Про Положення про комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Рівненській обласній державній адміністрації

Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
від 22 лютого 2012 року N 76

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Рівненській області
21 березня 2012 р. за N 19/1039

Відповідно до статті 2 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", із внесеними змінами:

1. Затвердити Положення про комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Рівненській обласній державній адміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Рівненській області та не раніше його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Сад С. І.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
22.02.2012 N 76


Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Рівненській області
21 березня 2012 р. за N 19/1039


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Рівненській обласній державній адміністрації

1. Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Рівненській обласній державній адміністрації (далі - комісія) є постійним органом з питань встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною відповідно до пунктів 2, 6,7, 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (далі - пенсії за особливі заслуги).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є встановлення пенсій особам, зазначеним у пунктах 2, 6, 7, 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", а саме:

ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;

особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;

депутатам - всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;

матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

4. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

видавати рекомендації, що належать до компетенції комісії.

5. Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться за необхідності з метою забезпечення встановлених Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" термінів призначення пенсій за особливі заслуги.

6. Комісія правомочна приймати рішення за участі в засіданні не менш ніж 70 відсотків її членів. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні.

7. Рішення комісії оформляється протоколом, підготовка якого покладається на секретаря комісії.

8. Протокол засідання комісії підписується головою комісії, заступником голови комісії, секретарем комісії та іншими членами комісії. Протоколи реєструються і зберігаються у секретаря комісії.

Підготовка витягів із протоколів засідання комісії здійснюється Головним управлінням Пенсійного фонду України в Рівненській області. Витяг із протоколу підписується секретарем комісії.

9. Пенсії за особливі заслуги встановлюються комісією за клопотанням посадових осіб, визначених Законом.

10. До клопотань про встановлення пенсій особам, які мають особливі заслуги, додаються:

копії документів, що підтверджують особливі заслуги;

копії документів, що підтверджують трудовий стаж;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність для осіб, визнаних інвалідами;

довідка про вид та розмір отримуваної пенсії;

копія сторінки паспорта, де прізвище, ім'я та по батькові особи зазначені українською мовою.

11. До клопотання про встановлення пенсії членам сім'ї померлої особи, яка мала особливі заслуги, додаються:

копії документів, що підтверджують особливі заслуги померлої особи;

копії документів, що підтверджують трудовий стаж померлої особи;

копія свідоцтва про смерть;

документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим (копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, рішення суду про встановлення родинних стосунків);

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність особи, щодо якої порушено клопотання, або документ, що підтверджує досягнення нею пенсійного віку;

довідка навчального закладу про навчання дітей (братів, сестер і онуків), які досягли 18-річного віку;

довідка про вид та розмір пенсії особи, щодо якої порушено клопотання;

копії документів, що підтверджують факт загибелі особи, визначеної другим абзацом статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

12. Копії документів, що додаються до клопотання про встановлення пенсій за особливі заслуги, засвідчуються в установленому порядку.

13. Клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги повинно бути розглянуто протягом місяця з дня надходження до комісії всіх необхідних документів.

14. Рішення про встановлення пенсії за особливі заслуги або про відмову в її встановленні повідомляється не пізніше ніж у десятиденний термін після його прийняття громадянам, які звернулися за встановленням пенсії за особливі заслуги. Документи громадян після розгляду їх комісією зберігаються в їх пенсійних справах за місцем перебування на пенсійному обліку.

15. Рішення про призначення пенсії за особливі заслуги або про відмову у її призначенні може бути оскаржено в судовому порядку або до Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України.

16. Виплата пенсії за особливі заслуги проводиться відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення.

17. Комісія готує і подає звітність щодо призначених і виплачених пенсій.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали