МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 20 вересня 2010 року N 3234

Про Порядок прийому заяв для отримання згоди на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок і документів, що підтверджують їх повернення в Україну

Відповідно до Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1251, а також з метою врегулювання питання прийому заяв для отримання згоди на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок і документів, що підтверджують їх повернення в Україну наказую:

1. Затвердити Порядок прийому заяв для отримання згоди на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок і документів, що підтверджують їх повернення в Україну (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню оздоровлення та відпочинку дітей (Юрченко Л. П.) довести цей наказ до відома організаторів оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном та забезпечити виконання його положень.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С. В. Толстоухову.

 

Міністр 

Р. С. Сафіуллін 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
20.09.2010 N 3234 

ПОРЯДОК
прийому Мінсім'ямолодьспортом заяв для отримання згоди на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок і документів, що підтверджують їх повернення в Україну

1. Цей Порядок визначає механізм подання Мінсім'ямолодьспорту заяв для отримання згоди на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок (далі - заяви) і документів, що підтверджують їх повернення в Україну.

2. До заяв надаються документи згідно з переліком, визначеним Порядком організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1251 (далі - Порядок виїзду).

3. Прийом заяв покладається на спеціаліста відділу нормативного забезпечення оздоровлення та відпочинку управління оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до розподілу обов'язків (далі - відповідальна особа).

4. При прийомі заяв відповідальна особа перевіряє комплектність документів, за результатами якої заповнює облікову картку прийому документів на виїзд організованої групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення за встановленою формою згідно додатка 1 до цього Порядку.

5. Заяви не приймаються у разі їх подання з порушенням термінів, визначених Порядком виїзду, та/чи подання документів не у повному обсязі.

6. Упродовж п'яти днів з дня подання заяви відповідальна особа здійснює перевірку документів на відповідність законодавству України.

У разі виявлення суттєвих порушень організатору поїздки готується вмотивована відмова у наданні згоди.

У випадку незначних похибок відповідальна особа готує письмову відповідь організатору поїздки про необхідність їх виправлення для подальшої підготовки згоди на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок.

7. За п'ять днів до виїзду груп дітей за кордон та при наявності усіх документів, оформлених відповідно до законодавства України, відповідальна особа готує згоду на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок.

8. Після повернення групи дітей в Україну організатор поїздки протягом п'яти днів подає Мінсім'ямолодьспорту список дітей та згоду з відмітками про перетинання державного кордону та їх завірені копії (документи, що підтверджують їх повернення в Україну), у разі необхідності - з листом-поясненням.

9. Датою подання документів, що підтверджують повернення групи дітей в Україну є дата їх надходження до Мінсім'ямолодьспорту.

10. Видані згоди та документи, що підтверджують повернення групи дітей в Україну, реєструються в Журналі обліку виданих згод на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок і документів, що підтверджують їх повернення в Україну, за формою згідно додатка 2 до Порядку.

 

Начальник
управління оздоровлення
та відпочинку дітей
 

 
 
Л. П. Юрченко
 

 

Додаток 1
до Порядку прийому заяв для отримання згоди на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок і документів, що підтверджують їх повернення в Україну, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту 
20.09.2010 N 3234 

Облікова картка N ___
прийому документів на виїзд організованої групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

"__" 200_ р.

Назва організації 

  

Контактна особа (прізвище, ім'я та по батькові, тел./факс, ел. пошта) 

  

Країна, місто виїзду 

  

Строки виїзду групи дітей за кордон і повернення їх в Україну 

  

Нотаріально завірені копії:
статуту;
свідоцтва про державну реєстрацію
 

  

Копія договору про надання послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей 

  

Завірена організатором копія запрошення (з вказівкою строків виїзду групи дітей за кордон і повернення їх в Україну, умови проживання, харчування, програма перебування дітей за кордоном, а також інших додаткових послуг) 

  

Копія міжнародного страхового полісу медичної допомоги та страхування від нещасного випадку дітей і супроводжуючих їх осіб та договір страхування 

  

Переклад істотних умов договору страхування та страхового поліса 

  

Копії документів, що підтверджують гарантії забезпечення перевезення дітей організатором поїздки 

  

Оригінал наказу організатора про призначення супроводжуючих осіб, документи, підтверджуючі досвід роботи з дітьми не менше 3-х років керівника групи, кваліфікацію медичного працівника, перекладача 

  

Копії довідки про стан здоров'я кожної дитини за встановленою формою 

  

Копія нотаріально завіреної згоди обох батьків дитини на її виїзд за кордон або осіб, які їх замінюють 

  

Погодження навчальних закладів або органів управління освіти (під час навчального року) 

  

Список групи дітей (з вказівкою прізвища, ім'я, по батькові дитини, в тому числі латинськими літерами дата народження, домашня адреса, телефон батьків, навчальний заклад, у якому дитина навчається (утримується), номер проїзного документа дитини) 

  

Документи здав: 

_______
(підпис) 

(___)
(прізвище та ініціали) 

Документи прийняв: 

________
(підпис) 

(___)
(прізвище та ініціали) 

 
Видано згоду N ___ від "___"

Надано відмову: лист від "___" N _________ 

 

Додаток 2
до Порядку прийому заяв для отримання згоди на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок і документів, що підтверджують їх повернення в Україну, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту
20.09.2010 N 3234 

Журнал
обліку виданих згод на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок і документів, що підтверджують їх повернення в Україну

N згоди 

Назва організації -
організатора поїздки 

Країна виїзду 

Дата виїзду групи 

Дата повернення групи 

Кількість дітей 

Кількість супровод-
жуючих 

Кількість дітей, що не повернулися 

N облікової картки 

Підпис особи, яка отримала згоду 

Термін подання документів про повернення групи 

Дата подання документів про повернення групи 

Підпис особи, яка подала документи про повернення групи 

всього: 

з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

всього: 

з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали