Про Порядок використання коштів з обласного бюджету, виділених на фінансування Програми інвентаризації внутрішньогосподарських зрошувальних систем Запорізької області на 2011 рік

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 18 липня 2011 року N 282

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
19 липня 2011 р. за N 36/1478

Керуючись ст. 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указом Президента України від 03.03.2006 N 187/2006 "Про заходи щодо розвитку зрошуваного землеробства в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2003 N 1253 "Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників", рішеннями Запорізької обласної ради від 29.12.2010 N 4 "Про обласний бюджет на 2011 рік" (зі змінами та доповненнями) та від 24.02.2011 N 10 "Про Програму інвентаризації внутрішньогосподарських зрошувальних систем Запорізької області на 2011 рік":

1. Затвердити Порядок використання коштів з обласного бюджету, виділених на фінансування Програми інвентаризації внутрішньогосподарських зрошувальних систем Запорізької області на 2011 рік (далі - Програма), що додається.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на фінансування вищезазначеної Програми, є Головне управління агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації.

3. Одержувачем бюджетних коштів є виконавець Програми підприємство, організація, визначена на конкурсних засадах (далі - виконавець Програми).

4. Для визначення виконавця Програми головний розпорядник створює конкурсну комісію.

5. Відповідальність за використання бюджетних коштів, виділених на фінансування Програми, покласти на Головне управління агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Литвина О. О.

7. Розпорядження набирає чинності з моменту офіційного оприлюднення.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
18.07.2011 N 282

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
19 липня 2011 р. за N 36/1478

ПОРЯДОК
використання коштів з обласного бюджету, виділених на фінансування Програми інвентаризації внутрішньогосподарських зрошувальних систем Запорізької області на 2011 рік

1. Порядок використання коштів з обласного бюджету, виділених на фінансування Програми інвентаризації внутрішньогосподарських зрошувальних систем Запорізької області на 2011 рік (далі - Порядок), розроблений на виконання рішень Запорізької обласної ради від 29.12.2010 N 4 "Про обласний бюджет на 2011 рік" (зі змінами та доповненнями) та від 24.02.2011 N 10 "Про Програму інвентаризації внутрішньогосподарських зрошувальних систем Запорізької області на 20011 рік" (далі - Програма).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Головне управління агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник).

3. Одержувачем бюджетних коштів є виконавець Програми - підприємство, організація, визначена на конкурсних засадах (далі - виконавець Програми), які відповідають критеріям, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", зі змінами та доповненнями.

4. Кошти, що передбачені в обласному бюджеті на виконання Програми, перераховуються Головним фінансовим управлінням Запорізької обласної державної адміністрації Головному розпоряднику за його зверненням та кошторисом у межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік.

5. Для визначення виконавця Програми Головний розпорядник створює конкурсну комісію (далі - Комісія). Комісія визначає та затверджує строки проведення Конкурсу й оприлюднює їх у газеті Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної ради " Запорізька правда".

До участі в Конкурсі допускаються суб'єкти господарювання всіх форм власності (далі - учасники), які мають досвід роботи з інвентаризації внутрішньогосподарських зрошувальних систем не менше двох років та наявність спеціалістів, які мають відповідну кваліфікацію.

Учасники Конкурсу подають до Комісії наступні документи:

заявку на участь у Конкурсі, зразок якої затверджується Комісією;

завірені в установленому порядку копії:

виписку зі Статуту, в якій зазначені мета та предмет діяльності;

довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

фінансову звітність за два останні роки та звітність за останній звітний період;

довідку, видану органом державної податкової служби та Пенсійного фонду України, про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Одержувачем бюджетних коштів не можуть бути суб'єкти господарювання, громадська чи інша організація:

які визнано в установленому порядку банкрутом, стосовно яких порушено справу про банкрутство, чи які перебувають в стадії ліквідації;

мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним та місцевими бюджетами і Пенсійним фондом України;

які подали недостовірну інформацію або неправильно оформлені документи.

Документи подаються не пізніше як за 3 дні до початку проведення Конкурсу секретарю Комісії.

Рішення Комісії приймається на закритому засіданні у присутності не менше як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Відповідне рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени Комісії.

У разі прийняття позитивного рішення Комісія визначає виконавця Програми.

6. Головним розпорядником за результатами проведення Конкурсу з переможцем укладається договір на виконання заходів і завдань, передбачених Програмою.

7. Технічне завдання розробляється і погоджується Запорізьким обласним виробничим управлінням меліорації і водного господарства та затверджується Головним розпорядником.

8. Відповідно до обсягів фінансування, визначених Програмою, Головний розпорядник подає до обслуговуючого органу Державної казначейської служби розподіл коштів згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, із змінами та доповненнями (далі - Порядок казначейського обслуговування).

9. Для отримання бюджетних коштів з виконання робіт та послуг по інвентаризації внутрішньогосподарських зрошувальних систем виконавець Програми подає Головному розпоряднику розрахунок витрат на виконання робіт та послуг, передбачених Програмою.

10. До складу видатків щодо інвентаризації внутрішньогосподарських зрошувальних систем належать видатки на проведення робіт по визначенню кількості та технічного стану гідротехнічних споруд, дощувальної техніки, протяжності трубопроводів, їх матеріалу та діаметру і складання фактичної проектної документації щодо визначення фактичної та залишкової вартості внутрішньгосподарських зрошувальних систем. Крім того, до складу видатків належать витрати на складання кошторисної документації на роботи по відновленню зрошувальних систем.

11. Виконавець Програми відкриває в обслуговуючому територіальному органі Державної казначейської служби рахунок.

12. Головний розпорядник відповідно до затвердженого кошторису затверджує виконавцю Програми план використання бюджетних коштів.

13. Відповідно до затвердженого Головним розпорядником плану використання бюджетних коштів виконавець Програми реєструє бюджетне фінансове зобов'язання та здійснює видатки згідно з Порядком казначейського обслуговування.

Бухгалтерський облік одержаних бюджетних коштів здійснюється в установленному законодавством порядку.

14. Кількість примірників розробленої проектної документації щодо результатів інвентаризації для прийняття рішень про передачу внутрішньогосподарських зрошувальних систем у спільну власність територіальних громад районів Запорізької області, яка передається управлінню з питань спільної власності територіальних громад Запорізької обласної ради, визначається технічним завданням і виготовляється виконавцем Програми.

15. Виконавець Програми зобов'язаний щомісяця до 10 числа, що настає за звітним періодом, подавати Головному розпоряднику звіт про використання коштів, виділених на виконання Програми.

16. Головний розпорядник у місячний термін після закінчення бюджетного року подає до Головного фінансового управління Запорізької обласної державної адміністрації інформацію про використання бюджетних коштів, виділених на виконання Програми.

17. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, виділених на виконання Програми, достовірність поданих Головному розпоряднику розрахунків несе виконавець Програми.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. В. Лимарчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали