КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.08.2011 N 923

Про Положення про регіональну раду підприємців у Київській області

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Типового положення про регіональну раду підприємців в Автономній республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 N 526 (Постанова N 526), з метою забезпечення функціонування регіональної ради підприємців в Київській області, утвореної розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 05.08.2011 N 819 (Розпорядження N 819):

1. Погодити Положення про регіональну раду підприємців у Київській області (далі - Положення) згідно з додатком.

2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити подання Положення на розгляд та схвалення регіональної ради підприємців у Київській області.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

Додаток
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
31.08.2011 N 923

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду підприємців у Київській області

1. Регіональна рада підприємців у Київській області (далі - регіональна рада підприємців) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється головою Київської обласної державної адміністрації для залучення суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців до формування державної регуляторної політики та державної політики у сфері підприємництва на обласному рівні.

2. Регіональна рада підприємців у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Положення про регіональну раду підприємців погоджується головою Київської обласної державної адміністрації та схвалюється на її засіданні.

3. Основними завданнями регіональної ради підприємців є:

3.1. Сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в регіоні.

3.2. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно - правових актів у сфері підприємництва.

3.3. Розгляд проекту обласної програми розвитку малого підприємництва та участь у проведенні аналізу її виконання.

3.4. Підготовка і подання облдержадміністрації, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо:

створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в регіоні;

формування та реалізація в області спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва;

розв'язання спірних питань у сфері підприємництва.

3.5. Розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу, відродження позитивних традицій та етичних принципів підприємництва.

4. Регіональна рада підприємців має право:

4.1. Утворювати робочі групи із залученням представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

4.2. Отримувати в установленому порядку від облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.3. Отримувати від органів виконавчої влади інформаційну та консультативну підтримку.

4.4. Подавати облдержадміністрації, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

5. Регіональна рада підприємців формується за територіальним принципом із числа представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при голові Київської обласної державної адміністрації.

Персональний склад регіональної ради підприємців затверджується розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації, згідно з поданими заявками протягом 30 календарних днів з дати їх подання.

Протягом року до складу регіональної ради підприємців може бути внесено зміни та доповнення у встановленому порядку.

6. Формою роботи регіональної ради підприємців є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок скликання та ведення засідань визначається регламентом регіональної ради підприємців, який затверджується на її засіданні.

7. Регіональну раду підприємців очолює голова, який має першого заступника та заступника.

Регіональна рада підприємців на своєму засіданні обирає голову ради, його першого заступника та заступника простою більшістю голосів присутніх членів ради.

8. Голова регіональної ради підприємців здійснює керівництво її діяльністю.

9. Голова регіональної ради підприємців рекомендується головою Київською обласною державною адміністрацією для включення до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

10. Для забезпечення діяльності регіональної ради підприємців може утворюватися секретаріат, керівник якого призначається головою зазначеної ради.

11. Регіональна рада підприємців на своєму засіданні затверджує положення щодо роботи її секретаріату.

12. Члени регіональної ради підприємців виконують свої обов'язки на громадських засадах.

13. У засіданнях регіональної ради підприємців можуть брати участь представники облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, засобів масової інформації.

14. На своїх засіданнях регіональна рада підприємців схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів регіональної ради підприємців.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, і надсилається всім членам регіональної ради підприємців, голові Київської обласної державної адміністрації.

Член регіональної ради підприємців, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

15. Регіональна рада підприємців інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт Київської обласної державної адміністрації.

16. Регіональна рада підприємців може мати бланк із своїм найменуванням та власний веб-сайт.

17. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи регіональної ради підприємців здійснює головне управління економіки Київської обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали