Про Порядок використання коштів обласного бюджету, виділених на Програму підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2011 - 2014 роки

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 30 червня 2011 року N 246

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
7 липня 2011 р. за N 32/1474

Керуючись ст. 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до рішень Запорізької обласної ради від 29.12.2010 N 4 "Про обласний бюджет на 2011 рік" (зі змінами та доповненнями) та від 23.12.2010 N 10 "Про Програму підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2011 - 2014 роки":

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, виділених на Програму підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2011 - 2014 роки (далі - Програма), що додається.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на Програму, є управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації.

3. Одержувачем бюджетних коштів за Програмою на проведення заходів Програми є суб'єкт господарювання, громадська організація, чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, визначена на конкурсних засадах (далі - Одержувач).

4. Відповідальність за додержання Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на Програму підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2011 - 2014 роки, покласти на управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату Запорізької обласної державної адміністрації Лимарчука С. В.

6. Розпорядження набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
30.06.2011 N 246

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
7 липня 2011 р. за N 32/1474

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету, виділених на Програму підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2011 - 2014 роки

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на 2011 рік, виділених на Програму підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2011 - 2014 роки, і розроблений на виконання рішень Запорізької обласної ради від 29.12.2010 N 4 "Про обласний бюджет на 2011 рік" (зі змінами та доповненнями) та від 23.12.2010 N 10 "Про Програму підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2011 - 2014 роки " (далі - Програма).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на Програму, є управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації.

3. Одержувачем бюджетних коштів за Програмою (далі - Одержувач) на проведення заходів Програми є суб'єкт господарювання, громадська організація, чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, визначена на конкурсних засадах, за умови надання інформаційних, видавничих, рекламних, поліграфічних, науково-дослідницьких послуг, та придбання товарів для організації та проведення відповідних заходів Програми.

Одержувач визначається на підставі критеріїв, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами та доповненнями).

4. Кошти, що передбачені в обласному бюджеті на виконання Програми, перераховуються Головним фінансовим управлінням Запорізької обласної державної адміністрації головному розпоряднику за умови реєстрації фінансових зобов'язань в органі Державної казначейської служби України Одержувачами згідно з планом використання бюджетних коштів у межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік.

5. Для визначення Одержувача головний розпорядник створює конкурсну комісію (далі - комісія). Комісія визначає та затверджує строки проведення конкурсу та оприлюднює їх у газеті Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної ради "Запорізька правда".

5.1. До участі у конкурсі допускаються суб'єкти господарювання усіх форм власності (далі - учасники), які мають досвід надання інформаційних, видавничих, поліграфічних, науково-дослідницьких послуг та придбання товарів для організації та проведення відповідних заходів Програми.

5.2. Учасники конкурсу подають до комісії такі документи:

заявку на участь у конкурсі, зразок якої затверджується комісією;

завірені в установленому порядку копії:

виписки зі Статуту, в якій зазначені мета та предмет діяльності;

довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

фінансової звітності за останні два роки;

довідки, виданої органом державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

довідки про відсутність кредиторської заборгованості за наданими банківськими кредитами.

5.3. До участі в конкурсі не допускаються:

суб'єкти господарювання, громадські організації, чи інші організації, які визнані в установленому порядку банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство чи які перебувають в стадії ліквідації або мають прострочену більш як за півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами та Пенсійним фондом України, подали недостовірну інформацію або неправильно оформлені документи для участі в конкурсі.

5.4. Документи подаються не пізніше ніж, за 3 дні до початку проведення конкурсу секретарю комісії.

5.5. У разі прийняття позитивного рішення комісія визначає Одержувача.

5.6. Відповідне рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії.

6. Головним розпорядником за результатами проведення конкурсу з переможцем укладається договір про надання послуг на забезпечення заходів Програми.

7. Відповідно до обсягів коштів, визначених Програмою, головний розпорядник подає до обслуговуючого органу Державної казначейської служби України розподіл коштів згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207 (зі змінами та доповненнями).

8. Для отримання бюджетних коштів за виконані роботи, надані послуги Одержувач і головний розпорядник підписують відповідний акт прийняття-передачі виконаних робіт і наданих послуг, товарів, передбачених договором на виконання заходів і завдань Програми.

9. Одержувач відкриває в обслуговуючому органі Державної казначейської служби рахунок.

10. Головний розпорядник відповідно до затвердженого кошторису затверджує план використання бюджетних коштів Одержувача.

11. Відповідно до затвердженого головним розпорядником плану використання бюджетних коштів Одержувач спрямовує кошти на оплату товарів, робіт та послуг шляхом перерахування їх на поточні рахунки суб'єктів господарювання, відкритих в установах банків, або у разі проведення заходу самостійно - на видатки, пов'язані з проведенням заходу Програми.

Бухгалтерський облік одержаних бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Одержувач зобов'язаний щомісяця до 4 числа, що настає за звітним періодом, надавати головному розпоряднику звіт про використання бюджетних коштів, виділених на виконання Програми.

13. Головний розпорядник у терміни, які визначені законодавством, подає до Головного фінансового управління Запорізької облдержадміністрації інформацію про використання бюджетних коштів, виділених для виконання Програми.

14. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, виділених на виконання Програми, достовірність поданих головному розпоряднику розрахунків, несе Одержувач.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. В. Лимарчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали