ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.03.2011 р. N Р-127/0/3-11

Про погодження звіту про виконання регіональної програми інформатизації "Електронна Дніпропетровщина" на 2008 - 2010 роки та зняття її з контролю як такої, що виконана

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про Національну програму інформатизації", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року N 1497/2005 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій", постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року N 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації", розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року N 653-р "Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки" (зі змінами та доповненнями):

1. Погодити звіт про виконання регіональної програми інформатизації "Електронна Дніпропетровщина" на 2008 - 2010 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 23 травня 2008 року N 391-15/V (додається).

2. Направити в установленому порядку матеріали про виконання Програми на розгляд чергової сесії Дніпропетровської обласної ради для зняття з контролю у зв'язку із закінченням терміну її дії.

3. Доручити начальникові управління інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації Шаповаловій Т. М. виступити на пленарному засідання чергової сесії обласної ради з доповіддю про виконання та зняття з контролю Програми.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації, контроль - на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Подоплєлову Н. Л.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
16.03.2011 N Р-127/0/3-11

ЗВІТ
про виконання регіональної програми інформатизації "Електронна Дніпропетровщина" на 2008 - 2010 роки

Регіональна програма інформатизації у Дніпропетровській області реалізується з 2002 року.

Виконання завдань регіональної програми інформатизації "Електронна Дніпропетровщина" у 2008 - 2010 роках було спрямоване на вирішення головної мети: розбудови інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи "Електронний уряд", удосконаленню системи забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприянню соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року N 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації" регіональна програма інформатизації "Електронна Дніпропетровщина" на 2008 - 2010 роки (далі - Програма) була погоджена Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - Державним комітетом інформатизації України (лист від 27 червня 2008 року N 4663/23/14-08).

Регіональною програмою інформатизації "Електронна Дніпропетровщина" на 2008 - 2010 роки" було заплановано на реалізацію заходів програми 45250,0 тис. грн. За період дії Програми затверджено обласним бюджетом і профінансовано 18600,0 тис. грн., фактично освоєно 18590,585 тис. грн. (99,9 %), а саме по роках:

на 2008 рік заплановано 17850,0 тис. грн., виділено 9700,0 тис. грн., освоєно 9700,0 тис. грн. (100 %);

на 2009 рік заплановано 13350,0 тис. грн., виділено 4000,0 тис. грн., освоєно 3994,225 тис. грн. (99,9 %);

на 2010 рік заплановано 14050,0 тис. грн., виділено 4900,0 тис. грн., освоєно 4896,36 тис. грн. (99,9 %).

Функції замовника і головного розпорядника бюджетних коштів за Програмою виконує управління інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації.

Головним виконавцем завдань Програми на 2008 - 2010 роки визначено комунальне підприємство "Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради (далі - КП ГІКНВЦ ДОР).

Виконання завдань Програми на 2008 - 2010 роки велось за такими основними напрямами:

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми.

2. Розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи "Електронний уряд".

3. Забезпечення подальшого розвитку телекомунікаційного середовища регіону.

4. Забезпечення розвитку регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів.

5. Продовження створення корпоративної та локальних обчислювальних мереж облдержадміністрації та обласної ради, забезпечення функціонування існуючих систем.

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми

Для організаційного та методичного забезпечення Програми здійснено наступне:

прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 10 квітня 2008 року N Р-209/0/2-08 "Про план заходів з виконання в області завдань, передбачених Законом України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки";

видано доручення голови облдержадміністрації від 23 жовтня 2008 року N 07-4/0/35-08 щодо створення сучасної відомчої системи зв'язку між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з використання IP-телефонії;

прийнято спільний наказ управління інформаційно-комп'ютерного забезпечення та Головного управління економіки облдержадміністрації від 17 квітня 2009 року NN 4/0/32-09/9/0/39-09 "Про порядок розміщення на веб-сайті облдержадміністрації (сайт "Державні закупівлі Дніпропетровської області") інформації при здійсненні процедур закупівлі головними розпорядниками коштів";

видано доручення першого заступника голови облдержадміністрації від 21 липня 2009 року N 07-3736/0/2-09 "Про встановлення робочих місць системи інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України з підключенням спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі НСКЗ";

прийнято спільне розпорядження голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 30 липня 2009 року N Р-388/0/3-09/138-р "Про забезпечення виконання завдань регіональної програми інформатизації "Електронна Дніпропетровщина" на 2008 - 2010 роки у 2009 році";

прийнято наказ заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації від 17 серпня 2009 року N Н-34/0/8-09 "Про електронний обмін службовими документами з Секретаріатом Президента України по СІТМ НСКЗ";

прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 11 грудня 2009 року N Р-685/0/3-09 "Про електронний обмін службовими документами з використанням телекомунікаційної мережі СІТМ НСКЗ та системи захищеної електронної пошти "Бриз" СІТМ НСКЗ";

прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 30 грудня 2009 року N Р-735/0/3-09 "Про стан справ та заходи з реалізації положень законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис";

прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 3 лютого 2010 року N Р-46/0/03-10 "Про передачу засобів інформатизації";

видано спільне доручення голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 19 квітня 2010 року N 07-40/0/35-10/2/0/8-10 "Щодо підготовки відеоконференції підписання Угоди про співробітництво з Одеською областю в електронному вигляді та участі Дніпропетровської області в заходах Дня електронного урядування - 2010";

видано доручення голови облдержадміністрації від 19 травня 2010 року N 07-54/0/35-10 "Про впровадження пілотного проекту щодо створення єдиного офісу з надання адміністративних (державних) послуг при Дніпропетровській облдержадміністрації "Відкрита влада";

прийнято спільне розпорядження голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 13 вересня 2010 року N Р-505/0/3-10/153-р "Про впровадження внутрішнього електронного документообігу";

прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 18 листопада 2010 року N Р-718/0/3-10 "Про організацію регіонального інформаційно-ресурсного центру при Дніпропетровській облдержадміністрації "Відкрита влада";

проведено щорічні інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад (міст обласного значення), відповідні звіти направлено до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

у 2008 - 2009 роках на основі першої в Україні методики, розробленої в Дніпропетровській області, проведено оцінювання електронної готовності територіальних угруповань області. У результаті оцінювання отримано необхідну інформацію для визначення дисбалансу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у районах, фактів "інформаційної нерівності" та для корегування завдань Програми на наступні роки;

підготовлено методичні рекомендації щодо розробки місцевих програм інформатизації, стосовно підтримки в актуальному стані відповідного районного веб-сайту органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в мережі Інтернет для райдержадміністрацій та районних рад;

проведено 8 засідань науково-технічної ради з питань інформатизації для розгляду стану формування і виконання регіональної програми інформатизації в області та сприяння облдержадміністрації у виробленні політики у сфері інформатизації регіону з урахуванням найновіших досягнень і технологічних рішень. До складу ради входять представники органів виконавчої влади і відомі в галузі інформатизації та інформаційних послуг науковці, представники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

2. Розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи "Електронний уряд"

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року N 360-р "Питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій електронного урядування" Дніпропетровська облдержадміністрація визначена учасником зазначеного проекту.

22 квітня 2010 року головами облдержадміністрацій та облрад Дніпропетровської і Одеської областей в режимі відеоконференції з використанням технології електронного цифрового підпису було підписано угоду про науково-технічне співробітництво і організацію взаємовідносин з питань впровадження технологій електронного урядування. При підписанні цієї угоди вперше в Україні застосовано новий стандарт формату повідомлень при обміні юридично значимими електронними документами між різними системами електронного документообігу. Цей досвід став важливим для розробки та прийняття в Україні стандартів обміну електронними документами, зокрема для міжвідомчого обміну при наданні адміністративних послуг в електронному вигляді.

Створено умови для впровадження регіонального інформаційно-ресурсного центру "Відкрита влада" при облдержадміністрації. Основна мета діяльності центру - запровадження нових стандартів розгляду звернень громадян і дебюрократизація бізнесу на основі використання новітніх інформаційно-комп'ютерних технологій:

придбано комп'ютерне обладнання, інформаційні кіоски та устаткування відображення інформації для регіонального інформаційно-ресурсного центру "Відкрита влада";

створено інформаційний веб-портал "Відкрита влада", інформаційні панелі "Відкрита влада" з двома плазмовими екранами у фойє будівлі облдержадміністрації;

розроблено програмне забезпечення: щодо моніторингу звернень громадян і стосовно системи моніторингу роботи дозвільних центрів районів і міст Дніпропетровської області та обліку дозвільних процедур і створено базу даних електронної системи моніторингу роботи місцевих (територіальних) дозвільних органів з питань виконання дозвільних (погоджувальних) процедур;

Створено Регіональний центр сертифікації електронних ключів Дніпропетровської області (далі - РЦСК ДО) на базі КП ГІКНВЦ ДОР. РЦСК ДО спрямовано на впровадження та використання елементів електронного урядування (електронного цифрового підпису) в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області. На РЦСК ДО отримано Атестат відповідності системи технічного захисту інформації від 9 вересня 2009 року N 2387 та зареєстровано в Центральному засвідчувальному органі, а також проведено експертизу проекту регламенту РЦСК ДО. Державним комітетом інформатизації України видано Свідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів (серія СА N 18 від 23 листопада 2009 року) з терміном дії 5 років. Факт акредитації свідчить про те, що електронні цифрові підписи, які генеруються обласним центром, відповідають технічним вимогам та можуть використовуватися у системах електронного документообігу на всій території України. Це 17-й акредитований центр, але єдиний центр в Україні, створений за бюджетні кошти для задоволення потреб в електронних ключах саме бюджетних організацій Дніпропетровської області. Розроблено і впроваджено веб-сайт РЦСК ДО (http://csk.dp.gov.ua). На сайті є можливість подати запит на створення сертифіката електронного ключа, перевірити достовірність сертифіката тощо. Упроваджено 1446 електронних цифрових підписів у роботу 356 органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області (районні, селищні, сільські та міські ради міст районного значення).

Здійснено другу чергу внутрішнього електронного документообігу з використанням автоматизованої системи діловодства "ДОК ПРОФ 2.0" в облдержадміністрації, обласній раді та їх структурних підрозділах на принципово новому рівні, що базується на використанні технологій електронного цифрового підпису, штрих-кодування, можливостей спеціального комп'ютерного обладнання. Метою впровадження є перехід до "безпаперового" внутрішнього електронного документообігу на основі впровадження стандартизації документів і технологічних процесів. Під час впровадження другої черги:

придбано 41 комплект устаткування для автоматичного оброблення інформації для реєстрації вхідної, вихідної документації (контактний сканер, матричний принтер штрих-коду, сканер документний) та серверне обладнання;

придбано та встановлено ліцензійне програмне забезпечення "Автоматизована система діловодства "ДОК ПРОФ 2.0", "Модуль законодавчих актів АСД ДОК ПРОФ", "Юридичний модуль АСД ДОК ПРОФ";

підготовлено інструкції та посібники користувачів АСД "ДОК ПРОФ";

зроблено модернізацію звітів програми АСД "ДОК ПРОФ";

проведено індивідуальні та групові навчання користувачів зазначеного програмного забезпечення;

створено центральне сховище електронних документів:

база облдержадміністрації налічує 321855 документів, 178561 образів;

база обласної ради налічує 62709 документів, 43450 образів.

Загальна кількість користувачів системи внутрішнього документообігу становить 246 осіб.

Запровадження внутрішнього електронного документообігу вимагає нової якості роботи державних службовців, насамперед, зміни їх світогляду. Тому при реалізації другої черги впровадження системи багато уваги приділялось навчанню користувачів.

Створено та впроваджено 22 веб-сайти районів області з представленням райдержадміністрації та райради відповідного району. Веб-сайти районів розміщено на захищеному вузлі Інтернет Телекомунікаційного центру органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області (далі - ТКЦ), присвоєно доменні імена в доменній зоні dp.gov.ua (органи влади Дніпропетровської області) та оприлюднено в мережі Інтернет. На визначеному робочому місці райдержадміністрації надано доступ до бази даних ведення веб-сайту району на серверах ТКЦ.

Здійснюється технічна підтримка веб-сайта обласної державної адміністрації (http://www.adm.dp.gov.ua), сайта "Державні закупівлі Дніпропетровської області" (http://zakupivli.gov.ua), 22 веб-сайтів районів області.

Упроваджено автоматизовану інформаційну систему АІС "Місцеві бюджети рівня села, селища" в 57 сільських, селищних радах трьох пілотних районів області (Верхньодніпровський, Криничанський, Синельниківський) та здійснено супроводження цього програмного забезпечення. АІС "Місцеві бюджети рівня села, селища", спрямоване на забезпечення достатньої інформаційної підтримки рішень, складання та виконання доходної та видаткової частин місцевих бюджетів, а також інформаційну взаємодію з територіальними органами Державного казначейства щодо управління виконанням місцевих бюджетів. Ця система забезпечує чіткий контроль за фінансовими ресурсами та їх рухом, правильний розподіл коштів та їх використання, повну звітність щодо планування бюджету та за напрямками витрат.

3. Забезпечення подальшого розвитку телекомунікаційного середовища регіону

Щорічно укладались договори стосовно надання телекомунікаційних послуг з ДФ ВАТ "Укртелеком" на підтримку каналів зв'язку і підключень до регіональної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Забезпечено доступ до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Упроваджено першу чергу відомчої АТС системи IP-телефонії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області в облдержадміністрації, обласній раді та їх структурних підрозділах з метою організації ефективної сучасної системи телефонного зв'язку. Система побудована на базі обладнання Nortel CS 1000 та забезпечує сучасні сервіси як на базі IP-технологій, цифрових технологій, так і підтримку традиційних каналів зв'язку, наданих ДФ ВАТ "Укртелеком". При впровадженні другої черги:

розроблено технічне завдання та проектно-кошторисна документація створення відомчої АТС;

придбано IP-телефонні термінали, цифрові телефонні термінали, мережеве комунітаційне обладнання, обладнання телефонної станції Nortel CS 1000, ліцензійне програмне забезпечення для телефонної станції;

встановлено мережеве обладнання, здійснено прокладку кабелів до робочих місць у будинках облдержадміністрації, обласної ради та їх структурних підрозділах;

встановлено телефонні термінали на робочі місця абонентів;

здійснено налагодження й тестування роботи відомчої АТС у наявних умовах будинків;

підключено відомчу АТС до телефонної мережі загального користування та включено до структури телефонного зв'язку України, отримано зовнішні міські номери;

розроблено інструкції щодо користування телефонними терміналами;

проведено індивідуальні навчання абонентів IP-телефонії.

Загальна кількість абонентів відомчої АТС системи IP-телефонії складає 168 осіб.

Щорічно здійснювалась оплата за послуги зв'язку, надані ДФ ВАТ "Укртелеком" для зовнішніх міських номерів відомчої АТС.

Упроваджено бездротову мережу Wi-Fi в будинках Дніпропетровської обласної ради та облдержадміністрації (двадцять шість Wi-Fi-точок) для надання доступу до мережі Інтернет депутатському корпусу, представникам засобів масової інформації, учасникам нарад, делегаціям тощо. При подальшій побудові структурованої кабельної мережі ця система стане резервною для зв'язку з надання доступу до мережі Інтернет. Здійснено технічну підтримку працездатності зазначеної бездротової мережі Wi-Fi.

Виконано технічне дооснащення системи оперативно-інформаційного оприлюднення діяльності органів влади у залах засідань на першому, третьому, сьомому поверхах облдержадміністрації, а саме обладнано:

залу засідань на першому поверсі засобами відображення інформації у кількості шести плазмових панелей;

залу засідань на третьому поверсі озвучувальною технікою (шістьма мікрофонами) та двома плазмовими панелями;

залу засідань на сьомому поверсі конгрес-системою на тридцять шість мікрофонів, чотирма плазмовими панелями та устаткуванням для проведення відеоконференцій;

впроваджено систему стенографування засідань.

Здійснено технічне оснащення залів засідань обласної ради, а саме обладнано:

сесійну залу обласної ради плазмовим екраном (який складається з дев'яти плазмових модулів по 42") для можливості відображення аналітичної інформації, графіків та таблиць під час проведення пленарних засідань сесій обласної ради;

прес-центр обласної ради плазмовою панеллю для відображення інформації при проведенні прес-конференцій;

залу президії п'ятого поверху обласної ради конгрес-системою на сорок мікрофонів і плазмовою панеллю на 103" та впроваджено систему стенографування.

4. Забезпечення розвитку регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів

Здійснено підтримку працездатності:

аналітичної інформаційної системи "Регіональна економіка";

структури паспортів соціально-економічного розвитку міст і районів області;

структури регіонального банку даних показників соціально-економічного розвитку регіону;

програмний комплекс інформаційної та експертно-аналітичної підтримки прийняття рішень "ЛОГОС-3.0" для багатомірного аналізу та прогнозування показників соціально-економічного розвитку регіону.

5. Продовження створення корпоративної та локальних обчислювальних мереж облдержадміністрації та обласної ради, забезпечення функціонування існуючих систем

Забезпечено розвиток та створення нових локальних обчислювальних мереж управлінь облдержадміністрації та структурованої кабельної мережі будівлі обласної ради.

Здійснено підтримку безперебійного функціонування телекомунікаційних каналів, забезпечено працездатність 1424 одиниць (118,9 % від запланованого) засобів інформатизації, захищеного вузлу Інтернет системи інформаційно-аналітичного забезпечення (далі - СІАЗ) (100 % від запланованого) та телекомунікаційного центру:

кількість серверів - 25 (100 % від запланованого);

кількість технологічних систем - 6 (100 % від запланованого);

локальні мережі - 42 (84 % від запланованого);

мережеве обладнання - 163 одиниці (81,5 % від запланованого);

загальна кількість користувачів - 1424 (129,5 % від запланованого);

створено 69 нових сегментів мереж (460 % від запланованого) та 276 нових робочих місць, підключених до мереж (172,5 % від запланованого);

кількість користувачів СІАЗ, підключених до мережі Інтернет - 1079 (98,1 % від запланованого);

кількість користувачів електронного цифрового підпису регіонального центру сертифікації ключів - 1446 (72,3 % від запланованого).

Виконано адміністрування системи електронного листування СІАЗ:

кількість користувачів - 1372 особи (124,7 % від запланованого);

кількість вхідних електронних листів - 37238509 (448,7 % від за планованого);

кількість вихідних електронних листів - 2500009 (357,1 % від за планованого).

У системі "Ліга:Закон" загальна кількість користувачів - 583 (97,2 % від запланованого).

Забезпечено каналами зв'язку та доступу до мережі Інтернет 400 віддалених користувачів СІАЗ (100 % від запланованого), працездатність та адміністрування системи IP-телефонії, кількість користувачів - 168 (16,8 % від запланованого).

Здійснено адміністрування баз даних показників соціально-економічного розвитку регіону у кількості 35 (100 % від запланованого) і системи електронного документообігу у кількість 246 користувачів (300 % від запланованого).

Придбано 163 робочі станції в комплекті для оснащення комп'ютерною технікою облдержадміністрації, обласної ради, їх структурних підрозділів, райдержадміністрацій та районних рад.

Забезпечено надійне функціонування телекомунікаційного центру області та дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування програмного забезпечення: щорічно здійснено придбання мережевих ліцензій для системи "Ліга:Закон" та ліцензії на антивірусне програмне забезпечення ТКЦ - 34 ліцензії/91 робоче місце (100 % від запланованого).

Забезпечено дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування програмного забезпечення: щорічно здійснювалось придбання ліцензій антивірусного програмного забезпечення для засобів інформатизації корпоративної мережі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування - 910 ліцензій (100 % від запланованого).

Реалізація Програми здійснювалась на основі узгодженості регіональних пріоритетів інформатизації з основними напрямами соціально-економічного розвитку області та Національної програми інформатизації. Досягнуті результати базуються на спадковості, поступовості та системності при реалізації завдань Програми. Це зумовило створення організаційних та базисних засад для реалізації завдань Програми з наступним терміном дії. Програма сприяла зміцненню зв'язку центру і регіонів області для забезпечення проведення єдиної політики держави на всій території області. Сформована інфраструктурна база Програми є фундаментом успішного впровадження проектів інформатизації на території області.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління
інформаційно-комп'ютерного
забезпечення облдержадміністрації

Т. М. Шаповалова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали