НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

від 2 березня 2012 року N 187

Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (із змінами) та відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 р. N 164 (Порядок N 164), наказую:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (додаток 1).

2. Затвердити Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурних підрозділів (додаток 2).

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів центрального апарату та керівникам територіальних органів НКЦПФР:

3.1. Ознайомити з наказом державних службовців підпорядкованих структурних підрозділів та забезпечити його виконання.

3.2. При проведенні співбесіди з кандидатами на заміщення вакантних посад на конкурсній основі, надавати їм можливість ознайомитись із правовою та нормативною базою, що регламентує специфіку функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

4. Голові конкурсної комісії центрального апарату та керівникам територіальних органів Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити формування екзаменаційних білетів з дотриманням норм та вимог, визначених Порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКЦПФР та згідно з Переліком питань, передбачених у додатку 2 до цього наказу.

5. Управлінню кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Тимощук Ю. В.), при поданні конкурсантами документів для участі в конкурсі, ознайомлювати їх із Порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Переліком питань, визначеним цим Порядком.

6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) оприлюднити цей наказ в офіційних виданнях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті http://www.nssmc.gov.ua.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Додаток 1
до наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
02.03.2012 N 187

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 (із змінами) та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого наказом Голови Комісії N 168 від 28 лютого 2012 року (Порядок N 168) (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органах.

1.3. іспит проводиться конкурсною комісією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи конкурсною комісією територіального органу НКЦПФР (далі - конкурсна комісія).

1.4. Склад конкурсної комісії затверджується наказом Голови Комісії (у територіальних органах - наказам його керівника).

1.5. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.6. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.7. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.8. До Переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурних підрозділів, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, своєчасно вносяться зміни в установленому порядку та перезатверджуються наказом Голови Комісії.

Затверджений перелік є основою для формування переліку питань для територіальних органів. На його базі, у разі необхідності, територіальні органи розробляють перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень територіального органу, який затверджується керівником територіального органу.

1.9. Переліки питань публікуються у відповідних друкованих засобах масової інформації та розміщуються на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та можуть надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі у конкурсі.

1.10. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу.

1.11. Питання 1 - 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, що в додатку 1, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу, затвердженого наказом Голови Комісії.

1.12. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.13. З урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.14. При наявності комп'ютерних засобів контролю знань, можливе проведення іспиту шляхом комп'ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу (Порядок N 168), умов проведення конкурсу в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, визначеного Головою Комісії та цього Порядку.

1.15. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.16. Кадрова служба центрального апарату за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення (у територіальних органах така робота виконується працівником, відповідальним за ведення кадрової роботи).

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Підчас підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом НКЦПФР, чи територіального органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу (територіального органу).

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу (територіального органу).

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під розпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

4.9. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для заняття вакантних посад державних службовців у центральному апараті чи у територіальному органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і визначає кандидатури, які за їх згодою, будуть рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.

 

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Перелік питань
на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI)

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1 (Закон N 4050-VI), 2 (Закон N 4050-VI)).

2. Право на державну службу (стаття 4 (Закон N 4050-VI)).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3 (Закон N 4050-VI)).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6 (Закон N 4050-VI)).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10 (Закон N 4050-VI)).

6. Основні права державних службовців (стаття 11 (Закон N 4050-VI)).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12 (Закон N 4050-VI), 16 (Закон N 4050-VI)).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14 (Закон N 4050-VI)).

9. Присяга державних службовців (стаття 17 (Закон N 4050-VI)).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22 (Закон N 4050-VI)).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25 (Закон N 4050-VI), 26 (Закон N 4050-VI)).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15 (Закон N 4050-VI), 18 (Закон N 4050-VI), 19 (Закон N 4050-VI)).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27 (Закон N 4050-VI)).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28 (Закон N 4050-VI)).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30 (Закон N 4050-VI)).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31 (Закон N 4050-VI)).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33 (Закон N 4050-VI)).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35 (Закон N 4050-VI), 36 (Закон N 4050-VI)).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37 (Закон N 4050-VI)).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38 (Закон N 4050-VI)).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5 (Закон N 4050-VI)).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1 (Декларація N 3206-VI)).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4 (Декларація N 3206-VI)).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5 (Декларація N 3206-VI)).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6 (Декларація N 3206-VI), 7 (Декларація N 3206-VI)).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8 (Декларація N 3206-VI), 9 (Декларація N 3206-VI)).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10 (Декларація N 3206-VI)).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11 (Декларація N 3206-VI)).

8. Фінансовий контроль (стаття 12 (Декларація N 3206-VI)).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13 (Декларація N 3206-VI), 14 (Декларація N 3206-VI)).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15 (Декларація N 3206-VI)).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18 (Декларація N 3206-VI)).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20 (Декларація N 3206-VI)).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21 (Декларація N 3206-VI)).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22 (Декларація N 3206-VI)).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25 (Декларація N 3206-VI)).

 

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Зразок форми екзаменаційного білета  

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_
(підпис)          (прізвище, ініціали)
"___" 20__ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N______
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI).

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідного структурного підрозділу (територіального органу).

 

Додаток 3
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від "___" 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Голова комісії


(підпис)


(П. І. Б.)

Члени комісії:


(підпис)


(П. І. Б.)


(підпис)


(П. І. Б.)


(підпис)


(П. І. Б.)


(підпис)


(П. І. Б.)

Секретар комісії


(підпис)


(П. І. Б.)

 

Т. в. о. начальника управління
кадрового забезпечення та з питань
запобігання корупції

Ю. Бровко

 

Додаток 2
до наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
02.03.2012 N 187

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знань законодавства та нормативно-правових актів України з урахуванням специфіки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Розділ I. Для функціональних структурних підрозділів

Конституція України

1. Право законодавчої ініціативи (стаття 93)

Кодекс України про адміністративні правопорушення

1. Адміністративна відповідальність за приховування інформації про діяльність емітента (стаття 1635)

2. Адміністративна відповідальність за порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку (стаття 16311)

Закон України "Про Регламент Верховної Ради України"

1. Розгляд законопроектів Верховною Радою (стаття 102)

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

1. Поняття та мета державного регулювання ринку цінних паперів (статті 1, 2)

2. Форми державного регулювання ринку цінних паперів (стаття 3)

3. Професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню (стаття 4)

4. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка (стаття 41)

5. Органи, що здійснюють державне регулювання на ринку цінних паперів (стаття 5)

6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: статус органу, форма роботи, склад, строк повноважень Голови та членів Комісії (стаття 6)

7. Завдання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 7)

8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 8)

9. Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 9)

10. Відносини Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами (стаття 10)

11. Маніпулювання на фондовому ринку (стаття 101)

12. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів (стаття 11)

13. Порядок накладення штрафів за порушення юридичними особами правил діяльності на ринку цінних паперів (стаття 12)

Закон України "Про акціонерні товариства"

1. Правовий статус акціонерного товариства (стаття 3)

2. Типи акціонерних товариств (стаття 5)

3. Збільшення статутного капіталу (стаття 15)

4. Зменшення статутного капіталу (стаття 16)

5. Права акціонерів - власників простих акцій (стаття 25)

6. Загальні збори акціонерного товариства (стаття 32)

7. Позачергові загальні збори (стаття 47)

8. Придбання значного пакета акцій товариства (стаття 64)

9. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством (стаття 67)

10. Значний правочин (стаття 70)

11. Надання акціонерним товариством інформації (стаття 78)

12. Ліквідація акціонерного товариства (стаття 88)

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

1. Фондовий ринок (стаття 2)

2. Цінні папери та їх класифікація (стаття 3)

3. Передача прав за цінними паперами (стаття 4)

4. Акції (стаття 6)

5. Облігації підприємств (стаття 8)

6. Облігації місцевих позик (стаття 9)

7. Державні облігації України (стаття 10)

8. Інвестиційні сертифікати (стаття 12)

9. Ощадні (депозитні) сертифікати (стаття 13)

10. Вексель (стаття 14)

11. Види професійної діяльності на фондовому ринку (стаття 16)

12. Діяльність з торгівлі цінними паперами (стаття 17)

13. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (стаття 20)

14. Утворення фондової біржі та права її членів (стаття 21)

15. Статут фондової біржі (стаття 22)

16. Вимоги до фондової біржі (стаття 23)

17. Організація торгівлі на фондовій біржі (стаття 24)

18. Правила фондової біржі (стаття 25)

19. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (стаття 26)

20. Етапи емісії цінних паперів у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення (стаття 28)

21. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів (стаття 30)

22. Вимоги до закритого (приватного) розміщення цінних паперів (стаття 32)

23. Вимоги до відкритого (публічного) розміщення цінних паперів (стаття 33)

24. Звіт про результати розміщення цінних паперів (стаття 35)

25. Вимоги до розкриття інформації (стаття 39)

Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"

1. Класифікація інститутів спільного інвестування (стаття 4)

2. Поняття корпоративного інвестиційного фонду (стаття 7)

3. Органи корпоративного інвестиційного фонду (стаття 14)

4. Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду в разі його ліквідації (стаття 21)

5. Поняття пайового інвестиційного фонду (стаття 22)

6. Розподіл активів пайового інвестиційного фонду в разі його ліквідації (стаття 28)

7. Обмеження діяльності компанії з управління активами (стаття 30)

8. Визначення вартості чистих активів ІСІ (стаття 35)

9. Обіг цінних паперів ІСІ (стаття 47)

10. Порядок розкриття інформації ІСІ (стаття 48)

11. Обсяг інформації ІСІ, порядок та строки її подання Комісії (стаття 49)

12. Зберігач активів ІСІ (стаття 50)

13. Державний контроль у сфері спільного інвестування (стаття 56)

Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

1. Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (стаття 34)

2. Вимоги до договору про управління активами пенсійного фонду (стаття 36)

3. Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду (стаття 38)

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

1. Відмова суб'єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції (стаття 10)

2. Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу (стаття 14)

3. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (стаття 15)

4. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 16)

5. Відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (стаття 23)

Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"

1. Структура Національної депозитарної системи (стаття 2)

2. Форми випуску цінних паперів (стаття 4)

3. Перехід та реалізація права власності на цінні папери в Національній депозитарній системі (стаття 5)

4. Види депозитарної діяльності (стаття 6)

5. Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів (стаття 8)

6. Контроль за діяльністю Національної депозитарної системи (стаття 17)

7. Обмеження щодо участі працівників прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, у професійній діяльності на ринку цінних паперів (стаття 18)

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджена Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"

1. Визначення терміну "адаптація законодавства" (абзац другий розділу II)

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

1. Нагляд на консолідованій основі (стаття 161)

2. Пруденційний нагляд (стаття 29)

Закон України "Про аудиторську діяльність"

1. Обов'язкове проведення аудиту (стаття 8)

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (стаття 6)

2. Застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності (стаття 121)

3. Подання та оприлюднення фінансової звітності (стаття 14)

Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 950

1. Обов'язкові додатки до проекту акта Кабінету Міністрів (§ 50 глави 5 розділу 4)

2. Процедура підготовки проектів законів (§ 70 глави 2 розділу 6)

Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2010 р. N 1155

1. Забезпечення виявлення фінансових операцій (розділ V)

Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.12.2009 р. N 1607

1. Порядок призначення представників Комісії, що здійснюють нагляд за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (розділ II)

Порядок ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.11.2006 р. N 1271

1. Порядок внесення аудиторів та аудиторських фірм до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (розділ 4)

Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.98 р. N 93

1. Визначення поняття "сертифікація". Особи, які підлягають сертифікації (пункти 1.1 - 1.2 розділу 1)

2. Умови проходження сертифікації (розділ 2)

Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.02.2009 р. N 125

1. Основні функції СРО (розділ II)

2. Набуття та позбавлення статусу СРО (розділ III)

Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.96 р. N 215

1. Порядок навчання фахівців з питань фондового ринку (розділ 1)

Порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2011 р. N 376 (Порядок N 376)

1. Організація проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів (розділ II (Порядок N 376))

2. Права та обов'язки робочої групи при проведенні перевірки діяльності емітентів цінних паперів (розділ III (Порядок N 376))

3. Права та обов'язки емітента, його посадових осіб під час проведення перевірки (розділ IV (Порядок N 376))

Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.03.2009 р. N 285

1. Організація та підготовка до проведення перевірок професійних учасників фондового ринку (розділ II)

2. Права та обов'язки робочої групи при проведенні перевірок професійних учасників фондового ринку (розділ III)

3. Права та обов'язки ліцензіата, його посадових осіб під час проведення перевірки (розділ IV)

4. Порядок проведення перевірки професійних учасників фондового ринку та оформлення результатів перевірки (розділ V)

Положення про депозитарну діяльність, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 р. N 999

1. Перелік цінних паперів, щодо яких здійснюється депозитарна діяльність і які допущені до обслуговування в Національній депозитарній системі (розділ II)

2. Основні функції депозитарних установ (розділ III)

Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 р. N 1000

1. Функції реєстроутримувача (розділ II)

2. Обов'язки реєстроутримувача (розділ X)

3. Доступ до системи реєстру (розділ XII)

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 р. N 345

1. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (глава 2 розділу III)

2. Порядок розгляду документів, видачі ліцензії або відмови в її видачі (розділ IV)

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 р. N 349

1. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (розділ II)

Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2006 р. N 432

1. Анулювання ліцензії (копії ліцензії) (глава 4)

Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 290

1. Порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (розділ 2)

2. Порядок подання документів, які містять адміністративні дані щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів до Комісії (розділ 3)

Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2006 р. N 4

1. Регулярні адміністративні дані депозитарних установ, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (розділ 2)

2. Нерегулярні адміністративні дані депозитарних установ, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (розділ 3)

Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004 р. N 279

1. Склад адміністративних даних торговця цінними паперами (розділ II)

2. Строки та порядок подання адміністративних даних торговця цінними паперами до Комісії (розділ III)

3. Продовження строків подання адміністративних даних торговця цінними паперами до Комісії (розділ V)

4. Порядок підготовки та подання інформації щодо дотримання показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку (розділ VI)

Положення про порядок оприлюднення інформації та подання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2002 N 212

1. Оприлюднення інформації організаторами торгівлі (розділ II)

2. Строки і порядок подання адміністративних даних організаторами торгівлі до Комісії (глава 2 розділу III)

Розділ II. Для нефункціональних структурних підрозділів

Конституція України

1. Право на свободу слова. Цензура в Україні (статті 15, 34)

Господарський кодекс України

1. Учасники відносин у сфері господарювання. Державне замовлення (статті 2, 13)

2. Право оперативного управління. Майно у сфері господарювання (статті 137, 139)

Кодекс законів про працю України

1. Трудовий договір (стаття 21)

2. Укладення трудового договору (стаття 24)

3. Підстави припинення трудового договору (стаття 36)

4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (стаття 40)

5. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці (стаття 32)

6. Обчислення строків, передбачених Кодексом законів про працю України (стаття 2411)

Бюджетний кодекс України

1. Визначення терміну "бюджет". Складові частини бюджету (статті 2, 13)

2. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції (стаття 22)

3. Захищені видатки бюджету (стаття 55)

Кодекс України про адміністративні правопорушення

1. Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (стаття 16414)

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"

1. Електронний документ. Електронний підпис (статті 5, 6)

2. Правовий статус електронного документа та його копії (стаття 8)

3. Електронний документообіг (стаття 9)

Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"

1. Суб'єкти відносин, пов'язаних із захистом інформації в системах (стаття 3)

2. Доступ до інформації в системі (стаття 4)

3. Умови обробки інформації в системі (стаття 8)

4. Забезпечення захисту інформації в системі (стаття 9)

Закон України "Про захист персональних даних"

1. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 4)

2. Об'єкти захисту відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (стаття 5)

3. Загальні вимоги до обробки персональних даних (стаття 6)

Закон України "Про електронний цифровий підпис"

1. Правовий статус електронного цифрового підпису (стаття 3)

2. Призначення електронного цифрового підпису (стаття 4)

3. Особливості застосування електронного цифрового підпису (стаття 5)

4. Центр сертифікації ключів. Акредитований центр сертифікації ключів (статті 8, 9)

Закон України "Про інформацію"

1. Державна інформаційна політика (стаття 3)

2. Суб'єкти і об'єкт інформаційних відносин (стаття 4)

3. Право на інформацію (стаття 5)

4. Інформація з обмеженим доступом (стаття 21)

5. Масова інформація та її засоби (стаття 22)

6. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації (стаття 26)

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

1. Загальні положення Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (статті 1 - 4)

2. Журналіст редакції друкованого засобу масової інформації (стаття 25)

3. Права та обов'язки журналіста відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (стаття 26)

4. Інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації для друкованих засобів масової інформації (стаття 35)

5. Спростування інформації (стаття 37)

6. Підстави відповідальності за порушення законодавства про засоби масової інформації (стаття 41)

Закон України "Про телебачення та радіомовлення"

1. Права телерадіоорганізацій. Обов'язки телерадіоорганізацій (статті 56, 60)

2. Державне управління та регулювання у сфері телерадіомовлення (стаття 7)

Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"

1. Загальні положення Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (статті 1, 2)

2, Особливості соціального захисту журналістів з урахуванням специфіки журналістської діяльності (стаття 12)

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

1. Визначення основних термінів: державна закупівля, державні кошти, акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (стаття 1)

2. Сфера застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель" (стаття 2)

3. Принципи здійснення закупівель. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель (статті 3, 4)

4. Комітет з конкурсних торгів (стаття 11)

5. Основні вимоги до договору про закупівлю (стаття 40)

Закон України "Про міжнародні договори України"

1. Види міжнародних договорів України (стаття 3)

2. Повноваження на укладення міжнародного договору України (стаття 6)

3. Приєднання України до міжнародних договорів або їх прийняття (стаття 13)

4. Наслідки припинення та зупинення дії міжнародного договору України (стаття 25)

Закон України "Про пожежну безпеку"

1. Обов'язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпеки (стаття 4)

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

1. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 4)

2. Інвентаризація активів і зобов'язань (стаття 10)

3. Загальні вимоги до фінансової звітності (стаття 11)

Закон України "Про оплату праці"

1. Структура заробітної плати (стаття 2)

Закон України "Про відпустки"

1. Види відпусток (стаття 4)

2. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку (стаття 9)

3. Порядок надання щорічних відпусток (стаття 10)

4. Порядок надання соціальних відпусток (стаття 20)

Закон України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI)

1. Ранги державних службовців (стаття 26 (Закон N 4050-VI))

2. Підстави припинення державної служби (стаття 30 (Закон N 4050-VI))

3. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям (стаття 37 (Закон N 4050-VI))

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"

1. Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (стаття 4)

Положення про дипломатичний паспорт України, затверджене Указом Президента України від 26.02.98 р. N 153/98 "Про дипломатичний та службовий паспорти України"

1. Особи, яким видається дипломатичний паспорт (пункти 8 - 10)

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. N 1001 (Постанова N 1001)

1. Основні завдання підрозділів внутрішнього аудиту (пункт 4 (Постанова N 1001))

2. Права працівників підрозділу внутрішнього аудиту (пункт 12 (Постанова N 1001))

3. Зобов'язання працівників підрозділу внутрішнього аудиту (пункт 13 (Постанова N 1001))

Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

1. Визначення поняття "бенефіціар" (пункт 2)

2. Залучення міжнародної технічної допомоги (пункт 3)

3. Проектна пропозиція до щорічної програми щодо залучення міжнародної технічної допомоги (пункт 7)

4. Свідоцтво про акредитацію виконавця проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (пункт 34)

Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. N 1893

1. Рішення про можливість прийому організацією іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (пункт 81)

2. Програма роботи з іноземцями (пункт 82)

3. Попередня оцінка матеріальних носіїв інформації, які плануються для передачі іноземцям (пункт 84)

4. Звіт про виконання відповідної програми, за підсумками прийому і проведення роботи з іноземцями (пункт 92)

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1242 (Постанова N 1242)

1. Організація діловодства в установах. Відповідальність за організацію діловодства в установах (пункти 4 (Постанова N 1242), 5 (Постанова N 1242))

2. Основні завдання служби діловодства (пункт 6 (Постанова N 1242))

3. Попередній розгляд документів (пункти 156 - 160 (Постанова N 1242))

4. Експертиза цінності документів при підготовці справ до передачі для архівного зберігання (пункти 258 - 265 (Постанова N 1242))

Положення про порядок стажування у державних органах, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.94 р. N 804

1. Порядок стажування у державних органах

Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. N 199

1. Формування кадрового резерву для державної служби

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98)

1. Витрати, що відшкодовуються державним службовцям на відрядження в межах України та за кордон (пункт 7 (Постанова N 98))

Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 228

1. Складові частини кошторису бюджетних установ (пункт 1)

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. N 1247 (Наказ N 1247)

2. Основні внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту (розділ II глава 1 (Наказ N 1247))

3. Компетентність та підвищення кваліфікації працівників підрозділу внутрішнього аудиту (розділ II глава 2 (Наказ N 1247))

4. Напрями проведення внутрішнього аудиту (розділ III глава 1 (Наказ N 1247))

5. Планування діяльності з внутрішнього аудиту (розділ III глава 2 (Наказ N 1247))

6. Проведення внутрішнього аудиту (розділ III глава 5 (Наказ N 1247))

7. Документування ходу та результатів внутрішнього аудиту (розділ III глава 6 (Наказ N 1247))

8. Звітування про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту (розділ IV глава 1 (Наказ N 1247))

9. Формування та зберігання справ внутрішнього аудиту (розділ IV глава 2 (Наказ N 1247))

10. Надання інформації про результати внутрішнього аудиту (розділ IV глава 3 (Наказ N 1247))

11. Взаємодія підрозділів внутрішнього аудиту з органами державної влади (розділ IV глава 4 (Наказ N 1247))

12. Скарги на дії працівників підрозділу внутрішнього аудиту (розділ IV глава 5 (Наказ N 1247))

Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 р. N 1217 (Наказ N 1217)

1. Морально-етичні принципи професійної діяльності працівників підрозділу внутрішнього аудиту (розділ II (Наказ N 1217))

2. Протидія одержанню неправомірної вигоди та дарунків (пожертв) працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (розділ IV (Наказ N 1217))

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. N 59

1. Визначення поняття "службове відрядження" (пункт 1 розділу I)

2. Відшкодування витрат працівникові за час перебування у відрядженні (пункт 7 розділу III)

3. Подання звіту про використання коштів, наданих на відрядження (пункт 17 розділу III)

Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. N 57

1. Скорочена економічна класифікація видатків бюджету (п. 1.4 розділу I)

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. N 1098

1. Паспорти бюджетних програм (пункти 1 - 4 розділу I)

Загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 р. N 1536

1. Поділ результативних показників виконання бюджетних програм на групи (пункт 4)

Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Державного казначейства України від 25.11.2008 р. N 495

1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (пункт 1.6 розділу II)

2. Капітальні видатки, їх склад (розділ III)

Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджені наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 р. N 16

1. Основні положення роботи архівів установ (пункти 2.1 - 2.3)

2. Основні завдання архіву (пункт 2.4)

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. N 69

1. Випадки обов'язкового проведення інвентаризації (пункт 3)

2. Основні завдання інвентаризації (пункт 7)

 

Т. в. о. начальника управління
кадрового забезпечення та з питань
запобігання корупції

Ю. Бровко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали