозвільної системи органів внутрішніх справ області перебуває 17 поверхневих, 23 підземних, 1 пересувний склади, на яких зберігаються вибухові матеріали і засоби ініціювання народногосподарського призначення, загальною кількістю 41 склад, з них 5 - базових, 36 - видаткових, 2 з яких підпорядковуються Міністерству промислової політики України, 10 - Національному космічному агентству України, 29 - приватних.

19. Забезпечення зниження рівня вуличної злочинності та поліпшення криміногенної ситуації шляхом введення додаткових маршрутів патрулювання вулиць міст, особливо, місць проведення масових заходів, матеріально-технічне забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку. Поліпшення швидкості реагування на заяви про скоєння злочинів і протиправних дій шляхом своєчасного інформування та прибуття працівників міліції на місце події, створення відповідних умов їх роботи

З метою реалізації заходів, затверджених цією Програмою, систематично, 1 раз на квартал, протягом 2006 - 2010 років, проводились засідання координаційної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації з питань усунення передумов злочинності і подальшого зміцнення законності та правопорядку. У рамках цих засідань розглядалися питання стосовно усунення передумов злочинності та забезпечення міжгалузевих зв'язків щодо протидії злочинності в області, призупинення темпів зростання злочинності на основі чітко визначених пріоритетів, нарощування зусиль правоохоронних органів, органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та громадськості, вдосконалення організації, засобів, методів запобігання та розкриття злочинів, забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина. За підсумками проведених засідань всім членам координаційної ради надавались рекомендації та доручення для виконання.

На засіданнях розглядалися такі питання: шляхи та засоби призупинення темпів зростання злочинності, співпраця правоохоронних органів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості у здійсненні заходів профілактики злочинності, проведення моніторингу швидкості реагування на заяви про скоєння злочинів і протиправних дій, своєчасне інформування та прибуття працівників міліції на місце події, створення відповідних умов їх роботи, додаткові маршрути патрулювання вулиць міст, особливо місць проведення масових заходів, матеріально - технічне забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, шляхи своєчасного інформування та прибуття працівників міліції на місце події.

З метою стабілізації криміногенної ситуації в області, подальшого зміцнення законності та правопорядку в райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських рад розроблено та затверджено відповідним чином 22 районні та 12 міських програм профілактики злочинності на 2006 - 2010 роки.

Постійно на засіданнях колегій в райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських рад заслуховуються звіти про виконання місцевих програм профілактики злочинності на 2006 - 2010 роки.

На території Дніпропетровської області зареєстровано 96 громадських формувань з охорони громадського порядку загальною чисельністю 1809 осіб, у тому числі: 10 козацьких формувань загальною чисельністю 328 осіб; 5 студентських загонів - 88 осіб; 8 громадських формувань, створених на базі недержавних охоронних структур у кількості 79 осіб та інші. У сільській місцевості нараховується 55 громадських формувань чисельністю 733 громадянина.

За звітний період членами громадських формувань проведено більше 2000 рейдів та інших заходів з охорони громадського порядку в населених пунктах області. За їх участю органами внутрішніх справ розкрито 913 злочинів та затримано 3527 порушників адміністративного законодавства.

Слід відзначити позитивну роботу Дніпропетровського міського громадського формування "Дніпропетровська муніципальна дружина", що нараховує 65 добровільних помічників, які постійно залучаються до охорони громадського порядку в обласному центрі при проведенні культурно-масових, спортивних заходів і позитивно співпрацюють з територіальними органами внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку шляхом спільного патрулювання, виставлення охоронних постів у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова та обласному клінічно-дослідницькому центрі. Так, лише у 2010 році муніципальною дружиною припинено 157 правопорушень, за їх участю органами внутрішніх справ розкрито 27 злочинів, затримано 157 порушників адміністративного законодавства, забезпечено громадський порядок під час проведення 68 масових заходів.

На території Дніпропетровської області створено 6 студентських загонів з охорони громадського порядку на базі вищих навчальних закладів. Найбільш активну допомогу в підтримці правопорядку надає громадське формування на базі Дніпродзержинського державного технічного університету, в якому нараховується 13 осіб.

Налагоджена співпраця органів внутрішніх справ з громадськими формуваннями, створеними на базі недержавних охоронних структур, зокрема "Білий Барс", "Барс - Сервіс" кількістю 120 осіб, які входять до недержавної асоціації служб охорони (НАСО) "Єдність" та надають допомогу міліції у забезпеченні правопорядку в містах Дніпропетровськ і Дніпродзержинськ.

Лише за поточний рік членами недержавної асоціації спільно з територіальними органами внутрішніх справ проведено 38 спільних заходів з охорони громадського порядку. За їх участю розкрито 89 злочинів, за підозрою у скоєнні злочинів затримано та доставлено до територіальних органів внутрішніх справ 128 осіб, за різні адміністративні правопорушення - 536 осіб.

Також запроваджено інститут громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості Дніпропетровської області, який налічує 165 осіб.

Протягом 2006 - 2010 років з обласного бюджету здійснювалося фінансування програмних заходів, що значною мірою сприяло удосконаленню роботи правоохоронних органів та забезпечило підвищення ефективності боротьби зі злочинністю. Так, за звітний період було виділено 26694 тис. грн., з них у 2006 році - 630 тис. грн., у 2007 році - 3330 тис. грн., у 2008 році - 3450 тис. грн., у 2009 році - 9200 тис. грн., у 2010 році - 10084 тис. грн.

Завдяки вжитим заходам на 10,8 % збільшилося розкриття (розслідування) злочинів (з 22307 до 24243); на 2 % - тяжких та особливо тяжких (з 9357 до 9542).

На 16,1 % зменшилася кількість осіб, які перебувають на обліку як споживачі наркотиків (з 22095 до 18542).

Зменшилася кількість зареєстрованих злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння (з 1981 до 1810 (-8,6 %).

З метою приведення у відповідність до європейських норм та стандартів спеціальних установ міліції, їх матеріально-технічного обладнання, для попередження в цих установах надзвичайних подій за рахунок видатків з обласного бюджету забезпечено створення належних умов утримання спецконтингенту в ізоляторах тимчасового тримання Криворізького міського управління, Павлоградського, Нікопольського, Марганецького, Новомосковського, Орджонікідзевського, Жовтоводського міських відділів, Софіївського, Криничанського, Петропавлівського, Томаківського районних відділів внутрішніх справ.

Проведено ремонтні роботи та обладнано охоронно-попереджувальною сигналізацією Нікопольський, Павлоградський, Новомосковський міські відділи, Петропавлівський та Петриківський районні відділи внутрішніх справ.

Для вивчення та застосування на практиці положень Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини протягом 2006 - 2010 років проводилися навчально-методичні семінари на теми: "Вивчення та застосування в практичній діяльності положень Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини", "Підвищення ефективності застосування прокурорських повноважень при проведенні наглядових перевірок додержання конституційних прав людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля" тощо.

Здійснювався постійний моніторинг оцінки діяльності правоохоронних органів на підставі показників, які характеризують рівень довіри населення до них, відображають результати їх службової діяльності, реальний стан злочинності в регіоні і спираються на об'єктивні статистичні дані. Виявлялися фактори, що реально впливають на злочинність. За результатами проведеного аналізу готувалися пропозиції щодо подальшого зміцнення правопорядку і законності для розгляду на засіданнях координаційної ради з питань усунення передумов злочинності і подальшого зміцнення законності та правопорядку при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління взаємодії
з правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної
роботи облдержадміністрації

І. Ю. Федорчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали