ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

25.10.2010 р.

Справа N 2-а-12695/09/1570

Одеський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого, судді Бойка А. В., суддів: Золотнікова О. С., Кравця О. О. (за участю секретаря Баязітової Т. М., позивача - ОСОБА_2, представника позивача - ОСОБА_3), розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі апеляційну скаргу ОСОБА_4 на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 17 березня 2010 року (Постанова N 2а-12695/09/1570) по справі за адміністративним позовом ОСОБА_2 до Президента України про визнання протиправним та скасування Розпорядження від 28 лютого 2008 року N 82/2008-рп "Про відставку голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області" та поновлення на посаді голови Роздільнянської районної адміністрації Одеської області, встановив:

17 листопада 2009 року ОСОБА_2 звернувся до Одеського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Президента України про визнання протиправним та скасування Розпорядження від 28 лютого 2008 року N 82/2008-рп "Про відставку голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області" та поновлення на посаді голови Роздільнянської районної адміністрації Одеської області.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 17 березня 2010 року (Постанова N 2а-12695/09/1570) в задоволенні позовних вимог ОСОБА_4 відмовлено повністю.

Не погоджуючись з постановленим по справі судовим рішенням, ОСОБА_2 1 квітня 2010 року подав заяву про апеляційне оскарження, а 20 квітня 2010 року апеляційну скаргу, в якій зазначає, що постанова суду була ухвалена з порушенням норм матеріального і процесуального права. У зв'язку з чим ставить питання про скасування постановленого по справі рішення та винесення нової постанови, якою задовольнити позовні вимоги.

Представник відповідача в судове засідання апеляційної інстанції не з'явився, про час та місце судового засідання був сповіщений належним чином, про що свідчить повідомлення в матеріалах справи про отримання ним судової повістки. До суду надійшло заперечення проти апеляційної скарги, в якій просив розглянути справу за його відсутністю.

Відповідно до ч. 4 ст. 196 Кодексу адміністративного судочинства України неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належними чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає розглядові справи.

Заслухавши суддю-доповідача, виступи позивача та його представника, які підтримали доводи апеляційної скарги, розглянувши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Суд апеляційної інстанції звертає увагу на те, що згідно з ч. 4 ст. 18 КАС України (зі змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 року) справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підсудні Вищому адміністративному суду України.

Відповідно до п. 6 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень КАС України адміністративні справи, провадження в яких було відкрито місцевими судами до початку діяльності відповідного адміністративного суду, розглядаються і вирішуються цими судами.

Як вбачається з матеріалів справи, провадження по справі відкрито 18 листопада 2009 року (а. с. 23), а зміни до ч. 4 ст. 18 КАС України в частині підсудності справ щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України були внесені 13 травня 2010 року.

Зважаючи на вищенаведене, колегія суддів вважає, що судом першої інстанції були дотримані правила підсудності розгляду зазначеної справи.

Крім того, суд апеляційної інстанції звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 184 КАС України судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є апеляційний адміністративний суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться місцевий адміністративний суд (місцевий загальний суд як адміністративний суд чи окружний адміністративний суд), що ухвалив рішення.

Що стосується позовних вимог ОСОБА_2, судом апеляційної інстанції встановлені наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

ОСОБА_2 з 28 березня 2005 року був призначений Розпорядженням Президента України N 855 на посаду голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області та проходив державну службу на цій посаді.

Рішенням Роздільнянської районної державної адміністрації N 57-V від 12 лютого 2007 року "Про недовіру голові Роздільнянської районної державної адміністрації" (а. с. 51) було висловлено недовіру позивачу ОСОБА_2 як голові Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області більш ніж двома третинами голосів від загального складу депутатів цієї ради. Зазначене підтверджується протоколом засідання лічильної комісії N 3 від 12 лютого 2007 року (а. с. 52).

13 лютого 2007 року Роздільнянська районна рада звернулась до Одеської обласної державної адміністрації з листом N 71/02-08 з інформацією про вираження недовіри голові Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області (а. с. 50).

3 жовтня 2007 року Одеська обласна державна адміністрація звернулась з поданням N 01-38-5663 до Кабінету Міністрів України про надання згоди на припинення повноважень позивача як голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області (а. с. 47 - 48).

Після чого 11 жовтня 2007 року Кабінет Міністрів України вніс на ім'я Президента України пропозицію N 6414/0/2-07 (а. с. 45) щодо прийняття відставки голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до ч. 10 ст. 118 Конституції України.

28 лютого 2008 року Президентом України було видано Розпорядження N 82/2008-рп "Про відставку голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області", яким прийнята відставка позивача з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області на підставі ч. 10 ст. 118 Конституції України.

На виконання зазначеного Розпорядження ОСОБА_2 було видане власне розпорядження від 6 березня 2008 року N 19/К-2008, яким він склав із себе повноваження голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області та припинив державну службу (а. с. 20).

Згідно з вимогами частини 3 статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілям, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Питання призначення на посади голів місцевих державних адміністрацій та припинення їх повноважень урегульовані статтею 118 Конституції України та статтями 8, 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" повноваження голів місцевих державних адміністрації припиняються Президентом України у разі порушення ними Конституції України і законів України; втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства; визнання судом недієздатним; виїзду на проживання в іншу країну; набрання законної сили обвинувальним вироком суду; порушення вимог несумісності; за власною ініціативою Президента України з підстав, передбачених цим Законом та законодавством про державну службу; висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної ради; подання заяви по звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі: прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації; подання Кабінету Міністрів України з підстав, передбачених законодавством про державну службу; висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради.

Враховуючи порядок призначення та звільнення голів місцевих державних адміністрацій, встановлений ч. 4 ст. 118 Конституції України та ч. 2, 3 ст. 8 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", процедура відставки голови районної державної адміністрації починається з внесення відповідного подання голови обласної державної адміністрації до Кабінету Міністрів України, потім Кабінет Міністрів України вносить відповідне подання на ім'я Президента України, який повинен видати розпорядження про відставку.

Колегія суддів погоджується з думкою суду першої інстанції, що процедура відправлення у відставку голови районної державної адміністрації, якому висловлена недовіра рішенням відповідної ради, органами державної влади та посадовими особами не була порушена.

Однак суд апеляційної інстанції звертає увагу на той факт, що рішенням Великомихайлівського суду Одеської області від 28 вересня 2007 року скасовано рішення шостої сесії Роздільнянської районної ради Одеської області п'ятого скликання від 12 лютого 2007 року N 57-V в частині висловлення недовіри голові Роздільнянської райдержадміністрації Одеської області (а. с. 11 - 14). Вказане рішення залишено без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 12 листопада 2008 року (а. с. 15 - 16).

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що з 12 листопада 2008 року - моменту набрання законної сили судовим рішенням Великомихайлівського районного суду Одеської області від 28 вересня 2007 року, обставини, які стали підставою для звільнення позивача ОСОБА_2, відсутні.

Відповідно до статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України обставини, встановлені судовими рішеннями, що набрали законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Тобто, з урахуванням наведеного, суд апеляційної інстанції вважає, що Розпорядження президента України від 28 лютого 2008 року N 82/2008-рп "Про відставку голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області" необхідно визнати нечинним, так як на момент його прийняття - 28 лютого 2008 року - воно було правомірним аж до 12 листопада 2008 року, таким, що прийнято на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 8 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України на строк повноважень Президента України.

При цьому колегія суддів відмовляє в задоволенні його позовних вимог до Президента України про поновлення на посаді голови Роздільнянської районної адміністрації Одеської області, так як суд в такому випадку вийшов би за межі своїх повноважень, фактично призначивши би позивача на посаду голови Роздільнянської районної адміністрації Одеської області, що є виключною компетенцією нового Президента України.

Таким чином, суд апеляційної інстанції частково задовольняє позовні вимоги ОСОБА_2, вважає за необхідне визнати нечинним Розпорядження Президента України Ющенка В. А. від 28 лютого 2008 року N 82/2008-рп "Про відставку голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області" з 12 листопада 2008 року - моменту набрання законної сили судовим рішенням Великомихайлівського районного суду Одеської області від 28 вересня 2007 року, а в задоволенні позовних вимог про поновлення ОСОБА_2 на посаді голови Роздільнянської районної адміністрації Одеської області відмовити.

Відповідно до ст. 159 Кодексу адміністративного судочинства України судове рішення повинно бути законними і обґрунтованим.

На підставі цього колегією суддів було встановлено, що судом першої інстанції при розгляді справи були порушені норми матеріального та процесуального права, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 202 КАС України тягне за собою скасування постанови та ухвалення нового рішення по справі.

Враховуючи вищенаведене і керуючись ст. ст. 195, 196, 198, 202, 205, 207, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції постановив:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити частково.

Постанову Одеського окружного адміністративного суду від 17 березня 2010 року (Постанова N 2а-12695/09/1570) скасувати.

Прийняти нову постанову, якою частково задовольнити позовні вимоги ОСОБА_2.

Визнати нечинним Розпорядження Президента України Ющенка В. А. від 28 лютого 2008 року N 82/2008-рп "Про відставку голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області" з 12 листопада 2008 року - моменту набрання законної сили судовим рішенням Великомихайлівського районного суду Одеської області від 28 вересня 2007 року.

В іншій частині позовних вимог - відмовити.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили відповідно до ст. 254 КАС України та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням апеляційного суду.

Повний текст постанови виготовлено 29 жовтня 2010 року.

 

Головуючий

А. В. Бойко

Судді:

О. С. Золотніков

О. О. Кравець

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали