ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.02.2012 р. N 62

Про Порядок використання коштів обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів

З метою ефективного використання коштів обласного бюджету, які передбачаються на фінансову підтримку обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів, враховуючи вимоги відповідних постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 175 (Постанова N 175) та 176 (Постанова N 176), керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів (далі - Порядок), що додається.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації спільно з обласними громадськими організаціями інвалідів та ветеранів забезпечувати дотримання Порядку.

3. Робочій групі з питань організації надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям, утвореній розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 січня 2012 року N 22 (Розпорядження N 22), у ході виконання покладених на неї завдань враховувати положення Порядку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Яценка А. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
01.02.2012 N 62


ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям інвалідів та ветеранів, які є місцевими осередками відповідних громадських організацій інвалідів та ветеранів, що мають статус всеукраїнських (далі - громадські організації).

2. Виділення коштів обласного бюджету, які призначені для надання фінансової підтримки громадським організаціям, здійснюється через Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

3. Одержувачами бюджетних коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є громадські організації.

4. Для отримання бюджетних коштів громадські організації надають Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації заяву на обсяг бюджетного фінансування згідно з додатком 1 до цього Порядку. До заяви додаються:

- копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо в зазначений документ не вносилися зміни);

- копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо в зазначений документ не вносилися зміни);

- копія довідки про взяття на облік платника податків;

- копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб;

- копія звіту про діяльність громадського об'єднання за формою державного статистичного спостереження N 1-ПГО "Звіт про політичні партії та громадські організації";

- довідка про фінансово-господарську діяльність організації та використання бюджетних коштів за минулий рік (за згодою);

- інформація про напрямки використання бюджетних коштів (додаток 2).

5. Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації опрацьовує подані йому матеріали та надає робочій групі з питань організації надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям для розгляду.

6. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадським організаціям, визначається робочою групою з урахуванням:

- першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадською організацією;

- участі громадської організації у проведенні загальнодержавних заходів;

- наявності соціально-побутових проблем різних категорій населення, інтереси яких представляють певні громадські організації;

- інформації про напрямки використання бюджетних коштів (додаток 2);

- результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів за минулий рік.

7. До напрямків використання бюджетних коштів належать:

7.1. Проведення заходів статутними органами громадської організації (асамблеї, з'їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори).

7.2. Проведення конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, стажувань, навчальних семінарів, засідань за круглим столом, спеціалізованих фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, конкурсів за участю творчих колективів громадських організацій на території області (крім оплати фуршетів та банкетів), забезпечення участі представників громадських організацій у зазначених та аналогічних всеукраїнських заходах.

7.3. Видання, згідно з укладеними договорами, вітчизняними суб'єктами господарської діяльності книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок, у тому числі шрифтом Брайля та озвучених, а також газет і журналів. Доходи від реалізації зазначеної продукції використовуються виключно на цілі, визначені цим пунктом.

7.4. Оплата (за рахунок не більш як 20 відсотків загального обсягу наданих громадській організації бюджетних коштів):

- оренди обладнання, інвентарю та приміщень;

- комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

- послуг поштового та електрозв'язку;

- послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання та приміщень;

- послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадської організації, забезпечення доступу до електронної пошти;

- придбання канцелярських товарів, витратних матеріалів;

- передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних та методичних видань з питань діяльності громадських організацій.

7.5. Оплата відряджень в межах України для працівників громадської організації (відшкодування витрат на проїзд, проживання та добові витрати в межах норм, які законодавчо визначені для установ, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів).

7.6. Матеріальне заохочення працівників організації (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу наданих громадській організації бюджетних коштів), повинно виплачуватися відповідно до критеріїв його надання, які обов'язково затверджуються керівним органом цієї громадської організації.

7.7. Надання у виняткових випадках членам громадської організації допомоги на лікування.

Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою України.

9. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 1
до Порядку


Начальнику Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації
від _________
                      (назва громадської організації)

       (місцезнаходження громадської організації)


ЗАЯВА

Просимо включити до проекту обласного бюджету на 20__ рік кошти в сумі _____ грн. на підтримку __.
                                                                                       (назва громадської організації)

Напрями, за якими планується використовувати кошти у 20__ році, додаються.

З повагою,

_
              (посада керівника)

_
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

М. П.

 

 


 

Додаток 2
до Порядку


Напрями
використання бюджетних коштів

______
(назва громадської організації)

Напрями використання коштів

Обґрунтування необхідності використання коштів

Обсяг потреби в коштах (грн.)

 

 

 

 


Керівник організації

_____
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

М. П. "___" 20__ р.

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали